zna ky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Značky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Značky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Značky - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Značky. Značky nahrádzajúce slová. Značky nahrádzajúce slová. Značky menových jednotiek v zostavách pred sumou, vo vete sa môžu písať aj za sumou alebo nahradiť slovom. Značky veličín a jednotiek píšu sa bez bodky podľa medzinárodnej sústavy jednotiek SI, v rovnakom riadku za číslom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Značky' - brennan-frank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4
Značky menových jednotiekv zostavách pred sumou, vo vete sa môžu písať aj za sumou alebo nahradiť slovom.
slide5
Značky veličín a jednotiekpíšu sa bez bodky podľa medzinárodnej sústavy jednotiek SI, v rovnakom riadku za číslom.
matematick zna ky sa odde uj medzerou vo vetnej s vislosti slovom
Matematické značkysa oddeľujú medzerou vo vetnej súvislosti slovom.

a + b = c

3 x 6 = 18 aj 3 . 6 = 18

Základ dane tvoria celkové príjmy mínus odpočítateľné položky.

3 x 8 24

4 4

=

=

6

zlomky percento a promile
Zlomky, percento (%) a promile (‰)

¾ m 7 ¾ kg 3 ½-percentný 2 ½-izbový

3 % odpadu 10 % z ceny 23 % DPH

V ovzduší sa nameralo vysoké percento znečisťujúcich látok.

5-percentný úrok 67 % účasť 0,18 ‰ alkoholu 67 %-ná účasť voličov

5 % úrok 5 %-ný úrok stúpanie 3 ‰

pomocou editora rovníc

pomocou editora rovníc

priemer pomer mierka
Priemer, pomer, mierka

Ø 50 mm

Priemer známok v triede bol 2,10.

Mapa v mierke 1 : 10 000.

Naše družstvo zvíťazilo v pomere 9 : 4.

Medzné odchýlky:

tolerancia ±2 mm, (100 ±2) °C

20 °C ±1 °C alebo (20 ±1) °C

r mske slice
Rímske číslice

I = 1, V = 5, X = 10. L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000

CXX = 120 MCMXCVIII = 1998

IV. kapitola XIX. ročník festivalu

XXXI. letné olympijské hry

okres Bratislava II

Okresný úrad Košice IV II. ročník festivalu

Zmiešané:

III. A trieda 2. odd. 13. kapitola

kráľ Belo IV. Mojmír II. 1. miesto

d tum vzostupn sp sob
Dátumvzostupný spôsob

dd. mm. rrrr dd. mm. rr

08. 05. 2010 08. 05. 10

v prípade potreby aj dd.mm.rr

08.05.2012 08.05.12

zostupný spôsob – v písomnostiach so zahraničím

rrrr-mm-dd rr-mm-dd

2012-07-25 12-07-25

20120725 120725

d tum selno slovne vyjadren d tum
Dátumčíselno-slovne vyjadrený dátum

Deň sa píše radovou číslovkou bez nuly na začiatku, mesiac slovom v 2. páde.

8. mája 2010 08. mája 2010

Rimavská Sobota 7. júla 2010

bez nuly

bez čiarky

telef nne a faxov sla
Telefónne a faxové čísla

nepárne číslo

048/419 64 44 alebo 048/41 96 444

00421/48/419 64 44

+421/48/419 64 44

02/32 65 78 55 alebo 02/3265 7855

Viaceré účastnícke telefónne čísla (alternatívne), ktoré nasledujú za sebou, sa uvádzajú skrátene použitím spojovníka.

037/555 66 66-67-68

00421/905 666 333 0905 666 333

Medzinárodné číslo

párne číslo

sla bankov ch tov a in sla
Čísla bankových účtov a iné čísla

Účet vedený v Štátnej pokladnici 7000123456/8180

Bankový účet Slovenskej sporiteľne 0010912345/0900

Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN) tvorí kombinácia šiestich skupín po štyroch znakoch. Štruktúru prvej štvorice tvoria 2 veľké písmená (kód krajiny, napr. pre Slovensko SK) a 2 číselné znaky. IBAN pre Slovensko má vždy 24 znakov.

SK33 0200 0000 0000 0001 2351

Rodné číslo, číslo cestovného dokladu, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), IČ platiteľa DPH sa píšu bez medzier.

941203/7766, SE123456

IČO 12345678, DIČ 1234567890, IČ DPH SK1234567890,

ISBN 978-80-253-0761-8

zlo en slov z slic a slov sp jame spojovn kom
Zložené slová z číslic a slov spájame spojovníkom

Obálka C6 formát A4 diaľnica D1

5-násobný, 10-krát, 7-stupňový, 20-ročný, 3-miestny, 6-mesačný,

4-členné družstvo, 8-dielny, 9-voltový, 5-miliónový, 3 ½-izbový byt,

4,5-percentný úrok,