วิธีการศึกษา
Download
1 / 20

วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์ - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.กำหนดหัวเรื่อง 2.รวบรวมข้อมูล 3.ประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4.การตีความหลักฐาน 5.วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล. ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหัวเรื่อง เรื่อง วังเก่าวังใหม่. ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์' - brandon-daniels


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

วิธีการศึกษา

ประวัติศาสตร์


ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้1.กำหนดหัวเรื่อง2.รวบรวมข้อมูล3.ประเมินคุณค่าของหลักฐาน4.การตีความหลักฐาน5.วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล


ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์กำหนดหัวเรื่องเรื่อง วังเก่าวังใหม่


ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์รวบรวมข้อมูล


1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร - หนังสือพัทลุงศึกษา (หน้า 379-382) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง2.หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร - พระครูกิตติญาณโกวิท อายุ 87 ปี เจ้าอาวาสวัดวัง ตำบลลำปำ อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง


ขั้นตอนที่ 31.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประเมินคุณค่าของหลักฐาน


จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร วังเก่า-วังใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์) วังใหม่ ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์)


จากหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จากคำบอกเล่าของ พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดวัง ว่า “วังเก่า-วังใหม่ เป็นวังเจ้าเมืองเดิม ที่สร้างขึ้นเพื่อว่าราชการเมืองและเป็นที่พำนักของเจ้าเมือง ซึ่งสร้างอยู่ติดกับคลองลำปำ ซึ่งวัดวังก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวังเก่า-วังใหม่แห่งนี้ด้วยคือ เป็นสถานที่เก็บบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองและบรรดาพระญาติ ”


พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์)พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์)


ขั้นตอนที่ 4 จันทโรจวงศ์)ตีความหลักฐาน


วังเก่า จันทโรจวงศ์)พระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) หรือ พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์)เจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปี พ.ศ. 2412-2431 ได้สร้างวังเก่าเพื่อใช้เป็นที่พำนักและว่าราชการเมือง


วังใหม่ จันทโรจวงศ์)วังใหม่เป็นจวนของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) เป็นผู้สร้างวังใหม่ขึ้นด้านหลังวังเก่า ทางทิศใต้ติดกับคลองลำปำ ในปี พ.ศ. 2432


ขั้นตอนที่ 5 จันทโรจวงศ์)วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล


วังเก่า จันทโรจวงศ์) ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัย-บริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปี พ.ศ. 2412-2431 สร้างไว้เป็นที่ว่าราชการเมือง หลังจากท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองพัทลุงอยู่ 19 ปี จึงกราบบังคมทูลลาออกจากราชการ ด้วยชราภาพและทุพพลภาพจักษุมืดมัวแลไม่เห็นทั้งสองข้าง


ร.5 จึงพระราชทานราชทินนามให้เป็น พระยาวรวุฒิไวย วัฒลุงควิสัย อิศรศักดิ์พิทักษ์ราชกิจ นริศราชภักดี อภัยพิริยพาหะ และโปรดเกล้าฯให้หลวงจักรานุชิต (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายคนโตซึ่งเป็นผู้ช่วยราชการเมืองพัทลุงอยู่นั้นเป็นพระยาอภัยบริรักษ์ฯ เจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา


วังใหม่ จึงพระราชทานราชทินนามให้เป็น พระยาวรวุฒิไวย วัฒลุงควิสัย อิศรศักดิ์พิทักษ์ราชกิจ นริศราชภักดี อภัยพิริยพาหะพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) เป็นผู้สร้างวังใหม่ขึ้นใน พ.ศ.2432 ด้านหลังวังเก่าทางทิศใต้ติดกับคลองลำปำ จึงมีชาวบ้านเรียกว่า“วังใหม่ชายคลอง”หรือ“วังชายคลอง” แต่นิยมเรียก“ วังใหม่”


วังใหม่ หรือจวนใหม่ เป็นจวนของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงคนสุดท้าย ก่อนการปฎิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5
สมาชิกในกลุ่ม เป็นจวนของ1.นางสาวธัตติมา สงด้วง เลขที่ 122.นางสาวนุชรี ด้วงคง เลขที่ 133.นางสาวปาริฉัตร สีไข่ เลขที่ 264.นางสาวพรพิมล เหลือจันทร์ เลขที่ 275.นางสาววิทยาภรณ์ รัตนพงค์ เลขที่ 286.นางสาวสุพัตรา แป้นด้วง เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6


ad