slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše – 1. část PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše – 1. část

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše – 1. část - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše – 1. část. Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754 URL: http://home.zcu.cz/~mirkova/. Obsah. Úvod Terminologie Předpoklady práce rešeršéra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bibliografická a rešeršní činnost 2. lekce Rešerše – 1. část' - branden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Bibliografická a rešeršní činnost

2. lekce

Rešerše – 1. část

slide2
Mgr. Miluše Mírková

Univerzitní knihovna ZČU

URL: http://www.knihovna.zcu.cz

e-mail:mirkova@uk.zcu.cz

tel. 377637754

URL:http://home.zcu.cz/~mirkova/

obsah
Obsah

Úvod

Terminologie

Předpoklady práce rešeršéra

Selekční údaje

Rešeršní logika

Typologie rešerší

Metodika rešeršní činnosti

Příprava rešerše

Informační průzkum

Zpracování výsledků

Hodnocení rešerší

Zadání rešerše

slide4
Úvod

Motto:

„Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo..."

(Thomas Alva Edison,1847-1931,

americký vynálezce a podnikatel)

***

rešeršní služby nebo-li vyhledávání informací k určité tematice

nejen v oblasti vědy, techniky a ekonomiky, ale všude, kde je zapotřebí vycházet ze současného stavu poznání

slide5
Úvod

širší a užší význam termínu „rešeršní činnost“

 • zjišťování a získávání informačních zdrojů (a to jak primárních, tak sekundárních i terciárních)
 • organizační, technické, ekonomické a personální zajištění
 • sledování trendů v oblasti informačních služeb
 • získávání nových znalostí a dovedností

- spojených s publikováním informací, jejich zpracováním a šířením

- spojených s využíváním moderních informačních a komunikačních technologií

 • informační příprava koncových uživatelů
 • samotné vyhledávání informací z dostupných informačních zdrojů na základě konkrétních uživatelských potřeb
terminologie
Terminologie

význam termínu rešerše:

odvozuje se od francouzského „recherche“, což znamená

 • hledání, vyhledávání, pátrání
 • šetření, vyšetřování
 • výzkum, průzkum, bádání, rešerše
terminologie7
Terminologie

definice - KTD -  Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV):

„Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“

terminologie8
Terminologie

definice - norma ČSN 01 0198 Formální úprava rešerší - definice:

„Rešerše … je soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická) vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk a druhy dokumentů atd.).“

terminologie9
Terminologie

rešerší se nazývá:

 • proces vyhledávání
 • produkt vyhledávání
terminologie10
Terminologie

rozdíl mezi bibliografickým soupisem a rešerší:

 • bibliografický soupis

„Soupis dokumentů, zpracovaný podle určitých zásad a pravidel a usilující v rámci stanovených kritérií o maximální úplnost.“ *

provádí se bez konkrétní objednávky uživatele

 • rešerše

„Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací (na zadané téma – Mírková) ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“ * provádí se na základě požadavku uživatele

------------------

* zdroj: KTD

p edpoklady pr ce re er ra
Předpoklady práce rešeršéra
 • znalost informačních pramenů
 • znalost sekundárních informačních pramenů
 • znalost práce s moderními informačními technologiemi
 • znalost rešeršních technik
 • znalost jazyků
 • pedagogické předpoklady
jazyky v procesu vyhled v n
Jazyky v procesu vyhledávání

jazyky používané v procesu vyhledávání

 • přirozený jazyk
 • selekční jazyky
 • dotazovací jazyky
jazyky v procesu vyhled v n13
Jazyky v procesu vyhledávání

přirozený jazyk

jazyk, který vznikl přirozeným vývoje a jímž se lidé dorozumívají

používají ho autoři a uživatelé

 • nevýhody
  • vágnost
  • homonymie
  • polysémie
jazyky v procesu vyhled v n14
Jazyky v procesu vyhledávání

selekční jazyky

selekční jazyk - druh formalizovaného jazyka, který je určený k vyhledávání informací

podle charakteru zpřístupňovaných údajů

 • identifikační selekční jazyky
 • věcné selekční jazyky
jazyky v procesu vyhled v n15
Jazyky v procesu vyhledávání

podle způsobu organizace

 • prekoordinované (např. předmětová hesla, MDT)
 • postkoordinované (tezaurus)
jazyky v procesu vyhled v n16
Jazyky v procesu vyhledávání

vyhledáváme pomocí selekčních údajů

selekční údaj

„Znak selekčního jazyka, pomocí něhož lze organizovat a vyhledávat záznamy dokumenty nebo informace.“

