TELEKONFERNCIJE I VIDEOKONFERENCIJE - PowerPoint PPT Presentation

telekonferncije i videokonferencije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TELEKONFERNCIJE I VIDEOKONFERENCIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TELEKONFERNCIJE I VIDEOKONFERENCIJE

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
TELEKONFERNCIJE I VIDEOKONFERENCIJE
212 Views
Download Presentation

TELEKONFERNCIJE I VIDEOKONFERENCIJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TELEKONFERNCIJE I VIDEOKONFERENCIJE Mirna Marković, broj indeksa : 1144, grupa A Kristina Nikolić, broj indeksa: 1129, grupa A

 2. UVOD • Važnost komunikacije • Telekonferencije – sastavni dio današnjeg načina života • Ušteda vremena i smanjenje troškova Telekonferencije i videokonferencije

 3. TELEKONFERENCIJE • „Telekonferencija predstavlja korištenje telematičke infrastrukture za multilinearno komuniciranje većeg broja korisnika istovremeno.” („Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje”, FOI, Varaždin) • Moto : „Prenositi informacije, a ne prevoziti ljude!” Telekonferencije i videokonferencije

 4. POVIJEST TELEKOFERENCIJA • Prvi konferencijski poziv – 1927. godine • Prva prava telekonferencija – 1964. godine • Porast popularnosti Slika 1. Reklama za „Picturephone” Telekonferencije i videokonferencije

 5. VRSTE TELEKONFERENCIJA • Ključna svojstva videokonferencija • Razvoj tehnologije • Budućnost!!! • Standardna podjela telekonferencija: • audiokonferencije • audiografičke konferencije • računalne konferencije • videokoferencije Telekonferencije i videokonferencije

 6. 1. AUDIOKONFERENCIJE • Komunikacija isključivo audio putem • Primjena Slika 2. Oprema potrebna za ostvarenje audiokonferencije Slika 3. Primjer audiokonferencije Telekonferencije i videokonferencije

 7. 2. AUDIOGRAFIČKE KONFERENCIJE • Alternativa poslovnim sastancima i učenju na daljinu • Prijenos grafike i pisanih materijala Slika 4. Oprema potrebna za pokretanje audiografičke konferencije Telekonferencije i videokonferencije

 8. 3. RAČUNALNE KONFERENCIJE • Internet veza • Vrste računalnih konferencija • Primjena Slika 5. Primjer sustava za računalne konferencije Telekonferencije i videokonferencije

 9. 4. VIDEOKONFERENCIJE • Kombinacija zvuka i slike • virtualni sastanci „licem-u-lice” • Web konferencije Slika 6. Shema videokonferencije Telekonferencije i videokonferencije

 10. KONFERENCIJSKE SOBE • Konferencijske sobe u Hrvatskoj : • TelePresence (Cisco) • Svi veći operateri (npr. CARNet) Slika 8. CARNetova konferencijska soba Slika 7. TelePresence Telekonferencije i videokonferencije

 11. VIDEOKONFERENCIJE • Prijenos neverbalne komponente komunikacije • Istovremeno prisustvovanje sastancima s udaljenih lokacija • Planiranje videokonferencija Telekonferencije i videokonferencije

 12. POVIJEST VIDEOKONFERENCIJA • Prve videokonferencije • Razvoj tehnologije • Pojava besplatnih videokonferencijskih programa Slika 9. Jedna od prvih videokonferencija Telekonferencije i videokonferencije

 13. POTREBNA OPREMA • Codec • Brza veza s Internetom • Računalo • Zvučnici • Mikrofon • Kamera • Videokonferencijski program Slika 10. Oprema potrebna za uspostavljanje videokonferencije Telekonferencije i videokonferencije

 14. VIDEOKONFERENCIJSKI PROGRAMI • Najpopularniji videokonferencijski programi • Standardne funkcije • Dodatne funkcije Slika 11. Primjer upotrebe Skype- a Slika 12. Primjer upotrebe ooVoo - a Telekonferencije i videokonferencije

 15. VRSTE VIDEOKONFERENCIJA • Podjela s obzirom na opremu : • Konzola s kamerom • Za veliku grupu ljudi • Za manji broj ljudi • Za pojedince • Stolne (desktop) videokonferencije • Višelokacijske (multipoint) videokonferencije Telekonferencije i videokonferencije

 16. PRIMJENA VIDEOKONFERENCIJA • Sustav obrazovanja • Medicina • Komunikacija znakovnim jezikom • Poslovanje • Pravosuđe… Slika 13. Primjena videokonferencija u pravosuđu Telekonferencije i videokonferencije

 17. PRIMJERI VIDEOKONFERENCIJA Slike 14. – 16. Primjeri CARNetovih videokonferencija (http://www.carnet.hr/videokonferencije/primjeri , 11.12.2013. ) Telekonferencije i videokonferencije

 18. PREDNOSTI I NEDOSTATCI TELEKONFERENCIJA • Prednosti : • Manji troškovi prijevoza • Ušteda vremena • Sastanci iz udobnosti doma • Naknadno pregledavanje snimke videokonferencija • Konferencijski pozivi s pametnih telefona • Primjena u osobne svrhe, … • Nedostatci : • Eliminacija društvenog aspekta iz poslovanja • Strah i nelagoda zbog kamere • Veliki troškovi za opremanje konferencijskih soba • Mogućnost kvara, … Telekonferencije i videokonferencije

 19. ZAKLJUČAK • Usporedba automobila i telekonferencija Slika 18. Videokonferencijski sastank Slika 17. Sastanak licem-u-lice Telekonferencije i videokonferencije

 20. LITERATURA • 1.Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje, FOI, Varaždin, http://www.scribd.com/doc/37114970/Skripta-iz-kolegija-Ured-i-uredsko-poslovanje-FOI-Vara%C5%BEdin • 2. http://www.ehow.com/about_5467945_history-teleconferencing.html), 10.12.2013. • 3. http://www.tecweb.org/eddevel/edtech/teleconf.html 10.12.2013. • 4. Microsoft Research, 2004., http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=70091, 10.12.2013. • 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality, 11.12.2013. • 6. Bernard Ivezić, Poslovni dnevnik, 2010., http://www.poslovni.hr/domace-kompanije/umjesto-putovanja-telekonferencije-165311 , 11.12.2013. • 7. Srića, V., Kliment, A., Knežević, B., Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb, 2003. • 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing, 11.12.2013. • 9. http://hr.wikipedia.org/wiki/Videokonferencija , 11.12.2013. • 10. http://voip.about.com/od/videoconferencing/a/TopVidConfTools.htm, 11.12. 2013. • 11. http://www.carnet.hr/videokonferencije/primjeri, 11.12.2013. Telekonferencije i videokonferencije