Oxyol gia k rh zi s rg ss gi ell t s sbo
Download
1 / 62

Oxyológia (kórházi sürgősségi ellátás, SBO) - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Oxyológia (kórházi sürgősségi ellátás, SBO). Népegészségügyi Medicina (Népegészségügyi kar, Népegészségügyi Ellenőr szak) II. évfolyam 1. félév 2013. szeptember 09. – december 16. dr. Szűcs Attila Belgyógyászati Intézet Intenzív osztály. Az európai sürgősségi orvostan alapelvei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oxyológia (kórházi sürgősségi ellátás, SBO)' - brent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oxyol gia k rh zi s rg ss gi ell t s sbo

Oxyológia(kórházi sürgősségi ellátás, SBO)

Népegészségügyi Medicina

(Népegészségügyi kar, Népegészségügyi Ellenőr szak)

II. évfolyam 1. félév

2013. szeptember 09. – december 16.

dr. Szűcs Attila

Belgyógyászati Intézet Intenzív osztály


Az eur pai s rg ss gi orvostan alapelvei
Az európai sürgősségi orvostan alapelvei

 • A sürgősségi orvostan a medicina egyik ága, amely speciális tudásával és eszköztárával minden korcsoportban a megelőzéstől a diagnózis felállításán keresztül az erősen időfüggő, hirtelen kialakuló vagy rövid időn belül tartós károsodást okozó testi betegségek, acut viselkedészavarok gyógyításával foglalkozik, függetlenül a páciensek egyéb alapbetegségeitől.

 • European Society forEmergencyMedicine (EuSEM) – Európai Sürgősségi Orvostani Társaság: 27 európai nemzeti orvostani társaságot összefogó szövetség, mely jelenleg több mint 17 000 egészségügyi alkalmazottat képvisel. International FederationforEmergencyMedicine (IFEM) – Nemzetközi Sürgősségi Orvostani Szövetség.

 • A sürgősségi orvostant jelenleg 18 EU tagállamban ismerik el önálló szakterületnek, két tagállamban pedig ráépített szakvizsgaként szerezhető meg a sürgősségi orvostani szakvizsga. Magyarországon 1979 óta önálló szakvizsga!!


C lja
Célja

 • hogy biztosítsa a legmagasabb szintű sürgősségi betegellátást minden páciensnek,

 • hogy az ellátást szakképzett sürgősségi orvosok végezzék,

 • hogy Európa-szerte egységes, magas színvonalú ellátás legyen a sürgősségi osztályokon.


S rg ss gi orvostani modellek
Sürgősségi orvostani modellek

Anglo – Amerikai modell:

 • központi sürgősségi osztályok

 • önálló szakma, önálló curriculum régóta

  Német - Francia modell (2008-ig) :

 • minden szakmának van külön sürgősségi ellátó helye

 • nincsen önálló curriculum


T rt neti visszatekint s usa
Történeti visszatekintés (USA)

 • A második világháborút követő évek: „sürgősségi szoba” ( emergencyroom, ER)

  Egy szoba, ahol egy nővér és egy otthonról telefonon behívott orvos tevékenykedett.

  1955 – 1971 között az ER ellátások száma megnégyszereződött. A sürgősségi ellátást kórházi orvosok végezték gyakran forgó rendszerben, függetlenül attól, hogy milyen szakképesítéssel rendelkeztek.

 • 1961: a virginiai Alexandriában négy orvos feladta általános orvosi praxisát, és teljes munkaidőben az Alexandriai Virginia Kórházhoz szerződött, megalkotva az első olyan orvos csoportot, akiknek betegellátási kötelezettsége csak a sürgősségi részlegre korlátozódott. Ez volt az „ún”. Alexandria Terv.

 • 1961- Pontiac Terv: a Michigan állambeli Pontiac és Flint városokban létrehoztak orvosformációkat, akik vállalták a sürgősségi ellátást megtartva azonban a rendelői állásukat is.

 • 1968 Arlington: első nemzeti sürgősségi orvostalálkozó.

 • 1973: Törvény a sürgősségi ellátó rendszer kialakításáról.

 • 1979: a sürgősségi ellátás, mint új diszciplína lett a huszonharmadik szakterület, amit az Amerikai Orvosi Szakterület Bizottság regisztrált.

 • 2000: a sürgősségi osztályokat felkereső betegek száma 108 millió!


