sovietski spisovatelia 20 storo ia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOVIETSKI SPISOVATELIA 20. STOROČIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOVIETSKI SPISOVATELIA 20. STOROČIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

SOVIETSKI SPISOVATELIA 20. STOROČIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

SOVIETSKI SPISOVATELIA 20. STOROČIA. Kohútová Denisa, 3.A, 2011. Svetová literatúra druhej poloice 20. storočia. Spoločensko – historické pomery. Témy v dielach:. I. vojna hlavne 2.svetová vojna na Východe a v Japonsku, vojna zobrazená s prvkami absurdity II. individuálne problémy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOVIETSKI SPISOVATELIA 20. STOROČIA' - brasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sovietski spisovatelia 20 storo ia

SOVIETSKI SPISOVATELIA 20. STOROČIA

Kohútová Denisa,

3.A,

2011

svetov literat ra druhej poloice 20 storo ia
Svetová literatúra druhej poloice 20. storočia

Spoločensko – historické pomery

Témy v dielach:

I. vojna

hlavne 2.svetová vojna na Východe a v Japonsku, vojna zobrazená s prvkami absurdity

II. individuálne problémy

individualita literatúry, prvky existencionalistické, prvky morbídnosti

vojna narušila medziľudské vzťahy = téma

 • 2. sv. vojna ovplyvnila spoločenský, politický i umelecký vývoj celej druhej polovice 20. storočia
 • dvojplárnosť – kapitalizmus (USA), socializmus (Rusko) – rozdelenie zasiahlo aj literatúru
 • obdobie tzv. studenej vojny sa predĺžilo až do začiatku 90-tych rokov, kedy bol dovŕšený proces postupného rozvratu hospodárskych a politických systémov sovietskych satelitov a rozpadu samotného Sovietskeho zväzu
 • globálne problémy – ekologické problémy, epidémie AIDS, civilizačné choroby, medzinárodný terorizmus.
rozdelenie literat ry
Rozdelenie literatúry

A. Západná literatúra

B . Literatúra východného bloku

ruská a sovietska literatúra – literatúra totalitných režimov

nedochádza k prirodzenému ovplyvňovaniu sa literatúr východného a západného bloku

iný vývoj ako v západných krajinách

oficiálne vyhlásený za jediný prijateľný umelecký smer:

Socialistický realizmus - zobrazoval všedný život v krajine socialistického bloku bez prvkov absurdity

každý pokus o experimentovanie s formou literárneho diela bol odsúdený ako dekadentný.

 • národná literatúra(každá mala svoje špecifiká)

Nové literárne prúdy a smery:

 • Existencionalizmus
 • Neorealizmus(v Taliansku)
 • Nový román (vo Francúzsku)
 • Beatgeneration(USA, 60. roky)
 • Postmoderna a magický realizmus (USA, všetky krajiny)
slide4

základným znakom v literatúre východného bloku bola ideológiou obmedzená autorská sloboda v témach a forme

 • pokúšali sa literatúru unifikovať (literatúra mala mať rovnakú formu)
 • ideovo nepresvedčení autori to nemohli prijať a preto vzniklo viacero „prúdov“:

1. Oficiálna literatúra– mala podporu strany i štátu – spisovatelia, ktorí sem patrili sa väčšinou hlásili k princípom socialistického realizmu ( M. Šolochov )

2. Polooficiálna literatúra– autori boli vydávený po cenzúre, niektoré diela im nevydali, využívali alegóriu ( B.Pasternak )

3. Neoficiálna literatúraa) Exilová– vydávali ju emigranti v zahraničí

b) Samizdatová– čítať, písať i prepisovať ju bolo zakázané

a trestné

boris leonidovi pasternak 1890 1960
Boris LeonidovičPasternak ( 1890 – 1960 )

Jeho tvorba:

