onrechtmatige daad l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onrechtmatige daad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onrechtmatige daad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Onrechtmatige daad - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Onrechtmatige daad. Week 4. Onrechtmatige daad . handelen in strijd met het recht door toerekenbaar schade aan een andere te veroorzaken a rrest Zuthense waterjuffer onrechtmatig = onwetmatig a rrest Lindebaum-Cohen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Onrechtmatige daad' - brendy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
onrechtmatige daad2
Onrechtmatige daad
 • handelen in strijd met het recht door toerekenbaar schade aan een andere te veroorzaken
  • arrest Zuthense waterjuffer
   • onrechtmatig = onwetmatig
  • arrest Lindebaum-Cohen
   • onrechtmatig = onwetmatig + handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid

www.Bedrijfe Recht.nl

slide3

Arrest Lindebaum - Cohen

arbeidsovereenkomst

Lindebaum

werknemer

Omkoping/

bedrijfsspionage

art. 6:162 BW

Cohen

www.Bedrijfe Recht.nl

onderscheid
Onderscheid

wanprestatie

strafrecht

 • onrechtmatige daad ↔
 • onrechtmatige daad ↔

www.Bedrijfe Recht.nl

onrechtmatige daad5
Onrechtmatige daad
 • om schadevergoeding te kunnen eisen moet aan vijf voorwaarden voldaan zijn (art. 6:162 ev BW)
  • onderscheid:
   • onrechtmatige daad ↔ onrechtmatig handelen

www.Bedrijfe Recht.nl

slide6

Onrechtmatige daad

Onrechtmatigedaad

1. Onrechtmatig handelen/nalaten

2. Toerekenbaarheid

3. Schade

4. Causaal verband

5.Relativiteit

www.Bedrijfe Recht.nl

1 onrechtmatig handelen art 6 162 lid 2 bw
1. Onrechtmatig handelen (art. 6:162 lid 2 BW)
 • onrechtmatig handelen (art. 6:162 lid 2 BW):
  • inbreuk op een recht van een ander
  • strijd met een wettelijke plicht
  • handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid
   • behoudens rechtvaardigingsgronden:
    • overmacht
    • noodweer

www.Bedrijfe Recht.nl

2 toerekenbaarheid van de daad
2. Toerekenbaarheid van de daad
 • de onrechtmatige daad moet de dader worden aangerekend wegens:
  • schuld (als de dader een verwijt kan worden gemaakt)
  • wet
  • de in het verkeer geldende opvattingen

www.Bedrijfe Recht.nl

2 toerekenbaarheid
2. Toerekenbaarheid
 • afhankelijk van
  • schuld  schuldaansprakelijkheid
   • verwijtbaar gedrag
   • probleem: bewijs door benadeelde
  • risico  risicoaansprakelijkheid
   • eigen gedrag of gedrag van een derde
   • bewijs door benadeelde niet nodig, maar mogelijkheid disculpatie dader
   • toerekenbaar eigen gedraging en gedraging van derden

www.Bedrijfe Recht.nl

2 toerekenbaarheid10
2. Toerekenbaarheid
 • risicoaansprakelijkheid voor eigen gedraging
  • bij geestelijke of lichamelijke tekortkoming (art. 6:165 BW)
   • gebrek is risico van “dader”
   • voorbeeld:
    • tijdens auto rijden een hartaanval
 • deel uitmaken van bepaalde groep
  • hoofdelijke aansprakelijkheid
  • voorbeeld:
   • betrokkenheid bij vechtpartij

www.Bedrijfe Recht.nl

3 schade
3. Schade
 • er moet schade zijn of dreigen (apart geregeld in art. 6:95 ev BW)
 • materiële schade (vermogensschade)
 • immateriële schade (smartegeld)

www.Bedrijfe Recht.nl

4 causaal verband dien ten gevolge
4. Causaal verband ("dien ten gevolge")
 • oorzakelijk verband, rechtstreeks verband tussen schade en onrechtmatig handelen

Onrechtmatig handelen/nalaten

Schade

Causaal verband

www.Bedrijfe Recht.nl

4 schade en causaal verband
4. Schade en causaal verband
 • bepalende factoren voor causaal verband:
  • conditio sine qua non
   • voorwaarde zonder welke de schade niet zou zijn ontstaan
  • voorzienbaarheid
  • aard van aansprakelijkheid
  • aard van schade
  • aard van gedraging

www.Bedrijfe Recht.nl

4 schade en causaal verband14
4. Schade en causaal verband
 • voorzienbaarheid
  • vraag: is schade redelijkerwijs te verwachten gevolg van onrechtmatige daad?
   • geen strikte lijn, maar naar mate schade meer als gevolg dient te worden beschouwd wordt deze eerder toegerekend. voorzienbaarheid op tijdstip van onrechtmatige daad
  • doel: uitsluiting aansprakelijkheid voor volstrekt niet te verwachten / toevallige gevolgen

www.Bedrijfe Recht.nl

4 schade en causaal verband15
4. Schade en causaal verband
 • aard van gedraging
  • eerdere toerekening schade naarmate de schuld aan onrechtmatige gedraging groter is
  • eerdere toerekening schade indien de onrechtmatige gedraging beroeps- of bedrijfsmatig gepleegd

www.Bedrijfe Recht.nl

5 relativiteit
5. Relativiteit
 • de regel die door de dader is overtreden dient de belangen van de benadeelde te beschermen

www.Bedrijfe Recht.nl

rechtvaardigingsgrond
Rechtvaardigingsgrond
 • soms valt een op zichzelf onrechtmatige gedraging te rechtvaardigen (art. 6:162 lid 2 BW)
  • noodweer
  • overmacht
  • toestemming benadeelde
  • ambtelijk bevel
  • wettelijke voorschrift
  • risicoaanvaarding

