slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tarihi ve Erişilebilir Kentler Birliği

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Tarihi ve Erişilebilir Kentler Birliği - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Tarihi ve Erişilebilir Kentler Birliği. Genel Özet. DESCRIÇÃO DAS IMAGENS: 1. MECLİS BİNASI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tarihi ve Erişilebilir Kentler Birliği' - breck


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
descri o das imagens 1 mecl s b nasi

Genel Özet

DESCRIÇÃO DAS IMAGENS: 1. MECLİS BİNASI

Brezilya’nın engelli insanların sorunlarına yaklaşımda son yıllarda gerçekleştirdiği paradigma değişimi tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Engellilerin sosyal hayata dahil edilmesini bireysel ve kolektif haklar, hatta daha geniş anlamda insan hakları bağlamında koruyan ve geliştiren Federal Anayasa ve ona bağlı çeşitli yasalar, bu değişimin ilk adımı olmuştur.

slide3

Temel Yasal Araçlar

BREZİLYA ANAYASASI

Anayasa, her Brezilya vatandaşını etkileyen sosyal haklara ek olarak, Brezilya toplumundaki bazı gruplara özel atıf yaparak, bütün vatandaşlar için fırsat eşitliği yaratan mekanizmalar kurulması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Çocuklar, gençler, yaşlıların yanı sıra engelli insanlar da atıf yapılan gruplar arasındadır.

slide4

Temel Yasal Araçlar

ENGELLİ İNSANLARIN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme 6.949 / 2009 sayılı Federal Kararname ile Brezilya’da kabul edilmiştir.

Sözleşme, ayrımcılık yapılmaması ilkesini, erişilebilirliğin önemini ve engelli insanların bağımsız yaşama hakkını garanti altına almakta ve dahil edici bir toplum modelinin kurulmasını öngörmektedir.

Brezilya’nın kabul ettiği, anayasada değişikliğe neden olan ilk insan hakları anlaşmasıdır.

slide5

Temel Yasal Araçlar

5.296/04 sayılı Federal Kararname ile uygulamaya konan 10.048/00 ve 10.098/00 sayılı Federal Yasalar, toplu konutlarda, taşınmaz kültürel varlıklarda, toplu taşıma hizmetlerinde ve bilgi ve iletişim alanlarında mimari ve kentsel erişilebilirliği teşvik etmek için gerekli genel normları ve temel kriterleri koymuştur. Söz konusu yasalar yardımcı teknolojilere erişimi de teşvik etmektedir. (Finansal kuruluşlar projelere finansman sağlamak için erişilebilirliği şart koşmaktadır.)

slide6

Temel Yasal Araçlar

IPHAN/2003 1 NO’LU YÖNERGESİ

Taşınmaz kültürel mirasın erişilebilirliğini güvence altına alan kurallar ve kriterler koymuş, tavsiyeler sunmuştur.

Taşınmaz kültürel mirasın erişilebilirliğinin yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak, bunların üstesinden gelmek veya azaltmak için önerilen çözümler, bu varlıkların korunmasıyla ilgili kriterlerle de uyumlu olmak zorundadır. Her bir örnekte tam erişim, rehberlik ve iletişim hizmetleri sağlanmalı, bu sayede bu varlıkların kullanımı kolaylaştırılmalı, içerikleri tüm kamu tarafından ulaşılabilir olmalıdır.

k lt rel miras n korunmas
Kültürel Mirasın Korunması

Koruma altına alınan bütün kültürel miras varlıklarının erişilebilir hale getirilmesiyle ilgili projelerin hepsi, hem Brezilya yasalarında tanımlanan ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır hem de Tarihi ve Kültürel Miras tarafından belirlenen özel kriterlere uymalıdır.

Bu nitelikte bir yapının veya bir yapı unsurunun erişilebilir veya ziyaret edilebilir hale getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda yüklenici, görsel, işitsel veya dokunsal bilgi kanallarını kullanarak söz konusu varlığı erişilebilir kılmalıdır.

