Vammais ja esteett myysasiamiehen teht vist
Download
1 / 15

Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävistä - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävistä. Esteettömyysverkoston seminaari Tampere 14.02.2008 Jukka Kaukola vammais- ja esteettömyysasiamies Tampereen kaupunki. Vammais- ja esteettömyysasiamies. Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävän tarkoituksena on edistää

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävistä' - braith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vammais ja esteett myysasiamiehen teht vist

Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävistä

Esteettömyysverkoston seminaari

Tampere 14.02.2008

Jukka Kaukola

vammais- ja esteettömyysasiamies

Tampereen kaupunki


Vammais ja esteett myysasiamies
Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävän tarkoituksena on edistää

 • vammaisten ja eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena


Viran perustamisen tausta

 • Vammaisneuvosto esittänyt useita vuosia vammaisasiamiehen viran perustamista;

 • 2006 valtuusto päätti perustaa viran yksimielisesti;

 • Esitykseen liitettiin esteettömyys: vammaisuus on yksilön ja ympäristön välinen suhde;

 • Virka päätettiin perustaa sosiaali- ja terveystoimeen, nykyiseen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen tilaajaryhmään;

 • Viran vastaanotto: toukokuu 2007


Vammais- ja esteettömyysasiamies, tehtävät

-edistää, seuraa ja selvittää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista;

-edistää Tampereen kaupungin rakennetun ympäristön esteettömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen kanssa;

- toimii asiantuntijana kaupungin työryhmissä, kehittämishankkeissa, projekteissa vammaisuuteen, esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa;


Mitä ymmärrän yhdenvertaisuudella

 • Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on monenlaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen kunniottamista sellaisena kuin hän on.

 • Suomen perustuslaki 6§

  • Ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella


Mit ymm rr n esteett myydell
Mitä ymmärrän esteettömyydellä

 • Esteetön ympäristö, palvelu tai informaatio on sellaista, jota kaikki kuntalaiset pystyvät käyttämään ja hyödyntämään;

 • Esteetön ympäristö on välttämätöntä eri tavoin toimintaesteisille ihmisille, joita arvioidaan olevan noin kymmenesosa väestöstä, muille se tuo sujuvuutta ja helppoutta;


Mit ymm rr n esteett myydell1
Mitä ymmärrän esteettömyydellä

 • Esteettömyys ei ole mitään erityistä, vaan yhteiskunnan toimivuuden mittari;

 • Esteettömyys muodostaa ketjun, jonka vahvuus määräytyy sen heikoimman lenkin mukaan;

 • Liikkuminen, kuuleminen, näkeminen, aistiminen, viestintä, kommunikaatio...

 • Esteettömyys koskettaa kaikkia hallintokuntia


Esteett m n ymp rist n lis arvo
Esteettömän ympäristön lisäarvo

 • lisää yhdenvertaisuutta;

 • lisää itsemääräämisoikeutta, omatoimisuutta, valinnanmahdollisuuksia

  • ”Haluan mennä sinne, minne toivon, en pelkästään sinne, minne pääsen”

 • vähentää ulkopuolisen tuen tarvetta

 • lisää mahdollisuuksia asua kotona pidempään

 • pienentää onnettomuus/tapaturmariskiä;

 • mahdollistaa sosiaalista vuorovaikutusta;

 • tuo yhteiskunnallisia säästöjä;

 • on kaikille hyvä, joillekin välttämätön


L ytyyk yhdenvertaisuutta
Löytyykö yhdenvertaisuutta?

Ovatko kaupungin ja muiden viranomaisten

ja yksityisten liikkeenharjoittajien tarjoamat palvelut esteettömästi saavutettavissa vammaisille ja eri tavoin toimintaesteisille ihmisille yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi muiden kaupunkilaisten kanssa?


Haasteet kohteet esteett myysty ss tampereella
Haasteet/kohteet esteettömyystyössäTampereella

1. Tarvitaan esteettömiä ja muunneltavissa olevia asuntoja, joissa on helppoa ja turvallista toimia

 • kynnyksettömyys, liukuesteet, käsijohteet, valaistus, ovi- ja hellavahdit, toimiva kylpyhuone, värimaailma, uusi teknologia...

  2. Tarvitaan kiinteistöjä, jotka päästävät sisään ja ulos

 • hissit vanhoihin kerrostaloihin

 • yksityiset ja julkiset tilat esteettömiksi

 • helposti avattavat riittävän leveät ovet, kynnyksettömyys, luiskat, inva-wc, värimaailma, äänimaailma..


Haasteet kohteet
Haasteet/kohteet

3. Turvallinen esteetön liikkumisympäristö

 • liikenteen rauhoittamistoimenpiteet

 • turvalliset katujen ylitykset

  • suojateiden reunakivet osin nollatasolla

  • riittävän pituinen vihreä valo

  • suojateiden pinnan tasaisuus, johdattavuus

  • pyöräilyn ja jalankulun erottaminen silloin kun se on mahdollista (riittävät poikkileikkaukset)

 • katujen pituuskaltevuus alle 5%

 • jalkakäytävät esteettömiksi (A-mainokset, terassit, pyörien parkkeeraus, huoltoliikenne, tolpat, laiton pysäköinti);

 • penkkejä levähtämistä varten,

 • laadukas valaistus, talvikunnossapito,

 • esteettömyyden erityistaso kohteissa, joissa asuu paljon toimintaesteisiä ihmisiä (Suraku)


Haasteet kohteet1
Haasteet/kohteet

4. Sopivat liikennejärjestelyt ja kuljetuspalvelut

- matalalattiabussit, näköön ja ääneen perustuva informaatio,

- esteettömät bussipysäkit,

- toimiva palveluliikenne,

- toimivat kuljetuspalvelut

5. Palvelujen saavutettavuus

- miten palvelut sijoittuvat, ovatko ne kaikkien käytettävissä? Onko niistä saatavilla tietoa ymmärrettävässä muodossa

6. Yksilöllinen tuki

- Millasta tukea Sinä tarvitset?


Summa summarum
Summa summarum

 • Hyvin suunniteltu esteetön, turvallinen ja terveellinen ympäristö,

 • toimivat ja esteettömät joukko- ja palveluliikennejärjestelyt sekä kuljetuspalvelut,

 • toimivat esteettömät asunnot ja kiinteistöt,

 • yksityisten ja julkisten palvelujen saavutettavuus sekä

 • yksilölliset palvelut ja tuki

  luovat edellytyksiä vammaisille ja eri tavoin toimintaesteisille ihmisille elää ja toimia yhdenvertaisesti muiden kaupunkilaisten tavoin Tampereen kaupungissa


Tehtävän merkityksestä

 • kehittäjän, koordinoijan ja asiamiehen rooli;

 • virkamiehet: vastakkain vai rinnakkain;

 • hyvien perustelujen merkitys;

 • äänen kuulija, tarpeiden tunnistaja;

 • parhaimmillaan eri tavoin toimintaesteisten kaupunkilaisten ääntä ja

 • kansalaisyhteiskuntaa vahvistava tehtävä;

 • Loppupelissä vammaiset henkilöt arvioivat tuoko toiminta lisäarvoa


Tampereen kaupungin esteett myysohjelma 2008 2016
Tampereen kaupungin esteettömyysohjelma 2008-2016

”Kaikille paree Tampere”

Tavoite:

”Tampere on huomattavasti esteettömämpi

vuonna 2016 kuin Turku”