FRAWLI Il- frawli hu tajjeb u helu biex tieklu . - PowerPoint PPT Presentation

frawli il frawli hu tajjeb u helu biex tieklu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRAWLI Il- frawli hu tajjeb u helu biex tieklu . PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRAWLI Il- frawli hu tajjeb u helu biex tieklu .

play fullscreen
1 / 5
FRAWLI Il- frawli hu tajjeb u helu biex tieklu .
216 Views
Download Presentation
brian
Download Presentation

FRAWLI Il- frawli hu tajjeb u helu biex tieklu .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FRAWLI Il-frawlihutajjeb u helubiextieklu.

  2. GHENEB L-GHENEB NISTGHU NAMLU L-INBID BIH.

  3. Hemmhafnakwalitajiet ta’ tadambhal cherry tomatos u hafnaohrajn.

  4. Il-bettieh u isfarxhintaqsamaminnnofsissibiz- zerriegha.

  5. Il-hjarjikbru u jsirutwalhafna.