askvoll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASKVOLL PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASKVOLL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ASKVOLL - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

ASKVOLL. Bedriftskartlegging gjennomført av Norstat uke 2-4 2013. Innledning. Noen bakenforliggende tall i.h.h.t. SSB: Totalt antall bedrifter i Askvoll kommune: 443 Aktive: 119 Inaktive: 324. Mål for undersøkelsen. Vi ønsker gjennom undersøkelsen bl. a. å få svar på følgende:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASKVOLL' - brick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
askvoll

ASKVOLL

Bedriftskartlegging gjennomført av

Norstat uke 2-4 2013

innledning
Innledning

Noen bakenforliggende tall i.h.h.t. SSB:

Totalt antall bedrifter i Askvoll kommune: 443

 • Aktive: 119
 • Inaktive: 324
m l for unders kelsen
Mål for undersøkelsen

Vi ønsker gjennom undersøkelsen bl. a. å få svar på følgende:

 • Eksisterende og forventet aktivitetsnivå i bedriftene i Askvoll
 • kompetanse/rekrutteringsbehov i næringslivet i Askvoll pr. i dag og i løpet av kommende 3- årsperiode.
 • Forventet markedsutvikling
 • Planlagte og gjennomførte bedriftsutviklingstiltak
 • Ønske / behov for samarbeid og kompetanseløft
sp rsm l 1 4

Spørsmål 1 - 4

Aktivitetsnivå

spm 1 forventet aktivitetsniv i 2013
Spm. 1Forventet aktivitetsnivå i 2013
 • Av de 37 bedriftene i undersøkelsen som er registrert aktive i 2012 forventer 14 økt aktivitet i 2013
 • Av 59 bedrifter som var registrert inaktive i 2012 forventer 16 aktivitet i året som kommer
  • Følgelig forventer 30 av bedriftene i undersøkelsen økt aktivitet i 2013
slide7
Spm. 2(Bedrifter registret aktive i 2012)Hva er årsaken til at virksomheten ikke kommer til å være aktiv i 2013?
 • Av de 37 bedriftene som var aktive i 2012 forventer 4 ingen aktivitet i 2013
  • 3 av disse er enkeltmannsforetak hvor alderspensjoner er hovedårsak
  • 1 oppgir sykdom som bakgrunn for inaktivitet

Spm. 3 (Bedrifter registret aktive i 2012)

Er det mulighet for at virksomheten blir aktiv igjen?

 • Nei

Spm. 4 (Bedrifter registret aktive i 2012)

Er det noe omstillingsorganisasjonen i Askvoll kan bistå med for at virksomheten skal bli aktiv igjen?

 • Nei
sp rsm l 10 17

Spørsmål 10 - 17

Rekruttering og nyansettelser

noen hovedfunn
Noen hovedfunn
 • 13 av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de for tiden er på jakt etter nye medarbeidere
  • Se spm. 11 for kompetansebehov
 • 9 av disse opplever det som vanskelig å rekruttere nye folk
  • Se spm. 13 for ytterligere informasjon
 • 6 av disse 9 oppgir at de har sagt nei til oppdrag på bakgrunn av personellmangel
 • 56% av de aktive bedriftene oppgir at de bruker egne nettverk i rekruttering av nye medarbeidere
spm 11 hva slags kompetanse nsker virksomheten rekruttere
Spm. 11Hva slags kompetanse ønsker virksomheten å rekruttere?
 • dekoratører
 • fagkompetanse teknisk og adm.
 • Fagpersonell bil
 • Gårdsbruk
 • Høgskoleutdanning økonomi og administrasjon
 • høyskole/universitet, mariteknisk, marinbiologer og geologer
 • landbruk(avløser)
 • lærling
 • Med fagarbeid
 • offiserer
 • salg
 • Teknisk personell
spm 12 opplever du det som vanskelig rekruttere kvalifisert arbeidskraft til bedriften
Spm. 12Opplever du det som vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til bedriften?
spm 13 hvilken type kompetanse har bedriften st rst problemer med rekruttere
Spm. 13Hvilken type kompetanse har bedriften størst problemer med å rekruttere?
 • Fagkompetanse bil
 • Høgskoleutdannede
 • Folk med høyere utdannelse i distrikts Norge
 • Kompetanse innenfor bygge bransjen
 • fagarbeidere
 • Sjø offiserer
 • Folk med salgserfaring og praktisk innsikt
slide15

