Download
kaspersky endpoint security n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaspersky Endpoint Security PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Endpoint Security

264 Views Download Presentation
Download Presentation

Kaspersky Endpoint Security

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaspersky Endpoint Security Přehled

 2. Kaspersky Endpoint Security Kaspersky Endpoint Security for Windows Kaspersky Endpoint Security for Mac Kaspersky Endpoint Security for Linux Kaspersky Endpoint Security for Mobile

 3. Každá společnost potřebuje kvalitní ochranné nástroje Cena / náročnost implementace je obvykle značná Výzvou jsou malé nebo žádné zdroje Různí uživatelé Společné téma “My last deployment was a disaster.” “I need them! I use advanced security tools!” “I can’t afford the deployment.” “Too difficult to deploy!” “I don’t have resources.” “I am not sure I need them.”

 4. Kaspersky Endpoint Security Endpoint Protection Data Protection Endpoint Controls

 5. Endpoint Protection Výborná detekce Aktivní testy: souborů, mailů, Web a IM provozu Analýza chování: System Watcher Hlubší ochrana

 6. Kaspersky Security Network Globální cloud milionů uživatelů Reputaceaplikací a webových stránek Zlepšení výkonu Redukce False Positive Těsná integrace s ochrannými komponentami

 7. Řízení aplikace Ne/Povolení, Sledování aplikací dle kategorie Scénář “Default Deny” Rozhodnutí podle uživatelských práv Přehled instalovaných aplikací (SW Audit) Zásady řízení aplikace

 8. Řízení přístupu k webu Filtrování webového provozu Prosazování zásad podle uživatelů či skupin Blokování podle kategorií a obsahu Časté aktualizace z cloudu Zásady kontroly webu

 9. Kontrola zařízení Omezení přístupu uživatele k zařízení Kontrola nad připojením zařízení Rozlišení Device ID Časový plán uplatňování pravidel Zásady kontroly zařízení

 10. Ochrana dat Šifrování souborů a složek (FLE) Šifrování celého disku (FDE) Pre-Boot autentikace Centrální správa Zásady ochrany dat

 11. Kaspersky Endpoint Security • Efektivní ochrana • Inteligentní ochrana • Podpora z clouduKaspersky Security Network • Bezpečnostní politika pro mobilní uživatele • Snížení rizik pro organizaci Řízení Endpoint Ochrana dat Jednoduchá správa

 12. Kaspersky Endpoint Security • Efektivní ochrana • Zlepšení výkonu a ochrana firemních investic • Prosazování firemní politiky v oblasti aplikací, webu a používání zařízení • Častá aktualizace whitelistůeliminuje zátěž adminů Řízení Endpoint Ochrana dat Jednoduchá správa

 13. Kaspersky Endpoint Security • Efektivní ochrana • Ochrana citlivých dat před ztrátou či krádeží • Šifrování technologií AES 256 (FIPS 140-2) • Flexibilní šifrování souborů či disků (FLE vs. FDE) • Nezatěžuje koncového uživatele Řízení Endpoint Ochrana dat Jednoduchá správa

 14. Kaspersky Endpoint Security • Efektivní ochrana • Správa tisíců systémů z jedné konzole • Prosazování bezpečnostních zásad • Zjišťování zranitelností • Komplexní reporty Řízení Endpoint Ochrana dat Jednoduchá správa

 15. Kaspersky Endpoint Security Endpoint Protection Data Protection Endpoint Controls

 16. Děkuji