1 / 6

*Jak żyją.

*Jak żyją. Żyrafy zamieszkują sawanny Afryki na południe od Sahary. Żyrafa jest aktywna w dzień, żyje w niewielkich stadach. Ma doskonale rozwinięte zmysły wzroku i słuchu. Żywi się liśćmi, pąkami, korą drzew, głównie akacji. Potrafi długo obejść się bez wody.

brant
Download Presentation

*Jak żyją.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. *Jak żyją. Żyrafy zamieszkują sawanny Afryki na południe od Sahary. Żyrafa jest aktywna w dzień, żyje w niewielkich stadach. Ma doskonale rozwinięte zmysły wzroku i słuchu. Żywi się liśćmi, pąkami, korą drzew, głównie akacji. Potrafi długo obejść się bez wody.

  2. *Wygląd. Żyrafa jest parzystokopytnym ssakiem roślinożernym oraz najwyższym z żyjących obecnie zwierząt. Dorosłe samce mają wzrost 4,8m do 5,5m i ważą do 900 kilogramów. Samice są mniejsze od samców. Na głowie zazwyczaj 2, rzadziej 3 do 5 krótkich wyrostków kostnych, porośniętych skórą, oczy bardzo duże, o długich rzęsach, niezwykle długa szyja, zawierająca, jak u innych ssaków, 7 kręgów, mająca specyficzną budowę naczyń krwionośnych, zapewniających prawidłowe ciśnienie krwi w mózgu dzięki licznym zastawkom i sieci włosowatych tętniczek. Kończyny długie, ogon zakończony pękiem długich włosów.

  3. *Wierszyk Jan Brzechwa Żyrafa tym głównie żyje, Że w górę wyciąga szyję. A ja zazdroszczę żyrafie, Ja nie potrafię.

  4. *Zdjęcia

  5. *Animowane gify

  6. Prezentacje o żyrafach przygotowała Agnieszka Niechajczuk

More Related