slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Töbör-morfometria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Töbör-morfometria - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Töbör-morfometria. Célok, kérdések. 1. Mennyiségi jellemzés : Mi mekkora? (Melyik a legnagyobb töbör a Bükkben? Hol találjuk a világ legsűrűbben töbrösödött területeit? Hány méter mély a legmélyebb töbör? stb.). 2. Morfogenetikai érdeklődés :Miért akkora?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Töbör-morfometria' - brendy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Célok, kérdések

1. Mennyiségi jellemzés: Mi mekkora?

(Melyik a legnagyobb töbör a Bükkben? Hol találjuk a világ legsűrűbben töbrösödött területeit? Hány méter mély a legmélyebb töbör? stb.)

2. Morfogenetikai érdeklődés:Miért akkora?

(Keletkezési, fejlődési elméletek igazolása vagy elvetése)

slide3

Mi határozza meg a töbrök fejlődését?

Az alapkőzet? (Sorba állíthatók-e a kőzetek a töbrök fejlettsége alapján? Alkalmasabb és kevésbé alkalmas kőzetek elkülöníthetők-e?)

A tektonika? (Szerkezeti irányok, repedések miként jelentkeznek, jelentkeznek-e egyáltalán a töbrök alakjában, eloszlásában?)

A domborzat? (Sík vagy lejtős területek hogyan befolyásolják a töbrök kialakulását, alakját? Vannak-e jellegzetes magassági szintek, stb.)

Az éghajlat? (Milyen jellemző paraméterek alapján lehetne elkülöníteni a trópusi és a mérsékelt övi, magashegységi töbröket? Vajon a klímazónák között nagyobb különbségek vannak-e, mint a klímazónákon belül?)

A csapadék? (Kimutatható-e, hogy csapadékos területeken nagyobbak, illetve sűrűbben helyezkednek el a töbrök?)

A mikroklíma? (Hogyan érvényesül a mikroklíma hatása a karsztos oldás területi differenciálódásában? Lehet-e morfometriailag igazolni?)

Az idő? (Megragadható-e egyáltalán a töbrök fejlődésének időtartama, és ha igen a töbrök számának, méretének fejlődése milyen időbeli viselkedést mutat?)

A folyóvíz általi utánpótlás? (Szerepet játszik-e egyáltalán az oldásos töbrök fejlődésében és milyen mértékben a folyóvíz?)

Töbrök genetikai típusai elkülöníthetők-e morfometriai alapon?

slide4

ALAPADATOK előállítása

1. Terepi vizsgálatok, mérések alapján

távmérés, GPS, szintezés, térképezés

Ez lenne az igazi

DE

időigényes!

2. Légifotók alapján

Hasznos, pontos lehet,

DE

a beszerzés körülményes

a sűrű növényzet eltakarhatja a töbröket

3. Részletes térképek alapján

Tereptől függ:

Aggtelek: 1:10.000 elég jó

Mecsek: 1:10.000 nem elég

Barbados (Day, 1983): terepi mérések, 1:10.000 térkép összehasonlítása, 54%-kal kevesebb

TOVÁBBI ÖSSZEHASONLíTÁSOK JAVASOLTAK!

slide5

Feldolgozás módszere

1. Hagyományosan: kézzel, mm-papíron

2. Számítógéppel segített módszer a töbrök alak- és irányjellemzőinek gyors feltárásához

Ez a leggyorsabb

DE

A térképtől „elszakad”

3. Térinformatikai keretben

Az elején időigényes (digitalizálás)

Legsokoldalúbban használható

slide6

Számítógéppel segített módszer (térkép illetve légifotó alapján)

1. Az alaptérkép (vagy légifelvétel) kiválasztása után a töbröket át kell rajzolni fóliára. (Az itt felmerülő kérdések: térkép pontossága, töbör határvonala, stb. függetlenek a számítógépes eljárástól.)

2. Az átrajzolt kép szkennelése.

3. Képfeldolgozó program alkalmazása. Ehhez rendelkezésre állnak a világhálóról letölthető ingyenes programok (pl. ImageTool). Ezeken belül a fontos lépések:

a, Kalibráció: egy térképen megmért, ismert hosszúságú szakasz alapján a digitális kép méretarányának beállítása;

b, A képen található zárt objektumok azonosítása (ezt már a számítógép végzi el);

c, Mérés – az alábbi főbb paramétereket kínálja fel a program: terület; kerület; első és második tengely iránya, hossza; megnyúltság; kerekítettség; középpont koordinátái;

d, Az adatbázis elmentése;

4. Az adatbázis statisztikai kiértékelése.

slide7

Térinformatikai adatbázis felépítése

1) Alapadatok beszerzése, összeillesztése:

Topográfiai térkép

Légifotó

Geológiai térkép

Digitális domborzatmodell (közvetlenül vagy digitalizálással)

2) Töbör-adatok digitalizálása:

