slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
branden

Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Kalaviikko 2006 18.1.2006

 2. Esitelmän rakenne Avoimet globaalit markkinat Kalakaupan globaalit trendit Hintakilpailun 3. aalto Suomessa Hintakilpailun 2. aalto Suomessa Hintakilpailun 1. aalto Suomessa Suojatut kansalliset markkinat 2015 1995 2005

 3. Hintakilpailun 1. aalto Suomessa

 4. Elintarvikkeiden tuottajanhintojen sopeutuminen Elintarvikemarkkinat avautuvat EU Tuottajahinnat Nauta Sika Broileri K.lohi Lohi

 5. Tuonnin lisääntyminen

 6. Markkina-alueiden hintojen yhdentyminen

 7. Kilpailevien lajien hintojen yhdentyminen

 8. Markkinarakenteen muutos

 9. Elinkeinorakenteen murros

 10. Vähittäiskaupan markkinavoiman kasvu Keskittyminen Toimintojen ketjutus Harvojen valittujen toimittajien kilpailutus Kiristyneet vaatimukset toimittajille: Hinta, määrä, laatu, saatavuus, tuotteisto, logistiikka

 11. Kalatukkukaupan reaktio Tuonti Alihankinta Vertikaalinen integraatio Uudet toimintakonseptit Kasvu ja keskittyminen

 12. Hintakilpailun 2. aalto Suomessa

 13. Vähittäishintatason sopeutuminen Yhteisvaluutta: Hintatason läpinäkyvyys: Suomi 2. kallein maa EU:ssa Siirtymäaikojen umpeutuminen: Autoveron lasku, alkoholin tuonnin vapautuminen Uudet jäsenmaat Vähittäiskauppaan kansainvälistä kilpailua: Lindex, H&M, KappAhl, IKEA, Bauhaus, Gigantti, JET, Ryanair

 14. Ulkomainen elintarvikkeiden halpaketju Keskittyminen LIDL

 15. Suomalaisen vähittäiskaupan vastareaktio Laatikko- ja halpamyymäläkonseptit Kaupan tuotemerkkien lisääntyminen: Tuotekohtainen standardointi ja kilpailutus Toimittajien katteet pienentyvät ja markkinaepävarmuus kasvaa

 16. Tukkukaupan kasvu tyrehtynyt

 17. Jalostusta automatisoitu

 18. Kansainvälisen kauppapolitiikan merkitys suuri Kirjolohen r.tulli Lohen minimihinta Minimi- hinta poistuu Kirjolohen tuonti

 19. Maailmanmarkkinat ja kauppapolitiikka määräävät kannattavuuden

 20. Markkinoilla kotimaiset kalat massatuotteista erikoistuotteiksi

 21. Kalakaupan globaalit trendit

 22. Miksi kauppa globalisoituu? Kiinan, Venäjän ja kehitysmaiden taloudellinen kehitys Kaupan vapautuminen: WTO EU:n laajentuminen Kiihtyvä globalisaatio Edullisemmat kuljetus- ja IT- kustannukset Ammattimaiset pääomasijoittajat Vähittäiskaupan aktiivinen rooli

 23. Vähittäiskaupan rooli Vähittäiskauppaketjujen keskittyminen, globalisoituminen ja markkinavoiman kasvu: 10 suurinta ketjua > 70 % maailman myynnistä Tiukat laatustandardit toimittajille: Koko tarjontaketjun hallinta ruohonjuuritasolta asti Ruokaskandaalit Luottamus viralliseen valvontaan vähentynyt Juridiset syyt Luotettavuuden ja asiakasuskollisuuden lisääminen Kustannustehokkuudesta keskeinen kilpailutekijä Kehitysmaiden raaka-aineet käyttöön Toimittajille markkinoille pääsyn edellytys Integroituminen rahoittajiin

 24. Kalamarkkinoiden tuleva kehitys Kalan kysynnän kasvu on väestön ja ostovoiman lisääntyessä n. 3 miljoonaa tonnia vuodessa 20-30 v eteenpäin Tuotannon kasvu 40 % vuodesta 1997 vuoteen 2020 (130 Milj.tn) Teollisuusmaat + 9,5 % Kehittyvät maat + 51 % (79% maailman tuotannosta v. 2020, vesiviljelyn kasvu 91%) Kiina + 60 % (41% maailmantuotannosta v. 2020, 66 % vesiviljelystä) Lähde: International Food Policy Research Institute (IFPRI) 2003

 25. Kalakaupan globalisoituminen Edullisemmat jalostuskustannukset Raaka-aineen saannin turvaaminen ja monipuolistaminen Uudet kasvavat markkinat Kiihtyvä globalisaatio Alueellisten kilpailuetujen hyödyntäminen kaupassa Kauppasäännösten harmonisointi Tuoteturvallisuuden kansainväliset standardointi

 26. Tanskan kalateollisuuden visio Uusia kasvatettuja lajeja Kaukoidästä Kalanjalostuksen ulkoistaminen Pakasteet Kaukoitään Tuoretuotteet Puolaan Edullisempi tuotanto Kasvavat markkinat Jalostusosaamisen vienti Ydinosaamisen vahvistaminen Arvoketjun hallinta ja konseptit Markkinoille räätälöidyt tuotteet Food service sector Kasvaville markkinoille Uudet jäsenmaat ja Venäjä Kiina ja muu Kaukoitä Kotimaiset kalat Superlaadukkaat kestävästi tuotetut tuotteet tuorekalamarkkinoille Resurssipolitiikasta kauppapolitiikkaan Markkinat- ja tutkimustiedon hyödyntäminen Aktiivinen kansainvälinen vaikuttaminen Yhteistyön lisääminen

 27. Hintakilpailun 3. aalto Suomessa

 28. Kalateollisuuden sopeutuminen Laukaisevia tekijöitä: Edullisten kalajalosteiden tuonti Ulkomaiset vähittäiskauppaketjut *Ranskalainen Carrefour (Champion), Saksalainen Aldi, Tanskalainen Super Marked (Netto) Kalanjalostusteollisuuden siirtyminen ulkomaiseen omistukseen Viron ja Suomen hintojen yhdentyminen

 29. Viron ja Suomen hinnat yhdentyvät

 30. Suomalaisen kalaelinkeinon mahdollisuudet

 31. Suomen kalaelinkeinon mahdollisuudet Tuotannon tehostaminen: Automaatio, teollisuuden työnjaon tehostaminen,erikoistuminen Kotimarkkinoille räätälöidyt tuotteet Kotimaisten tuotteiden laadun parantaminen koko tarjontaketjussa

 32. Suomen kalaelinkeinon mahdollisuudet Viennin lisääminen: Kasvua lähimarkkinaosaamista ja suomalaisia markkinakanavien (Kesko, SOK, Stockmann) hyödyntämällä, kotimaan kilpailun väheneminen Vrt. lihateollisuus: HK > Baltia, Puola Atria > Ruotsi, Baltia, Venäjä Virolaisilla raaka-ainetta, halvemmat kustannukset ja markkinaosaamista

 33. Suomen kalaelinkeinon mahdollisuudet • Tiiviimpi yhteistyö • Alan sisällä • 2) Alan ulkopuolelle • 3) Kansainvälisesti