Název a adresa školy:
Download
1 / 13

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy - PowerPoint PPT Presentation


  • 75 Views
  • Uploaded on

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy' - bran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy

Němcové 22/2309, 746 01 Opava

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0713

Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit

Předmět, ročník: Elektrické stroje a přístroje, 2. ročník

Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrické přístroje

Sada číslo: ICT-82

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 09

Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-82-09

Téma vzdělávacího: Jednofázový transformátor

Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace

Autor: Ing. Karel Stacha

Anotace: DUM objasňuje princip, konstrukci, parametry transformátoru; potřebné zařízení -

interaktivní pracoviště, vzorky přístrojů, kalkulačka

Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické

Vytvořeno: 5. 3. 2013

Ověření ve výuce: 7. 3. 2013


Jednof zov transform tor
Jednofázový transformátor

Transformátor slouží k přeměně střídavého napětí resp. střídavého proudu jedné hodnoty na střídavé napětí resp. proud jiné hodnoty, přitom se nemění frekvence .

Transformační převod


Jednof zov transform tor1
Jednofázový transformátor

Princip transformátoru je opřen o vlastnosti elektromagnetické indukce, které popisuje indukční zákon

Napětí naprázdno

N - počet závitů cívky

B - magnetická indukce v jádře trafa, maximální hodnota

SFe - průřez jádra trafa


Jednof zov transform tor2
Jednofázový transformátor

Konstrukce transformátoru:

Vstupní vinutí = primár

Výstupní vinutí = sekundár

Impedanční převod


Jednof zov transform tor3
Jednofázový transformátor

Rozptylové magnetické pole:

Je tvořeno rozptylovým tokem primárním ϕr1 a sekundárním ϕr2, tyto toky nepříspívají k magnetické vazbě mezi primárem a sekundárem, jsou to ztráty.


Jednof zov transform tor4
Jednofázový transformátor

Tvary železných jáder

jádrové

plášťové

1 sloupek jádra 2 spojka jádra 3,4 vinutí cívek

toroidní


Jednof zov transform tor5
Jednofázový transformátor

Nezatížený transformátor se chová jako cívka s velkou indukčností, účiník cosφ=0,2.

Proud naprázdno je způsoben pouze ztrátami v železe ∆PFe, jejich příčinou jsou hysterezní ztráty ∆Ph a ztráty vířivými proudy ∆Pvp.

Stav naprázdno:

Měření ztrát v železe ve stavu trafa naprázdno


Jednof zov transform tor6
Jednofázový transformátor

Trafa, která mají malý vnitřní odpor, se chovají jako tvrdý zdroj napětí a naopak trafa s velkým vnitřním odporem se chovají jako měkké zdroje napětí. Vnitřní odpor trafa obvykle regulujeme změnou rozptylového toku – magnetickou spojkou, změnou polohy cívky primární vůči sekundární (kotoučové vin.)

Stav nakrátko:

Měření ztrát v mědi ve stavu trafa nakrátko


Jednof zov transform tor7
Jednofázový transformátor

Velikost zkratového proudu závisí na okamžiku vzniku zkratu. Nejhorší případ nastane v okamžiku průchodu napětí nulou. Zkratový proud má dvě složky – Ikd= trvalý zkratový proud.

Stav nakrátko:

uk = poměrné napětí nakrátko I2n=jmenovitý výstupní proud Is=rázový stejnosměrný zkr.p.


Jednof zov transform tor8
Jednofázový transformátor

Výstupní napětí trafa je závislé na velikosti zatěžovacího proudu a druhu zátěže.

Vliv zátěže

Při činné zátěži a ještě víc při indukční zátěži výstupní napětí s proudem klesá, při kapacitní zátěži napětí roste.


Jednof zov transform tor9
Jednofázový transformátor

Účinnost trafa je závislá na typu zátěže a též na procentu zatížení. Transformátor běžící naprázdno, má velmi malou účinnost.

Účinnost trafa

Je žádoucí malý účiník zátěže kompenzovat před trafem.

Pozn.: Spínací proudy i nezatíženého trafa mohou nabývat hodnotu až 10xI1n. Jmenovitý proud pojistky trafa musí mít hodnotu min. 2I1n.


Jednof zov transform tor10
Jednofázový transformátor

Účinnost trafa je závislá na typu zátěže a též na procentu zatížení. Transformátor běžící naprázdno, má velmi malou účinnost.

Paralelní chod

Je žádoucí malý účiník zátěže kompenzovat před trafem.

Pozn.: Spínací proudy i nezatíženého trafa mohou nabývat hodnotu až 10xI1n. Jmenovitý proud pojistky trafa musí mít hodnotu min. 2I1n.


Zdroje
Zdroje

  • TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2002, 561 s. ISBN 80-867-0600-1.


ad