T rt neti visszatekint s magyarorsz gon
Történeti visszatekintés Magyarországon

 • 1960-as évek: a kivonuló szolgálat és a Mentőkórház együttműködése, körvonalazódik az „oxyológia”( görög kifejezés „sürgősségi orvostant”jelent)

 • A rohamkocsi – ambulancia - intenzív részleg- hagyományos kórházi osztály, amelyben az ambulancia – fektető együttesen működött előfutára volt a ma kialakítandó sürgősségi osztályoknak

 • 1970-es évek rendeletileg előírt „betegfelvételi osztály”, mégis csak kevés helyen létesül, zömmel adminisztratív funkcióval

 • Sürgősségi osztályok: 1976 Szolnok, 1982 Nyíregyháza, 1992 Székesfehérvár

 • 1998-ban a kórházi sürgősségi betegátvételt funkcionálisan szabályozták illetve a minimum-feltétel jellegű szabályozás is megtörtént

 • 1997 az 1979 óta létező „oxyológia” mellett ráépítettként bevezették a „sürgősségi orvostan” szakképesítést

 • 2007 szeptemberétől megszűnt a kettősség az „ oxyológia és sürgősségi orvostan” szakképesítés bevezetésével


A s rg ss gi ell t s t rv nyi h ttere i
A sürgősségi ellátás törvényi háttere I.

Jogi szabályozás:

• 60/2003 EüM rendelet

• 47/2007 (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

• 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról

• 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról


A s rg ss gi ell t s t rv nyi h ttere ii
A sürgősségi ellátás törvényi háttereII.

22/2012 EMMI: A szakképzésről szóló rendelet

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)


A s rg ss gi ell t s c lja
A sürgősségi ellátás célja

Az emberek – éljenek, lakjanak bárhol is az országban – azonos eséllyel, azonos időn belül jussanak azonos minőségű egészségügyi ellátáshoz.


Sürgősségi ellátás és a sürgősségi osztályok

Sürgősségi ellátás ≠ elszórt sürgősségi osztályokkialakítása

Sürgősségi ellátás = az országot átfogó, törvényileg szabályozott, megfelelően finanszírozott sürgősségi ellátó rendszer


A s rg ss gi betegell t rendszer
A sürgősségi betegellátó rendszer

47/2007 (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

 • 4.§ (1) „A sürgősségi betegellátó rendszer az egészségügyi ellátó rendszer azon szervezeti egységeiből áll, amelyeket a beteg heveny tünete, hirtelen fellépő fájdalma, illetve egészségromlása miatt távközlési eszköz útján vagy személyesen felkereshet, és elsődleges ellátásban részesül ideértve, ha az alapellátó ügyelet az otthonában, illetve a tartózkodási helyén látja el a beteget.” „A sürgősségi betegellátó rendszer fekvőbeteg ellátáson kívül szervezett formája a mentés is.”


A s rg ss gi betegell t rendszer1
A sürgősségi betegellátó rendszer

4.§ (2) „A sürgősségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek megfelelő

 • a) fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett (alapellátási) ügyeletet,

 • b) fekvőbeteg-ellátás keretében :

  ba) sürgősségi fogadóhelyet (részleget),

  bb) sürgősségi betegellátó osztályt,

  bc) ügyeleti szolgálatot,

 • c) a munkavégzés helyszínén kívül szervezett készenléti szolgálatot alakít ki.

  47/2007 (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről


S rg ss gi ell t s elemei magyarorsz g
Sürgősségi ellátás elemei - Magyarország

Prehospitalis

 • Háziorvos

 • Háziorvosi ügyelet

 • Szakrendelő

 • OMSZ

  Kórházi

 • Sürgősségi osztály

 • CODE, MET team

 • Traumatológiai Állomás

 • Osztályos Ambulanciák?


_____

_________________________________

_________________

______________________


A s rg ss gi orvostan
A Sürgősségi Orvostan

Szakmai megfogalmazásban:önálló diszciplina, fő küldetése az előre nem látható, ellátás hiányában halált vagy maradandó egészségkárosodást okozó betegségek és sérülések felismerése, menedzselése, gyógyítása, a további szövődmények megelőzése.


A s rg ss gi orvostan1
A Sürgősségi Orvostan

Az egészségpolitika szempontjából: önálló, multidiszciplináris szakterület, tárgya elsősorban mindazon heveny egészségkárosodások kezelése, amelyeknél a rizikó, a kimenet, a költséghatékonyság és a kezelés megkezdésének ideje fordítottan arányos.


