PERFORMANCA OPERATIVE DHE SHËRBIMIT ME KONSUMATORË - 2013
Download
1 / 9

PERFORMANCA OPERATIVE DHE SHËRBIMIT ME KONSUMATORË - 2013 Albana Abazi ZRRU K, - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

PERFORMANCA OPERATIVE DHE SHËRBIMIT ME KONSUMATORË - 2013 Albana Abazi ZRRU K, 03 Shtator 201 4, Prishtinë. KUALITETI I UJIT. Performanca Mikrobiologjike Sektori 2013 /2012 me 98.4% / 97.6% Performanca më e mirë KRU ,,Radoniqi’’,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERFORMANCA OPERATIVE DHE SHËRBIMIT ME KONSUMATORË - 2013 Albana Abazi ZRRU K, ' - brendan-welch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PERFORMANCA OPERATIVE DHE SHËRBIMIT ME KONSUMATORË - 2013

Albana Abazi ZRRUK,

03 Shtator2014, Prishtinë


Kualiteti i ujit
KUALITETI I UJIT

Performanca Mikrobiologjike

 • Sektori 2013/2012me 98.4%/97.6%

 • Performanca më e mirë KRU ,,Radoniqi’’,

 • Performanca më e dobët KRU ,,Hidroregjioni Jugor’’,

Performanca Fiziko-Kimike

 • Sektori 2013/2012 ne pozitën e njëjtë 97.4%,

 • Performanca më e mirë KRU ,,Prishtina’’,

 • Performanca më e dobët KRU ,,Hidrodrini’’.


Vazhdim sia e furnizimit me uj
VAZHDIMËSIA E FURNIZIMIT ME UJË

 • Furnizimi i rregullt dhe me ujë cilësor është njëra prej sfidave më madhore që sot ka njerëzimi.

 • Performanca më e mirë nga KRU ,Hidrodrini’, ‘Hidromorava’dhe KRU ‘Radoniqi,

 • Performancë stabile, KRU ‘Hidroregjioni Jugor’,

 • Në 2013, 40% e konsumatorëve të prekur nga reduktimet.


Uji i pa faturuar
UJI I PA-FATURUAR (%)

 • Sektori gjatë vitit 2013/2012 në 57% nga 58% ,

 • Progresi më i lartë 2013/2012, KRU ,Radoniqi’,

 • Performanca më e mirë KRU,Prishtina’ dhe ,Mitrovica’,

 • Humbjet më të larta KRU,Hidrodrini’,

 • UPF sfidë për të gjitha KRU,


Proporcioni i konsumator ve sht piak me uj mat s
PROPORCIONI I KONSUMATORËVE SHTËPIAK ME UJËMATËS

 • KRU ‘Prishtina’ në pozitën më të mirë me 97%, .

 • KRU ‘Mitrovica’, në pozitën e funditme 59%,

 • Përmirësime nga të gjitha KRU,

 • Në nivel të sektorit 91%,

 • Mbi 5,000 ujëmatësa të rinj (amvisëri),


Mbulueshm ria me sh rbimet e uj sjell sit dhe kanalizimit
MBULUESHMËRIA ME SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT

Mbulueshmëria me ujë

 • Performanca më e mirë KRU ‘Radoniqi’,

 • Në pozitën e fundit, KRU ‘Hidromorava’,

 • Sektori 2013/2012 përmirësim për 3.5%,

 • Përmirësime nga të gjitha KRU perveq KRU ,Hidrodrinit’,

Mbulueshmëria me kanalizim

 • Performanca me e mirëKRU ‘Prishtina’ me 77.8%,

 • Nëpozitën e fundit, KRU ‘Hidrodrini’ me 41%,

 • Sektorinëshkallën 60.4% përmirësim për 3.8%,

 • Progresimëilartë KRU ,Bifurkacioni’ nga 64.8% në 2012 në 75% në 2013,


Ankesat
ANKESAT KANALIZIMIT

Furnizim me ujë

 • Gjatë vitit 2013 në total 18,211 ankesa,

 • Ankesa teknike 12,361,

 • Ankesa komerciale 5,850,

 • Sektori, 24% ankesa më shumë në 2013/2012,

Shërbimi i kanalizimit

 • Gjatë vitit 2013 në total 5,213 ankesa,

 • Ankesa teknike 5,181,

 • Ankesa komerciale 32,

 • Sektori, 16% ankesa me pak në 2013 /2012,


P rmbledhje
PËRMBLEDHJE KANALIZIMIT

 • Kualiteti i ujit është me i përmirësuar gjatë vitit 2013,

 • Vazhdimësia e furnizimit me ujë është përkeqësuar gjatë vitit 2013,

 • UPF ka shënuar përmirësim ,

 • Proporcioni i konsumatorëve me ujëmatës ka shënuar progres,

 • Ankesa me tepër të adresuara nëshërbimin e ujit,

 • Ankesa me pak të adresuara në shërbimin e kanalizimit,

 • Mbulueshmëria me shërbime është ende në nivel të ultë,


Faleminderit
FALEMINDERIT KANALIZIMIT


ad