slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

PRAWO DOSTĘPU DO EDUKACJI. SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA Katarzyna Stępak, Scenariusz 2, Załącznik 2. Prawo dostępu do edukacji, a prawa człowieka. P RZYRODZONE N IEZBYWALNE N IENARUSZALNE N ATURALNE N IEPODZIELNE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ W RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA' - brand


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRAWO DOSTĘPU DO EDUKACJI

SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA SZKOŁYGIMNAZJALNEJW RAMACH CYKLU PRAWA OBYWATELSKIE – MOJE PRAWA

Katarzyna Stępak, Scenariusz 2, Załącznik 2

prawo dost pu do edukacji a prawa cz owieka
Prawo dostępu do edukacji, a prawa człowieka
 • PRZYRODZONE
 • NIEZBYWALNE
 • NIENARUSZALNE
 • NATURALNE
 • NIEPODZIELNE
dokumenty reguluj ce prawo dost pu do edukacji
Dokumenty regulujące prawo dostępu do edukacji
 • POWSZECHNADEKLARACJAPRAW CZŁOWIEKA
 • EUROPEJSKAKONWENCJAO PRAWACH CZŁOWIEKA
 • POWSZECHNADEKLARACJAPRAW DZIECKA
 • KONWENCJAO PRAWACH DZIECKA
pe na realizacja prawa do nauki
Pełna realizacja prawa do nauki

1. Równość szans

2. Wartościowa edukacja

3. Edukacja na rzecz pełnego rozwoju osobowości ludzkiej

Deklaracja Praw Człowieka

„celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka (…) oraz zrozumienie i przyjaźń między wszystkimi narodami”.

co ue mo e ci zaoferowa
Co UE może Ci zaoferować?

Dwa sztandarowe programy skierowane do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą:

 • Młodzież w Działaniu
 • Program Uczenie się przez całe życie
m odzie w dzia aniu
Młodzież w Działaniu

Program Unii Europejskiej, który pozwala młodzieży w wieku 13-30 lat uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Możliwości jakie daje program:

 • Realizacja swoich pasji.
 • Rozwijanie umiejętności.
 • Zdobywanie cennego doświadczenia.
m odzie w dzia aniu1
Młodzież w Działaniu
 • Akcja 1. Młodzież dla Europy Wymiany, inicjatywy, demokracja
 • Akcja 2. Wolontariat Europejski
 • Akcja 3. Młodzież w Świecie
 • Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży
 • Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych
program uczenie si przez ca e ycie
Program Uczenie się przez całe życie

Program UE w dziedzinie nauki, edukacji, doskonalenia zawodowego. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

comenius
Comenius

Od przedszkoli do szkoły średniej

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji.

leonardo da vinci
Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy.

eurodesk
Eurodesk

Program

Sieć

Informacja

co robimy
Co robimy?
 • Odpowiadamy na pytania
 • Informujemy!
 • Wydajemy publikacje
 • Prowadzimy eurolekcje
 • Odpowiadamy za Europejski Portal Młodzieżowy - europa.eu/youth
slide13

Priorytet EURODESKU

Umożliwienie młodym ludziom dostępu do informacji wysokiej jakości, by zwiększyć ich uczestnictwo w życiu publicznym oraz ich rozwój jako aktywnych i odpowiedzialnych obywateli rozszerzonej Unii Europejskiej

praca studia wolontariat w europie
Praca, studia, wolontariat w Europie

Wiele możliwości i wiele niebezpieczeństw, przed każdym wyjazdem zagranicznym należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu:

 • Przekraczanie granicy.
 • Dokumenty.
 • Ubezpieczenie zdrowotne.
co ue mo e ci zaoferowa1
Co UE może Ci zaoferować?

WOLNOŚĆ

studia, praca, osiedlenie się w innym kraju, wolontariat, staże, praktyki, szkolenia, poznanie rówieśników z zagranicy, kultura, nauka w szkole zagranicznej, wymiana młodzieżowa, podróże.

PIENIĄDZE

stypendia socjalne, Comenius, stypendia naukowe, programy europejskie, fundusze młodzieżowe, fundusze strukturalne i pomocowe, drogi, dopłaty dla rolników, programy dla przedsiębiorców, inicjatywy lokalne.

INFORMACJA

Eurodesk, Europe Direct, Europejski Portal Młodzieżowy, sieci informacyjne, Schoolnet, Ploteus, Eures, internet, publikacje, kampanie, akcje.

elementy projektu inicjatywy
Elementy PROJEKTU/INICJATYWY

temat, cel i program projektu, edukacyjny charakter, innowacyjność, wymiar lokalny (korzyści dla społeczności lokalnej), wymiar europejski, zaangażowanie młodzieży, udział młodzieży z mniejszymi szansami (niepełnosprawni, wykluczeni itp.), produkt, lider grupy, POMYSŁ.