Spm. 15Hvordan rekrutterer bedriften vanligvis nye medarbeidere?(Årsak til totalsum over 100% er at enkelte respondenter har oppgitt flere alternativer)

slide16
Spm. 16Er det utviklingstrekk i virksomheten eller markedet som vil medføre behov for nyansettelser de neste 1-3 årene?
 • 15 av de aktive bedriftene forventer behov for nyansettelser i kommende 3- årsperiode
 • 11 av bedriftene som var inaktive i 2012 forventer aktivitet
 • med påfølgende behov for ansettelser i kommende 3- årsperiode
 • Følgelig forventer 26 bedrifter behov for nyansettelser i løpet av kommende 3 år
spm 17 hvilken type utviklingstrekk
Spm. 17Hvilken type utviklingstrekk?
 • Vekst i markedet (10)
 • Større etterspørsel etter produkter vi selger (4)
 • Utvidelse av virksomhet (4)
 • Viktig samband / økt handelsområde (2)
 • Ønske om vekst (2)
 • Nye produkter som skal på markedet
 • Nyere teknologi
 • produktutvikling, innovasjon
 • teknisk erfaring(hydraulikk og styring(PLS)
sp rsm l 5 9

Spørsmål 5 - 9

Bedriftsutviklingstiltak

noen hovedfunn1
Noen hovedfunn
 • 21 av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de nylig har, eller er i ferd med å gjennomføre, bedriftsutviklingstiltak
 • I tillegg har 8 bedrifter planer om å gjennomføre slike
  • 14 av disse 29 bedriftene har fått ekstern bistand. Av disse 14 er det kun 1 som er usikker på om han er fornøyd med bistanden de har mottatt (se for øvrig spm. 7 og 8)
slide20
Spm. 5Har virksomheten planer om, eller er i ferd med å gjennomføre eller nylig gjennomført bedriftsutviklingstiltak?
sp rsm l 18 24

Spørsmål 18- 24

Samarbeid, kurs og kompetanse

spm 19 hvilke type kurs eller sertifisering har dere behov for
Spm. 19Hvilke type kurs eller sertifisering har dere behov for?
 • Faglig oppdatering, kurs innen økonomi
 • Kurs innen veterinærfaglige tema
 • Kurs innenfor fargefag
 • Legemiddel, alkohol (dagligvareforretning
 • lokal godkjenning
 • Måling
 • Regnskap, økonomi
 • sertifikater
 • sikkerhetskurs
 • Sprøyte sertifikat
 • Sprøytevern miljøvern
 • Sveising, mekanisk
 • Sykkel reparasjon, fyrverkerisalg
 • teknisk
 • trygg mat, brannvern
 • akkreditere firma
 • Behandling av tøy
 • blomsterdekoratørkurs
 • Data
 • Fagbrev innen mekanisk, oppdateringer innen teknologi og myndighetskrav kundebehandling og salgsarbeid (2 stk.)
 • fagfeltet vårt, kraner, kjeler, HMS, mattrygghet, has-up
 • HMS (3 stk.)
 • interne kurs på kjedenivå
spm 22 hvilke type samarbeid
Spm. 22Hvilke type samarbeid?
 • Andre bedrifter kan komme å få turer hos meg.
 • Arrangere stevner sammen med fler
 • Avlasting og anbefaling
 • Betjener det lokale markedet sammen med andre.
 • booking av turister og markedsføring
 • bruke hverandre for å styrke seg
 • Byggevaresiden
 • faglig
 • Form av gjennomføring av arrangement, servering
 • går litt på leveranser
 • innkjøp av maskiner
 • Innkjøpssamarbeid, salg og markedsføring
 • Innkjøpssamarbeid
 • Innleie av tilsvarende konsulenter
 • Kompetanse (2)
 • kunnskapsdeling
 • landbruksmaskiner
 • lettere å selge
 • leveranse
 • marked, nettverksbygging
 • Markedsføring
 • rehabilitering, regime og metoder
 • Reklamere og sy sammen pakker til turister
 • salg innkjøp
 • salg og levering av varer og innenfor turistnæring
 • Salg og markedsføring
 • Samarbeid om teaterproduksjon
 • Større prosjekter
 • tegner bygg, håndverkere
 • Turistarbeid, Behov for mer folk innenfor kystturer og lignende
 • Utleie av sjåfører
 • Utvikling av anleggsvirksomhet (entreprenør)
spm 23 har din bedrift behov for mer samarbeid med forskings og utviklingsmilj er fou
Spm. 23Har din bedrift behov for mer samarbeid med forskings- og utviklingsmiljøer (FoU)?
spm 24 hvilke type fou milj
Spm. 24Hvilke type FOU miljø?
 • alternativ helse
 • Bio-forsk
 • DFS
 • havforskning
 • jordbruk og plantekultur
 • Marine, havforskning.
 • NTNU
 • Produsenter og forhandlere
 • Til å ruste opp salongen og bedre tilbudet til kundene, få en mer moderne og kundevennlig virksomhet.
 • universiteter og er godkjent av forskingsinstituttet
 • utvikling
 • utvikling av nye ideer
 • Veterinærforeningen
 • Veterinærhøyskolen
sp rsm l 25 27

Spørsmål 25- 27

Støtteordninger og bistand

spm 25 har bedriften behov for informasjon om st tteordninger knytt til utvikling for bedrifter
Spm. 25Har bedriften behov for informasjon om støtteordninger knytt til utvikling for bedrifter?