Bu nitelikteki bir yer erişilebilir hale getirilemiyorsa veya ancak kısıtlı ziyaret olanağı yaratılabiliyorsa, bu durum haritalar, modeller, orijinal koleksiyon parçaları veya onların reprodüksiyonları sunularak insanlara dokunsal bir erişim sağlanmalıdır.

slide8

Paradigma Değişimi

Brezilya hükümeti yasal değişikliklerin yanı sıra, mevcut refah modelini de dönüştürmeye yönelik kimi adımlar atmaya başlamıştır. Engelli kişilerin, kendi özgürleşmelerinin ve vatandaşlıklarının öznesi olmalarını ve böylece ülkenin kalkınmasına da katkıda bulunabilmelerini sağlayan bir ortam yaratmak için çeşitli adımlar atmaktadır.

“Fiziksel, zihinsel, duyumsal veya akıl sağlığı ile ilgili işlevlerde uzun süreli yaşanan yeti yitimleri çeşitli engellerle birleştiğinde ortaya çıkan durum, engelli kişilerin topluma diğerleriyle eşit düzeyde, tam ve etkin katılımına mani olabilir.”

slide9

Gelecekte Bizi Bekleyen Sorunlar

Kentsel ve mimari projelerde, bilgi ve iletişim projelerinde, toplu taşıma projelerinde, hatta ülkemiz genelindeki her türlü kamusal iş ve hizmette evrensel tasarım ilkelerinin içerilmesini ve erişilebilirliği güvence altına alan yasal araçlar geliştirdik.

Brezilya ekonomisinin büyük genişleme potansiyeli düşünüldüğünde karşımızda duran temel sorun dahil edici, sürdürülebilir ve ivmeli bir büyümeyi nasıl gerçekleştireceğimizdir.

slide10

Brezilya’daki Programlar ve Hedefleri

Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak ve eşitsizliği giderek azaltmak.

Ayrımcılığa maruz kalmış toplumsal kesimlerin geleceğini güvence altına almak için eşitliği geliştirmek.

Kentleri konut, sıhhi tesisat ve ulaşım sistemleri ile donatmak, Brezilyalılar için güvenli ve onurlu bir yaşamı güvence altına almak.

slide11

Hızlandırılmış Büyüme Planı (PAC)

PAC’ın temel amacı, ekonomik büyüme oranını artırırken, istihdam yaratmak, adil gelir dağılımını sağlamak ve tüm sosyal kesimlerin dahil etmesini sağlamaktır.

 • Daha iyi şehirler
 • Toplum bilincine sahip vatandaşlar
 • Benim evim benim hayatın
 • Herkese sıhhi tesisat ve elektrik
 • Ulaşım
 • Enerji
slide12

PAC – Tarihi Kentler

Tarihsel sit alanlarının kentsel açıdan yeniden nitelendirilmesi ve ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini güvence altına alan bir kullanımın teşvik edilmesi

 • Programa alınan kentler:
 • Eyalet başkentleri ve Brasília/DF
 • Dünya Kültürel Mirası listesinde olan kentler (09)
 • 2014 Dünya Futbol Şampiyonasına ev sahipliği edecek kentler(12)
slide13

PAC – Tarihi Kentler

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kentlerde haberleşme antenlerinin kurulması

Kamusal alanların evrensel erişilebilirlik ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi

Kamuya açık her türlü ekipmanın öncelikli kullanımı

Kent mobilyalarının ve turistler için işaretlerin konulması

Anıtların ve kamusal alanların aydınlatılması

Kablosuz İnternet ağının kurulmasıyla iletişim kapasitesinin artırılması

slide14

Olinda – Dünya Mirası

MÜDAHALE BÖLGESİ

Tarihi Olinda, UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen tarihsel bir yerdir. Kolonyal Brezilya’nın oluşumunda oynadığı önemli tarihsel ve kültürel rolden dolayı Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.

tarihi olinda kenti
Tarihi Olinda Kenti

Olinda bu tarihi niteliklerinin yanı sıra, Pernambuco Eyaleti başkenti Recife’ye, kentin ticaret merkezlerine, limanına ve uluslararası hava alanına yakın bir kentsel konumda olması nedeniyle turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yer haline gelmiştir.

