Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

Jesus blir synleg. Menneske fiskarar. Varme. Tryggleik. Fellesskap-. Openheit. Velkomen til Familiegudsteneste på Longva bedehus. Haram kyrkjelyd – Jesus blir synleg Varme – Openheit – Trygggleik – Fellesskap - Menneskefiskarar. Preludium. NoS 479 Deg å få skode er sæla å nå.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - breena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Jesus blir synleg

Menneske fiskarar

Varme

Tryggleik

Fellesskap-

Openheit

Velkomen tilFamiliegudsteneste på Longva bedehus

Haram kyrkjelyd – Jesus blir synleg

Varme – Openheit – Trygggleik – Fellesskap - MenneskefiskararNos 479 deg f skode er s la n

NoS 479 Deg å få skode er sæla å nå

Deg å få skode er sæla å nå,

Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;

ver du for tanken min dyraste skatt,

ljoset som strålar ved dag og ved natt!


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,

tal du det levande ord med di røyst!

Far, lat meg vere barn her hjå deg.

Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;

ver du det merket som syner mitt verd,

livd for mi sjel, den tryggaste vakt;

lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Rikdom og ære som menneske gjev,

er ikkje meir enn den morknande vev.

Du er min arv som varer til sist,

himmelske konge, det veit eg for visst.


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Konge i æva, å lat du meg då

sigrande inn i ditt rike få gå!

Ver du mi tru, den vona eg ber

til eg får skode din herlegdom der.

Amen.Nos 943 m ne og sol vindar og hav

NoS 943 Måne og sol, vindar og hav

Liturg eller Forsongar

Syng for Herren, pris hans namn. Forkynn frå dag til dag hans frelse!

Måne og sol, vindar og hav

og blomar og born skapte vår Gud.

Himmel og jord, allting er hans,

Herren vår Gud vil vi takka.


Omkvede herre vi takkar deg herre vi prisar deg herre vi lovsyng ditt heilage namn

Omkvede

Herre, vi takkar deg,

Herre, vi prisar deg,

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Jesus, Guds Son, død på ein kross

for alle, for oss, lever i dag.

Ja, han er her, ja, han er her.

Herren vår Gud vil vi takka.


Omkvede herre vi takkar deg herre vi prisar deg herre vi lovsyng ditt heilage namn1

Omkvede

Herre, vi takkar deg,

Herre, vi prisar deg,

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Anden, vår trøyst, levande, varm

og heilag og sterk, talar om Gud,

leier oss fram dag etter dag.

Herren vår Gud vil vi takka.


Omkvede herre vi takkar deg herre vi prisar deg herre vi lovsyng ditt heilage namn2

Omkvede

Herre, vi takkar deg,

Herre, vi prisar deg,

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!


Tekstlesing

Tekstlesing

Liturg:

Lat oss høyra Herrens ord

Kyrkjelyd:

Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.


Min b t er s liten

Min båt er så liten

Min båt er så liten og havet så stort,

men Jesus har grepet min hånd.

Når han styrer båten, da går det så bra,

på veien til himmelens land.

Når han styrer båten, da går det så bra,

på veien til himmelens land.


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Min bil er så liten og veien så lang,

men Jesus har grepet min hånd.

Når han styrer bilen, da går det så bra,

på veien til himmelens land.

Når han styrer bilen, da går det så bra,

på veien til himmelens land.

Utdeling av nt
Utdeling av NT hagen Getsemane?


Truvedkjenning apost

Truvedkjenning (Apost.) hagen Getsemane?

L: Lat oss vedkjennast vår heilage tru.

K: Eg trur på Gud Fader, den allmektige,

som skapte himmelen og jorda.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son,

vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande,

fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus,

vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket,

stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen,

sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,

skal kome att derifrå og døme levande og døde.


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

oppstoda av lekamen og evig liv. Amen.


Kan du bibelens b ker

Kan du bibelens bøker samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Kan du bibelens bøker - ifrå perm og til perm?

Seks og seksti til saman. - Høyr godt etter min venn.

Ein, to, tre, fir, fem Moses.- Josva, Domarane, Rut.

Ein, to Sam. Kong. Kong. Krøn. Krøn- Esra Nehem. Ester.


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Job og Sal. Ord. Fork. Høgsong. - Jes Jer. Klag. Esek Dan. samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Hos. Jo. Am. Ob. Jon. Mi. Nah.- Hab Sef. Hag. Sak. Malaki.

Ma. Ma. Luk. Jo. Apostel.- Ro. Ko, Ko. Gal Ef. Fil. Kol.

Tess. Tess. Tim. Tim.. Tit Filem. - He. Ja. Peter2. Johannes3. Ju. Jo.


Kunngjeringar

Kunngjeringar samfunn av dei heilage, forlating for syndene,


Forb n med taize kyrie

Forbøn med Taize kyrie samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

K: Kyrie Kyrie eleison.Kyrie Kyrie eleison.


Fader v r

Fader vår samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Fader vår, du som er i himmelen!

Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma.

Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.

Gjev oss i dag vårt daglege brød.

Forlat oss vår skuld,

som vi òg forlét våre skuldmenn.

Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå det vonde.

For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.


Takkoffer

Takkoffer samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Takkofferet vert tatt opp...


Takkofferb n

Takkofferbøn samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Liturg:

Herre Gud, himmelske Far, di er jorda og det som fyller henne. Alt det vi eig, høyrer deg til. Signa desse gåvene, så dei kan verta til gagnfor ditt rike og for vår neste, ved Jesus Kristus, vår Herre.


N r det stormer

Når det stormer samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Når det stormar, når det stormar,

Når det stormar rundt omkring; HEI!

Når det stormar, når det stormer,

Når det stormar rundt omkring; HEI!

Gud er stormar, når eg er svak

Hjelper meg å ta nye tak

Når det stormar, når det stormar

Når det stormar rundt omkring; HEI!


Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus

Når det brisar, når det brisar, samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Når det brisar rundt omkring; HEI!

Når det brisar, når det brisar,

Når det brisar rundt omkring; HEI!

Gud er sterk, når eg er svak

Hjelper meg å ta nye tak

Når det brisar, når det brisar

Når det brisar rundt omkring; HEI!


Velsigning

Velsigning samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Liturg: Lat oss prisa Herren.

Kyrkjelyd:

Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Velsigning

Kyrkjelyd:

Amen. Amen. Amen


Postludium

Postludium samfunn av dei heilage, forlating for syndene,


Fredshelsing

Fredshelsing samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

Liturg:

Gå i fred. Ten Herren med glede