se verden slik vi opplever den n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Se verden slik vi opplever den!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Se verden slik vi opplever den! - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Se verden slik vi opplever den!. Om NHF NN. - politisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Målgruppe: Bevegelseshemmede Dekker Nord Norge Lokallag Landsforeningslag Ansatte Medlemmer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Se verden slik vi opplever den!' - brant


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om nhf nn
Om NHF NN
 • - politisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.
 • Målgruppe: Bevegelseshemmede
 • Dekker Nord Norge
 • Lokallag
 • Landsforeningslag
 • Ansatte
 • Medlemmer
 • Regionstyre
slide3

Definisjon

”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.”

(Miljøverndepartmentet 2007)

hvorfor er uu h yt p den politiske dagsorden
Hvorfor er uu høyt på den politiske dagsorden?
 • Manneråkutvalgets utredning ”Fra bruker til borger” (2001)”Grunnleggendemenneskerettigheter brytes gjennom en systematisk utestengning på alle samfunnsområder.”
 • PBL har inkludert tilgjengelighet i over 30 år – likevel:
 • Videregående skoler (7/160)
 • Barneskoler (1/80)
 • Bussholdeplasser (3/147)
 • Uteplasser (1/10)
 • Rådhusundersøkelsen
 • Hvordan er ståa i nord?
sentrumsprosjektet
Sentrumsprosjektet
 • Formål
 • Avgrensninger
 • Totalt …… offentlige - og private publikumsrettede virksomheter.
 • Tilfeldig utvalgt, ikke utelukkende.
 • Kjøpesentre er utelatt
 • Kun inngangspartier
 • Fokus på bevegelsesproblematikk
 • Besøkende og ansatte
en kant som stenger ute5
En kant som stenger ute

TilBords

Hoelstuen

konklusjon
Konklusjon
 • En håndfull virksomheter med tilgjengelig inngangsparti: (trinnfritt + brukbare dører):
 • Noen virksomheter har rampe – stigningsforhold?
 • Virksomheter med manuelle dører med trykk på mer enn 2 kg mangler automatiske døråpnere
 • Mange virksomhetseiere henger etter – og flere av disse har bare en kant
 • Døråpnere er avgjørende
 • Trinnfritt fremfor ramper
slide29

Hvorfor ? A : Økonomisk lønnsomhet

 • For virksomhetseieren:
 • ALLE kunder kan komme inn
 • Rullestolbrukere
 • Barnevogner
 • Trillekofferter
 • Rullatorer
 • Redusert gangevne
 • Problemer med å gå i trapper
 • Hvor mange % utgjør disse gruppene av befolkningen i Harstad?
 • I tillegg:
 • Arbeidsmiljø (lyd, lys, inneklima etc.)
 • Varelevering
   • Sist med ikke minst; fysiske barrierer er diskriminering!
 • -> Likevel - mest negative reaksjoner
forts konomisk l nnsomhet
Forts. Økonomisk lønnsomhet
 • Eier og utleier:
 • I fremtiden vil markedet etterspørre bygg og lokaler som er universelt utformet.
 • Økt verdiøkning av bygget gir:
 • Flere leietakere
 • Økte leieinntekter
 • Konkurransefortrinn
 • Eks: Maribosgate 13
 • (Staten/off etater kan ikke leie ved manglende uu)
 • Eiendomsmeglerstanden – mer kunnskap!
forts konomisk l nnsomhet1
Forts. Økonomisk lønnsomhet

BLD – Rapport (2012)

Konklusjon: Verdien ved uu overstiger raskt kostnadene.

Basert på vurderinger fra et representativt utvalg av befolkningen ble nytteverdiene beregnet for 18 tiltak for universell utforming av bygninger og uteområder i Norge.

Utviklet et regneverktøy som viser om et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt:

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/UURapportVeileder.pdf

Utført av Analyse & Strategi AS

eksempel
Eksempel

Ved installering av heis i et rådhus på 2 etasjer og med 30

ansatte og ca. 40 besøkende hver dag, vil dette være

samfunnsøkonomisk lønnsomt med ca. 180 000,- per år.

