Izmjena tvari i energije stani ni metabolizam
Download
1 / 17

Izmjena tvari i energije- stanični metabolizam - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Updated On :

Izmjena tvari i energije- stanični metabolizam. Živa stanica sama izgrađuje svoje organske molekule i makromolekule, te održava vlastiti ustroj i djelovanje.

Related searches for Izmjena tvari i energije- stanični metabolizam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izmjena tvari i energije- stanični metabolizam' - brandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Živa stanica sama izgrađuje svoje organske molekule i makromolekule, te održava vlastiti ustroj i djelovanje.

 • Za održanje reda i ustroja potreban je rad (rad je savladavanje sile na nekom putu), za rad je potrebna energija (energija je sposobnost obavljanja rada).

 • Postoje različite vrste energije, koje mogu prelaziti jedna u drugu: energija u hrani pohranjena je kao kemijska e.u kemijskim vezama u organskim molekulama- ona se pretvara u mehaničku.


 • Stanici i organizmu potrebni su tvar i energija: T i E ne možemo dobiti ni iz čega, ne možemo ih niti uništiti. Događa se samo pretvorba energije- iz jednog oblika u drugi. Dio E koji prelazi u toplinu ne može se više iskoristiti, dio koji se može koristiti naziva se slobodna ili korisna E.

 • U prirodi se spontano događaju oni procesi u kojima se smanjuje količina korisne (slobodne) energije:

  Složene strukture spontano se razgrađuju u jednostavne.

 • Red i usklađenost stanice i organizma mogući su samo dotokom energije iz okoliša, izvor energije na Zemlji koji omogućuje život je Sunce.


Sunce (odnosno nuklearne reakcije u njemu) je izvor topline i svjetlosti.

Sunčeva svjetlost obasja list biljke

 • dio energije se izgubi kao toplina

 • dio reflektira ili prolazi kroz

 • a dio se apsorbira u kloroplastu i pretvara u kemijsku energiju u procesu fotosinteze.

  Životinja pojede biljku, i tada se u životinjskim stanicama oslobađa pohranjena kemijska energija iz biljke.

  Ona omogućuje obavljanje rada.


 • Oko 2% Sunčeve energije na Zemlji koristi se u fotosintetskim procesima.

 • Fotosinteza

  koja se zbiva u nekih prokariotskih organizama te u kloroplastima algi i zelenih biljaka

  je proces kojim živi sustav upija Sunčevu energiju i pretvara je u hranu za sav živi svijet na Zemlji.

 • Energija se pretvara u kemijsku energiju sadržanu u organskim molekulama, koje su hrana živim bićima.

 • Nakon smrti organizma, njegova energija se raspada i u obliku topline vraća u atmosferu.


Stani ni metabolizam
Stanični metabolizam fotosintetskim procesima.

 • Grč.metabole=promjena, izmjena

 • Stanični metabolizam= izmjena tvari i energije na staničnoj razini

 • To su sve kemijske reakcije koje se zbivaju u organizmu, tj.u stanici

 • Neke metaboličke reakcije događaju se spontano, ne treba im dotok E - kemijske reakcije u kojima se energija oslobađa - energetski povoljne, izvor su E za:

 • Reakcije koje trebaju energiju, ne događaju se bez dotoka E – energetski nepovoljne

Oksidacija organskih molekula

Sinteze


Energija iz jedne reakcije pokre e drugu reakciju preko prenositelja atp
Energija iz jedne reakcije pokreće fotosintetskim procesima. drugu reakciju preko prenositelja- ATP

 • Zaliha energije nalazi se u kemijskoj vezi fosfata s adenozinom (nukelotid adenin+ šećer riboza). Kad se u nekoj kemijskoj reakciji energija oslobodi, ADP pohranjuje tu energiju tako da se poveže s još jednim fosfatom (FOSFORILACIJA) pa prelazi u ATP

 • Tamo gdje je potrebna energija, ATP je predaje gubeći pri tome fosfatnu skupinu

Prenositelj E

u čitavu živu svijetu


Odakle energija
Odakle energija fotosintetskim procesima.

