magyar fejleszt si bank zrt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magyar Fejlesztési Bank Zrt.' - bridie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez, olyan fejlesztési bank, amelynek a feladatai sajátosak, de tevékenységében az üzleti bankok döntési, elemzési módszereit és piaci mechanizmusait, a banki- és technikai-szakértői ellenőrzést, a prudens működésre vonatkozó követelményeket és a megtérülési szempontokat egyaránt alkalmazza.
strat gi j nak f bb elemei
Stratégiájának főbb elemei
 • közvetítiaz állam közvetlen, vagy közvetett fejlesztési forrásait
 • biztosítja a célokhoz kapcsolódó támogatások optimális felhasználásátés a preferenciák érvényesülését
a gazdas gfejleszt si c lokat h rom forr sb l finansz rozza
A gazdaságfejlesztési célokat háromforrásból finanszírozza:
 • a költségvetés által fejlesztési beruházások költségeinek fedezésére, illetve azok támogatására juttatott forrásokból
 • a nemzetközi szervezetek (pl. Európai Unió) fejlesztésekre juttatott forrásaiból
 • a saját - hazai és nemzetközi pénzpiaci - hitelfelvételeiből és kötvénykibocsátásaiból
az mfb funkci inak ismertet se i
Az MFB funkcióinak ismertetése I.
 • Az állami vállalatok, a nemzetgazdasági szempontból meghatározó jelentőségű állami fejlesztések részben, vagy egészben állami eszközökből történő finanszírozása
 • A magángazdaság gazdaságfejlesztési céloknak megfelelő fejlesztéseinek állami, részben állami, vagy teljes egészében banki "egyéb" forrásokból történő tőke-, illetve hitelfinanszírozása
az mfb funkci inak ismertet se ii
Az MFB funkcióinak ismertetése II.
 • A különböző nemzetközi fejlesztési segélyeknek a magyar gazdaság fejlesztési céljaira történő becsatornázása, illetve a magyar vállalkozói típusú nemzetközi gazdasági segélyek lebonyolítása
 • A gazdaságfejlesztési célokkal összhangban különböző állami garanciák és biztosítások nyújtása a Magyarországon működő vállalatok biztonságának, nemzetközi hatékonyságának elősegítése érdekében
2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l
2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

„Az Országgyűlés a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Részvénytársaság jogutódaként hozta létre - 1996. decemberében - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénnyel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot…”

2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l1
2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
 • Jogállás:Az MFB Zrt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet. Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények forgalomképtelenek.

Az MFB Zrt. jegyzett tőkéje legalább 60 000 000 000 Ft

2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l2
2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Az MFB Zrt. az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:

a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől;

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;

c) pénzügyi lízing;

d) b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan

 • 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,
 • 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;

e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

f) hitelreferencia szolgáltatása;

g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;

h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;

i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység).

2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l3
2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Tartalmazza még:

 • Feladatai, tevékenységi köre
 • Költségvetési és kormányzati kapcsolata
 • Prudens működésre vonatkozó szabályok
 • Felügyelet és szervezete
2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l4
2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Az MFB Zrt. 100%-ot elérő tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben:

 • Beszállítói Befektetői Zrt.
 • Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
 • Informatikai Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
 • Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
 • MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
 • Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
 • Magyar Export-Import Bank Zrt.
 • Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
 • Magyar Követeléskezelő Zrt.
 • MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
mfb bankcsoport
MFB Bankcsoport
 • 2001. XX. törvény szerint a Banknak kizárólag a törvény mellékletében meghatározott stratégiai cégekben lehet 49%-ot meghaladó tulajdonrésze.
 • A csoportszintű működés a komparatív előnyök kihasználásával biztosítja a finanszírozási források hatékonyabb szétosztását, és még hangsúlyosabbá teszi az MFB-nek a magyar gazdaság fejlesztésében játszott katalizátor szerepét. A Bankcsoport tagjai összehangoltan, stratégiai partnerként működnek együtt, de igyekeznek kihasználni a speciális tevékenységükben rejlő előnyöket is.
mfb bankcsoport banki p nz gyi csoport
MFB Bankcsoport – Banki pénzügyi csoport
 • Magyar Export-Import Bank Zrt
 • Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
 • Magyar Követeléskezelő Zrt.
 • Beszállítói Befektető Zrt.
 • Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • MFB Invest Zrt.
mfb bankcsoport t mogat si k zvet t csoport
MFB Bankcsoport – Támogatási-közvetítő csoport
 • MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.
 • Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
 • Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.
mfb hitelprogramok
MFB - Hitelprogramok
 • Önkormányzatok
 • Magánszemélyek
 • Lakóközösségek
 • Vállalkozások
hitelprogramok mag nszem lyek
Hitelprogramok - Magánszemélyek
 • Pályamódosító hitelprogram (munkájukat elvesztő, közszférában foglalkoztatottak vállalkozóvá válásának elősegítése kedvezményes kamatozású hitellel)
 • Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram a NEP-2008. pályázatokhoz
hitelprogramok lak k z ss gek
Hitelprogramok - Lakóközösségek
 • Panel Plusz Hitelprogram (lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó hitelnyújtás, forráslehetőség biztosítása)
 • Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram a NEP-2008. pályázatokhoz
hitelprogramok nkorm nyzatok
Hitelprogramok - Önkormányzatok
 • Panel Plusz Hitelprogram (lásd: magánszemélyek)
 • Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram (bérlakások, nyugdíjasházak, idősek otthona építését)
 • Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

