Den nationella kulturpolitiken samspel mellan stat regioner och kommuner
Download
1 / 10

Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner. Calle Nathanson Avd tillväxt och samhällsbyggnad 08 452 74 22 [email protected] ”Kultur i det hållbara samhället”. Positionspapper om kultur Kulturens betydelse för utveckling och tillväxt i tre dimensioner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner' - braith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den nationella kulturpolitiken samspel mellan stat regioner och kommuner

Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner

Calle NathansonAvd tillväxt och samhällsbyggnad08 452 74 [email protected]


Kultur i det h llbara samh llet
”Kultur i det hållbara samhället”

 • Positionspapper om kultur

 • Kulturens betydelse för utveckling och tillväxt i tre dimensioner

  - socialt - miljömässigt- ekonomiskt

 • Kultur som aspekt- kulturpolitik och andra politikområden

 • Kulturens egenvärde- bärare av samhällskritik- fundament för demokrati


Utvecklingsomr de
Utvecklingsområde

 • RUP med underliggande kulturprogram måste utvecklas och det finns behov av nya regionala kulturstrategier med livslängd 3-5 år- region i nära samarbete med kommuner samt lokalt näringsliv och civilsamhälle

 • För att skapa ett strategiskt regionalt och kommunalt underlag

 • Att användas för förhandling och överenskommelse med staten


Krus kultur i regionala utvecklings strategier
KRUS – Kultur i Regionala Utvecklings Strategier

 • Estetiska uttryck/kreativa näringar inte lika framträdande som kulturmiljö och kulturarv

 • Tydligare koppling kulturprogram-RUP

 • Unga som resurs sällan med

 • Samverkan mellan olika parter saknas

 • RUP med underliggande kultur- och kulturmiljöprogram som kulturstrategi och avstämning med staten, livslängd 3-5 år


Tid f r kultur kulturproposition 2009 10 3
”Tid för kultur” Kulturproposition 2009/10:3

 • Genomarbetat förslag- Regionaliseringen och portföljmodellen kvar- Aspektpolitiken i viss mån kvar- Myndighetssammanslagningen blir ej av- De kulturpolitiska målen delvis omskrivna

 • Vart tog folkbildningen vägen?

 • Fortfarande inga tydliga förslag kring den virtuella arenan


Aspektpolitiken och de kulturpolitiska m len
Aspektpolitiken och de kulturpolitiska målen

 • Aspektpolitiken- Kultur och utbildning: Skapande skola utvecklas till att gälla även årskurs 4-6- Kultur och näring: Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt 20 mnkr x 3 år- Kultur och hållbara stadsmiljöer- Kultur och hälsa- Kultur och miljö

 • De kulturpolitiska målen- Konstnärlig kvalitet- Barn och ungas rätt till kultur- Saknas mål om kultur och samhällsutveckling


Regionaliseringen
Regionaliseringen

 • En ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet- införs 2011 i Skåne, Västra Götaland, Gotland och Halland- särskild utredare- även kunna införas i andra län som uppfyller villkoren- analys över andra statliga medel som kan ingå- Kulturrådet blir förhandlingsparten- Skåne får besluta om vilka regionala institutioner som ska ges stöd 2010


De tre r na
De tre R:na

 • Statens insatser inriktas på expertstöd och kompetensutveckling

 • Rikskonserter läggs ner, ny plattform för musiken

 • Riksutställningar ska utredas

 • Riksteatern ska minska den egna produktionen


Den statliga organisationen
Den statliga organisationen

 • En ny myndighet för analys och uppföljning inom kulturområdet- uppdrag flyttas från Kulturrådet

 • Riksarkivet ombildas till en sammanhållen myndighet- de sju landsarkiven inordnas i Riksarkivet

 • Övriga förslag- Statens kulturråd ges i uppdrag att utveckla sitt utåtriktade arbete med barn- och ungdomskultur- KB får uppdrag att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet- ”Kulturbryggan”, efterföljare till Framtidens kultur, från 2011, 25 mnkr + extern finansiering (utredas)- Regeringen kommer att bjuda in till dialog mellan kommuner, landsting och ideella sektorn


En offensiv kulturpolitik p lokal och regional niv
En offensiv kulturpolitik på lokal och regional nivå?!

 • Regionaliseringen och portföljmodellen skapar incitament för ökad samverkan interkommunalt inom regionen

 • Gäller att vara förberedd inför kommande förhandling med staten

 • Utarbeta regionala kulturstrategier med koppling till RUP i samverkan med kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhälleliga organisationer inom kulturområdet


ad