 • ľúbostná, spoločenská a prírodná lyrika - Nad bariérami, Život je mojou sestrou, Témy a variácie, Druhé zrodenie
 • poémy - Rok tisícdeväťstopäť, Poručík Šmidt (pri týchto poémach sa priblížil k historickej konkrétnosti najmä v 20.storočí)
 • lyrické prózy - Malá Luversová, Glejt
 • román- Doktor Živago
 • autobiografia- Môj život
 • významné sú aj jeho preklady Shakespeara, Goetheho, Petofiho, Verlaina a gruzínskych básnikov
 • ruský básnik, prozaik a prekladateľ
 • držiteľ Nobelovej ceny za literatúru
 • narodil sa v Moskve v rodine významného maliara LeonidaPasternaka
 • študoval kompozíciu, neskôr filozofiu
 • mal hudobné aj výtvarné schopnosti, ktoré uplatnil v literatúre, ktorej sa venoval celý svoj život.
 • z umeleckých smerov je mu najbližší futurizmus a symbolizmus
slide6

za celoživotnú tvorbu ho navrhli v roku 1958 na Nobelovu cenu

 • 23.októbra 1958 dostal Nobelovu cenu za literatúru, ktorú najskôr prijal. Bolo to za román Doktor Živago
 • ceny sa musel zrieknuť pod tlakom štvavej kampane ZSSR (dal súhlas k publikovaniu diela v zahraničí)
 • cenu prevzal až v r. 1989 jeho syn
 • napriek tomuto všetkému je považovaný za jedného z najväčších ruských spisovateľov.
alexander isajevi sol enicyn 1918 2008
Alexander IsajevičSolženicyn ( 1918 – 2008)

Jeho tvorba:

 • trilógia- Rok 1945: Banket víťazov, Zajatci, Republika práce
 • novela- Jeden deň Ivana Denisovača
 • poviedky- Matriotina chalupa, Prípad na stanici Krečetovka,
 • trojdielny dokumentárny spis- Súostrovie Gulag
 • romány- Rakovina, V prvom kruhu, Červené koleso
 • autobiografia- Klalo sa teľa s dubom
 • hry- Sviečka vo vetre, Ťuťko a táborová šľapka
 • významné filozofické a politické eseje- List IV. zjazdu sovietskych spisovateľov, Prejav k Nobelovej cene, Nežiť v lži, Spod balvanov. Ako by sme mohli usporiadať Rusko
 • ruský prozaik, dramatik a publicista, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru
 • narodil sa v Kislovodskuv roľníckej rodine
 • pôsobil ako stredoškolský učiteľ
 • v roku 1941 odišiel na front, kde bol delostreleckým dôstojníkom
 • vo februári 1945 ho zatkli za kritiku Stalina v cenzurovanom liste a odsúdili na osem rokov, dva a pol roka strávil v gulagu(v deň Stalinovej smrti ho prepustili a deportovali do doživotného vyhnanstva v Kazachstane)
 • v roku 1967 poslal list 4. zjazdu Zväzu sovietskych spisovateľov, v ktorom žiadal, aby bola zrušená cenzúra umeleckej literatúry (Reakciou na list bola kampaň proti nemu a jeho vylúčenie zo zväzu. Vtedy sa už jeho diela publikovali len v samizdate a v zahraničí.)
slide8

v roku 1970 mu udelili Nobelovu cenu za literatúru a v roku 1974 v Paríži vyšla prvá časť jeho diela Súostrovie Gulag.

 • bol vyhlásený za zradcu a v roku 1974 vysídlený zo ZSSR.
 • od roku 1962 začal verejne publikovať
 • v roku 1970 nesmel prevziať Nobelovu cenu
 • desaťročie strávil v pracovnom tábore a zdokumentoval život v týchto táboroch, v jeho najznámejších dielach „Jeden zo života Ivana Denisoviča“ a trilógii „Súostrovie Gulag“.
 • žil v USA vo Vermonte a venoval sa literatúre.
 • po páde komunizmu v strednej a východnej Európe sa vrátil do Ruska
michail alexandrovi olochov 1905 1984
MichailAlexandrovičŠolochov (1905 – 1984)

Jeho tvorba:

 • poviedky- Donské poviedky, Azúrová step, Škola nenávisti, Osud človeka
 • románová epopeja - Tichý Don
 • dvojdielny román- Rozoraná celina
 • román, ktorý nedokončil - Bojovali za vlasť
 • ruský prozaik
 • držiteľ Nobelovej ceny
 • pochádzal z dediny na Done
 • rieka Don ho následne sprevádzala po celý život a jej venoval najkrajšie stránky svojho epického diela
 • začal študovať na gymnáziu, ale nedokončil ho
 • do literatúry vstúpil zbierkami Donské poviedky a Azúrová step. Práve v nich čerpal z obdobia občianskej vojny, ktorej sa i on sám musel zúčastniť
slide10

