Download
1 / 186

P levra H astalıklarında E tyolojik ve Tanısal Yaklaşım - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

P levra H astalıklarında E tyolojik ve Tanısal Yaklaşım. Doç. Dr.Sadık ARDIÇ SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Göğüs Hast. ve Tbc Kliniği, Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi Ankara Toraks Derneği 4. Kış Okulu 4-8 Ocak 2005 Hilton -Kayseri. P levra H ast. E tyolojik ve Tanısal Yaklaşım.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' P levra H astalıklarında E tyolojik ve Tanısal Yaklaşım' - brenda-barton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m

Plevra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

Doç. Dr.Sadık ARDIÇ

SSK Ankara Eğitim Hastanesi,

Göğüs Hast. ve Tbc Kliniği, Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi

Ankara

Toraks Derneği 4. Kış Okulu

4-8 Ocak 2005

Hilton -Kayseri


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m
Plevra Hast.Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Öykü - Fizik İnceleme

 • Radyoloji

 • Plevra anotomisi, plevral sıvı gelişimi

 • Plevra Sıvısı İncelenmeleri

 • Plevra sıvısı hücre analizi

 • Mikrobiyolojik Tetkikler

 • Biyokimyasal Tetkikler

 • Sitolojik İnceleme

 • Biyopsi(Plevra İğneBiyopsisi,Torakoskopi)

 • Bronkoskopi

 • Torakoskopi


Pl rezi geli en olguda s v varl i in yanl olan se iniz 1
Plörezi gelişen olguda sıvı varlığı için yanlış olanı seçiniz (1)

 • a. Kostafrenik açı küntleşir ya da kaybolur, sıvı kostal yüzden mediastinal yüze doğru parabol çizer.

 • b. O taraf akciğer parankiminde infiltrasyon vardır.

 • c. Sıvı solda ise diyafrağma ile mide gazı arasındaki uzaklık 2 cm.den daha fazladır.

 • d. Sıvının olduğu tarafta, yan dekibutis akciğer filmi çektirildiğinde sıvı kostal yüzde yayılır, seviye verir.

 • e. Tutulan tarafta hemitoraksı tama yakın kaplayan homogen gölge koyuluğu olabilir.


Akc er radyoloj s
AKCİĞER RADYOLOJİSİ olanı seçiniz


Akc er radyoloj s1
AKCİĞER RADYOLOJİSİ olanı seçinizAkc er radyoloj s2
AKCİĞER RADYOLOJİSİ olanı seçiniz


Fantom t m r i in do ru olan se iniz 2
Fantom tümör için doğru olanı seçiniz olanı seçiniz (2)

 • Akciğerde en sık görülen tümör olup, tedavisi zor ve cerrahi ile yapılır.

  b. Akciğerin primer tümörlerinden olup, daha iyi huyludur , tedavisi kemoterapi ve radyoterapi ile yapılır.

  c. Kalp yetmezliğine bağlı gelişen, akciğer tümörünü taklit eden, tümör olmadığı halde bu şekilde adlandırılan ve yetmezlik tedavisi ile düzelen bir durumdur.

 • Karsinoid gibi, akciğer parankimine yerleşmiş bir tümördür.


Akc er radyoloj s3
AKCİĞER RADYOLOJİSİ olanı seçiniz


Pl rezi geli en olguda subpulmonik s v i in yanl olan se iniz 3
Plörezi gelişen olguda, subpulmonik sıvı için yanlış olanı seçiniz (3)

a. O taraf hemidiyafram yükselmiş, kostafrenik açı derinliğini kaybetmiş ve 900 ye yaklaşmıştır.

b. Sıvı solda ise diyafrağma ile mide gazı arasındaki uzaklık 2 cm.den daha fazladır.

c. Kosta-frenik açı küntleşir, sıvı kostal yüzden mediastinal yüze doğru parabol çizer.

d. Sağ taraftaki subpulmonik sıvı, hastaya aynı taraf dekibutis filmi çektirildiğinde kostal yüzde sıvı seviyesi saptanır.


Akc er radyoloj s4
AKCİĞER RADYOLOJİSİ olanı seçinizPlevra anatom s
PLEVRA ANATOMİSİ olanı seçiniz

 • Plevra, akciğerleri, mediasteni, diyaframı ve göğüs kafesini saran seröz bir membrandır.

 • Bu yapı, paryetalve visseral plevra diye ikiye ayrılır.

 • Paryetal plevra göğüs kafesinin içini, mediasteni ve diyaframın üzerini örter.


Plevra anatom s1
PLEVRA ANATOMİSİ olanı seçiniz

 • Visseral plevra akciğerleri ve interlober fissurleri örter.

 • Paryetal plevra, Visseral plevra ile akciğer hilusunda birleşir.


Plevra anatom s2
PLEVRA ANATOMİSİ olanı seçiniz

 • Plevra yüzeyinde tek tabaka halinde mezotel hücre, altında ise bağ dokusu tabakası vardır

 • Paryetal plevra kanlanması, sistemik kapillerden sağlanır.

 • Visseral plevra ise, bronşial arteriyel vepulmoner dolaşımdan kanlanır.


Plevra anatom s3
PLEVRA ANATOMİSİ olanı seçiniz

 • Kostal paryetal plevra lenfatikleri, öndeinternal torasik artere,

 • Arkada internal interkostal lenf nodlarına,

 • Mediastinal plevra lenfatikleri, trakeobronşial ve mediastinal nodlara dökülür.


Plevra anatom s4
PLEVRA ANATOMİSİ olanı seçiniz

 • Diyafragmatik plevra lenfatikleri parasternal, ortafrenik ye posterior mediastinal nodlara açılır.

 • Visseral plevra lenfatikleri interkominikan lenfatik pleksus yoluyla bronşial lenfatiklere açılır.


Diyafragmatik paryetal plevranın santralindeki lezyonlara bağlı gelişen ağrı için doğru olanı seçiniz (4)

a. İnterkostal sinirlerin ağrı duyusu aracılığı ile taşınır, üst abdomende hissedilir.

b. Frenik sinirin ağrı lifleri aracılığı ile taşınır, aynı taraf boyuna, omuza, enseye yayılır.

c. Frenik sinirin ağrı lifleri aracılığı ile taşınır, sağ hemitoraks sırta yayılır.

d. İnterkostal sinirlerin ağrı duyusu aracılığı ile taşınır, her iki hemitoraks kostal yüze yayılır.

e. Frenik sinirin ağrı lifleri aracılığı ile taşınır, sol göğüs duvarı meme altı bölgeye yayılır.


