energie en afval n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energie en Afval PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energie en Afval

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Energie en Afval - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Energie en Afval. Team Milieutechnologie 2012. Vakdidactische opdracht. Ontwerp een educatieve activiteit waarin je laat zien dat je het geleerde bij de PO-module en het geleerde bij de ontworpen wereld kunt integreren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Energie en Afval


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energie en afval

Energie en Afval

Team Milieutechnologie 2012

vakdidactische opdracht
Vakdidactische opdracht

Ontwerp een educatieve activiteit waarin je laatziendat je het

geleerde bij de PO-module en het geleerde bij de ontworpen wereld kunt integreren.

 • Kies een onderwerp binnen de ontworpen wereld Milieu technologie.
 • Koppel dit aan de leerdoelen van de PO-lijn.
 • Presenteer je product op een voor jou logische manier.
criteria vakdidactische opdracht
Criteria vakdidactische opdracht
 • Koppeling naar de leerdoelen van PO lijn
 • Koppeling aan de doelen, criteria en beoordelingen
 • Aansluiten bij het niveau van de leerling (VMBO )
 • Constructivistisch leren
 • Innoverend
 • Presentatie
de eind opdracht
De eind opdracht
 • Onderzoek op welke manieren er energie uit afval kan worden gehaald.
 • Presenteer dit in je leerteam.
 • Verwerk in deze eind presentatie ook het werkstuk. Maak hier als bewijs een foto van voor je digitale portfolio. Hierin laat je zien dat energie uit afval kan worden gehaald.
lesplan in stappen
Lesplan in stappen
 • Oriëntatie
 • Definitie
 • Ontwerp
 • Werkvoorbereiding
 • Uitvoering
 • Oplevering
 • Nazorg
ori ntatie
Oriëntatie

De docent

 • Voorkennis ophalen
 • Groepsverdeling aansturen naar Kolb stijlen

De leerling

Groepen vormen

Inspiratie opdoen op het internet

out of the box denken

definitie
Definitie

De docent

 • Nagaan of de opdracht is over gekomen
 • Creëren van betrokkenheid

De leerling

Handmatige schetsen maken.

Materiaal keuze werkstuk

Beoordelingscriteria

ontwerp
Ontwerp

De docent

 • Als coach
 • De leerling
 • Definitief ontwerp
 • Conceptueel denken
 • Brainstormen in techniek
werkvoorbereiding
Werkvoorbereiding

De docent

 • Als coach

De leerling

 • Uitzoeken of er onderdelen moeten worden gekocht i.p.v. zelf maken
 • Werkschema, planning, materiaalstaat, gereedschappenlijst opmaken
 • Organiseren, communiceren
uitvoering
Uitvoering

De docent

 • Als coach
 • De leerling
 • Competent in samenwerken
 • Vormgeven in de techniek
 • Uitvoeren van techniek
 • (competenties creativiteit, anticiperen)
oplevering
Oplevering

De docent

 • Bewaken van de criteria
 • Proces en inhoud bespreken
 • De leerling
 • Presenteren van de presentatie en werkstuk van oriëntatie t/m uitvoering
 • (competenties presenteren, assertiviteit)
nazorg
Nazorg
 • Klassikale evaluatie met leraar en klas
 • Reflectie door en met de leerling
 • Eindbeoordeling door leerling, klas en leraar
 • Vragen beantwoorden betreffende het werkstuk
constructivistisch leren
Constructivistisch leren
 • Het overdragen van kennis, inzichten en vaardigheden.
 • Leren start wanneer de lerende een storende discrepantie ervaart tussen zijn eigen wereldbeeld en dat van anderen. De lerende is dan geneigd om dit gebrek aan overeenstemming zo effectief mogelijk weg te willen nemen door de betekenis die hij zelf construeert voor zijn omgeving samen met anderen bewust te worden en te verkennen.
hoe bereiken we dit
Hoe bereiken we dit?
 • Elke leerling wil van nature leren
 • Motiveren / uitdagen
 • Creëren van exploratieve leeromgeving
 • Projectgericht leren
 • Veel praktijkmomenten
 • Vaardigheden;
  • plannen
  • structureren
  • samenwerken (het werken in een leerteam)
  • taken verdelen
  • verantwoordelijkheid dragen
verwerking van kolb
Verwerking van Kolb

De Vier Leerstijlen van Kolb

 • Doener - Concreet ervaren (feeling)
 • Denker - Waarnemen en overdenken (watching)
 • Bezinner - Abstracte begripsvorming (thinking)
 • Beslisser - Actief experimenteren (doing)
verwerking van vakdidactisch repertoire
Verwerking van vakdidactisch repertoire
 • Taal ondersteuning geven door context aan te brengen en veel interactie te plegen.
 • Leerlingen kunnen (technologisch) verwoorden wat ze in de les hebben geleerd aan de hand van hun zelf gemaakte presentatie.
leerdoelen
Leerdoelen
 • De kenmerken van het constructivisme.
 • De rol die de docent (wij) hierin spelen.
 • Verschillende activerende werkvormen effectief te gebruiken in de les en hiermee het leerproces van leerlingen te sturen.
 • De leerlingen te begeleiden bij het toepassen van activerende werkvormen.
 • Taal ondersteuning geven door context aan te brengen en veel interactie te plegen.