tmutat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚTMUTATÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚTMUTATÓ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ÚTMUTATÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

ÚTMUTATÓ. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZÉSHEZ KÉRJÜK, HOGY FIGYELJEN!. Ügyfélszolgálatunk adószámmal, nyilvántartással kapcsolatos ügyintézése. adókártya ügyintézés adószám ügyintézés egészségügyi szolgáltatásra be- és kijelentkezés EVA be- és kijelentkezés közösségi adószám ügyintézés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÚTMUTATÓ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tmutat
ÚTMUTATÓ

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZÉSHEZ

KÉRJÜK, HOGY FIGYELJEN!

gyf lszolg latunk ad sz mmal nyilv ntart ssal kapcsolatos gyint z se
Ügyfélszolgálatunk adószámmal, nyilvántartással kapcsolatos ügyintézése
 • adókártya ügyintézés
 • adószám ügyintézés
 • egészségügyi szolgáltatásra be- és kijelentkezés
 • EVA be- és kijelentkezés
 • közösségi adószám ügyintézés
 • START- kártya ügyintézés
 • törzsadatok rendezése
gyf lszolg latunk ltal kiadott igazol sok
Ügyfélszolgálatunk által kiadott igazolások
 • adóigazolás
 • együttes adóigazolás
 • jövedelemigazolás
 • illetőségigazolás
 • bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása
 • fészekrakó programmal kapcsolatos igazolások
 • igazolás adóazonosító számról
gyf lszolg latunk bevall sokkal kapcsolatos gyint z se
Ügyfélszolgálatunkbevallásokkal kapcsolatos ügyintézése
 • bevallások  átvétele
 • elektronikus bevallók ügyintézése
 • hibás bevallások javítása
gyf lszolg latunk illet k gyek int z se
Ügyfélszolgálatunkilletékügyek intézése
 • bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása
 • illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeggel együtt) átvétele
 • illeték visszatérítéssel kapcsolatos kérelmek átvétele
 • visszterhes vagyonátruházási illeték-mentességéhez határozat kiadása(Főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozók részére)
gyf lszolg latunk egy b gyint z se
Ügyfélszolgálatunkegyéb ügyintézése
 • tájékoztatás
 • beadványok, adatlapok, kérelmek átvétele
 • csekkek kiadása
 • ingyenes nyomtatványok, tájékoztató füzetek kiadása
 • személyes folyószámla egyeztetés kezdeményezése
 • folyószámla másolat kiadása
 • 1+1 % ügyintézése
 • bankkártyás fizetési lehetőség a kijelölt ügyfélszolgálatokon
gyint z ink kiz r lag sorsz m birtok ban szolg lj k ki

Ügyintézőink kizárólag sorszám birtokában szolgálják ki.

HÚZZON

SORSZÁMOT!

ellen rizze a meghatalmaz s t

Ellenőrizze a meghatalmazását!

Milyen adatoknak kell szerepelni

a meghatalmazáson?

a meghatalmaz son szerepeljen
A meghatalmazáson szerepeljen:

Ki a meghatalmazó?

 • név (gazdasági társaságok esetében: cégnév, vezető tisztségviselő neve)
 • cím
 • adóazonosító szám
a meghatalmaz son szerepeljen1
A meghatalmazáson szerepeljen:

Ki a meghatalmazott?

 • név
 • cím
 • adóazonosító
 • képviselői minőség, pl. képviselő, ügyvéd, adótanácsadó, alkalmazott, stb.
a meghatalmaz son szerepeljen2
A meghatalmazáson szerepeljen:

Melyik hatóságnáljárhat el a meghatalmazott?

 • NAV

Milyen ügyben járhat el a meghatalmazott?

 • pl. adóigazolás átvétele, folyószámla kérése, stb.
a meghatalmaz son szerepeljen3
A meghatalmazáson szerepeljen:

Milyen terjedelembenjárhat el a meghatalmazott?