www.Bedrijfe Recht.nl

meerdere daders
Meerdere daders
 • plegen onrechtmatige daad tegelijk door meerdere personen
  • voorbeeld: bepaalde verkeersongelukken, kettingbotsing
 • iedereen hoofdelijke aansprakelijk (6:102 BW)
 • onderlinge verrekening nas rato / naar mate van schuld (= onderling regresrecht)
  • voordeel slachtoffer: daders dragen onderling risico insolventie van een van hen

www.Bedrijfe Recht.nl

kwalitatieve aansprakelijkheid
Kwalitatieve aansprakelijkheid
 • aansprakelijkheid voor anderenonderscheid:

a. schuldaansprakelijkheid en

b. risico aansprakelijkheid

www.Bedrijfe Recht.nl

ouders en kinderen
Ouders en kinderen
 • kinderen tot 14 jaar (art 6:169 BW)
  • kind niet, ouder wel aansprakelijk
 • kinderen 14 en 15 jaar
  • ouders aansprakelijk, tenzij ze het foute gedrag van hun kinderen écht niet konden verhinderen
   • de ouders moeten aantonen dat hen geen verwijt treft
 • kinderen 16 jaar en ouder
  • kind wel, ouder niet aansprakelijk

www.Bedrijfe Recht.nl

ouder voogd

Aansprakelijkheid

voor kinderen

Tot 14 jaar

Art. 6:169 lid 1 BW

Van 14 en 15 jaar

Art. 169 lid 2 BW

 • Doen van kind
 • Toerekenbaar aan kind indien
 • niet belet door art. 6:164 BW
 • - zogeheten fout van kind
 • voldoende toezicht?
 •  omkering bewijslast

Kind is NIET

aansprakelijk

Aansprakelijkheid

kind ex art. 6:162 BW

Ouder / voogd

www.Bedrijfe Recht.nl

w erknemers
Werknemers
 • de werkgever is risico-aansprakelijk voor ondergeschikten (art. 6:170 BW):
  • ondergeschikt is zelf ook aansprakelijk o.g.v. art. 6:162 ev BW
  • werknemer moet in dienst van werkgever taak vervullen
  • kans op fout moet zijn vergroot door de opgedragen taak
  • werkgever moet zeggenschap hebben gehad

www.Bedrijfe Recht.nl

niet ondergeschikten
Niet ondergeschikten
 • de werkgever is risico-aansprakelijk (art. 6:171 BW)
 • denk aan onderaannemer en hun personeel

www.Bedrijfe Recht.nl

aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken
Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken
 • bezitter is risico-aansprakelijk (art. 6:173 BW)
 • zaak is gebrekkig als het niet voldoet aan de veiligheidseisen waaraan het zou moeten voldoen
 • geldt alleen voor roerende zaken

www.Bedrijfe Recht.nl

aansprakelijkheid voor opstallen
Aansprakelijkheid voor opstallen
 • bezitter is risico-aansprakelijk (art. 6:174 BW)
 • opstallen: gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden

www.Bedrijfe Recht.nl

aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor dieren
 • bezitter (dat hoeft niet perse de eigenaar te zijn) van een dier is risico-aansprakelijk (art. 6:179 BW)

www.Bedrijfe Recht.nl

verkeer en aansprakelijkheid
Verkeer en aansprakelijkheid
 • eigenaar of houder van motorvoertuig is risico aansprakelijk (staat niet in BW maar in art. 185 WVW)
 • automobilist is daarom verplicht verzekerd
 • risicoaansprakelijkheid

www.Bedrijfe Recht.nl

eigenaar van een motorvoertuig

Aansprakelijkheid eigenaar

in geval van aanrijding

Bestuurder: eigenaar

Bestuurder: derde

Art. 185 lid 1 WVW

(risicoaansprakelijkheid)

Art. 6:162 BW

(schuldaansprakelijkheid)

Art. 185 lid 2 WVW

(risicoaansprakelijkheid)

Eigenaar van een motorvoertuig

www.Bedrijfe Recht.nl

productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
 • producent is aansprakelijk voor zijn onveilige producten (art. 6:185 ev BW)
  • doel: beschermen van consument
 • onderscheid: gebrekkige zaken (art. 6:173 BW) en gebrekkig product (art. 6:186 BW)
 • wanneer product gebrekkig?
  • als het niet de veiligheid biedt die het publiek daarvan redelijkerwijs van mag verwachten (art 6:186 BW)

www.Bedrijfe Recht.nl

bewijs
Bewijs
 • wat moet de benadeelde consument bewijzen(art. 6:188 BW):
  • gebrek
  • schade
  • causaal verband

www.Bedrijfe Recht.nl

producent
Producent
 • wie is producent (art. 6:187 BW) ?
  • 1. fabrikant van eindproduct
  • 2. producent van een grondstof of onderdeel
  • 3. ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen
  • 4. importeur in de EU
 • indien producent onbekend:
  • 5. leverancier

www.Bedrijfe Recht.nl

producent32
Producent

art. 6:185 BW

Fabrikant/leverancier

wanprestatie

art. 6:187 lid 4 BW

Grossier

wanprestatie

wanprestatie

Consument

Detaillist

www.Bedrijfe Recht.nl

schade
Schade
 • gaat alleen om gevolg schade aan consument (art. 6:190 BW)
 • schade aan:
  • een persoon
  • een andere zaak
 • geen vergoeding van schade aan het product zelf

www.Bedrijfe Recht.nl