bluedolphin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BlueDolphin PowerPoint Presentation
Download Presentation
BlueDolphin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
brent-leonard

BlueDolphin - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
BlueDolphin
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BlueDolphin Tofacilitateprogressthroughorganizedknowledge Wilko Visser VIAG kennissessie 23 mei 2014

  2. Grip op kwaliteit ICT dienstverlening • Meeste organisaties hebben slecht beeld van • Welke applicaties precies worden gebruikt • Wat die applicaties doen (functies) • Welke bedrijfsprocessen ermee worden ondersteund • Informatiestromen (basisregistraties en onderling) • (Master-) data • Samenwerkende gemeenten willen • Inzicht in overlap van functionaliteit (waar wel en waar niet overlap)

  3. Applicaties indelen naar bedrijfsfuncties

  4. BlueDolphin schematisch

  5. BlueDolphin werkt • Gebruikersgemak is randvoorwaardelijk voor borging • Automatisch wat automatisch kan • Informatie bij de bron • Applicatiebeheerders, functioneel, technisch • Eenvoudig en zonder cursus • Invoer slim ondersteunen (voorspelbare vervolgacties automatiseren of voorstellen) • Bibliotheek met referenties en ervaringsgegevens van andere klanten • Community • Uitwisseling kennis en ervaringen rond inzicht • Suggesties voor consolidaties en rationalisaties • Benchmarking en vergelijk • Voorzieningen om de processen te managen en monitoren • Check op volledigheid • Referentiepunten als ‘anker’

  6. Rapportages en vraagbaak • BlueDolphin is de centrale repository met informatie over het ICT landschap • Visualisaties ICT landschap en architectuur • Impact analyses • Financiële overzichten • Functionele overlap applicaties • Configuratie management • Grafieken • Roadmaps

  7. Architectuur visualisatie

  8. Visualisatie applicaties - financieel

  9. Vragen