Plevra anatom s5
PLEVRA ANATOMİSİ bağlı gelişen ağrı için doğru olanı seçiniz

Kostal ve Periferik Diyafram plevrasını İnterkostal sinirler sinirlendirir

Santral Diyafram plevrasını Firenik Sinir sinirlendirir

Toraks

Diyafram

Abdomen


Plevral s v olu umunda s v n n plevra bo lu una dolumu ve geri emilimi i in do ru olan se iniz 5
Plevral sıvı oluşumunda, sıvının plevra boşluğuna dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz (5)

a. Plevral sıvı, plevra boşluğuna paryetal plevradan geçer, hidrostatik basınç farkı nedeniyle visseral plevradan geri emilir.

b. Plevral sıvı, plevra boşluğuna paryetal plevradan geçer, onkotik basınç farkı ile visseral plevradan geri emilir.

c. Normalde paryetal plevra kapillerinden sıvı 0.01ml / kg / saat  hızıyla plevra boşluğuna girer, bu sıvı paryetal plevra lenfatikleri aracılığı ile 0.2 ml / kg / saat hızıyla geri emilir.

d. Plevral sıvı, plevra boşluğuna paryetal plevradan geçer, akciğerin intertisyel alanına 0.2 ml / kg / saat hızla göllenir.

e. Plevral sıvı, plevra boşluğuna paryetal plevradan geçer, basınç farkına bakmaksızın visseral plevradan geri emilir.


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m1
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Normalde, sıvı plevra boşluğuna paryetal plevranın kapillerlerinden sabit hızla (0.01ml / kg / saat )filtre olur,

 • Plevral Sıvı, paryetal plevra lenfatikleri tarafından belli bir hızla (0.2ml / kg /saat)geri emilir.


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m2
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Plevra boşluğunda normalde sıvı filtrasyonu ve geri emilimi, Starling yasasına göre açıklanır.

 • Starling eşitliği ;

  Q f= Lp .A [ (Pcap – P pl) - d ( cap - pl )]


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m3
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Paryetal Plevra Hidrostatik Basıncı(HP)30 cm H20 dur, plevral boşluğun HP - 5 cm H2O dur.

 • Sıvı plevra boşluğuna 35 cm H20 luk basınçla itilir.

 • (Q f= Lp .A [ (Pcap – P pl) - d ( cap - pl )]


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m4
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Kan plazma Onkotik Basıncı (OP) 34 cm H2O dur, plevral boşluğun OP 5 cm H2O olup

  OP farkı 29 cm H2O dur.

 • Q f= Lp .A [ (Pcap – P pl) - d (  cap -  pl )]

 • Q f= Lp .A [ (35) - ( 29)]

 • Q f= 6 cm H2O

 • Buna göre sıvının paryetal plevradan, 6 cm H2O luk basınçla plevra boşluğuna girdiği görülür.


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m5
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Plevradan sıvı emiliminin lenfatikler aracılığı ile olduğu gösterilmiştir.

 • Lenfatiklerden plevra sıvısı emiliminin , plevraya sıvı direnajından 28 kez fazla olduğu gösterilmiştir.


P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m1
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Hasta plevral yüzeylerin sıvı geçirgenliği normal plevral yüzeylerden düşüktür,

 • Bu nedenle sıvının net transferi bozulmaktadır


P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m2
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Sıvının geri emilimini en çok azaltan paryetal plevra lenfatikleri obstrüksiyonudur

 • Malign efüzyonlarda sıvı gelişmesinin en önemli nedeninin lenfatik obstruksiyon olduğu sanılmaktadır.


P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m3
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Paryetal plevrada ki lenfatik stomalar protein, hücre ve şekilli elamanların plevral boşluktan emilimini sağlar.

 • Bu stomaların visseral plevrada olmadığı gösterilmiştir.


P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m4
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

 • Bronş obstruksiyonuna bağlı atelektazide plevral basınç – 50 cmH2O erişir.

 • Lenfatik direnajı bozan hastalık ya da lenfatik obstrüksiyon vardır.

 • Sistemik venöz dolaşımda basınç yükselmesi söz konusu olabilir.


P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez

 • Torasentez nedeni bilinmeyen tüm plevral efüzyonlarda indikedir


Torasentezin tan sal oldu u hastal klar
Torasentezin Tanısal Olduğu Hastalıklar dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz

 • Malign hastalıklar

 • Ampiyem

 • Tüberküloz plörezi

 • Fungus infeksiyonları

 • Lupus plörezisi

 • Şilotoraks

 • Ürinotoraks

 • Ösefagus rüptürüne bağlı plevral efüzyonlar


P levra h astal kl e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez ndikasyonu olmamas
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalıkl. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez İndikasyonu Olmaması

 • Küçük efüzyon

  • Efüzyon eni 10 mm.den daha az olması

 • Konjestif kalp yetmezliği

  • Bilateral benzer hacimde efüzyon

  • Ateş veya plöretik ağrı yokluğu


P levra h astal k e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez kontrindikasyonlar
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hastalık. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez Kontrindikasyonları

 • Kontrol edilemeyen kanama diatezi

  • Antikoagülan / trombolitik ilaç

  • Trombosit ya da plasma replasmanı

 • İşlem alanında cilt infeksiyonu

  (Pyoderma, Hespes zoster, vb.)

 • Koopere olmayan hasta


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez hasta pozisyonu
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım Torasentez Hasta Pozisyonu

 • Hasta dik oturur pozisyonda, kollar desteklenir

 • Hastanın üstü tamamen soyulur

 • Sırtı hekime dönük pozisyonda olur


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez hasta pozisyonu1
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım Torasentez – hasta pozisyonu

 • Oturamayan hastalar efüzyon altta kalacak şekilde yatak kenarına yan yatırılır

 • Yatak başı yükseltilerek oturur konumda midaksiller hatta torasentez.


Torasentez i lemi i in do ru olan i aretleyiniz 6
Torasentez işlemi için doğru olanı işaretleyiniz dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz (6)

a.Torasentez sırasında lokal anestezi gerekmez.

b. Premedikasyon gerekir, lokal anestezi gereksizdir.

c. Torasentez sırasında lokal anestezi gereklidir.

d. Lokal anestezi hem yapılabilir, hem de yapılmayabilir


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez i lemi
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez işlemi

 • Mutlaka lokal anestezi yapılmalıdır.