(viz http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/selekCnI_Udaj.html)

příklady:

 • jména autorů
 • třídníky a předmětová hesla
 • deskriptory
 • klíčová slova
jazyky v procesu vyhled v n17
Jazyky v procesu vyhledávání

dotazovací jazyky

 • povelové (příkazové)
 • dotazově orientované
re er n logika
Rešeršní logika

booleovské operátory (logické operátory)

logický součin logický součet logická negace

z klady vyhled v n
Základy vyhledávání

logický součin

operátor AND – univerzita AND Plzeň

univerzita

Plzeň

z klady vyhled v n20
Základy vyhledávání

logický součet

operátor OR – vysoká škola OR univerzita

vysoká

škola

univerzita

z klady vyhled v n21
Základy vyhledávání

logická negace

operátor NOT – univerzita NOT Plzeň

univerzita

Plzeň

re er n logika22
Rešeršní logika

distanční operátory (proximitní operátory)

 • near - blízký
 • adjacent (ADJ) - sousední
 • followed by
 • within 3
 • pre/1
re er n logika23
Rešeršní logika

krácení podle slovních kořenů (truncation, stemming)

 • hvězdička: * (asterisk)
 • otazník: ?

apod.

nahrazují

  • předpony
  • zakončení slov
re er n logika24
Rešeršní logika

používání zástupných znaků pro maskování (wild cards)

 • hvězdička: *
 • otazník: ?

aj.

nahrazují písmena uvnitř slova

typologie re er
Typologie rešerší

hledisko

 • typu zahrnutých informací
  • dokumentografické
  • faktografické
typologie re er26
Typologie rešerší

hledisko

 • časové
  • jednorázové rešerše
  • doplňkové rešerše
  • průběžné rešerše (případně s jednorázovou retrospektivou)
typologie re er27
Typologie rešerší

hledisko

 • úplnosti
  • úplné
  • orientační
  • výběrové
typologie re er28
Typologie rešerší

hledisko

 • druhové
  • druhově komplexní
  • vícedruhové
  • druhově specializované
 • jazykové
 • teritoriální
typologie re er29
Typologie rešerší

hledisko

 • účelu
  • rešerše na stav techniky
  • na novost řešení
  • na technickoprávní nezávadnost
  • na jméno
typologie re er30
Typologie rešerší

hledisko

 • způsobu zpracování
  • ruční
  • strojové
  • kombinované

nebo

  • bibliografické
  • studijní
metodika re er n innosti
Metodika rešeršní činnosti

informační prameny pro zpracování rešerší

 • primární dokumenty
  • vědecké a odborné publikace, vysokoškolská skripta, sborníky, seriály, publikované přednášky apod.
 • sekundární dokumenty
  • knihovní katalogy, bibliografie, dokumentační kartotéky, citační rejstříky apod.
 • terciární dokumenty
  • bibliografie bibliografií, soupisy rešerší, seznamy databází
metodika re er n innosti32
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
 • informační průzkum nebo-li vyhledávání
 • zpracování výsledků
metodika re er n innosti33
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
 • informační průzkum nebo-li vyhledávání
 • zpracování výsledků
metodika re er n innosti34
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
metodika re er n innosti35
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
p prava re er e
Příprava rešerše
 • formulace rešeršního požadavku
  • písemná objednávka, pohovor s uživatelem
metodika re er n innosti37
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
p prava re er e38
Příprava rešerše
 • analýza rešeršního požadavku
  • identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku
  • stanovení jejich vzájemných vztahů

příklad:

rešeršní požadavek:

informační zdroje v knihovnách kromě elektronických

úkol pro studenty:

pokuste se určit klíčová slova a jejich vztahy

p prava re er e39
Příprava rešerše
 • analýza rešeršního požadavku
  • identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku
  • stanovení jejich vzájemných vztahů

příklad:

rešeršní požadavek:

informační zdroje v knihovnách kromě elektronických

úkol pro studenty:

pokuste se určit klíčová slova a jejich vztahy

informační zdroje, knihy, časopisy, knihovny, elektronické

p prava re er e40
Příprava rešerše
 • analýza rešeršního požadavku
  • identifikace klíčových pojmů rešeršního požadavku
  • stanovení jejich vzájemných vztahů

příklad:

rešeršní požadavek:

informační zdroje v knihovnách kromě elektronických

úkol pro studenty:

pokuste se určit klíčová slova a jejich vztahy

informační zdroje nebo knihy nebo časopisy a zároveň knihovny a zároveň elektronické

metodika re er n innosti41
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
p prava re er e42
Příprava rešerše
 • volba zdroje či zdrojů informací
  • jeden osvědčený zdroj nebo vhodná kombinace několika zdrojů

pomůcky – popisy databází

příklad

úkol pro studenty:

v kterých zdrojích byste hledali?

metodika re er n innosti43
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
p prava re er e44
Příprava rešerše
 • volba rešeršní strategie

základní strategie

  • strategie stavebních kamenů
  • strategie rostoucí perly
  • strategie osekávání

----------------------------------------------

  • strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety
  • strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu
p prava re er e45
Příprava rešerše
 • rešeršní strategie – postup rešerše

strategie stavebních kamenů – rozdělení dotazu na několik dílčích a kombinace jejich výsledků

příklad:

aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování

klíčové pojmy:

autorský zákon

kopírování

elektronické dokumenty, e-dokumenty,elektronické knihy, e-knihy,elektronické časopisy, e-časopisy

dotazy:

„elektronické dokumenty“ OR „elektronické knihy“ OR „elektronické časopisy“

„e-dokumenty“ OR „e-knihy“ OR „e-časopisy“

kopírování „autorský zákon“

konečný výsledek:

spojení výsledků jednotlivých vyhledávání

p prava re er e46
Příprava rešerše
 • rešeršní strategie

strategie rostoucí perly – vyhledání záznamů k nejužšímu pojmu a postupné rozšiřování

příklad:

aplikace autorského zákona v oblasti elektronických dokumentů a kopírování

klíčové pojmy:

autorský zákon

kopírování

elektronické dokumenty, e-dokumenty,elektronické knihy, e-knihy,elektronické časopisy, e-časopisy dotaz:

autorský zákon AND kopírování AND elektronické dokumenty

pokud málo dokumentů – rozšíření tématu:autorský zákon AND kopírování AND („elektronické dokumenty“ OR e-dokumenty OR „elektronické knihy“ OR e-knihy OR “elektronické časopisy“ OR e-časopisy)

p prava re er e47
Příprava rešerše
 • rešeršní strategie
  • strategie osekávání – postupné zmenšování počtu záznamů (omezování vyhledávání)

příklad

p prava re er e48
Příprava rešerše
 • rešeršní strategie
  • strategie vyhledávání nejdříve podle nejužší fasety – nejdříve použijeme pojem na nižší úrovni, případně rozšiřujeme pomocí nadřazeného pojmu

příklad:

vliv dialogové technologie na akvizici

nejdříve:

akvizice AND dialogové technologie

pokud nedostaneme uspokojivý počet dokumentů:

akvizice AND automatizace

p prava re er e49
Příprava rešerše
 • rešeršní strategie
  • strategie vyhledávání nejdříve podle nejmenší četnosti výskytu (četnost výskytu termínu v databázi)

příklad:

faktografické informační systémy o životním prostředí

hledáme-li v databázi informatických oborů – nejdříve termín

životní prostředí

bude pravděpodobně méně četný než termín

faktografické informační systémy

metodika re er n innosti50
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
p prava re er e51
Příprava rešerše
 • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • bereme v úvahu konkrétní vyjadřovací prostředky zvoleného informačního zdroje (databáze apod.)
  • nezbytné použití různých pomůcek typu:

nápověda zvoleného informačního zdroje

klasifikační schémata knihovnicko-bibliografických třídění tezaury

rejstříky apod.

