FILM JAZZ LITERATURA - PowerPoint PPT Presentation

film jazz literatura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FILM JAZZ LITERATURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FILM JAZZ LITERATURA

play fullscreen
1 / 15
FILM JAZZ LITERATURA
92 Views
Download Presentation
braith
Download Presentation

FILM JAZZ LITERATURA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Umělecká agentura Monte Christove spolupráci s agenturou AROKOuvádí VIII. ročník mezinárodního festivalu česko – německo – židovské kulturyDevět branII. ČÁST MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL Mariánské Lázně, 12 – 16. září 2007 FILM JAZZ LITERATURA

 2. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně, 12. září v 19.00hod. Městské divadlo Slavnostní zahájení filmové části Židovský Nový rok – Roš Hašana Filmová projekce: Nicholas Winton – Síla lidskosti Režie: Matěj Mináč Účinkuje: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

 3. FILM Historie a filmy První, ještě nesoutěžní ročník mezinárodního filmového festivalu, se uskutečnil od 1. do 15. srpna 1946 v Mariánských Lázních. Vedle prezentace znárodněné kinematografie byly v programu zastoupeny snímky ze zemí se silnou filmovou tradicí jako Anglie, Švédsko, USA či Francie. Skrovný program co do počtu filmů (ve festivalovém kině v Mariánských Lázních se každý den konala tři představení jednoho filmu a druhý den byl tento film promítnut v novém letním kině v Karlových Varech) vyvažovala kvalita vybraných snímků, ale i společenský program. Festival připravila programová komise za předsednictví A. M. Brousila, ve které zasedli např. filmový novinář a kritik Artuš Černík, režisér dokumentárních snímků, filmový kritik, teoretik a publicista Jan Kučera, prozaik Jiří Mařánek, tehdy působící ve filmovém odboru Ministerstva informací, filmový historik, publicista a dramaturg Karel Smrž nebo režisér dokumentárních filmů, dramaturg a pedagog A. F. Šulc. K jeho tehdejším významným zahraničním hostům patřili především sovětští filmoví tvůrci – režisér Grigorij Alexandrov a herci Nikolaj Čerkasov, Ljubov Orlovová, Michail Trojanovskij nebo Rimma Zeljoná. Ve třetím festivalovém ročníku byla ustavena národní porota a pátý ročník již přenesl v roce 1950 své dějiště do Karlových Varů. O rok později začala filmy v soutěži hodnotit už mezinárodní porota. V letech 1959 až 1993 byl karlovarský festival - vzhledem k založení MFF v Moskvě a politickému rozhodnutí konat v tzv. socialistických zemích jen jeden „áčkový“ festival ročně - donucen střídat se s festivalem moskevským.

 4. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně 15. září v 19.00hod. Městské divadlo Slavnostní zakončení filmové části Předání filmových cen –Křišťálová Menora Účinkují: Ondřej Havelka a jeho Melody makers Filmová projekce: Ďáblova dílna režie: Stefan Ruzowitzky

 5. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Doprovodný program Kolonáda a otevřená scéna před hotelem Cristal hudební vystoupení: Vladimír Merta, Jana Lewitová, Milan Svoboda Quartet, Epoque Quartet, Bakshish Brass Soil, ad.

 6. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Doprovodný program Festival Golf Open, 12. 9. 2007 v 11.00hod. Ve spolupráci s Royal Golf Clubem v Mariánských Lázních

 7. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Doprovodný program Pietní akt, 12.9.2007 v 18.30hod. Ve spolupráci s Městem Mariánské Lázně bude veřejnosti představeno nové pietní místo na místě kde stála Synagoga vypálená nacisty v průběhu tzv. Křišťálové noci z ve dnech 9 – 10. 11. 1938

 8. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně, Filmová cena Předání filmových cen festivalu Křišťálová Menora Cena za hraný film Cena za dokument Cena za režii Cena za scénář Cena za herecký výkon Cena mladému umělci do 35 let

 9. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Dramaturgie I. Městské muzeum projekce archivních dokumentárních a hraných filmů mapujících historii pořádání 1. mezinárodního filmového festivalu v Mariánských lázních. Ve spolupráci s NFA a Krátkým filmem Praha.

 10. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Dramaturgie II. Městské divadlo, Anglikánský kostel projekce dokumentárních a hraných filmů, oceněných v období od roku 2000 do roku 2006 cenou festivalu Devět bran - Křišťálovou menorou.

 11. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Dramaturgie III. Anglikánský kostel Dokumentární filmy na téma Holocaust z archivu Krátkého filmu Praha

 12. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Dramaturgie IV. Městské divadlo Profilová projekce hraných filmů režiséra, Dušana Kleina Profilová projekce filmů režiséra Milana Cieslara.

 13. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Besedy s diváky Filmové projekce doprovodí beseda s tvůrci Účast předběžně přislíbil: Dušan Klein Milan Cieslar Stanislav Motl Tomáš Škrdlant Matěj Mináč Otakar Vávra Jitka Němcová ad.

 14. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Přednášky Sál hotelu Cristal, 13. a 14. 9. 2007 v 16.00hod. Film a literatura, Eva Kantůrková a Benjamin Kuras Obec spisovatelů a Židovská liberální unie

 15. FILM Filmový festival Devět bran Mariánské Lázně Výstavy Anglikánský kostel Zmizelí sousedé, Židovské muzeum v Praze