 • Enjektörde 0.5 –1 ml. heparin

 • 50 – 100 ml. plevral sıvı

 • Terapötik torasentezde 1 – 1.5 lt. sıvı drenajı


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez

 • Hava aspirasyonu varsa, akciğer parankimine girilmiştir.

 • Torasentez bir alt aralıktan tekrar denenir


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez1
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez

 • Kan aspirasyonu varsa, dalak ve karaciğere girilmiştir.

 • Tekrar bir üst aralıktan denenir.


P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez vasovagal refleks
P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez- Vasovagal Refleks

 • Kalp atım hacminin düşmesi:

  • Hipoksemi

  • Bradikardi

  • Hipotansiyon

 • 1 mg. atropin im.

 • Atropin proflaktik olarak önerilmez

 • Mutlaka lokal anestezi yapınız


 • P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez komplikasyonlar
  P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez- Komplikasyonları

  • Pnömotoraks

  • Hemotoraks

  • Re-ekspansiyon pulmoner ödem

  • Hava embolisi

  • Plevral infeksiyon ( % 2)

  • Tümör implantasyonu

  • Karaciğer / dalak zedelenmesi

  • Yumuşak doku infeksiyonu

  • Lokal anestezik ilaca bağlı reaksiyonlar


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez komplikasyonlar1
  P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez- Komplikasyonları

  • Prospektif seride oran % 11

  • Risk faktörleri:

   • Hekimin deneyimsizliği

   • Küçük ya da loküle efüzyonlar

   • Kalın göğüs duvarı

   • Hastanın kooperasyon eksikliği

   • Terapötik torasentez


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla mtorasentez komplikasyonlar re ekspansiyon pulmoner dem
  P dolumu ve geri emilimi için doğru olanı seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez - KomplikasyonlarıRe-ekspansiyon Pulmoner Ödem

  • Akciğerin hızlı ekspansiyonu

  • Reperfüzyon hasarı, geçirgenlik artışı

  • İşlem sırasında öksürük, nefes darlığı

  • Tek defada 1 lt.den fazla sıvı boşaltılmamalı

  • Plevra basıncı –20 cmH2O un altına düşmemeli


  Transudatif ve eksudatif s v i in yanl olan se iniz 7
  Transudatif ve eksudatif sıvı için yanlış olanı seçiniz (7)

  a.Transudatif sıvı gelişiminde, plevra yaprakları sağlamdır, sistemik faktörler sorumludur.

  b.Transudatif sıvıların gelişiminde plevra yapraklarının geçirgenlik özellikleri bozulmuştur.

  c. Eksudatif sıvıların gelişiminde plevra yapraklarının hasta olması ( geçirgenlik özellikleri bozulmuştur) asıl nedendir, sıvı eksudasyonu buna bağlıdır.

  d. Transudatif sıvılarda protein içeriği yüksek olduğunda diüretik tedavi sonucuna bağlı olabilir diye düşünülür.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torasentez s v s
  P seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTorasentez Sıvısı

  • Biyokimya

  • Hücre sayımı ve lökosit formülü

  • Gram boyama

  • Kültür

  • Sitoloji

  • pH

  • Hematokrit ölçümü


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m5
  P seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

  • Plevra sıvısı protein içeriği 3.0 g / dl üzerinde ise sıvı eksudadır.

  • Bu sıvı klasifikasyonunda % 10 luk bir yanılmaya neden olabilir.

  • Oysa aşağıda belirtilen Light Kriterleri kullanılırsa bu yanılgı %1 dolayına iner.


  Transuda eksuda ay r m light kriterleri
  Transuda – Eksuda Ayırımı seçiniz Light Kriterleri


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m6
  P seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

  • Serum - Plevra sıvısı albumin farkı > 1.2 mg / dl ,

  • Plevra sıvısı bilirubin / serum bilirubin > 0.6,

  • Plevra sıvısı kollesterol düzeyi >60 mg / dl ,

  • Bunların Light kriterlerine bir üstünlük sağlamadığı gösterilmiştir.


  Transudatif sıvılarda tanı için plevral sıvıya yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz (8)

  a.Çünkü plevral sıvıya bakınca transudatif olduğu renginin sarılığından anlaşılır.

  b. Plevral yaprakların hasta olmasına bağlı geliştiği için, neden olan hastalık tahmin edilir.

  c. Transudatif plevral sıvıda pH yüksektir, protein içeriği düşüktür, laktidehidrogenaz aktivitesi düşüktür, hücre sayısı azdır; bunların hepsi plevral yaprakların sağlam olduğunu desteklediği için plevraya yönelik ileri tetkike gerek yoktur.

  d. Bu önermelerde doğruluk payı zayıftır, çünkü transudatif efüzyon tanısı çok zor konur.


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m7
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

  Plevra Sıvıları

  Eksuda

  Transuda

  İleri tetkik gerekir

  İleri tetkik

  gerekmez

  Eozinofil

  Lenfositoz

  Lökösitoz

  Altta Yatan Hastalığın

  tedavisi ile düzelir

  Hava

  Kan

  Parazit

  Mantar

  Parapnömonik

  Ampiyem

  Kollagen

  Diğer

  Maliğn Hast

  Tüberküloz

  Viral


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m8
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

  • Ancak transudatif bir efüzyon , Light Kriterleri’ ne göre eksudatif tarafta ise ,bu durumda

  • Serum – plevra sıvı albumin farkı >1.2 g /dl ise transuda lehine kabul edilir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m transudat f plevral efuzyonlar
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımTRANSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • A. Konjestif kalp yetmezliği

  • B. Siroz

  • C. Nefrotik sendrom

  • D. Peritoneal dializ

  • E. Glomerulonefrit

  • F. Miks Ödem

  • G. Pulmoner tromboemboli

  • H. Sarkoidozis

  • I. Veno Kava Süperiyor Sendromu


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • A.Neo plastik Hastalıklar

  • 1. Metastatik hastalıklar

  • 2. Mezotelioma


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar1
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • B. İnfeksiyoz Hastalıklar