 • U stanici (u mitohondiju) se odvija niz kemijskih reakcija koje su izvor energije za život

 • Niz kemijskih reakcija u stanici, međusobno povezanih, pod kontrolom enzima,

  nazivaju se- metabolički put

 • Metabolički putovi u stanici u kojima se pohranjuje korisna energija u obliku organskih molekula i ATPa, dakle- izvor su energije, jesu:

  Fotosinteza

  Stanično disanje

  Vrenje


Fotosinteza
Fotosinteza fotosintetskim procesima.

 • Proces kojim zelene biljke i alge proizvode organske molekule iz anorganskih

 • Energija – od Sunca

 • Odvija se u kloroplastima

Pretvorba svjetlosne energije u kemijsku


 • Sunčeva energija + fotosintetskim procesima. CO2 + H20

  Ugljikohidrat + kisik

 • Kisik koji se oslobađa omogućuje (u atmosferi) oksidacijske reakcije razgradnje kojima se oslobađa energija pohranjena u hrani, a ona pokreće životne procese

 • Nastaje i ATP: svjetlosna energija potiče fosforilaciju (vezanje fosfata s ADP), on se kasnije utroši za sintezu šećera

 • Šećer pohranjuje toliko energije da se njegovom potpunom oksidacijom dobiva iz 1 molekule glukoze 38 molekula ATP-a


Glikoliza
Glikoliza fotosintetskim procesima.

Prethodi staničnom disanju i vrenju

Razgradnja glukoze u 2 molekule pirogrožđane kiseline, u citoplazmi

Nastaje nešto malo ATP-a (2 molekule).

Nakon toga- oksidacija pirogrožđane, u mitohondriju nastaje mnogo više energije

Glikoliza je anaerobni proces, bez sudjelovanja kisika.


Vrenje ili fermentacija
Vrenje ili fermentacija fotosintetskim procesima.

Anaerobni put dobivanja energije u nekih mikroorganizama, u citoplazmi

Razgrađuje se šećer do organskih molekula, a ne do anorganskih-

to je nepotpuna razgradnja, količina oslobođene energije je manja


 • Alkoholno vrenje- iz pirogrožđane kiseline nastaje alokohol etanol i CO2:

  Kvaščeve gljivice (iz kvasca) razgrađuju škrob iz brašna u glukozu, slijedi glikoliza i vrenje, CO2 diže tijesto, a alkohol koji isparuje daje okus kruhu

  Kvaščeve gljivice (u grožđu) u bačvama vrenjem dolaze do energije i grožđani šećer pretvara se u alkohol, sok se pretvara u vino

 • Mliječno vrenje- bakterije pretvaraju pirogrožđanu kiselinu u mliječnu

kruh

vino

Kiselo

mlijeko

Alkohol, CO2, mliječna k.= Otpadni proizvodi staničnog metabolizmaStani no disanje
Stanično disanje (male količine) - i u uvjetima kada nema kisika!!

 • Metabolički put tijekom kojeg glukoza oksidira i razlaže se do anorganskih spojeva CO2 i H2O, a pri tom se oslobađa energija

 • Fotosinteza i stanično disanje su obrnuti procesi: početni reaktanti u fotosintezi su proizvod staničnog disanja i obrnuto.

 • C6H1206 + O2

  CO2 + H2O + ATP


Fotosinteza samo u biljnoj stanici (male količine) - i u uvjetima kada nema kisika!!

 • Stanično disanje odvija se u mitohondriju - i u biljnoj i u životinjskoj stanici

  Odvija se uz prisustvo kisika iz atmosfere, to je aeroban metabolički put

 • 1. stadij= ciklus limunske kiseline (Krebsov ciklus): nastavlja se razgradnja glukoze započeta glikolizom

 • 2. stadij=dišni lanac: elektroni se prenose s više na nižu energetsku razinuad