slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Opdracht: SV hfst 6 Handb . Taalgericht Onderwijs (e1 ). Nico Interview op school (e2 ). Herman 5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van school . Mario Eisen die de overheid stelt . Shafi 5 e lid: presentatie. Cyril.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Onderwijsinspectie en taalbeleid door Shafi Ilahibaks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opdracht: SV hfst6 Handb. Taalgericht Onderwijs (e1). NicoInterview op school (e2). Herman5 leden, 2 opdrachten zelf bedacht: SV taalbeleidsplan van school. MarioEisen die de overheid stelt. Shafi5e lid: presentatie. Cyril

slide2

Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer

Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer

door Mario Hummeling

Onderwijsinspectie en taalbeleid door ShafiIlahibaks

slide3

Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs: M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

schoolbreed aan taalgericht vakonderwijs werken

 • Aansluiten op overige ontwikkelingen in de school?
 • Docent-ontwikkelpunten versus gezamenlijk didactisch kader?
 • Welke rol speelt de schoolleiding, beleid?
slide4

Centraal: docent:

Competentiegericht werken en openstaan

vakinhoudelijke en didactische competentie

Taalgericht Samenwerken, met collega’s over nieuwe inzichten.

Uitwisselen met partnerdocent, Taalgerichte lessen plannen en observeren, Evalueren en Afspraken, Actieonderzoek,

slide5

Kader moet komen van schoolleiding en taalcoördinator

 • Schoolleiding:
 • Prioriteer, Initieer, Plan, Faciliteer, Informeer en Feliciteer
 • Taalcoördinator:
 • Veranderingsproces;
 • Voorbereiden feitelijke invoering;
 • Ondersteunen van docenten;
 • Organiseren van de uitvoering;
 • Onderhouden van externe contacten.
slide6

Goed Taalbeleid komt tot uiting:

 • Expliciete lesdoelen, Voorkennis gebruiken, Denkvragen stellen
 • Interactie tussen leerlingen stimuleren
 • Expliciete werkwijzen
 • Altijd voldoende taalsteun
 • Rijke en gevarieerde hulpmiddelen
 • Aanvullende bronnen gebruiken
 • Samenhangend en gevarieerd toetsen
 • Leerlingen formuleren zelf
 • Samen beoordelen
slide7

Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer

Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer

door Mario Hummeling

Onderwijsinspectie en taalbeleid door ShafiIlahibaks

slide8

Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer

leerlingen moeten aan het einde van het VMBO op een 2F niveau zitten.

Het huidige niveau van de Prisma leerlingen is m.b.v. een CITO 0-meting getoetst:

Taalvaardigheid 67% <1F 25% 1F 6% 2F 2% 3FLezen 77% <1F 8% 1F 15% 2FLuisteren 50% <1F 30% 1F 20% 2F

slide9

2011/2012 de volgende doelstellingen (Prisma):

 • Ontwikkelen van taal- en rekenmodules.
 • Verbeteren inzet digitale programma’s
 • Organisatie computerlokalen
 • Ontwikkeling leerlingvolgsysteem
 • Verbetering afname toetsen
 • Besluit nemen over eventuele gevolgen voor de lessentabel
slide10

Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer

Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer

door Mario Hummeling

Onderwijsinspectie en taalbeleid door ShafiIlahibaks

slide11

Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer

door Mario Hummeling

Concreet en aansprekend:

Het Taalbeleidsplan …… in gang gezet n.a.v. een rapport v.d. onderwijsinspectie. Er is geconstateerd dat de taalvaardigheid van de lln onder de maat is. Ook docenten besteden hier te weinig aandacht aan. Ze zijn zich wel bewust van het feit dat een goede taalvaardigheid belangrijk is……. Een aantal docenten zijn bang dat men de lesstof niet af krijgt als ook nog eens aandacht besteedt moet worden aan de taalvaardigheid. School vindt belangrijk genoeg om een verbeterslag te maken.

Het implementeren van taal in de didactiek van de lessen wordt opgenomen in de POP-beoordeling.

slide12

Speerpunten

Bewustwording van taalvaardigheden van leerlingen en de verbetering daarvan.

 • Alle medewerkers kennen de taalvaardigheideisen op 2F – niveau en handelen daarnaar.
 • Twee keer per jaartaalreflectieformulier betreffende de docent (besproken tijdens het POP gesprek).

Borging,

Alle processen die binnen het taalbeleidsplan aan de orde komen, worden geregistreerd. Van alle documenten, worden statistieken en inhoudelijke gegevens bewaard en gebruikt voor publicatie in het taalbeleidsrapport.

slide13

Leesvaardigheidontwikkeling:

 • diverse vormen van lezen
 • woordenschat en grammaticale groei gestimuleerd.
 • Cito-toetsen, 1x pj (info over LL).
 • één uur extra Taal/Nederlands.

Doorbreken eilandcultuur:

 • Vakoverstijgend overleg over verbetering taalvaardigheid binnen alle sectoren, waarbij Nederlands als kapstok dient,3x per jaar.
slide14

Feedback gemaakt werk:

Alle door leerlingen gemaakte toetsen worden nabesproken, met aandacht voor zowel vakspecifieke als talige elementen in de antwoorden van de leerlingen.

Scholing:

 • Medewerker beheerst het Nederlands op tenminste 2F niveau.
 • Toetsen en taalreflectieformulieren vormen de basis voor gesprek over de eigen taalsituatie van de medewerker.
 • Daarnaast schoolbreed taalverbetertraject en training aan begin van het schooljaar voor alle medewerkers.
slide15

Samenvatting hoofdstuk 6 van het Handboek Taalgericht Onderwijs:M. Hajer & T. Meestringa door Nico van der Linden

Interview op de werkplek door Herman Hofmeijer

Taalbeleidsplan op het Stedelijk College Zoetermeer

door Mario Hummeling

Onderwijsinspectie en taalbeleid door ShafiIlahibaks

slide16

Onderwijsinspectie en taalbeleid door ShafiIlahibaks

Onderwijsinspectie

 • jaarlijkse risico analyse bij elke school op niveau: VMBO, HAVO of VWO.
 • Geen risico’s, school onder het zogenaamde basistoezicht.
 • Wel risico’s, dan kwaliteitsonderzoek door onderwijsinspectie.
 • Eén waarderingskader, meerdere indicatoren
 • De belangrijkste indicatoren vormen het kernkader.
 • Dit kernkader bestaat uit vijf domeinen: opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.
slide17

Taal(beleid) komt alleen expliciet voor in het tweede domein (onderwijsleerproces) van het kernkader.

 • De indicator is als volgt geformuleerd:
 • 2.3* De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
 • Dit is een normindicator. Speelt een belangrijke rol in het beoordelen van een school.
slide18

Geen wettelijke vereisten gevonden om een taalbeleid in te voeren om er voor te zorgen, dat leerlingen het referentieniveau halen. Dit is een keus van de schoolleiding.

 • Keuze voor geïntegreerde aanpak of extra taallessen aanbieden. Merendeel vd scholen kiest geïntegreerde aanpak.
 • Op termijn worden referentieniveaus gebruikt bij de beoordeling van de prestaties van leerlingen en scholen door de onderwijsinspectie.