 • teljes jogkörben
 • részleges jogkörben (pl. meghatá-rozott ügyek intézésére, aláírási jog, igazolás átvétele stb.)
a meghatalmaz son szerepeljen4
A meghatalmazáson szerepeljen:

Mely időszakbanérvényes a meghatalmazás?

 • meghatározott napon
 • meghatározott időszakban
 • visszavonásig
 • eseti
 • állandó
a meghatalmaz son szerepeljen5
A meghatalmazáson szerepeljen:

Aláírás

 • a meghatalmazóé
 • a meghatalmazotté
 • a két tanúé, valamint a tanúk neve, címe, adóazonosító jele
ki lehet meghatalmazott
Ki lehet meghatalmazott?

Magánszemélyt képviselhet

 • törvényes képviselő
 • ügyvéd, ügyvédi iroda
 • európai közösségi jogász
 • adószakértő, adótanácsadó, könyvelő
 • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja
 • más nagykorú magánszemély
 • egyéni vállalkozó esetében nagykorú alkalmazottja is
ki lehet meghatalmazott1
Ki lehet meghatalmazott?

Társaságot, egyéb szervezetet képviselhet

 • képviselő
 • nagykorú tag, alkalmazott
 • jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász
ki lehet meghatalmazott2
Ki lehet meghatalmazott?

Társaságot, egyéb szervezetet képviselhet

 • adószakértő, adótanácsadó, okleveles szakértő, könyvelő
 • számviteli, könyvviteli, adótanácsadó szolgáltatásra jogosult társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja
ad azonos t jel ig nyl se els esetben
Adóazonosító jel igénylése első esetben
 • személyi igazolvány, vagy
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakcímkártya vagy hatósági bizonyítvány
ad azonos t jel ig nyl se els esetben1
Adóazonosító jel igénylése első esetben
 • ‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes

ad azonos t jel ig nyl se adatv ltoz s eset n 1
Adóazonosító jel igénylése adatváltozás esetén (1)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • dokumentum bemutatása, amely alapján a változás történt
 • régi adóigazolvány leadása
ad azonos t jel ig nyl se adatv ltoz s eset n 2
Adóazonosító jel igénylése adatváltozás esetén (2)
 • ‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes

ad k rtya ig nyl se elveszt s megrong l d s eset n 1
Adókártya igénylése elvesztés, megrongálódás esetén (1)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • adókártya
 • ‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el
ad k rtya ig nyl se elveszt s megrong l d s eset n 2
Adókártya igénylése elvesztés, megrongálódás esetén (2)

Igazgatási szolgáltatási díj köteles

2200 Ft

A díjat átutalással, készpénz-átutalási megbízással vagy bankkártyával kell megfizetni.

start k rtya ig nyl se
START kártya igénylése
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • adókártya
 • ‘T34START jelű kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el
 • hatósági bizonyítványok, oklevél vagy diploma

Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes

ad igazol s mag nszem lyeknek 1
Adóigazolás magánszemélyeknek (1)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • adókártya
 • ‘UK11-es, együttes igazolás esetén ‘UK12-es számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el
ad igazol s mag nszem lyeknek 2
Adóigazolás magánszemélyeknek (2)

Illetékköteles

Első példány 2000 Ft.

További példányok 600 Ft.

Az illetéket a NAV-tól kapott

csekken, átutalással vagy bankkártyával kell megfizetni.

ad igazol s c geknek 1
Adóigazolás cégeknek (1)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ‘UK11-es, együttes igazolás esetén ‘UK12-es számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, és cég esetén aláírási címpéldány, ha nem a törvényes képviselő jár el
ad igazol s c geknek 2
Adóigazolás cégeknek (2)

Illetékköteles

Első példány 2000 Ft.

További példányok 600 Ft.