A s rg ss gi orvostan2
A SÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN

Elsődleges feladata abeavatkozás nélkül halálhoz vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezető állapotok felismerése, ezen betegek állapotának lehetséges stabilizálása, a másodlagos károsodások megelőzése.


A s rg s sz ks g k r be tartoz letet vesz lyeztet llapotok s betegs gek
A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek


A s rg s sz ks g k r be tartoz letet vesz lyeztet llapotok s betegs gek1
A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek


A s rg s sz ks g k r be tartoz letet vesz lyeztet llapotok s betegs gek2
A sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek


A s rg ss gi orvostan feladatai
A sürgősségi orvostan feladatai veszélyeztető állapotok és betegségek

A megfelelő ellátási szint meghatározása (TRIAGE)

Gyors és célzott diagnosztika

Az ellátás beteghez való hozzárendelése (elsődleges, vagy definitív ellátás)

DISZPOZÍCIÓ

Kórházon belüli egyéb feladatok megbeszélés szerint (pl. MedicalEmergency Team (MET), újraélesztés szervezése (Code team) )

NEM FELADATA A BIZTOS DIAGNÓZIS

FÖLÁLLÍTÁSA!


47/2004. (V. 11.) veszélyeztető állapotok és betegségekESzCsM rendeletaz egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

(4) A sürgősségi fekvőbeteg-ellátás progresszivitási szintjei:

 • a) a (2) bekezdés ba) pontja szerinti fogadóhely,

 • b) a (2) bekezdés bb) pontja szerinti osztály, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott SO2 besorolású működési engedéllyel rendelkezik,

 • c) a speciális sürgősségi centrumok kivételével a (3) bekezdés szerinti centrum, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott SO1besorolású működési engedéllyel rendelkezik,

 • d) speciális sürgősségi centrum a sürgősségi tevékenységét meghatározó engedélyezett szakma tekintetében, amennyiben a 19. § (9) bekezdése szerinti szintnek megfelelő működési engedéllyel rendelkezik.


47/2004. (V. 11.) veszélyeztető állapotok és betegségekESzCsM rendeletaz egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

 • 19. § (1) Sürgősségi fogadóhelyet minden a sürgősségi ellátásban részt vevő aktív betegellátást végző egészségügyi szolgáltató működtet, amennyiben nem rendelkezik sürgősségi osztállyal.

 • (2) A sürgős ellátást igénylő beteg részére az egészségügyi szolgáltató a sürgősségi esetek fogadására szolgáló - a szolgáltató akkreditációs szintjének megfelelő - elkülönített fogadóhelyet alakít ki.

 • (3) A sürgősségi fogadóhelyet az egészségügyi szolgáltató központi helyén, lehetőleg a diagnosztikai egységek közelében, járművel is jól megközelíthető helyen kell működtetni, továbbá a fogadóhely mellett a beteg fektetésére alkalmas megfigyelőt is kell létesíteni.

 • (4) A fogadóhelyen folyamatosan biztosítani kell a betegeket fogadó szakasszisztens jelenlétét, aki a panaszok alapján riasztja az illetékes ügyeletben lévő orvost.

 • (5) A sürgősségi fogadóhelyen történik

 • a) a sürgősségi ellátásra jelentkező betegek fogadása, vizsgálata;

 • b) állapotuk stabilizálása;

 • c) az elsődleges diagnózis felállítása;

 • d) az alapvető terápiás beavatkozások elvégzése;

 • e) döntés a beteg

 • ea) ellátást követő hazabocsátásáról,

 • eb) intenzív osztályon történő elhelyezéséről, illetve a szolgáltató más osztályára történő felvételéről,

 • ec) más, a beteg állapota által indokolt ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő továbbküldéséről.


47/2004. (V. 11.) veszélyeztető állapotok és betegségekESzCsM rendeletaz egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

(6) Sürgősségi osztályt akkor kell létesíteni, ha az egészségügyi szolgáltatónál a várható sürgősségi betegforgalom a napi 40 főt átlagosan meghaladja.


47/2004. (V. 11.) veszélyeztető állapotok és betegségekESzCsM rendeletaz egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

 • (7) Sürgősségi centrumot a legmagasabb ellátási szinten működő olyan egészségügyi szolgáltatónál kell létesíteni, amely a sürgősségi feladatok széles skáláját képes ellátni.

 • (8) A sürgősségi osztályon, illetve centrumban történik az (5) bekezdésben írtakon túlmenően a legfeljebb 24 óra alatti végleges ellátás, illetve a megfigyelést igénylő esetek ellátása és a betegnek a közvetlenül az osztályról, illetve centrumból történő elbocsátása.

