musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli case kuopion konservatorio n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio. SML:n kevätpäivät 25.4.2012 Vaasa Anna-Elina Lavaste. Musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus. Musiikin erityisopetus pysyvänä osana konservatorion toimintaa v:sta 2002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio' - brasen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli case kuopion konservatorio

Musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli, case Kuopion konservatorio

SML:n kevätpäivät 25.4.2012 Vaasa

Anna-Elina Lavaste

musiikin laajan oppim r n mukainen opetus
Musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus
 • Musiikin erityisopetus pysyvänä osana konservatorion toimintaa v:sta 2002
 • Varhaisiän kasvatuksessa erityislasten integrointi normaaliryhmiin
 • Kouluikäisille musiikin ja tanssin erityisryhmät 3 koululla, yht. n. 40 oppilasta
 • Työtapana mm. tanssimuskari (tanssin ja musiikin integrointi, työparimalli) v:sta 2004
 • Ryhmäopetus pääasiassa muskari- ja tanssinopettajien vastuulla
 • Myös yksilöllistettyä soiton- ja laulunopetusta, vuositasolla oppilaita 5-10, opettajia vuosien aikana mukana n. 10
esiintymistoiminta
Esiintymistoiminta
 • Oppilas- ja opiskelijaryhmien esiintymisiä sairaaloissa vanhusten palvelutaloissa jne., oppilaitoksen normaalia esiintymistoimintaa
 • Vierailut pääasiassa oppilaitoksen omalla kustannuksella, ei ulkopuolista rahoitusta
 • Vapaaehtoistyönä konservatorion opettajien Musakummit-kuoro, joka keikkailee kysynnän ja voimavarojen mukaan, kummikohteena Valkeisen sairaala (vanhustensairaala, dementiayksikkö)
maksullinen palvelutoiminta
Maksullinen palvelutoiminta
 • Ohjattua musiikki- ja tanssitoimintaa
 • Kehitysvammaisten palvelukodeissa (Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS)
 • Kuopion kaupungin sos. ja terveystoimen projekteissa (Perheiden talo, päihdeäidit, huolta aiheuttavat päiväkoti-ikäiset jne.)
 • KuntoussairaalaNeuron, musiikki tukena aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa – toimintaa potilaille + koulutusta henkilökunnalle v:sta 2006
 • Toiminta pääasiassa muskari- ja tanssinopettajien työtä
yhteis ty
Yhteisötyö
 • Hyvä yleisnimitys ohjatulle musiikki- ja tanssitoiminnalle sekä oppilaitoksesta ulos vietävälle esiintymistoiminnalle
 • Yhteiskunnallinen merkitys suuri
 • Rahoitus pääosin puuttuu, erilaisia kuntakohtaisia ratkaisuja
 • Voisiko ajatella, että musiikkioppilaitos saisi tähän halutessaan erillisrahoitusta (esim. valtionosuuden lisäprosentti)?
hankkeet
Hankkeet
 • Muun rahoituksen puuttuessa yhteisötyötä ja siihen tarvittavaa osaamista kehitetään hankkeilla
 • Konservatorio osallistuu ”sisältötuottajana” kahteen hankkeeseen: MEOK-hanke ja TAKUULLA! -hanke
meok hanke 2011 13
MEOK-hanke 2011-13

MEOK= musiikin erityispedagogiikan osaamis-keskittymä

- Savonia-amk:n hallinnoima koulutuksellinen ESR-hanke, mukana myös Siba

-Kuopion konservatorio osatoteuttajana, pääkouluttaja konservatoriosta (Annukka Knuuttila)

- Hankkeessa hyödynnetään konservatorioon 10 vuoden aikana kertynyttä osaamista ja yhteistyöverkostoa

meok hankkeen toimintamuodot
MEOK-hankkeen toimintamuodot
 • 1. Kaksivuotinen musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutus (40 op)

- Kohderyhminä musiikin- ja soitonopettajat, musiikkiluokan- ja luokanopettajat, musiikkileikki-koulunopettajat ja kirkkomuusikot

 • Koulutuksessa olevassa 20 hengen ryhmässä kaikkia edellämainittuja ammattiryhmiä
 • Tarkoituksena lisätä musiikin käyttöä erilaisissa pedagogisissa toimintaympäristöissä ja kehittää siihen tarvittavaa ammatillista osaamista
 • Harjoittelujaksot mm. erityiskouluissa tai –luokilla, sairaalakoulussa, päihdeäitien kuntoutusryhmässä jne.
slide9

2. Lyhytkurssitoiminta Liikettä ja lääkettä, suunnattu hoitoalan työntekijöille ja päiväkotien henkilökunnalle

 • 3. Nuorten tutkintoon johtava koulutus

- valinnaiset musiikin erityispedagogiikan syventävät opinnot 12 op

 • 4. Erityismusiikkikasvatuksen työskentelymenetelmien ja –välineiden kehittäminen
 • 5. Virtuaalimateriaalin tuottaminen

- Nettisivu aukeaa 2013

takuulla hanke
TAKUULLA! -hanke
 • Valmisteltu ja haettu yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa ESR-hanketta, jota kaupunki hallinnoisi
 • Hanke tehdään yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa, konservatorion opettajat toteuttajina
 • Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa musiikkia käytetään ennaltaehkäisevänä toimintana ns. kohonneen riskin lapsille ja nuorille
 • Konservatoriolle pilottien toteuttamiseen Kulttuurirahaston apuraha 40 000 € vuosille 2012-13
slide11

Pilotit:

 • Iloa vauvasta: vanhemmuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy vauvamuskaritoiminnan avulla (alkaa ”masumuskarista”)
 • Tuuliviiri-pilotti: monikulttuurisessa päiväkodissa maahanmuuttajalapsia ja kielellisen kehityksen viiveistä kärsiviä lapsia, tehostetulla musiikin opetuksella tuetaan lasten kielellistä ja muuta kehitystä ja ehkäistään syrjäytymistä
 • Pyörön koulu: alakoulussa koulupäivään integroitua, oppimista tukevaa ja syrjäytymistä ehkäisevää musiikki- ja tanssipajatoimintaa
 • Ehjempi arki –nuorten pilotti: psykiatrisen hoidon ja kuntoutumisen tukeminen musiikkitoiminnalla, Alavan sairaalakoulu sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston kuntouttava ja valmentava opetus
yhteenveto musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli yhteis ty
Yhteenveto: musiikkioppilaitoksen laajeneva rooli - yhteisötyö
 • Perustuu musiikin laajan oppimäärän puitteissa toimivien ja siihen alkujaan kouluttautuneiden opettajien ammattitaitoon ja innostukseen
 • Sopii hyvin yhteen musiikkioppilaitoksen perustehtävän eli musiikin laajan oppimäärän kanssa ja tukee sen toteuttamista, mutta ei ole siitä pois
 • Lisää ja laajentaa opettajien pedagogisia taitoja
 • Vahvistaa musiikin merkitystä ja asemaa yhteiskunnassa
 • Antaa kosketuksen musiikkiin sellaisillekin kohderyhmille, jonka elämään musiikki ei ehkä muuten kuuluisi
 • Tuottaa paljon iloa!