Az illetéket átutalással kell megfizetni.

j vedelemigazol s
Jövedelemigazolás
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • adókártya
 • ‘UK13-as számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

Illetékmentes

illet s gigazol s
Illetőségigazolás
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ‘UK14-es számú kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, és cég esetén aláírási címpéldány, ha nem a törvényes képviselő jár el

Illetékmentes

bejelentkez s eg szs g gyi szolg ltat si j rul k fizet s re
Bejelentkezés egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére
 • ‘T1011-es számú kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • TAJ kártya, adókártya, személyi igazolvány
v ltoz s bejelent se eg szs g gyi szolg ltat si j rul k fizet s ben
Változás bejelentése egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésében
 • ‘T1011-es számú kitöltött, aláírt nyomtatvány
b r s gi elj r si illet k igazol sa
Bírósági eljárási illeték igazolása
 • Igazolás iránti kérelem
 • 2 példányban a bírósági irat
 • Befizetés igazolása (átutalás igazolása, vagy csekk másolata)
 • Egyösszegű utalás esetén a tételeket részletező lista
illet kb lyeg rt k nek visszat r t se
Illetékbélyeg értékének visszatérítése
 • Visszatérítés iránti kérelem
 • Fel nem használt illetékbélyeg
foly sz mla kivonat
Folyószámla kivonat
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • kitöltött, aláírt kérelem
 • meghatalmazás, és cég esetén aláírási címpéldány, ha nem a törvényes képviselő jár el
foly sz mla kivonat1
Folyószámla kivonat

Illetékköteles

Oldalanként 100 Ft.

Az illetéket okmánybélyegben kell leróni.

t j koztat s
Tájékoztatás
 • általános adójogi kérdésekben
 • segítségnyújtás bevallás kitöltésében
 • konkrét adóügyekben az adózóknak, képviselőjüknek, meghatalmazottnak
mi rt j az internetes bevall s
Miért jó az internetes bevallás
 • kényelmes
 • gyors
 • biztonságos
mi a teend internetes bevall s beny jt s hoz
Mi a teendő internetes bevallás benyújtásához?
 • személyes regisztráció bármely okmányirodában vagy központi NAV ügyfélszolgálaton
 • NAV regisztráció a ‘T180-as nyomtatványon, ha a bevallást meghatalmazott vagy képviselő adja be
 • internetes bevallás ügyfélkapun keresztül
gyint z contact center cc
Ügyintéző Contact Center (ÜCC)
 • bizonyos adóügyek intézésének lehetősége telefonról, sorban állás nélkül
 • ´UK30-as számú nyomtatvány benyújtásával igényelhető titkos ügyfél azonosító szám
 • 06 40/20-21-22
cc n kereszt l int zhet gyek k re 1
ÜCC-n keresztül intézhető ügyek köre(1)
 • adóalany nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás
 • folyószámlával kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás
 • bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás
 • meggyőződés az ellenőrzés tényétől
cc n kereszt l int zhet gyek k re 2
ÜCC-n keresztül intézhető ügyek köre(2)
 • meggyőződés tagállami partner közösségi adószámának érvényességéről
 • közösségi adószám igénylése
 • alanyi adómentes értékhatár túllépése esetén történő bejelentés
 • jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés
ltal nos t j koztat contact center tcc
Általános Tájékoztató Contact Center (TCC)
 • A bevallások kitöltésével, tartalmának értelmezésével, az adat- és változásbejelen-téssel, bevallással, adatszolgáltatással, adó- és jövedelemigazolás kiadásával, folyószám-lával, illetve az egyes adójogszabályokkal és az adózás rendje témakörével kapcsolatban felmerülő általános tájékoztatás.
 • kék szám (mobilhálózatból is hívható)
  • 40/42-42-42
 • mobilhálózatokból a kék szám
  • 20/33-95-888
  • 30/33-95-888
  • 70/33-95-888
sikeres gyint z st k v nunk
SIKERES ÜGYINTÉZÉST KÍVÁNUNK !

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!

NAV Közép-magyarországi

Regionális Adó Főigazgatósága