 • (9) Speciális sürgősségi centrumot egy-egy régió ellátására az egyetemek, egyes országos intézetek, illetve speciális kórházi osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatók az alábbi szakterületeken működtetnek:

 • a) szívsebészet, haemodinamikával rendelkező (invazív) kardiológia a progresszivitás második, harmadik szintjén,

 • b) toxikológia a progresszivitás harmadik szintjén,

 • c) gyermek és felnőtt égéssebészet a progresszivitás második, harmadik szintjén,

 • d)15idegsebészet, stroke a progresszivitás második szintjén,

 • e) infektológia a progresszivitás harmadik szintjén.


So2 b zis s rg ss gi k rh z usa
SO2 veszélyeztető állapotok és betegségek = Bázis sürgősségi kórház (USA)

 • Alap-szakmák (belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat + központi intenzív és aneszteziológia)

 • Napi 40-70 betegforgalom

 • Műszakos munkarend, műszakonként:

  • legalább 2 orvos (egy szakorvos)

  • legalább 5 nővér (+ beteghordó + adminisztrátor)

 • Vizsgálók (1 kompletten felszerelt shocktalanító)

 • Legalább 6 ágyas fektető, minimum 1 ágy intenzív ellátási feltételekkel


A s rg ss gi oszt ly szem lyi felt telrendszere usa b zis szint
A Sürgősségi veszélyeztető állapotok és betegségekOsztály személyi feltételrendszereUSA – bázis szint

24 órás folyamatos sürgősségi ellátás, multidiszciplinárisan kiképzett, gyakorlott, helyben tartózkodó SÜRGŐSSÉGI szakorvosok és szakdolgozók + standardok, protokollok, technika.

A kórházban azonnal elérhető, folyamatosan igénybe vehető konzultáció legalább belgyógyászati, baleseti sebészeti, szülészet - nőgyógyászati, gyermekgyógyászati és aneszteziológiaiés intenzív szolgálattal.

(3) Folyamatos két és többoldalú hírösszeköttetés a szolgálatok közt és az infomatikai központtal.


So1 tfog region lis s rg ss gi k rh z usa
SO1 veszélyeztető állapotok és betegségek = Átfogó (regionális) sürgősségi kórház (USA)

 • Széles szakmai spektrum

 • Napi >70 feletti betegforgalom

 • Műszakos munkarend (műszakonként):

  • 3 orvos (2 szakorvos)

  • 8 nővér (+ diszpécser + beteghordók + adminisztrátorok)

 • Vizsgálók (1 kompletten felszerelt shocktalanító)

 • Legalább 12 ágyas fektető, ebből 2 ágy intenzív felszereléssel


A s rg ss gi oszt ly szem lyi felt telrendszere usa tfog szint
A Sürgősségi veszélyeztető állapotok és betegségekOsztályszemélyi feltételrendszereUSA – átfogó szint

 • 24 órás folyamatos sürgősségi ellátás (multidiszciplinárisan kiképzett, gyakorlott, helyben tartózkodó SÜRGŐSSÉGI szakorvosok és szakdolgozók), + standardok, protokollok, technika.

 • (2) A kórházban azonnal elérhető, folyamatosan igénybe vehető konzultáció legalább belgyógyászati, baleseti sebészeti, sebészeti, szülészet-nőgyógyászati, intenzív, gyermekgyógyászati és aneszteziológiai szolgálattal.

 • (3) 30 percen belüli konzultációs lehetőség kórházon belül más szakterületekkel.

 • (4) Folyamatos két és többoldalú hírösszeköttetés a

 • szolgálatok közt és az informatikai központtal.


A massachusetts university hospital 415 gy s rg ss gi egys ge 72 gy
A Massachusetts University veszélyeztető állapotok és betegségekHospital (415 ágy) Sürgősségi Egysége (72 ágy!)