57 av bedriftene i undersøkelsen oppgir av de har behov for informasjon om

støtteordninger knyttet til utvikling av bedriften

Tillegg spm. 25Navn på bedrifter som ønsker informasjon (informasjon ikke tilgjengelig)

spm 27 hvilke type bistand
Spm. 27Hvilke type bistand?
 • (rettskriving og regelverk) det byråkratiske.
 • Hjelp til å utvikle nye forretningsområder- fra bil til båt
 • Hjelp til å søke om støtte og utvikling
 • Hjelp til å utvikling av bedriften
 • klimaendringer, nye gressorter og vekster, konsekvenser av endring i klima.
 • Konsulenter for utvidelse av driftsbygning
 • planlegging av, oppdyrkingsprosjekt ,grøfting og bygningsmasse, alt som man må søke tilskudd til
 • Reklame og utstyr som jeg trenger. Kontakter
 • rådgiving
 • støtte til små/mellomstore bedrifter fra kommunen,
 • søknader og støtteordninger
 • Til å behjelpe med hvordan man formulerer søknad
 • Videreutvikling av varesortiment
 • Økonomisk bistand
sp rsm l 28 33

Spørsmål 28- 33

Nettverk, kompetansedeling og interesseorganisasjoner

slide37

Spm. 28Omstillingsorganisasjonen i Askvoll ønsker å etablere et nettverk for å hjelpe etablerere som ønsker å starte opp virksomhet i kommunen. Målet er å samle etablererer for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Kunne du tenke deg å være med i et slikt fora?

Spm. 29

Navn på bedrifter som er positive til å være med, se neste side:

slide41

Omstillingsorganisasjonen vil i samarbeid med Askvoll Næringsutvikling arrangere temakvelder med relevante foredrag for næringslivet i kommunen. Har du innspill til tema som du kunne hatt bruk for i din virksomhet?

 • Enklere og kjappere og få saker i kommunen ferdig behandlet
 • Ett mål om hvor skal hen, ett felles mål for næringsutvikling i kommunen, ha en råd tråd, sette mål f.eks. fram til 2015, ha en handlingsplan for næringslivet i kommunen som er konkret, blir for mye konsulenter synsing og mening. Savner kompetanseheving på alle nivå i kommunen.
 • Grunneiendomsspørsmål, samferdsel og ulike støtteordninger.
 • Idrettsmiljøet er ett fortrinn, er gode anlegg her. Lite fokus på fiskeri og rederinæring.
 • Info fra kommunen
 • Info fra kommunen, info. ang. etablering
 • Info om framtidige pensjonsordninger. Tema innom landbruk(f.eks. dyrehold)
 • Innenfor gardsdrift
 • Kommunikasjon, bevisstgjøring på hva vi har i kommunen. 10% vekst på fastlandet.
 • Kundebehandling og markedsutvikling.
 • Landbruksfaglige tema, ulike støtteordninger i forbindelse med generasjonsskifte
 • lederutvikling og økonomistyring
 • mangel på det rundt virksomheten
 • om å etablere nye bedrifter i kommunen
 • Oppdatere firma på spesielt lovverk og hva som endrer seg. Byggemelding og lignende
 • Regnskap og støtteordninger og samarbeid mellom bedrifter, inspirasjon.
 • samarbeid
 • Service
 • Stadt skipstunnel,
 • Søknad om patenter og støttemidler, hjelp til å komme seg igjennom systemet. Lære byråkratiet i Innovasjon Norge.
 • ta vare på dyrket jord og få støtte til å grøfte og dyrke, holde jorda ved like, 1000kr per mål er lite i støtte
 • utfordringer med netthandel
spm 36 n r ble virksomheten etablert noter rstall
Spm. 36Når ble virksomheten etablert? NOTER ÅRSTALL
 • Ingen info

Spm. 37Hvor mange ansatte er (var) det i virksomheten?

 • Ingen info
spm 39 40
Spm. 39 / 40.
 • Ingen info