slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ. ( 201 4 оны э хний 2 сарын байдлаар ). АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %. АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %. АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт. %. %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'УВС АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ' - brasen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

УВС АЙМГИЙН

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

(2014 оны эхний 2 сарын байдлаар)

slide2

АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%

slide3

АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%

slide4

АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ - Үндсэн үзүүлэлт

%

%

slide6

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

  • Ядуурал, амьжиргааны үзүүлэлтүүдийг аймаг, нийслэл, бүс, улсын түвшнээр тооцон гаргах нь улс орны хөгжлийн төлөвлөлт, төрөөс хэрэгжүүлсэн бодлого, хөтөлбөрийн үр нөлөөг үнэлэхэд чухал ач холбогдолтой болно.
  • 2013 оны 4 дүгээр улиралд Улаангом, Наранбулаг, Түргэн, Бөхмөрөн сумдын 102 өрхийг судалгаанд хамрууллаа.
  • Өрхийн нийгэм эдийн засгийн 2013 оны 4 дүгээр улирлын судалгааны дүнгээр аймгуудын төвийн дунджаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 942.7 мян.төгрөг, сумын төвийн өрхүүдийнх дунджаар 795.8, хөдөөгийн өрхүүдийнх 758.8 мян.төгрөг байна. Баруун бүсийн нэг өрхийн сарын дундаж орлого 914.8 мянган төгрөг байгаа нь хангай, зүүн бүсүүдээс 77.6 - 174.6 мянган төгрөгөөр өндөр, төвийн бүс болон Улаанбаатар хотоос 4.2 – 229.8 мянган төгрөгөөр бага байна.
  • Аймгийн төвийн нэг өрхийн дундаж орлогын 95.1 хувь, сумын төвийн өрхийн 85.0, хөдөөгийн өрхүүдийн 72.1 хувь нь цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, МАА, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний орлого, бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлсний орлого гэх мэтээр мөнгөн орлогоос бүрдэж байна.
  • Нэг өрхийн сарын дундаж орлогод эзлэх мөнгөн орлогын хувь 91.6 хувь буюу өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна.
slide7

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

  • НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, эхүүсвэр, байршлаар, 2013 оны 4 дүгаарулирлынбайдлаар
slide8

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

  • НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ЗАРЛАГА, зарлагын төрөл, байршлаар, 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар
slide9

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн амын амьжиргаа

  • НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ ОРЛОГО, өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар, хот, хөдөөгөөр, бүсээр, суурьшлаар, 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар
slide10

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Нийгмийн даатгал, халамж

slide13

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Мөнгө, зээл, үнэт цаас

Мөнгөний зарим үндсэн үзүүлэлт 2014 оны эхний 2 сар

slide14

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аймгийн нэгдсэн төсөв

slide15

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хэрэглээний үнийн индекс

slide16

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хөдөө аж ахуй

Зүй бусаар хорогдсон том малын тоо, төрлөөр, аймгийн дүнгээр, жил бүрийн эхний 2 сарын байдлаар, мян.толгой

slide17

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл,

2005оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төг

Аж үйлдвэрийн чиглэлээр 66 үйлдвэр үйл ажиллагаа эрхэлж энэ оны эхний 2 сард 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 752,3 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 35.6 хувиар буюу 197.7 сая төгрөгөөр өссөн байна.