  • l. Bakteriyal İnfeksiyonlar

  • 2. Tüberküloz

  • 3. Mantar infeksiyonları

  • 4. Parazitik infeksiyonlar

  • 5. Viral İnfeksiyonlar


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar2
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • C. Pulmoner Emboli

  • D. Gastrointestinal Hastalıklar

  • 1. Pankreatit

  • 2. Subfrenik abse

  • 3. İntrahepatik abse

  • 4. Özefagus perferasyonu

  • 5. Diyafragmatik herni


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar3
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • E. Kollagen Vaskuler Hastalıklar

  • 1. Romatoid plörit

  • 2. Sistemik lupus eritamatozis

  • 3. İlaca bağlı lupus

  • 4.Immunolojik lenfangiopati

  • 5. Sjögren sendromu

  • 6. Ailesel Akdeniz Ateşi

  • 7. Wegener granülamatozisi


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar4
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • İlaca Bağlı Plevral Hastalıklar

  • Nitrofurantoin

  • Dontrolene

  • Methysergide

  • Bromocriptine

  • Procarbazine

  • Methotrexate

  • Practolol


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar5
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • H. Diğer Hastalıklar ve Durumlar

  • 1. Asbeste maruz kalma

  • 2. Post perikardiektomi ve postmyokardial

   infarktus sendromu

  • 3.Meigs sendromu

  • 4. Sarkoidozis

  • 5. Üremi


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m eksudat f plevral efuzyonlar6
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast.Etyolojik ve Tanısal YaklaşımEKSUDATİF PLEVRAL EFUZYONLAR

  • 6.Tuzaklanmış Akciğer

  • 7. Radyasyon tedavisi

  • 8. Elektrik yanığı

  • 9. Uriner sistem obstruksiyonu

  • 10. İyatrojenik yaralanma

  • I. Hermotoraks

  • J. Şilotoraks


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m sivinin g r n m
  P yönelik ileri tetkik yapılmaz ifadesini destekleyen önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımSIVININ GÖRÜNÜMÜ

  • Sıvının direk görünümü, tanısal kolaylıklar sağlar.

  • Rengi (kırmızı, kavherengi, çukulota , bulanık)

  • Bulanıklığı (sütrenginde)

  • Akışkanlığı (koyu kıvamlı)

  • Kokusu tanımlanır (anearobik plörezi)


  Eksudatif plevral ef zyonlarda tan i in yanl olan nermeyi se iniz 9
  Eksudatif plevral efüzyonlarda tanı için yanlış olan önermeyi seçiniz (9)

  a. Eksudatif sıvılarda, sıvının ayırıcı hücre (lenfosit,eritrosit, lökösit v.b.) analizi, hastalık tanı aralıklarını sınırlayarak tanıya kolay ulaşmamıza yardımcı olur.

  b. Lenfositoz tarzında hücre baskınlığı olan olgularda maliğn ve tüberküloz düşünülüyorsa plevra biyopsisi tanıda yardımcıdır.

  c. Lenfositik plörezilerde sıvı sitolojisinin tanıda yeri önemlidir.

  d. Lökösitik plörezilerde akut inflamasyon önemlidir.

  e. Eksudatif sıvıda eritrosit sayısı ve sıvının hemorajik oluşu tanıda önem taşımaz.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m kirmizi k re sayimi
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımKIRMIZI KÜRE SAYIMI

  • Plevral sıvıda, 5000-10000 mm ³de kırmızı küre olması, sıvıya kanlıgörünüm verir.

  • 500 ml sıvıya 1 ml kan karışması, sıvıyı kana boyar.

  • Transudatif efüzyonların % 15 inde, exudatif

   efüzyonların %40’ından fazlasında sıvı kanlıdır.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m kirmizi k re sayimi1
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımKIRMIZI KÜRE SAYIMI

  • Kırmızı Küre sayısı 100.000/mm³ üzerinde ise;

   hemotokrit bakılır,

  • Plevra Sıvısı Hemotokriti /KanHemotokriti>%50 

   ise,sıvı hemotoraks kabul edilir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m kirmizi k re sayimi2
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım KIRMIZI KÜRE SAYIMI

  • Eğer sıvı, hemotaraks değilse; kanlı efüzyonda üç olasılık akla gelir.

  • Malign Hastalık,

  • Trauma

  • Pulmoner Emboli


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m kirmizi k re sayimi3
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım KIRMIZI KÜRE SAYIMI

  • Pnömoni ve Pankreatitede bağlı, kanlı efüzyon gözlenir.

  • Sıvı, kan damarlarının parçalanmasına bağlı kanlı ise aspirasyonun devamı halinde sıvının rengi açılır.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m beyaz k re sayimi
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BEYAZ KÜRE SAYIMI

  • Transudatif Sıvıda beyaz küre sayısı 1000 h/mm3 ün altındadır.

  • Eksudatif Sıvıda beyaz küre sayısı 1000 h / mm³ ün üzerindedir

  • Plevral Sıvıda, beyaz küre sayımı > 10.000/ mm3 ise, Parapnömönik Efüzyon akla gelir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m beyaz k re sayimi1
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BEYAZ KÜRE SAYIMI

  • PMNL’de Nötröfil, Bazofil, Eozinofil olarak incelenir.

  • Nötrofil hakimiyeti, plevrada akut inflamasyon varlığını akla getirir.

  • Pnömoni,

  • Pankreatit,

  • Pulmoner Emboli,

  • Subfrenik abse

  • Tüberküloz(erken evrede)


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m beyaz k re sayimi2
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BEYAZ KÜRE SAYIMI

  • Plevral sıvıda, Eozinofili > % 10

  • Plevrada hava vardır.

  • Plevra boşluğunda kan vardır.

  • Pulmoner Emboli olabilir

  • Parazitik Hastalık olabilir,

  • Fungal Hastalık olabilir

  • Parapnömonik Plörezi Eozinofili (iyi prognoz)


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m beyaz k re sayimi3
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BEYAZ KÜRE SAYIMI

  • Bazofil oranı % 10’un üzerinde ise, lösemiye bağlı plevral tutulum akla gelmelidir


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m beyaz k re sayimi4
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BEYAZ KÜRE SAYIMI

  • Eksudatif Sıvıda, Lenfosit > % 50 ise,lenfositoz varlığı kabul edilir, bu durumda;

  • Tüberküloz plörezi,

  • Malign plörezi ,

  • Viralplörezi akla gelir.

