pogovarjanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POGOVARJANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
POGOVARJANJE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
bree-simon

POGOVARJANJE - PowerPoint PPT Presentation

270 Views
Download Presentation
POGOVARJANJE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POGOVARJANJE Besedilna vrsta našega vsakdana

  2. Sodelujoči v pogovoru V pogovoru je drug drugemu razlagamo in pojasnjujemo izseke iz stvarnega življenja ali se zanimamo zanje, se prepričujemo, pogajamo, izmenjujemo mnenja … OSEBA A OSEBA B govori posluša POBUDA pogovorna menjava ODZIV

  3. Neuradni pogovor: enakovredna sogovornika Pogovarjamo se vsepovsod, v zasebnem in javnem okolju, doma, na ulici, v uradu, v šoli, na avtobusu, v trgovini. Neuradni pogovori so del vsakdanjega življenja, in to od jutra do večera, so del praktičnega sporazumevanja. Uradni pogovor:neenakovredna sogovornika Uradni pogovori potekajo npr. med uradnikom in stranko, med dijakom in profesorjem.

  4. Značilnosti neuradnega pogovora

  5. Vrste pogovora Raziskovalni pogovor (ugotoviti novosti): prepričevalni (sogovorca prepričujemo, da je naše mnenje najboljše in obratno); pogajalni (sklepanje kompromisa, doseganje soglasja); povezovalni (povezati pogovor najmanj dveh sogovornikov).

  6. Načini pogovorov z osebnim stikom po telefonu z videokonferenco

  7. Pa še lepo vedenje ali bonton v pogovoru • Sogovornike poslušamo, • ne segamo jim v besedo; • smo prijazni, vljudni, nežaljivi; • sogovornika gledamo v oči; • ne kričimo in ne šepetamo; • nimamo samogovora!