Töbör-határok (legkülső zárt szintvonal)

Töbör-középpontok

3) Számítások elvégzése

slide8

27,4 km2

820 töbör

30 db/km2

(Aggtelek: 9.81 db/km2)

slide9

Töbör-morfometriai mutatók típusai

Alaprajzi (horizontális) jellemzők: hosszúság, szélesség, terület, kerület, irányítottság, aszimmetria;

Magassági (vertikális) jellemzők: mélység, tengerszint feletti magasság, oldallejtők szöge

Eloszlási mintázatok: töbörsűrűség, töbrösödési arány, szomszédsági viszonyok értékelése;

Hidrológiai kapcsolatok: vízgyűjtő-terület, vízfolyás rendűség a dolinán belül, forrás-sűrűség.

slide10

Horizontális méretek, Hossz

Bükk (Dutkó A., 2000): Örvénykői- visszafolyó, 480 m

Nagy-Kő-mázsa mellett (DK-Bükk): 380m

modus: 20-25m (88 db), medián: 55m

Aggtelek (Telbisz): Szögliget mellett: 549 m

modus: 15m, medián: 67 m

slide11

Horizontális méretek kapcsolata

Általában szoros regressziós kapcsolat áll fenn a különböző horizontális paraméterek között (r2>0.8) pl.:

Major Axis Length = 8.01076 + 1.39358*Minor Axis Length

Perimeter = 7.26027 + 2.74314*Major Axis Length

Area = 1.15178*Major Axis Length1.81799

slide12

Horizontális jellemzők, Megnyúltság

Bükk (Dutkó A., 2000): 1,1-1,3

3-nál nagyobb: 2 db (valószínűleg uvalásodás eredménye)

Aggtelek (Telbisz): átlag: 1,6

maximum: 5,59

Töbrök megnyúltsága nő-e a méretükkel? NEM (r2=0.02)

Megnyúlással párhuzamosan szélesednek is!

slide13

Horizontális jellemzők, Megnyúltság iránya (tengelyirány)

Bükk (Dutkó A., 2000): Jellemző irány: Ny-K-i - kb. antiklinális tengelyirányok

másodlagos (enyhén): É-D-i

dolinák tengelye kis szöget zár be a terep általános lejtésével (10°) 

domborzati kontroll (szerkezet közvetve érvényesül)

Aggtelek (Bárány-Mezősi, Telbisz): Jellemző irány: ÉÉK-DDNy-i

(szerkezethez kapcsolódik, de akár átöröklésen keresztül közvetve érvényesül)

másodlagos: ÉÉNy-DDK-i

Nagyoldal Haragistya Szalonna

Összes

Domborzati kontroll DEM alapján vizsgálható!

slide14

W1

L1

L2

W2

Horizontális jellemzők, Aszimmetria

Elv I. (mikroklíma): töbrök Északi, Nyugati oldala: több besugárzás  több baktérium  magasabb CO2-szint  nagyobb egyensúlyi koncentráció  gyorsabb oldásos pusztulás, meredekebb falak

Elv II. (rétegdőlés):

Morfometrikus lehetőségek:

1. Legmeredekebb oldal iránya

2. Aszimmetria-arányok: W1/W2; L1/L2 ; N/N+S; W/W+E

Eredmények (Bükk):

Farsang-Tóth (27 dolina, 1 méteres szeletek alapján): töbör alján még inkább É-D-i aszimmetria (tektonikus), felfelé átvált Ny-K-ibe (mikrobiális hatás).

Dutkó:

EDDIG KEVÉS EGYÉRTELMŰ ADAT! (PREKONCEPCIÓ)

slide15

Horizontális jellemzők, Időbeli változás

Kemmerly-Towe (1978): légifotók alapján 1937-es és 1972-es állapot = 35 év

18 dolina (Tennesse)

szuffóziós eredet

kb. 10m vastag glaciálisokból származó üledékeken (lösz, anyag, kőzetliszt)

mérés eredménye:

1. nőtt a hossz és a szélesség is, de főleg a hossz

2. növekmény: löszön: 40 m2/100 év

agyagon: 70 m2/100 év

kőzetliszten: 100 m2/100 év

3. ez alapján az ottani töbrök kora: löszön: 65 ka

(lineáris növekedést feltételezve) agyagon: 38 ka

kőzetliszten: 25 ka

(pollen, őslénytan - hasonló korok)

(Aggtelekre hasonló rátát feltételezve: 100-150.000 év közötti töbör-korok adódnak;

ez valószínűleg erősen alábecsli a töbrök korát.)

slide16

Vertikális jellemzők, Mélység

Bükk (Dutkó A., 2000): Csókási-víznyelőtöbör, 20 m

66%: sekély (<3m)

tetőközelben: „függő töbrök” - szélesek, de laposak (pl. Tányéros-teber)

völgyi helyzetben: mélyebb töbrök (sortöbrök, mélységi lefejezéssel)