A k l nb z ell t si szintek hierarchikus fel p t s nek s kompetenci j nak kapcsolata
A különböző ellátási szintek hierarchikus felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

Egy adott területen

Széles területen

Szűk területen


A s rg ss gi oszt ly feladatai
A sürgősségi osztály feladatai felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

 • osztályozási feladatok ellátása a kórházba sürgősséggel érkező betegek részére

 • folyamatos, a kritikus állapotú betegek ellátását biztosító készenlét, megfelelő tárgyi- és személyi feltételekkel

 • differenciáldiagnosztika akut kórképekben

 • a sürgősséggel érkező beteg állapotstabilizálása

 • adott esetekben a definitív ellátás mielőbbi megkezdése, az ambulánsan, vagy 24 órán belül rendezhető kórképek végleges ellátása

 • bizonytalan és határesetek monitorozása, kezelése

 • a betegek biztonságának garanciája mellett – kórházi ellátási igény esetén – mihamarabb a definitív ellátás helyére juttatása (diszpozíció)

 • intézeten belül mobil reanimációs team működtetése

 • konzultatív lehetőség a prehospitális ellátásban dolgozók részére (telemedicina, informatika eszközeinek kihasználása)

 • gyakorló területe a sürgősségi ismeretek oktatásának


A s rg ss gi oszt ly saj toss gai
A sürgősségi osztály sajátosságai felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

 • Jó megközelíthetőség

 • Azonnali betegfelvétel

 • Azonnali ellátás a valóban sürgős esetekben

 • Interdiszciplináris tevékenység

 • Szűrő-osztályozó funkció („triagenurse”)

 • A betegáramlás útja megszabott

 • Variálhatóság (boxok, „trolleyk”)


Az sbo funkci i
Az SBO funkciói felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

 • A kórház „kapuja”

 • Első ellátó funkció

 • Szűrő-osztályozó funkció

 • Ellátási tartalék tömeges baleset esetén

 • A prehospitális és hospitális sürgősségi ellátás kapcsolódási pontja

 • A mentőszolgálat számára konzultációs hely:

  - a betegátvételben,

  - a munkabeosztásban (rotáció az OMSZ és a kórház személyzete között),

  - az oxyológiában (tapasztalatok feldolgozása, ellátási elvek fejlesztése, minőség-ellenőrzés, stb.).


Az sbo val szembeni elv r sok
Az felépítésének és kompetenciájának kapcsolata SBO-val szembeni elvárások

 • Maximalizálni a minőséget

 • Optimalizálni a hatásosságot

 • Minimalizálni a költségeket

  Az SBO működése önmagában költségigényes, de a kórház egészének működése tükrében gazdaságos, mert:

 • tehermentesíti az osztályokat,

 • kórházi betegfelvételt, illetve ápolási napokat takarít meg ( a betegek tekintélyes hányada ambulanter, illetve 12-24 órás fektetői kezeléssel és megfigyeléssel ellátható!).


Sbo m retei
SBO méretei felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

Többféle számítási mód ismert:

 • Városi környezetben legalább 6 ágy szükséges

 • Az éves kórházi betegjelentkezésre/beszállításra számított ágyszám: 10 ezer esetre 5 ágy, 20 ezerre 11 ágy, 36 ezerre 21 ágy, 50 ezerre 30 ágy

 • Ágyszám = 1,5x(N x T) / 24 , ahol N a 24 óra alatt jelentkező/beszállított betegek száma, T a betegek átlagos tartózkodási ideje az SBO-n

  Ágyanként 50 m2 alapterület szükséges!?


Munkaszervez s
Munkaszervezés felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

Folyamatos munkarend (műszakos munkarend)

Szakmai kompetenciáknak megfelelő beosztás

Műszakvezető a „főnök” az adott műszakban

Tárgyi- és személyi feltételeket a 22/2012 EMMI rendelet szabályozza


K rh zi s rg ss gi ell t s l p sei
Kórházi sürgősségi ellátás lépései felépítésének és kompetenciájának kapcsolata


Betegfelv tel az sbo n
Betegfelvétel az felépítésének és kompetenciájának kapcsolata SBO-n

 • A beteget OMSZ szállítja beutalóval vagy anélkül

 • A beteg saját lábán vagy hozzátartozó segítségével érkezik

  Statisztika:

  A sürgősségi ellátórendszerbe került betegek 80%-a csupán rutin ellátást, 15% sürgős ellátást igényel, és mindössze 5%-uk az ún.”criticalcare”.

  A mindennapi gyakorlatban az egyik legnagyobb probléma a 15+5% felismerése, azonosítása.


A beteg útja az felépítésének és kompetenciájának kapcsolata SBO-n

Triázs

Belépés

Recepció

* 6 különböző lépés

* 6 különböző személy

* 31 perc a vizsgálóig

* 47 perc az orvosig

Regisztráció

ORVOS

NŐVÉR

Vizsgáló


BETEGOSZTÁLYOZÁS felépítésének és kompetenciájának kapcsolata – TRIÁZS („TRIAGE”)

… OLYAN ÉRTÉKELŐ RENDSZER, MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL – AKUT EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ESETÉN - NAGY VALÓSZÍNÜSÉGGEL HATÁROZHATÓ MEG A SZÜKSÉGES ELLÁTÁS SZINTJE (HUMÁN ÉS MŰSZERES FELTÉTELEI) ÉS IDŐBELI SÜRGŐSSÉGE.