- I tillegg er effekter som ikke kan prissettes;

 • økt likestilling for personer med funksjonsnedsettelser
 • reduksjon i antall skader
 • økte muligheter for jobb
slide33

B: Helse

 • Hver 5. nordmann er over
 • 65 år i 2020 - ”eldrebølgen”
 • gj.snitt 15 år av livet m.rullator
 • 1,4 mill med astma / allergi
 • 0,7 mill med nedsatt hørsel
 • 1 mill med nedsatt syn
 • 0,1 mill barn i barnevogn
 • Funksjonsnedsettelse –> en del av det menneskelige mangfoldet.
slide34

Kilde : Estetisk, trygt og tilgengelig, veileder fra Norges blindeforbund

Trapp slik den ser ut for en 20-åring og en 80-åring under samme lysforhold. En 80-åring må ha nesten fem ganger så mye lys som en 20-åring for å få samme informasjon gjennom synet.

Til tross for mange fordeler – reaksjonene er negative.

vanlige reaksjoner i samtaler med virksomhetseiere
Vanlige reaksjoner i samtaler med virksomhetseiere
 • Det er ikke jeg som eier lokalene, snakk med byggeier.
 • Dem kan gå til en annen butikk
 • Jeg har nok med de andre kravene – dette nekter jeg å forholde meg til.
 • Det er for dyrt - jeg legger ned.
 • Kommunen har ansvar for alt utenfor.
 • Vi bruker å hjelpe dem inn – ingen problem.
 • Hvorfor oss?

Men også generell forståelse og imøtekommenhet

- ”Dette skal vi prøve å få til”

NB! Dette handler om lovbrudd – ikke valgfritt!

c unng brudd p dtl
C: Unngå brudd på DTL

Loven tar for seg to hovedområder av diskriminering:

 • Diskriminering gjennom holdninger
 • Diskriminering gjennom manglende tilgjengelighet

§ 1Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

§ 9 Plikt til generell tilrettelegging (UU)

Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.

- Ingen rullestol – lov!

10 plikt til universell utforming av bygg anlegg og uteomr der
§ 10 Plikt til universell utforming av bygg anlegg og uteområder

For bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til uu i eller i medhold til PBL.

 • Krav til uu i formålsparagrafen
 • Begrensete dispensasjonsmuligheter

(NHF / funksj. org. har klagerett i disp. saker)

 • Skjerpet tilsynsplikt
 • Foredrag om tekniske forskrifter i ny PBL ligger på NHF NNs hjemmeside www.nhf.no/nordnorge
 • Hefte ”Tilgjenglige bygg og uteområder”
16 h ndheving
§ 16 Håndheving
 • Likestillings – og diskrimineringsombudet (LDO) og
 • Likestillings – og diskrimineringsnemnda

LDO:

 • Ikke rettslig bindende uttalelse

NEMNDA: dersom vedtak om brudd på DTL:

 • stansing
 • retting
 • tvangsmulkt

Eks: Gullsmed Kristiansen

viktigst av alt d ideologien bak uu
Viktigst av alt - D: Ideologien bak uu
 • Hva slags sentrum ønsker politikerne å tilby innbyggere og besøkende?
 • Ideologien uu bygger på er:
 • Alle skal være likestilte
 • Alle er like mye verdt
 • Alle skal ha mulighet til å delta på
 • like vilkår
 • Alle skal kunne handle seg mat, gå på apoteket, kose seg på kafé, gå ut å spise, se en film, gå på konsert etc.
krff en lovp lagt ressurs
KRFF – en lovpålagt ressurs

Kommunene er forpliktet til:

- Legge til rette for medvirkning i planarbeidet via KRFF

 • Innhente synspunkter i god tid før saker avgjøres
 • Legge ved uttalelser fra rådet fram til vedtak fattes

Øvre betingelser:

- Organisasjonene foreslår representanter

- Anerkjenne brukerkompetansen

 • Involvere tidligst mulig
 • Legge fram gode sakspapirer
 • Opplæring av politikere, administrasjon og brukerrepresentanter for en felles oppfatning
 • Prioritere tid, ressurser og økonomi
tips til arbeidet med uu

Status?

 • Politiske mål?
 • uu som rød tråd i plan- og byggesaksbehandlingen.
 • - Handlingsplan, tidsfrister og økonomi
 • Gi føringer for kommunale og private utbyggere i reg.planen.
 • UU AS; http://www.universellutforming.org/
 • Funka Nu; http://www.funkanu.se/
 • Trinnfritt vs. ramper
 • Følg opp mindre tiltak
 • Evaluering av prosjekter
 • Felles idédugnad?
 • Regional erfaringskonferanse 2012
Tips til arbeidet med uu
ad