  • Post koroner by-pass sendromu,

  • Nadir olarak(Sarı tırnak send, Romatoid plörezi, Sarkoidoz, Tuzaklanmış akciğer.)

  • Sıvıda, lenfositoz var ve bazofilik mezotelial hücereler yoksa tüberküloz düşünülür.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ayirici h cre sayimi
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımAYIRICI HÜCRE SAYIMI

  • Mezotel hücreleri, % 1 altında ise tüberküloz plörezi tanı olasılıkları arasına girer.

  • Sıvıda, makrofajların bulunması tanıda yardımcı değildir.

  • Plazma hücrelerinin bulunması, sıvının Multiple Myelomaya bağlı olabileceğini düşündürür.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi
  P önermeyi seçiniz levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • Nedeni bilinmeyen tüm plevral efüzyonlarda

   pH ölçümü yapılması önerilir.


  Transudatif plevral efüzyonlarda pH < 7.30 değerini karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? (10)

  • A. Konjestif kalp yetmezliği

  • B. Siroz

  • C. Nefrotik sendrom

  • D. Pulmoner tromboemboli

  • E. Sarkoidoz

  • F. Miks Ödem

  • G. Ürinotoraks.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • Plevra Sıvısı pH değeri 7.30’un altında ise, öncelikle aşağıdaki tanılar akla gelir.

  • Ampiyem,

  • Malign plörezi,

  • Kollagen vasküler hastalık,

  • Tüberküloz,

  • Özefagus rüptürü,

  • Hemotoraks


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi2
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • Transudatif Sıvı :

  • Sıvı pH sı >Eşzamanlı Kan pH sı

  • Eksudatif Sıvı:

  • Sıvı pH sı< Eşzamanlı Kan pH sı

  • Plevral Sıvı pH’ sı, asidik tarafa, aneorobik glükolizize bağlı laktik asidoz gelişmesi ile kayar.

  • Plevra sıvısı pCO2 yükselirken, pH’sı düşer .


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi3
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • Plevra Sıvısı pH değeri komplike olmuş ve olmamış parapnömonik efüzyonların ayırıcı tanısında kullanılır.

  • pH > 7.30 ise komplike olmamış parapnömonik efüzyon söz konusudur (Antibiotik Tedavisi)

  • pH < 7.30 ise komplike parapnömönik efüzyon düşünülür,(Antibiotik Tedavisi +Göğüs TüpüDirenajı)


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi4
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • pH değeri, 7.0 den düşük olan olgularda şu üç tanı düşünülür;

  • Ampiyem,

  • Kollagen Vaskuler Hastalık,

  • Özefagus Rüptürü


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi5
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • pH < 7.30 veMononükleer hücre baskınlığı varsa ;

  • Tüberküloz Plörezi,

  • Malign Plörezi

  • Kronik Romatoid Plörezi düşünülür.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m ph de er saptanimi6
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPh DEĞERİ SAPTANIMI

  • Plevral Sıvıda pH < 7.30 ve PMNLökösit hakimiyeti varsa ;

  • Ampiyem,

  • Özefagus Rüptürü,

  • Akut Romatoid Hastalık

  • Lupus Plöritisi düşünülür


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler prote n l m
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BİYOKİMYASAL TETKİKLERPROTEİN ÖLÇÜMÜ

  • Plevra sıvısı protein değeri, eksudatif sıvılarda, transudatif sıvılara göre daha yüksektir.

  • Plevra Sıvı Proteini / Serum Proteini > 0.5  

  • Serum - Plevra Sıvısı Albumin Farkı < 1.2 g / dl

  • Transudatif bir efüzyon ,Light Kriterlerine göre eksudatif tarafta ise ,Serum - Plevra Sıvısı Albumin Farkı >1.2 g / dl ise transuda lehine kabul edilir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler am laz
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BİYOKİMYASAL TETKİKLER (AMİLAZ)

  Amilaz değerinin yüksek olduğu plevral sıvılar;

  • Pankreatitler,

  • Malign tümörler

  • Özefagus rüptürleridir.

  • Malign Plörezilerin ancak % 10 nunda amilaz yükselir.

  • Özefagus rüptüründetükrük bezi kökenliamilaz yükselir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler ldh l m
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BİYOKİMYASAL TETKİKLER (LDH ÖLÇÜMÜ)

  • Plevra sıvısı LDH ve kan LDH düzeyinin eş zamanlı saptanımı, transuda ye eksuda ayrımında kullanılır .

  • Plevra sıvısı LDH düzeyi, plevral inflamasyonun derecesi konusunda güvenilir bir indikatördür.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler ldh l m1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım BİYOKİMYASAL TETKİKLER (LDH ÖLÇÜMÜ)

  • Yüksek LDH düzeyi gösteren sıvılar, plevral inflamasyonun çok ileri düzeyde olduğu plörezilerdir.

  • Plevra sıvısında LDH izoenzim çalışmalarının ayırıcı tanıda yardımcı olmayacağı gösterilmiştir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler tr gl ser d kollesterol
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımBİYOKİMYASAL TETKİKLERTRİGLİSERİD-KOLLESTEROL

  • Trigliserid Düzeyi > 110 mg / dl ise Şilotoraks vardır.

  • Trigliserid Düzeyi < 50 mg / dl Şilotoraks düşünülmez.

  • Kollesterol Düzeyi 200 mg / dl ise Pseudoşilotoraks düşünülür.

   Ayrıca kollesterol kristalleri görülür sıvıda.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler gl koz l m
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve Tanısal YaklaşımBİYOKİMYASAL TETKİKLERGLİKOZ ÖLÇÜMÜ

  • Plevra sıvısı glikoz düzeyinin 60 mg/dl.den düşük olması,

  • Tüberküloz Plörezi ,

  • Malign Plörezi ,

  • Romatoid ArtiritPlörezisi

  • Parapnömonik Efüzyon varlığını düşündürür


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m b yok myasal tetk kler gl koz l m1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımBİYOKİMYASAL TETKİKLERGLİKOZ ÖLÇÜMÜ

  • Plevra sıvısı glikoz değeri:

  • Transudatif efüzyonların tümünde,

  • Eksudatif efüzyonların bir çoğunda serum glikoz düzeyine paraleldir

  • Parapnömönik efüzyonlarda,glikoz düzeyi

   40 mg/dl altında ise göğüs tüpü konması gereği vardır


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m m krob yoloj k tetk kler
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımMİKROBİYOLOJİK TETKİKLER

  • Direk mikroskopide

  • Bakteriler,

  • Amib,

  • Ekinokok Skoleksleri,

  • Paragonimiasiste Yumurtalar,

  • Aktinomikozda Sülfür Granülleri,

  • Mantar hifleri görülebilir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m m krob yoloj k tetk kler1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımMİKROBİYOLOJİK TETKİKLER

  • Kültür ise;

  • Bakteriler,

  • Mantarlar,

  • Tüberküloz basili için yapılır.

