alapelvek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alapelvek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Alapelvek - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Alapelvek. Dr. Horváth H. Attila. Antagonizmusok. Eszmény ↔ valóság Természetes ↔ mesterséges nevelés Szabadság ↔ beavatkozás Jog a neveléshez ↔ gyermeki jogok Szabályozottság ↔ mozgástér Kollektivista ↔ individualista Magán ↔ intézményi Közösségelvűség ↔ pluralizmus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alapelvek' - brady-day


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alapelvek

Alapelvek

Dr. Horváth H. Attila

.

2012. 03. 06.

antagonizmusok
Antagonizmusok
 • Eszmény ↔ valóság
 • Természetes ↔ mesterséges nevelés
 • Szabadság ↔ beavatkozás
 • Jog a neveléshez ↔ gyermeki jogok
 • Szabályozottság ↔ mozgástér
 • Kollektivista ↔ individualista
 • Magán ↔ intézményi
 • Közösségelvűség ↔ pluralizmus

2012. 03. 06.

embereszm ny s nevel s
Embereszmény és nevelés
 • Az embereszmény mintaképfunkciója

Összhangban

  • a normarendszerrel,
  • a tudatosult aktuális és távlati érdekekkel,
  • a saját tevékenységek magatartásszabályozó erejével.

← elvonatkoztatás

← valós példák

2012. 03. 06.

eszm ny s p lda 1
Eszmény és példa/1
 • Az identifikáció folyamata bonyolult
  • Gyermekkori kritikátlan utánzás
  • Serdülőkori ‘minden érték átértékelése’
  • Ifjúkori tudatos és differenciált eszményválasztás v. eszménytagadás
 • Eszmény és példa kölcsönhatásban épül
  • Az elvont minta kiegészül a példaképek sajátosságaival

2012. 03. 06.

eszm ny s p lda 2
Eszmény és példa/2
 • Az eszmény pozitív jelentőségű, ha

megfelelő modellt tud adni az önneveléshez.

 • Ifjúkor
  • Valóságos – illuzórikus nyitottság

sokféle minta, sokféle szerep

2012. 03. 06.

az eszm ny mint viszony t si alap
Az eszmény mint viszonyítási alap
 • Erkölcsi, esztétikai, egyéb értékítéletek

 • Embereszmény közeledik a létező valósághoz
  • „Abszolút jellegét megenyhítik a tapasztalati valóság viszonylagosságai”
  • Konkrétabb forma: szerepmodell (partnerideál, tanáreszmény, stb.)
 • Szerepelvárások az ember eszményi képében
   • Nemzet, osztály, család, stb.
 • Az eszményt a növendék választja (a többszörös meghatározottság ellenére)

2012. 03. 06.

kompenz ci s funkci
Kompenzációs funkció
 • Lelki háztartás egyensúlya (serdülők)
 • ‘Vorbild’ ↔ ‘Wunschbild’

↓ ↓

Aktivizáló mintakép Vágykép

Követésre serkent Fantáziálás

Hatékony önnevelés Leszerel, bénít

2012. 03. 06.

j tendenci k
Új tendenciák
 • Az egyetlen, univerziális, absztrakt képzet

 • Sokféleeszmény és értékvilág egyenrangúsága
 • Hatalmi, politikai centrum → helyi szint

2012. 03. 06.

term szetes mesters ges nevel s
Természetes ↔ mesterséges nevelés
 • Nem távolít el a természeti környezettől, és megfelel az emberi természetnek
 • Ami túlmegy a gondoskodáson, az ösztönös tanításon, az már „mesterséges”
 • Család – iskola

2012. 03. 06.

szabads g beavatkoz s
Szabadság ↔ beavatkozás
 • Tanár – diák hierarchikus kapcsolata
 • Szabadság (a pedagógus szempontjából)
  • Miben és mekkora szabadsággal rendelkezik a ~ növendékeihez fűződő viszony meghatározásában?
  • Mennyiben biztosít/hat/ szabadságot a ~ növendékeinek?
  • Milyen a formális és informális csoportok kollektív szabadsága, és benne az egyéneké?

2012. 03. 06.

szabads g
Szabadság
 • Ha a szabadság a kötöttség minimuma

 • A nevelés megkötés, kötelességek meghatározója, az alkalmazkodás terepe
 • „Hol találjam meg a határt a szabadság és a között az engedelmesség között, amelynek korai megszokása a társaséletben szükséges?”

/Pestalozzi/

2012. 03. 06.

gyermeki jogok
Gyermeki jogok

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget

kapjon saját családjában történő nevelkedéséhez,

személyiségének kibontakoztatásához, a

fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához,

a társadalomba való beilleszkedéséhez,

valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

/Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről/

2012. 03. 06.

a nevel s joga
A nevelés joga

Ki dönthet az egyes gyermek nevelésének alapvető irányáról?

Hagyományosan három felfogás

 • Az állam
 • A szülők
 • A pedagógus
 • A nevelés szabályozása egyedül a jogi normákon alapulhat.

/Mihály Ottó/

2012. 03. 06.

kollektivista individualista megk zel t s
Kollektivista ↔ individualistamegközelítés

„Az együttesség valamilyen többletet képvisel, amely nem vezethető vissza az együttesben részt vevő személyek bármelyikének készségeire, tulajdonságaira …”

/Mérei Ferenc/

Egyén – csoport – társadalom

2012. 03. 06.

k z ss gelv s g pluralizmus
Közösségelvűség ↔ pluralizmus
 • Az egyén eleve szociális és szervezeti meghatározottságaiban jelenik meg.
 • „…csak az individuum, pontosabban szólva a személyiség nevelhető. Minden más idomítás.”

/Gabriel Marcel/

 • A pluralizmus „a nevelés értéktartalmát /…/ alanyi jogként kezeli”

/Mihály Ottó/

2012. 03. 06.

alkotm nyos pluralizmus
Alkotmányos pluralizmus

A közösségek (nemzeti, vallási, szakmai etc.) a

személyiségformálásra irányuló tevékenységüket

csak az ~ talaján fejthetik ki.

2012. 03. 06.