BELLİ BAŞLI ETKİNLİKLER

KARNAVAL – HER YERDE SANAT – MIMO – FLIPORTO

slide16

Tarihi Olinda Erişilebilirlik Planı

 • Genel Amaç
 • Tarihi Olinda erişilebilirlik planını, erişilebilir rotaların tanımından başlatıp hem turistlerin hem kent sakinlerinin rahatça kullanabildiği aşamaya kadar uygulayıp hayata geçirmek
 • .
 • Diğer Amaçlar
 • Tarihi kentte hareketi kolaylaştıran, tam kullanımı sağlayan koşulların yaratılması; genel trafiğe açık yolların, erişilebilir yollarla ve yaya rotalarıyla kentin çeşitli noktalarına ve binalarına bağlanması
 • Bölgede kültürel unsurlara ve ziyaretçi trafiğine öncelik verilmesi, bunun nüfus yoğunluğu ve sunulan hizmetlere odaklanarak yapılması
 • Bölgedeki yollarla ilgili bütünleyici çözümlerin bulunması; örneğin dönüştürülmüş taşıtların kullanımı, manzara izleme noktaları gibi
 • Herkesin tarihi kentin koleksiyonlarıyla ve kentle etkileşime girmesini sağlamak amacıyla bir Kent Portalı’nın kurulması; ayrıca insanlara harita, model ve orijinal eserler veya onların sanal temsilleri kanalıyla görsel, işitsel ve dokunsal bilgilerin verilmesi
slide17

Tarihi Olinda Erişilebilirlik Planı

Genel Farkındalık Kampanyası

Herke için erişilebilir bir kente dair kavramların anlaşılması ve insanlara bu yönde bir farkındalık kazandırılması için Medya Projesi

2. İnsanların duyarlığının ve kapasitesinin artırılması

Belediye çalışanlarına yönelik seminer ve kursların düzenlenmesi; bu kişilerin erişilebilirlikle ilgili projelerde ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatılması, ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmeliklerle ilgili bilgilendirilmeleri

3. Disiplinlerarası bir ekibin kurulması

Söz konusu erişilebilirlik planının değerlendirilmesi ve uygulanması için disiplinlerarası bir ekibin kurulması. Bu ekip aynı zamanda Patrimônio de Olinda Sekreterliği kanalıyla erişilebilirlik prosedürleriyle ilgili her türlü sorunla ilgilenecektir.

slide18

Tarihi Olinda Erişilebilirlik Planı

MEVCUT PROGRAMLAR

FAALİYET ALANLARI

Çeşitli aktiviteler

Kültür

Dinsel anıtlar

Açık alanlar

Sivil ve askeri anıtlar

Devlet

Eğitim

Sğlık

Konut

Beslenme

Parklar

slide19

Tarihi Olinda Erişilebilirlik Planı

 • ERİŞİM
 • Giriş-A Noktası
 • Çıkış - B Noktası
 • ROTALAR
 • São Bento
 • DEVAM EDEN PROJELER
 • Carmo
 • Alto da Sé
 • Fortim
 • Devlet Sarayı
 • Varadouro

A

B

2

1

3

A

4

B

5

slide20

Olinda Tarihi Sit Alanının Erişilebilirlik Planı

HAYATA GEÇEN HEDEFLER – İNŞAAT PROJELERİ

Carmo Meydanı, Parkı ve Kilisesi

Fortim

Pilot Bölge - Trecho da Rota São Bento

Devlet Sarayı

Varadouro Meydanı Düzenlemesi

Sé de Olinda

São Bento, 15 de Novembro, Largo do Varadouro ve Sol sokaklarına haberleşme antenlerinin kurulması

slide21

İLETİŞİM

ÂNGELA CARNEIRO DA CUNHA

Mimar ve Kent Planlamacısı

Brezilya Hükümeti Erişilebilirlik Müşaviri

Tel: 81-3423.1409 / 81-9123.7024

E-mail: angelac2@terra.com.br

.