Aggtelek (Telbisz): 27 m (Aggtelek, Jósvafő között)

átlag: 5.69

Depth = 1.00062 + 0.0475212*Length

(r2=49.6)

slide17

Vertikális jellemzők, Mélység

Fontos genetikai különbségek: mélység illetve vertikális megnyúltság alapján:

Nagyobb mélység/átmérő arány jellemző:

1. aknásodó dolinákra (zsombolyok, stb.) - magashegységi típus

2. beomlásos képződményekre (bár idővel elsimulhatnak);

mások (Jennings, Day): ha gyenge a korreláció a mélység és az átmérő között, az omlásos genetikára utal - EZ NEM MINDIG IGAZ

3. trópusi területek töbreire - az oldásos töbrök éghajlati elkülönítésének legmarkánsabb indikátora (Troester et al, 23.000 töbör)

slide20

Horizontális+Vertikális jellemzők, Térfogat

Töbrök térfogata meghatározható

1. Részletes szintvonalak alapján (numerikus integrálás)

2. Alapterület*Mélység/3 (Ha kúpalakot feltételezünk, lehet félgömb vagy más is.)

Ebből a kioldott anyagmennyiségre, tehát végsősoron a lepusztulásra lehet következtetni.

Az eredmények összehasonlítandók a más módszerekkel nyert adatokkal.

slide21

Töbör térfogat - lepusztulás

Össztérfogat (V): 2,2107 m3

Töbrök Összterülete: 4,1 106 m2

Vizsgált terület (A): 2,74107 m2

Töbrösödési arány: 15%

Lepusztult anyag mm-egyenértékben: V/A=802mm – Mennyi idő alatt?

slide22

Fluviokarsztos jellemzők (hidrológiai megközelítés)

1. Vízhálózat rendűség vizsgálata (Williams, Day): trópusi karsztokra

- nem teljesen igazodik a Horton-törvényekhez

2. Dolinákhoz tartozó vízgyűjtő területek vizsgálata (Mills-Starnes)

- Tennessee, 127 dolina, 1:2400 térkép, sűrűség: 2 dol/km2

- fedőkőzet, csak néhol bukkan felszínre a mészkő

- víznyelő területe  vízgyűjtő terület: több víz érkezik, nagyobb oldás + eróziós tágulás is (peremek hátrálása)  szabálytalanabb körvonal

- víznyelő mélysége nem mutat korrelációt a vízgyűjtő területtel

(Oka: alapkőzet különbözőségei; illetve üledékes kitöltés)

3. Dolina alak szabályossága (kerekítettsége): cockpit - mérsékelt övi töbör különbségei

0. rendű

1. rendű

2. rendű

3. rendű

slide27

Töbörsűrűség

és

töbrösödési arány

slide29

Térbeli viszonyok, Sűrűség, Kentucky

Kemmerly (1982):

24.912 töbör

Anya-leány töbörfejlődés

Hullámzó töbörsűrűség időben

idő

slide30

Térbeli viszonyok, Sűrűség, Barbados, Iowa

Day (1983), Barbados:

  • kiemelt korall teraszok
  • 150 m magas teraszig nő a sűrűség
  • a fölött már csökken
  • összenövés és feltagolódás egyaránt megfigyelhető

Palmquist (1976), ÉK-Iowa:

  • vékony glaciális üledéktakaró
  • korok ismertek!
  • kezdetben gyors növekedés, majd lelassul, leáll
  • 6000 évig „semmi sem történik”

- barlangjáratok fejlődésének,

hidrológiai kapcsolatok kiépülésének időszaka

D=7.26 lg T - 27.9

slide34

Legközelebbi

szomszéd

iránya

Hossztengely

iránya

Térbeli viszonyok, Legközelebbi szomszédok

slide37

Térbeli viszonyok, Legközelebbi szomszéd (nearest neighbour) index

Az index (R) a töbrök legközelebbi szomszédjuktól való távolságának az átlagát (l)

viszonyítja a véletlenszerű elrendeződés esetén várható átlagos távolsághoz (E(l)).

R = l/ E(l)

0 felé: csoportokba, sorokba rendeződött töbrök

1 körül: véletlenszerűen elszórt töbrök

2.149 felé:szabályosan (rács mentén) elhelyezkedő töbrök

KEMMERLY (1986, Kentucky-karszt): "szülő-leány” töbör-terjedési modell,

külön számolt a "szülő" és a "leány" töbörsokasággal

„szülők”: szabályos elrendeződésűnek tűntek (egyfajta szabályos repedéshálozatra utalva)

„leányok”: jelentős csoportosulási hajlandóságot egy-egy "szülő-töbör" körül.

slide38

Térbeli viszonyok, Legközelebbi szomszéd (nearest neighbour) index

szabályosan

(rács mentén)

elhelyezkedő

töbrök

véletlenszerűen

elszórt töbrök

csoportokba,

sorokba

rendeződött

töbrök