  • Bakteri (anaerobik-aerobik) ve Tüberküloz için yapılan kültürler değerlidir.

  • Parapnömönik efüzyonlardan ve ampiyemden birçok bakteri sorumludur.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m s toloj k tetk kler
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımSİTOLOJİK TETKİKLER

  • Sıvı, plevral tutulum olmadan lenfatik blokaja ya da

  • Post obstüriktiv pnömöniye bağlı gelişebilir.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m s toloj k tetk kler1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımSİTOLOJİK TETKİKLER

  • Sitolojik çalışmanın pozitif olması;

  • Tümörün tipine bağlı olabilir.

  • Sitolojik incelemede kullanılan metoda bağlı olabilir.

  • Çok sayıda ayrılmış örnekler, pozitiflik oranını yükseltir.


  P levra h ast e tyolojik yakla m ve tan sal s toloj k tetk kler
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik Yaklaşım ve TanısalSİTOLOJİK TETKİKLER

  • Sitoloji, plevrayı tutan malign hastalıkların tanısında, % 50’nin üzerinde tanı sağlar.

  • Plevra sıvının, farklı zamanda alınmış üç örnekle sitolojik incelenmesi sonucunda, % 70.3 tanı sağlanmış.

  • Plevral biopsi ile kombine çalışmada % 81.3 oranında tanı sağlamıştır.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m markerlar
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımMARKERLAR

  • Plevra Sıvısı Lizozim ayırımı (tüberküloz plörezi)

  • ADA, AGP, IAP değerleri(Tüberküloz plörezide),

  • ADA düzeyi 70 U/L (Tüberküloz Plörezi)


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m markerlar1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımMARKERLAR

  • CEA, CA 19-9 ye ADA, malign ve tüberküloz plörezilerin ayırıcı tanısında yardımcı olur.

  • Beta - mikroglobulin saptanımı, romatoid plevral sıvı ve diğer sistemik hastalıkların plevral tutulumun ayrımında yardımcı olur.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m markerlar2
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımMARKERLAR

  • Gamma interferon(IFN-) düzeyinin

   200pg / ml üzerinde tüberkülöz plörezi tanısında önemlidir.

  • Monosit Kemotaktik Protein (MCP-1) tüberküloz plevral sıvıda yüksek bulunur.

  • Mokrafaj Inflamatuvar Protein (MIP)-1 tüberkülöz plörezide bulunur.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m interl k nler
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımINTERLÖKİNLER

  • IL 1 Maliğn ve Tüberkülöz Plörezide yüksektir

  • IL-2R Tüberkülöz Plörezide daha yüksektir.

  • IL-3 ve IL-5 eosinofilik sıvılarda bulunurlar ve eozinofillerin yaşamını uzatırlar.

  • IL- 6 inflamasyonda yüksektir.

  • IL-8 ampiyemde çok yüksektir.

  • Monosit Kemotaktik Peptid (MCP-1) Malign ve Tüberküloz Plörezilerde yükselir


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m plevra biyopsisi ncesinde
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPlevra Biyopsisi Öncesinde

  • Trombosit sayımı

  • Protrombin zamanı

  • Parsiyel tromboplastin zamanı

  • Steril koşullar

  • Plevral efüzyon varlığının doğrulanması


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m plevra b ops s
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPLEVRA BİOPSİSİ

  Eksüdatif Plevral Efüzyonlardan;

  • Malign Plevral Efüzyonlar

  • Tüberküloz Plörezi de yapılır.


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m plevra b ops s1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPLEVRA BİOPSİSİ

  • Tüberküloz Plörezide Biyopsi kültürü pozitifliği

  • % 76’ya kadar ulaşabilir

  • Biopsi kültürü ve histolojisi kombine olarak yapıldığında, % 70-95 arasında tanı sağlanır,

  • Malign efüzyonlarda, sitoloji ve plevra iğne biopsisi kombine olarak yapıldığında tanı % 64.7 - 8l.3 e ulaşır


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m plevra biyopsisi kontrindikasyonlar
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPlevra Biyopsisi Kontrindikasyonlar

  • Kanama diatezi

   • Antikoagülan ilaç alımı

   • Trombositopeni ( < 50 000 / mm3)

  • Ampiyem

  • Solunum yetmezliği

  • İşlem alanında cilt infeksiyonu

  • Koopere olmayan hasta


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m plevra biyopsisi kontrindikasyonlar1

  Pnömotoraks % 3-15 karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?

  Ağrı % 1 –15

  Hemotoraks % 2

  Hava embolisi

  Geçici ateş

  Hematom

  Ampiyem

  Cilt altı amfizemi

  Vasovagal reaksiyon

  Tümör implantasyonu

  Plevra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımPlevra Biyopsisi Kontrindikasyonlar


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torakoskop bronkoskop
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımTORAKOSKOPİ-BRONKOSKOPİ

  • Torakoskopirutin plevral sıvı çalışmaları ve plevral biopsi yapılmasına karşın tanı konulamıyorsa yapılır,

  • Bronkoskopi, hastada, plevral efüzyona ek olarak akciğerlerde infiltrasyon, kitle ya da atelaktazi varsa; bu patolojinin plevral hastalıkla ilişkisini tespit etmek için yapılır


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m medikal torakoskopi
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımMedikal Torakoskopi

  • Plöroskopi

  • 1910 – Jacobeus

  • TB’de terapötik pnömotoraks

  • Plevral yapışıklıkların açılması

  • VATS


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torakoskopi ndikasyonlar
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım Torakoskopi - İndikasyonlar

  • Eksüdatif plevral efüzyonlarda tanı

  • Plöredesis

  • Plevral yapışıklıkların açılması

  • Pnömotoraks

  • İnterstisyel akciğer hastalıklarında biyopsi

  • Sempatektomi ???