(törvény által előírt vagy önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges beruházások finanszírozása éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel )

hitelprogramok mikro kis s k z pv llalkoz sok
Hitelprogramok - Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
  • vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása
  • Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%Futamidő: legfeljebb 15 évHitelösszeg: a minimális hitelösszeg 5 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 3000 millió forintSaját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó-bekerülési értékének
  • Devizanem: forint
hitelprogramok mikro kis s k z pv llalkoz sok1
Hitelprogramok - Mikro-, kis- és középvállalkozások

Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram

mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása

fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kiegészítő forrás biztosítása

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%Futamidő: legfeljebb 15 év.Hitelösszeg: hitelcéltól függően lehet: 1 millió, 5 millió, 50 millió, 1000 millió.Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó - költségének legalább a 15 %-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat.

Devizanem: forint

hitelprogramok mikro kis s k z pv llalkoz sok2
Hitelprogramok - Mikro-, kis- és középvállalkozások

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások számára a mezőgazdasági termelés versenyképességének javításához

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4,5%Futamidő: legfeljebb 5 év.Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 200 millió forint.Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges.

Devizanem: forint

hitelprogramok mikrov llalkoz sok
Hitelprogramok - Mikrovállalkozások

Mikrohitel Plusz Hitelprogram

mikrovállalkozások beruházáshoz és fejlesztéséhez hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson

HitelösszegA: 1-15 millió forint B: 1-5 millió forintSaját erő: A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-aKamat mértéke: Jegybanki alapkamatFutamidő:A: Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővelB: Legfeljebb 7 év, maximum 2 év türelmi idővel

Devizanem: forint

hitelprogramok mikrov llalkoz sok1
Hitelprogramok - Mikrovállalkozások
 • Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
  • mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson
  • Kamat mértéke: jegybanki alapkamatFutamidő:A: legfeljebb 10 év, max. 2 év türelmi időB: legfeljebb 7 év, max. 2 év türelmi időHitelösszeg:A: 1-15 millió FtB: 1-5 millió FtSaját erő mértéke: beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a
  • Devizanem: forint
hitelprogramok kis s k z pv llalkoz sok
Hitelprogramok -Kis- és középvállalkozások
 • Beruházási/Projekt hitel
  • hitel célja az MFB Zrt. üzletpolitikájához illeszkedő, önálló projektként definiálható és strukturálható fejlesztések finanszírozása kis- és középvállalkozások számára
  • Saját erő: minimum 15% (egyedi elbírálás alapján ennél magasabb mértékű is lehet)
  • Futamidő: maximum 15 év
  • Devizanem: forint, euró, USD
hitelprogramok kis s k z pv llalkoz sok1
Hitelprogramok -Kis- és középvállalkozások
 • Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel
  • mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson
  • Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+4% /évFutamidő: legfeljebb 15 év 2 év türelmi idővelHitelösszeg: 1-50 millió FtSaját erő mértéke: beruházás nettó bekerülési értékének 15%-a
egy b hitelkonstrukci k
Egyéb hitelkonstrukciók
 • Háziorvosi hitelprogram(orvosi rendelő vásárlása, felújítása; gépek beszerzése; háziorvosi működtetési jog vásárlása)
 • Start hitelprogram(magánvállalkozások és vállalkozásindítás ösztönzése; felhasználható pl.: munkahelyteremtés, fejlesztés, kapcsolatok építése, termék- és szolgáltatásfejlesztés)
 • Viziközmű Beruházási Hitelprogram(törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében víziközmű-társulatok és önkormányzatok által közösen végzett beruházások finanszírozása)
ad