metodika re er n innosti52
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
  • formulace rešeršního požadavku
  • analýza rešeršního požadavku
  • volba zdroje či zdrojů informací
  • volba rešeršní strategie
  • vyjádření pojmů rešeršního požadavku v selekčních jazycích zvolených informačních souborů
  • formulace rešeršního dotazu
p prava re er e53
Příprava rešerše
 • formulace dotazu
  • spojení selekčních údajů pomocí operátorů - rešeršní logika
  • využití pokročilých metod při práci s bázemi dat i při vyhledávání v prostředí internetu usnadňuje rešeršérovi formulaci rešeršního dotazu, šetří čas ( peníze) a především zpřesňuje výsledky hledání
  • rozšířené hledání - klíčová slova se spojují do vzájemného vztahu operátory a využívají se další možnosti v závislosti na nabídce konkrétního dotazovacího jazyka či rozhraní vyhledávacího programu
p prava re er e54
Příprava rešerše
 • formulace dotazu
  • jazykové problémy
   • transliterace jmen
    • např. Shcherbinin, Leontiev, Minaev, Khalimullin, Shimanskii, Chembartsev, Derevschikov apod.
p prava re er e55
Příprava rešerše
 • formulace dotazu
  • jazykové problémy
   • odlišná terminologie
   • pravopisné rozdíly v terminologii
    • př. computerised x computerized
    • modelling x modeling
p prava re er e56
Příprava rešerše

výsledkem etapy přípravy může být

projekt rešerše

metodika re er n innosti57
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
 • informační průzkum nebo-li vyhledávání
 • zpracování výsledků
informa n pr zkum
Informační průzkum

informační průzkum - vyhledávání

 • strojově
 • ručně
informa n pr zkum59
Informační průzkum

informační průzkum – vyhledávání

 • s vyhledáváním začneme na vlastním pracovišti
 • pokud nenajdeme dostatek zdrojů ve vlastní knihovně, rozšiřujeme vyhledávání na další
 • po vyčerpání sekundárních a terciárních zdrojů se uchylujeme k primárním pramenům

------------------------------------------------------------------------------------------

 • pozor na využívání již hotových rešerší na dané téma, brát v úvahu, že byly zhotoveny pro uživatele s jinými požadavky – využívat spíše jen pro inspiraci
informa n pr zkum60
Informační průzkum

negativní rešerše

případ, kdy vyčerpáme všechny zdroje a nedostaneme žádné výsledky

i negativní rešerše může přinést závažnou informaci →že nebylo o dané problematice nic publikováno

metodika re er n innosti61
Metodika rešeršní činnosti
 • příprava rešerše
 • informační průzkum nebo-li vyhledávání
 • zpracování výsledků – příští lekce
seznam literatury
Seznam literatury
 • KÁBRT, Jiří - JAVORČÍKOVÁ, Anna. Bibliografie pro druhý ročník středních knihovnických škol: Stud. obor vědecké informace a knihovnictví. Praha: SPN, 1988. 247 s.
 • MATOUŠOVÁ, Miroslava. Rešerše: úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI, 1988. 227 s.
 • KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2009-06-22]. Dostupný z WWW: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.
 • Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. Praha: ÚISK FF UK, 1996- [cit. 2000-01-12]. Dostupný z WWW:http://www.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
zad n re er e
Zadání rešerše
 • téma - odevzdat do 18.2.2011
  • věcné a případné formální vymezení rešerše
 • formát záznamů
  • bibliografické citace podle ISO 690
 • rešerši odevzdat do 11.3.2011 – e-mailem

mirkova@uk.zcu.cz

podrobnější zadání – viz odkaz „Požadavky na rešerši“ na webu

http://home.zcu.cz/~mirkova/kurzy2.html

zad n re er e64
Zadání rešerše
 • příklad rešerše

v odkazu „Vzor rešerše“ na webu

http://home.zcu.cz/~mirkova/kurzy2.html