  • Perikardial pencere açılması ???


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torakoskopi kontrindikasyonlar
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım Torakoskopi -Kontrindikasyonlar

  • Plevral boşluğun olmaması

  • Genel durum bozukluğu

  • Kardiovasküler dengesizlik

  • Plevral efüzyona bağlı olmayan hipoksemi

  • Ateş

  • Kontrol edilemeyen öksürük

  • Düzeltilememiş kanama diatezi


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torakoskopi ncesi
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım Torakoskopi Öncesi ...

  • Hastanın yazılı onayı

  • Solunum fonksiyon testleri

  • Arter kan gazları

  • EKG

  • Tam kan sayımı

  • Kanama testleri

  • Akciğer filmleri, toraks BT, USG


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torakoskopi s ras nda
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım Torakoskopi Sırasında ...

  • Rigid torakoskop / fleksibl endoskop

  • Entübasyon ?

  • Sürekli nasal oksijen

  • Oksimetri

  • EKG

  • Otomatik TA izlemi


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m torakoskopi komplikasyonlar
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşımTorakoskopi - Komplikasyonlar

  • Ölüm % 0.012

  • Ateş % 10 - 20

  • Lokal infeksiyon % 2

  • Ampiyem

  • Akciğer parankim perforasyonu

  • Geçici hipotansiyon

  • Aritmiler

  • Cilt altı amfizem

  • Mediastinal amfizem

  • Tümör implantasyonu


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m medikal torakoskopi tan ba ar s
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım MedikalTorakoskopi –Tanı Başarısı

  Tanı(%)

  Plevral efüzyon 95 – 98

  Tüberküloz 94

  TB kültür pozitifliği 78

  Malign efüzyon 95

  Malign mezotelyoma 98


  P levra h ast e tyolojik ve tan sal yakla m6
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hast. Etyolojik ve TanısalYaklaşım

  • Torakoskopi veya açık plevra biyopsisi sonrası yaklaşık % 15 hastaya tanı konamaz

  • Light RW. N Engl J Med 2002; 346: 1971


  Toraks derne i okulu
  Toraks Derneği Okulu karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?

  Başarılı bir eğitim süreci geçirmeniz dileğiyle

  Dr. Sadık Ardıç


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m9

  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım

  Doç. Dr.Sadık ARDIÇ

  Olgular

  Toraks Derneği 4. Kış Okulu

  4-8 Ocak 2005

  Hilton -Kayseri


  Olgu 1
  OLGU 1 karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 1
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • M.S, evli, erkek, 72 yaş, D.Y:Zonguldak, İlkokul, Maden İşçisi

  • Sigara 57py. içmiş,1 ay önce bırakmış,

  • Bir ay öncesinde sol omuz , sırt ve göğüs ağrısı, öksürük, bol balgam, nefes darlığı, ile hekime başvurmuş.

  • Tedavi ile öksürük ve balgam kaybolmuş,diğer şikayetler sürüyormuş

  • Hastaya mahalinde anti-tbc tedavi verilip taburcu olmuş.


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 11
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • FM de sağ hemitoraksta skapula altında VT alınmıyor, matite ve akciğer seslerinde azalma var.

  • Diğer sistem Fizik muayane bulguları normal,

  • CBC normal,Sed:66mm/ st,

  • Biyokimya testleri :Üre: 55 mg / dl,

  • Balgam testleri negatif(ARB, Aearobik aj. vb.),

  • Akciğer grafisi: Plevral efüzyon


  Olgu 1: Başvuru Filmi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 12
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Plevra Sıvısı Sonuçları

  • Sıvı Protein:6.000 gr.Sıvı Glikozu:105mg/dl, Sıvı LDH: 883mg / dl

  • Eksuda Transuda ayırımı için ne yaparsınız ?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 13
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Light Kriterlerine bakarım,

  • Serum,sıvı albumin farkına bakarım,

  • Sıvı kollesterol düzeyine bakarım,

  • Bu sıvı protein ve LDH değeri ayırımı yapmak için yeterlidir.

  • Sıvının hücre analizine bakarım.


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 14
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Plevra sıvısı Hücre analizi:

  • Beyaz Küre Sayısı: 1800h/ mm3

  • Nötröfil : % 12,

  • Lenfosit: % 66.5

  • Monosit : % 14.3

  • Eosinofili: % 5.6

  • Ne Yaparsınız ?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 15
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Sıvı Mikrobiyolojisine bakarım,

  • Sıvı biyokimyasına bakarım,

  • Sıvı sitolojisine bakarım,

  • Plevra biyopsisi yaparım


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 16
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Sıvı Mikrobiyolojisi:

  • Bakteri,mantar,parazit vb.ajan patojen yok

  • Sıvıda ARB negatif

  • Kültür negatif

  • Biyokimya önce değerler verilmişti,

  • Sıvı sitolojisi: Tanısal değil(Benign Sitoloji)


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 17
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Ne yaparsınız?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 18
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Sıvı Mikrobiyolojisine bakarım,

  • Sıvı sitolojisine bakarım,

  • Sıvı biyokimyasına bakarım,

  • Plevra biyopsisi yaparım


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 19
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım - Olgu Sunumu-1

  Plevra Biyopsisi Histopatolojisi:

  Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu infiltrasyonu


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 110
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Akciğer grafisini yenilerim,

  • Akciğer Tomografisi isterim,

  • Bronkoskopi yaparım,

  • Torakoskopi yaparım


  Olgu 1: Torak CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 1: Torak CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 1: Torak CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 1: Torak CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 1: Torak CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 1: Torak CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 111
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Bronkoskopi yaparım (Hasta yakınları kabul etmedi, hasta kendi isteği ile taburcu oldu)

  • Torakoskopi

  • CT altında İİAB yaparım.


  Olgu 2
  OLGU 2 karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 2
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • M.Y, evli, erkek, 70 yaş, D.Y:Sivas, Okuma yazma yok,Kapıcı

  • Sigara 50py. içmiş,1 ay önce bırakmış,

  • Üç dört ay öncesine kadar yakınması yok,

  • 15 gün önce nefes darlığı,

  • Öksürük, bol balgam, nefes darlığı ile acile başvurmuş.

  • Tedavi ve ileri tetkik için servise kabul edildi


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 21
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • FM de sol hemitoraksta skapula altında VT alınmıyor, matite ve akciğer seslerinde azalma var.