Nobelovu cenu mu udelili v roku 1965

 • zásluhu na tom mali najmä francúzski ľavicoví intelektuáli na čele s J. P. Sartrom, ktorí boli presvedčení, že nová spoločnosť vyžaduje obete a že diktatúra J. V. Stalina je nesmierne krutá, ale ospravedlniteľná v mene novej spoločnosti, ktorá bude určite lepšia ako zahnívajúci kapitalizmus.
michail a olochov osud loveka
Michail A. Šolochov: Osud človeka
 • Literárny druh :epika
 • Literárny žáner:poviedka
 • Téma: Príbeh obyčajného človeka Andreja Sokolova, ktorý prežil hrôzy vojny.
 • Časové zaradenie diela a jeho prostredie: na Sibíri od rána až po večierku
 • Idea:Človek by sa nemal nikdy vzdávať a ovládnuť smútkom a zúfalstvom, pretože vždy je v živote človeka niekto/niečo pre čo sa oplatí žiť. Treba mať len otvorené srdce pre to, čo nám život ponúka.

Postavy:

 • ŠOLOCHOV- samotný autor, vojenský korešpondent
 • ANDREJ SOKOLOV- povolaním šofér, rozpráva Šolochovovi svoj životný príbeh
 • IRINA - Sokolova žena
 • ANATOLIJ, OĽUŠKA, NASTENKA - Sokolove deti
 • VÁŇA - chlapec, ktorého stretol keď býval u svojho priateľa
grafick zn zornenie
Grafické znázornenie

manželia

deti

sirota

autor – písateľ Pravdy

Andrej Sokolov

Irina Sokolova

 • syn - Anatolij
 • 2 dcéry - Oľuška, Nastenka

Ivanko

Šolochov

slide13

Dej:

Šolochov na brehu rieky stretáva Andreja Sokolova a malého chlapca Váňu. Dajú sa spolu do reči a Sokolov mu začne rozprávať svoj životný príbeh. Spočiatku žil celkom obyčajný život, pracoval ako tesár, oženil s Irinou - narodili sa im 3 deti - Anatolij, Oľuška a Nastenka. No prišla vojna a on musel narukovať. Na fronte bol niekoľko krát ranený, neskôr sa pri výbuchu dostal do bezvedomia a zároveň do nemeckého zajatia. Nemci ho chceli už aj odstreliť za slová, ktoré povedal na útok proti Nemcom, ale vďaka jeho hrdosti a zmužilosti mu nechali život a dokonca sa mu dali aj poriadne najesť. Neskôr vozil majora a vďaka tomu sa dostal zo zajatia. Našiel Rusov a pridal sa k nim. Liečil sa na nemocnici, bol navrhnutý na vyznamenanie a snažil sa skontaktovať so svojou rodinou, no o pár mesiacov mu prišla správa, že jeho žena a dcéry sú mŕtve. Jeho syn mu onedlho na to napísal, že sa dobrovoľne prihlásil na front. Sokolov sa nevedel dočkať, kedy sa s ním stretne. No nestalo sa tak, lebo krátko na to mu prišla ďalšia správa, že je mŕtvy. A tak Sokolov pochoval syna a demobilizovali ho. Rozhodol sa, že pôjde bývať ku priateľovi, kde sa stretol s malým chlapcom Váňou, ktorý tiež stratil oboch rodičov a tak sa rozhodol stať sa mu druhým otcom. Príbeh sa končí rozlúčkou Šolochova so Sokolovom. A pri pozeraní sa Šolochova do diaľky za odchádzajúcim Sokolovom a malým chlapcom sa Šolochov zamýšľa nad kontrastom bezstarostného správania sa dieťaťa a krutého sveta plného útrap dospelého človeka, ktorý dojíma až k slzám.

zoznam bibliografick ch odkazov
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

1. Kolektív autorov: Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6

2. Kolektív autorov: Zmaturuj z literatúry 2-obsahy diel. Bratislava: Didaktis, 2005. ISBN 80-89160-13-2

3. http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/maturitne-otazky/16506/svetova-literatura-po-roku-1945 (2011-05-07)

4. http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/maturitne-otazky/33087/ruska-a-americka-literatura-po-roku-1945 (2011-05-07)

5. http://tahak.webgarden.cz/literatura-od-a-po-z/22-svetova-literatura-po-r-1945-2.html(2011-05-07)