y net m n levler karar alma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- KARAR ALMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- KARAR ALMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- KARAR ALMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 400 Views
 • Uploaded on

YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- KARAR ALMA . İÇERİK. Karar almanın örgütsel önemi Kararın tanımı Karar alma süreci Karar almada sınırlılıklar Kaliteli kararın özellikleri Karar düzeyleri Grup kararları. 1- Karar Almanın Örgütsel Önemi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- KARAR ALMA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
İÇERİK
 • Karar almanın örgütsel önemi
 • Kararın tanımı
 • Karar alma süreci
 • Karar almada sınırlılıklar
 • Kaliteli kararın özellikleri
 • Karar düzeyleri
 • Grup kararları

Raqif Qasımov

1 karar alman n rg tsel nemi
1- Karar Almanın Örgütsel Önemi
 • İnsanlar bir gün içinde binlerce karar almak zorundadırlar. Bunların çoğu sıradan kararlardır. Saat kaçta kalkmalı, ne okumalı, nereye gitmeli, kimlerle görüşmeli gibi. Ancak yönetici konumunda olanların kararları bireysellikten öte kurumsal bir nitelik de taşıdığı için çok daha zor, değişkenleri fazla, belirsizliği yüksek kararlardır. Bu sebeple yönetimi şöyle formüle etmek mümkündür:
 • Yönetim = Karar Eylem = Performans

Raqif Qasımov

karar in tanimi
KARAR’IN TANIMI
 • Karar vermenin basit bir tanımı var: Alternatifler arasından seçim yapmak. Eğer alternatif yoksa, bir tek eylem varsa bu durumda karar değil, mecburiyet söz konusudur.
 • Kararların alınış biçimleri ve nitelikleri farklılık gösterir. Bazı kararlar rutin ve sıradandır. Buna karşılık sıradan olmayan, istisnai kararlar vardır. Yeni bir iş kurmak, teknolojiyi yenilemek gibi. Bu tür kararlar ayrıntılı bilgi ve analiz gerektirir.

Raqif Qasımov

slide5
Kararlar alternatifler arasından seçildiğine göre mükemmel kararlardan değil de uygun kararlardan söz edilebilir. Çünkü alternatif kararların uygulanmamasından kaynaklanan maliyetler vardır. Buna alternatif karar maliyeti denir.

Raqif Qasımov

slide6

Karar Vermenin Aşamaları

1

Karar ihtiyacının ortaya çıkması

2

Problemin tanımlanması

3

Alternatiflerin belirlenmesi ve irdelenmesi

4

Alternatifler arasından seçim yapılması

5

Kararın uygulanması

6

Geri bildirim alınması

Raqif Qasımov

slide7

Rasyonel Karar Almada Sınırlılıklar

Sınırlı rasyonellik

Yaygın karar alma hataları

Risk ve riskli şartlar

Raqif Qasımov

y kararlarin zell kler
İYİ KARARLARIN ÖZELLİKLERİ
 • Kararlar örgütü amaçlarına taşıyacak nitelikte olmalıdır. Her karar örgüte katkı yapmaz.
 • Kararların maliyeti vardır. İyi kararlar getirisi maliyetinden yüksek olanlardır.
 • İyi kararlar zamanında alınanlardır. Erken ve geç alınan kararlar beklenen katkıyı yapmaz.
 • Alınan kararla sahip olunan kaynaklar arasında bir uyum olmalıdır. Kararlar gerçekçi olmalıdır.

Raqif Qasımov

slide9

KARARLARIN DÜZEYLERİ

 • Kararları üç düzeyde ele almak mümkündür:
 • Stratejik Kararlar: İşletmenin bütününü etkileyen, uzun dönemde (3-5 yıl) performansını belirleyen ve üst yönetimin inisiyatifinde olan kararlardır.
 • Taktik (Yönetsel) Kararlar: Stratejik kararları desteklerler. Orta dönemi (1-3 yıl) kapsarlar. Orta kademe yöneticilerin inisiyatifinde olan kararlardır.
 • Eylem (Operasyonel) Kararlar: Alt kademe yöneticilerin inisiyatifinde olan kısa dönememe ilişkin kararlardır. Örgütte girdilerin etkin olarak çıktılara dönüşmesini sağlayan kararlardır.

Raqif Qasımov

slide10

GRUP KARARLARI

 • Günümüz örgütlerinde kararlar artık bireysel değil de daha çok grup kararı şeklinde alınmaktadır. Bunun bir dizi üstünlüğü ve elbette sakıncaları da vardır.
 • Grup Kararlarının Üstünlükleri
  • Grup kararlarının en önemli üstünlüğü kararların daha geniş bir bilgi ve anlayış üzerine inşa edilmesidir. Her katılımcı karara biraz daha fazla bilgi katabilir.
  • Katılım arttıkça seçeneklerin daha ayrıntılı ve sağlıklı olarak değerlendirilmesi mümkün olur.
  • Buna ek olarak daha yeni, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması mümkün olur.
  • Karara katılım arttıkça kararın anlaşılması da kolaylaşır.
  • Katılım arttıkça kararın benimsenmesi kolaylaşır. Benimsenen kararlar için çalışanların daha fazla çaba harcaması mümkün olur.

Raqif Qasımov

grup kararlar n n sak ncalar
Grup Kararlarının Sakıncaları
 • Grup kararlarının en belirgin sakıncası çok fazla zaman almalarıdır.
 • Grup kararlarında genellikle üstlerin görüşlerine uygun görüş beyan etme eğiliminde olanların katkıları fazla olmayabilir.
 • Karara ilişkin mutabakata varmak zordur. Bu da çalışanlarca kararın kazananlarının ve kaybedenlerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.
 • En uygun kararı seçmek yerine gruplar arasında uyuşma eğilimi ortaya çıkabilir.
 • Grup üyeleri benzeri özelliklere sahip olduklarından farklı kararların ortaya çıkma ihtimali azalır.

Raqif Qasımov

slide12

BAZI GRUP KARAR ALMA TEKNİKLERİ

 • Son dönemlerde katılımcılığın ve takım çalışmalarının artması ile birlikte matematiksel ve analitik karar tekniklerinin yanında daha yaratıcı ve yeni fikirleri ortaya çıkarmaya yönelik karar alma yöntemleri önem kazanmaya başladı. Uygulamada çok sayıda grup karar alma tekniği uygulanmasına karşın en yaygın olarak kullanılanların başında Şeytanın Avukatı, ve Delphi Tekniği gelmektedir. Bu tekniklerin uygulanışına ilişkin aşamalar aşağıda verilmektedir.

Raqif Qasımov

slide13

Şeytanın Avukatı- 5 Aşama

1-Ortaya muhtemel

bir çözüm koy

2- Bu çözümü eleştirecek

bir “şeytanın avukatı”

ata

3- Karar vericilere

muhtemel çözüme

dair eleştirileri

sun

4- Konuya dair

daha fazla bilgi

topla

5- İlk çözüm önerisini

kullanmak, değiştirmek,

kullanmamak kararını ver

Raqif Qasımov

slide14

Delphi Tekniği

Bir uzmanlar

Ekibi seç

Açık-uçlu sorulardan

oluşan bir anket

oluştur

Uzmanlardan raporun

katılıp katılmadıkları

yönlerini bildirmelerini

iste

Uzmanların cevaplarını

birleştirip özetleyip

rapora dönüştür

Uzlaşma sağlayana

dek 3 ve 4. aşamaları

tekrarla

Raqif Qasımov

slide15
TEŞEKKÜRLER….

Raqif Qasımov