Download
l sionens placering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læsionens placering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læsionens placering

Læsionens placering

499 Views Download Presentation
Download Presentation

Læsionens placering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Læsionens placering • Cortex • Hvid substans • Basalganglier • Cerebellum CNS • Hjernestammen • Medulla • Rødder PNS • Perifere nerver • Neuromuskulære overgang • Muskler

 2. Supranukleær læsion: • hyperrefleksi • øget tonus • Babinski tåfænomen Infranukleær læsion: • hyporefleksi/arefleksi • nedsat tonus • atrofi

 3. Neuromuskulære endeplade (f.eks. myastenia gravis) • Minder om muskulær lidelse med symmetrisk proximal kraftnedsættelse. • Ingen sensoriske deficits • Muskelsvagheden forværres ved aktivitet og bedres efter hvile (udtrætningsfænomen) • Muskelsvagheden inkluderer ofte muskler i ansigt og kæbe

 4. Muskelsygdom (myopati) • Proximal symmetrisk parese • Normal sensorisk undersøgelse • Normale dybe reflekser

 5. Perifere nerver (neuropati) • Oftest distal symmetriske pareser • Atrofi (evt.fascikulationer) • Hyporefleksi • Som regel ledsaget af symmetrisk sensoriske symptomer (sok og hanskeformet)

 6. Nerverødder (radikulopati) • Hovedsymptomet er smerte • Asymmetrisk parese begrænset til den gruppe af muskler roden innerverer (ex. muskler innerveret af C6 eller L5 • Sensoriske udfald følger dermatomet • Hyporefleksi • Atrofi • Manøvrer, som udstrækker roden, forværrer symptomerne (Laseque)

 7. Medulla spinalis (myelopati) • Triade af symptomer: • Sensorisk grænse • Pt. beskriver et bånd/en linje, hvorunder følesansen er reduceret • Distal, symmetrisk, spastisk kraftnedsættelse • Næsten altid symmetrisk, og giver • 1. neurons symptomer med øget tonus (spasticitet) og hyperrefleksi og babinski tåfænomen • Symptomer fra tarm – og blære • Pga. affektion af autonome fibre i medulla • Både urinretention og inkontinens kan ses • Manglende eller afsvækket analsphincter-refleks

 8. Medulla spinalis (myelopati) • Banerne krydser forskellige steder • Cortikospinale baner (motorisk funktion) • Spinothalamiske baner (smerte og temperatur til thalamus) • Bagstrengene (vibrations- og stillilngssans)

 9. Hjernestammen • Krydsede udfald • Unilateral kranienerveaffektion • Kontralateral ekstremitets symptomer

 10. Cerebellum • Ataksi • Bredsporet gang • Intentionstremor • Dysartri Blodforsyningen til cerebellum er fra samme kar, som forsyner hjernestammen – derfor ses cerebellare symptomer ofte kombineret med hjernestammeudfald og omvendt

 11. White matter / cortex WM-læsion kan skelnes fra cortikal læsion ved hjælp af følgende: • Tilstedeværelse af specifikke corticale deficits • Mønsteret af motoriske og sensoriske deficits • Karakteren af de sensoriske deficits • Evt. visuelle deficits

 12. Cortical dysfunktion • Dominant hemisfære • Afasi • Ikke-dominant hemisfære • Neglect, inattention, visuo-spatielle forstyrrelser • Epileptiske fænomener er altid cortikale

 13. Sensoriske deficits WM-læsion / cortikal • De fleste sensoriske modaliteter bliver ”bevidste” i thalamus og kræver ikke cortical funktion • Pt. med cortikal læsion kan føle smerter, vibration, stilling og berøring. • Udtalt følelsesløshed tyder på subcortikal læsion • Cortikale sensoriske symptomer er • To-punktsdiskrimination • Ciffersans • stereognose