Katonaorvostanból átvett kifejezés.

A triage-elv fontos eleme a folyamatosság: időről időre újraértékelést kell végeznünk!


 • Döntéshozatal a beteg mellett felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

 • A tünetek felmérése

 • Tünetek értékelése (score-ok alkalmazása)

 • A sürgősségi fok (személyzet és idő mellérendelés) megállapítása egységes elvek alapján

 • Értékelő rendszerek: CanadianTriageAcuityScale, METTS, stb.

Reszuszcitáció

Kritikus

SÜRGŐS

Nem sürgős

HALASZTHATÓ


_________________________________________________________ felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

______________

___________

__________

_______________________

______________


Reszuszcitáció felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

(azonnal/azonnal)

Kritikus

(azonnal/15 perc)

Sürgős

(15 perc/30 perc)

Nem sürgős

(30 perc/60 perc)

Halasztható

(60 perc/120 perc)

CanadianTriageAcuityScale

(Alapja: ABCDE)


Diszpoz ci
Diszpozíció felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

A beteg sürgősségi osztályról való elhelyezése

Haza (60 – 70%) – fekvőbeteg ellátásba (maradék)

Diszpozíciós potenciál a sürgősségi orvostané!

A diszpozíció sikeressége az USA-ban:

A sürgősségi ellátó rendszer kialakítása előtt – 70%

A sürgősségi ellátó rendszer kialakítása után 10 évvel – 95%


A beteg felépítésének és kompetenciájának kapcsolata SBO-n töltött idejének megoszlása

(28 perc)

(119 perc)


Beteg kívánságlista felépítésének és kompetenciájának kapcsolata


Finansz roz s
Finanszírozás felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

 • Járóbeteg (ambuláns) ellátás : német pontok

  1 pont jelenleg = 150 forint

 • 6 -20 óra közötti ellátás – „töredék HBCS”

 • 24 órán túli esetekben, amennyiben van finanszírozott fekvő vagy intenzív részlege: HBCS alapú finanszírozás

  „ HBCS” - homogén betegségcsoportok, hozzájuk rendelt súlyszámok

  1 súlyszám= 155 000 Ft.


Min s gbiztos t s
Minőségbiztosítás felépítésének és kompetenciájának kapcsolata

 • Hibás kezelés (”műhibák”): USA-ban 9-19 milliárd többletköltséget eredményeznek, összesen több mint 100 000 emberéletet követelve!!

  Kevés adat áll rendelkezésre a sürgősségi ellátás tekintetében. A kedvezőtlen események kb. 1,5 – 3 % - ért volt a sürgősségi ellátás a felelős! Legújabb adat: évente 18 millió tévedés, 360 000 kedvezőtlen esemény ( évi kb. 110 milliós betegellátás).

 • Megoldások:

  - protokollok, ajánlások, irányelvek

  - megfelelő személyi és tárgyi feltételek

  - folyamatos továbbképzés

  - minőségbiztosítás és kontroll

  - korrekt beteg – orvos kapcsolat, tájékoztatás

  - magas színvonalú adminisztrálás

  - egyebek.

  USA-ban a sürgősségi orvosok munkaidejének 30 %-át az adminisztráció teszi ki!


Llami sz mvev sz ki jelent s a s rg ss gi ell t sr l 2009
Állami Számvevőszéki jelentés a sürgősségi ellátásról, 2009

A megfelelő időben és feltételek mellett történő sürgősségi betegellátás

javította az egészségi állapot visszaállításának esélyét

közvetve hatással volt a kórházi ápolás időtartamára és a kezelés költségeire (költséghatékony ellátás)

A betegek számáraa folyamatos sürgősségi ellátás gyorsabb, biztonságosabb, a társszakmák és az ügyeletek szervezése szempontjából kiszámíthatóbb ellátás feltételeit teremtette meg

A sürgősségi betegellátó osztály folyamatos működése lehetővé tette a sürgősségi és a tervezhető betegellátás szétválasztását


A TÚLÉLÉSI LÁNC ellátásról, 2009

(CHAIN OF SURVIVAL)


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! ellátásról, 2009


ad