slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 2 iunie 2012 , Chişinău Importanţa Contractului PPP PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 2 iunie 2012 , Chişinău Importanţa Contractului PPP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

1 2 iunie 2012 , Chişinău Importanţa Contractului PPP - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

12 iunie 2012, Chişinău Importanţa Contractului de Parteneriat Public-Privat Octavian Cazac Partner , Avocat. 1 2 iunie 2012 , Chişinău Importanţa Contractului PPP. Ce este un contract PPP. î n concepţia Legii PPP nr.179/2008, PPP = contractul de PPP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1 2 iunie 2012 , Chişinău Importanţa Contractului PPP' - brenda-wallace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului de Parteneriat Public-PrivatOctavian CazacPartner, Avocat

1 2 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp
12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

Ce este un contract PPP

 • în concepţia Legii PPP nr.179/2008, PPP = contractul de PPP
 • PPP= contract de lungă durată, încheiat între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile;
 • denumirea reală a contractului nu este strict determinată. Daca PPPul corespunde clar unei operaţiuni economice simple, atunci putem folosi denumirea acestui contract de exemplu: a) contract de antrepriză/prestări servicii; b) de administrare fiduciară; c) de locaţiune/arendă; d) de concesiune; e) de societate comercială sau de societate civilă.
 • deseori însă contractul PPP este complex (adică conţine în sine elementele mai multor contracte), de exemplu contractul BOT (Build-Operate-Transfer) ar putea conţine elementele: 1) antreprizei (executarea lucrărilor de construcţie); 2) prestărilor servicii ori concesiune (a bunului nou-construit). În acest caz, vom utiliza un titlu generic pentru contract: „Contract de stabilire a unui PPP privind crearea unui centru… de diagnostic, educaţional, etc.”
1 2 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp1
12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

Nu există un şablon

 • Legea PPP edictează principiul libertăţii contractuale
 • APC pot utiliza forme contractuale de PPP pe lângă cele specificate expres la art. 18(1) din Legea PPP
 • Elaborarea proiectului contractului ar trebui încredinţată persoanelor cu experienţă
 • Se recomandă Ministerului Economiei să elaboreze şabloane, dar nu obligatorii, fiindcă fiecare proiect este specific şi cere creativitate
1 2 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp2
12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

De ce este atât de important Contractul PPP

 • PPP-ul este un raport de lungă durată şi multe lucruri se pot schimba, inclusiv atitudinea părţilor faţă de PPP
 • Legea PPP nu prevede reguli detaliate care ar rezolva toate situaţiile apărute într-un PPP
 • Investitorii străini care au capacitate financiară mai mare, au aşteptări înalte faţă de contract. După semnare, contractul PPP este unicul suport al drepturilor de investitor şi avându-l ei se duc să obţină finanţare
 • Litigiile apar din lipsă de prevederi clare şi detaliate. Litigiile trebuie evitate: ele blochează proiectele şi aduc doar costuri şi incertitudine
 • Contractul PPP este proiecţia relaţiei comerciale de lungă durată privind proiectul lansat de APC
1 2 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp3
12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

Când se elaborează proiectul Contractului PPP

 • Legea PPP cere prezentarea proiectului Contractului PPP doar după selectarea ofertantului câştigător. Totuşi, ofertanţilor le este greu să depună oferte fără a şti la cere angajează.
 • RECOMANDĂRI
 • APC să prezinte proiectului Contractului împreună cu caietul de sarcini al PPPului. Se va prevedea clar că proiectul este supus modificărilor. Totuşi, modificările nu trebuie să fie esenţiale, altfel ofertanţii ar putea acuza de discriminare.
 • După selectarea ofertantului câştigător, APC emite un proiect final – adaptat ofertei câştigătoare.
 • Părţile au 30 zile pentru a negocia Contractul final, însă modificările esenţiale trebuie evitate, din cauza riscului înalt de invalidare a întregii proceduri.
1 2 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp4
12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

Aspecte-cheie la elaborarea Contractului PPP

 • date despre părţile contractante (rolul ofertantului câştigător)
 • descrierea (caracteristica tehnico-economică) a obiectului PPP
 • descrierea contribuţiei fiecărei părţi la Parteneriat
 • termenul contractului (pentru unele PPP termenul maxim este 50 ani) şi etapele de realizare a parteneriatului public-privat, volumul investiţiilor părţilor, termenul de dare în exploatare a obiectului
 • reguli privind modul de folosire a terenului aflat în proprietatea partenerului public (utilizat doar de partener privat sau este de uz public)
 • date privind volumul bunurilor ori serviciilor livrate şi calitatea lor
 • în funcţie de PPP, existenţa unei plăţi a partenerului privat şi condiţiile de plată
1 2 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp5
12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

Clauze legate de încetarea PPP

 • modalitatea şi procedura de restituire a obiectului PPPla momentul expirării termenului PPP
 • clauza de repararea prejudiciilor
 • De exemplu: contractulpoateprevedeapenalităţi procentuale pe zi sau amenzi unice per fiecare caz de încălcare
 • răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor în cazul rezilierii contractului
 • investitorii (în special străini) caută în contract să existe o limitare a răspunderii: partenerul privat poartă răspundere însă nu mai mult de suma totală X MDL.
 • clauza privind legea aplicabilă şi clauza privind instanţa competentă
 • investitorii (în special străini) caută aplicarea legii străine şi stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti sau arbitrale străine
v mul umim 12 iunie 2012 chi in u importan a contractului ppp

Vă mulţumim!12 iunie 2012, ChişinăuImportanţa Contractului PPP

Octavian.Cazac@TurcanLaw.md