  • Genelde ekspriyum uzamış,ronkusler var.

  • Diğer sistem Fizik muayane bulguları normal,

  • CBC normal,Sed:38mm/ st,

  • Biyokimya testleri :Üre: 80 mg /dl,Albumin :3.7gr/ dl

  • Balgam testleri negatif(ARB, Aearobik aj. vb.),

  • Akciğer grafisi: Plevral efüzyon


  Olgu 2: P-A akciğer grafisi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 2: Başvuru sol yan akciğer grafisi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 22
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Plevra Sıvısı Sonuçları

  • Sıvı Protein:4.600 gr.Sıvı Glikozu:112mg/dl, Sıvı LDH: 353mg / dl

  • Eksuda Transuda ayırımı için ne yaparsınız ?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 23
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Light Kriterlerine bakarım,

  • Serum, sıvı albumin farkına bakarım,

  • Sıvı kollesterol düzeyine bakarım,

  • Bu sıvı protein ve LDH değeri transuda eksuda ayırımı yapmak için yeterlidir.

  • Sıvının hücre analizine bakarım.


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 24
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Plevra sıvısı Hücre analizi:

  • Beyaz Küre Sayısı: 1800h/ mm3

  • Nötröfil : % 8,

  • Lenfosit: % 90

  • Monosit : % 2

  • Eosinofili: % 0

  • Ne Yaparsınız ?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 25
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Sıvı Mikrobiyolojisine bakarım,

  • Sıvı biyokimyasına bakarım,

  • Sıvı sitolojisine bakarım,

  • Plevra biyopsisi yaparım


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 26
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Sıvı Mikrobiyolojisi:

  • Bakteri,mantar,parazit vb.ajan patojen yok

  • Sıvıda ARB negatif

  • Kültür negatif

  • Biyokimya önce değerler verilmişti,

  • Sıvı sitolojisi: Kuşkulu sitoloji


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 27
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Ne yaparsınız?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 28
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Akciğer grafisini yenilerim,

  • Akciğer Tomografisi isterim,

  • Bronkoskopi yaparım,

  • Torakoskopi yaparım


  Olgu 2:Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 2:Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 2:Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 112
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-1

  • Ne yaparsınız?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 29
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Akciğer grafisini yenilerim,

  • Akciğer Tomografisi isterim,

  • Bronkoskopi yaparım,

  • Torakoskopi yaparım


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 210
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  Bronkoskopi :Sol üst lob girişinde raylanma ve daralma .Buradan biyopsi alındı.

  Pato-sitoloji Sonucu:Küçük Hücreli Akciğer Ca


  Olgu 3
  OLGU 3 karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 3
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • E.K., evli, kadın, 49 yaş, D.Y:Ankara, İlkokul, Ev hanımı.

  • Sigara 15py. içmiş,15 gün önce bırakmış,

  • Bir yıl öncesi yakınmaları iki yan ağrısı , ateşlenme ve uykusuzluk.

  • 15 gün önce nefes darlığı, balgamda kan geliyor.

  • Hastaya antibiyotik verilmiş.Şikayet geçmemiş.

  • Hemopitizi nedeniyle tedavi ve ileri tetkik için servise kabul edildi


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 31
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • FM de sağ hemitoraksta skapula altında VT alınmıyor, matite ve akciğer seslerinde azalma var.

  • Sağ inguinal kitle şüphesi

  • Diğer sistem Fizik muayane bulguları normal,

  • CBC normal, Sed:42mm/ st,

  • Biyokimya testleri :Üre: 31 mg /dl,Albumin :3.4gr/ dl

  • Balgam testleri negatif(ARB, Aearobik aj. vb.),

  • Akciğer grafisi: Sağ Hemitoraksta Plevral efüzyon


  Olgu 3(E): Başvuru P-A Akciğer filmi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 3(E): P-A Akciğer filmi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 211
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Plevra Sıvısı Sonuçları

  • Sıvı Protein:4.900 gr.Sıvı Glikozu:127mg/dl, Sıvı LDH: 653mg / dl

  • Eksuda Transuda ayırımı için ne yaparsınız ?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 32
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • Light Kriterlerine bakarım,

  • Serum, sıvı albumin farkına bakarım,

  • Sıvı kollesterol düzeyine bakarım,

  • Bu sıvıda protein ve LDH değeri transuda eksuda ayırımı yapmak için yeterlidir.

  • Sıvının hücre analizine bakarım.


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 212
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Plevra sıvısı Hücre analizi:

  • Beyaz Küre Sayısı: 6000h/ mm3

  • Nötröfil : % 30,

  • Lenfosit: % 59

  • Monosit : % 1

  • Eosinofili: % 10

  • Ne Yaparsınız ?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 213
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Sıvı Mikrobiyolojisine bakarım,

  • Sıvı biyokimyasına bakarım,

  • Sıvı sitolojisine bakarım,

  • Plevra biyopsisi yaparım


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 214
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Sıvı Mikrobiyolojisi:

  • Bakteri,mantar,parazit vb.ajan patojen yok

  • Sıvıda ARB negatif

  • Kültür negatif

  • Biyokimya önce değerler verilmişti,

  • Sıvı sitolojisi: Benign sitoloji


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 215
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-2

  • Ne yaparsınız?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 33
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • Akciğer grafisini yenilerim,

  • Akciğer Tomografisi isterim,

  • Bronkoskopi yaparım,

  • Torakoskopi yaparım


  Olgu 3: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 3: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 34
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • Multislice CT de:

  • Sağ interlober pulmoner arter

  • Sol alt lob anteromedial pulmoner arter hipodens trombus var.

  • Sağ ana iliak vende1.2 cm kalınlığında hipodens trombus var.


  Olgu 3: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 3: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 3: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 35
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • Ne yaparsınız?


  P levra h astal klar nda e tyolojik ve tan sal yakla m olgu sunumu 36
  P karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir? levra Hastalıklarında Etyolojik ve Tanısal Yaklaşım- Olgu Sunumu-3

  • Hastaya antikoagulan tedavi başlar takip ederim.


  Olgu 4:Başvuru P-A Akciğer filmi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 4: Sağ yan akciğer grafisi karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 4: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  Olgu 4: Toraks CT görüntüleri karşılayan, tek asidik transudatif plörezi aşağıdakilerinden hangisidir?


  ad