Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancj europejskiego funduszu inwestycyjnego
Download
1 / 12

Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancj? Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Poznań, 21 października 2013. Nowa umowa Banku Pekao z EFI w ramach programu RSI (Risk Sharing Instrument).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancj? Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego' - brady-baird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancj europejskiego funduszu inwestycyjnego

Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Poznań, 21 października 2013


Nowa umowa banku pekao z efi w ramach programu rsi risk sharing instrument
Nowa umowa Banku Pekao z EFI w ramach programu RSI (Risk Sharing Instrument)

 • Umowa gwarancji portfelowych pomiędzy Bankiem Pekao a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym podpisana w maju i uruchomiona we wrześniu 2013 r.,

 • Gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu Unii Europejskiej „Instrument Podziału Ryzyka dla Wsparcia Innowacji i Badań i Rozwoju (B+R) w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (RSI)”,

 • Bank Pekao podpisał umowę w ramach RSI jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce i 11 w Europie,

 • Dostępny limit portfela dla Pekao – 331 mln PLN (maksymalna wartość wszystkich udzielonych przez Bank kredytów objętych gwarancją EFI RSI),


Mechanizm funkcjonowania gwarancji portfelowych w ramach rsi
Mechanizm funkcjonowania gwarancji portfelowych w ramach RSI

5. Wypłata kwoty gwarancji

4. Wystąpienie o płatność

2. Udzielanie kredytów z gwarancją EFI – do 30 czerwca 2015

3. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji

Kredyt 1

Kredyt 2

Kredyt 3

Kredyt 4

Kredyt 5

1. Gwarancja 50%kapitału i odsetek portfela kredytów spełniających kryteria programu RSI

Portfel kredytów inwestycyjnych i obrotowych nieodnawialnych

Maksymalnie 331 mln PLN


Jakie kredyty mog by obj te gwarancj efi rsi
Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją EFI RSI?

 • Rodzaj kredytów, które mogą być objęte poręczeniem EFI RSI

  • kredyty inwestycyjne (standardowy kredyt inwestycyjny, SIL oraz AUTOSIL),

  • kredyty obrotowe nieodnawialne.

 • Wyłączenia

  • kredyty z dofinansowaniem unijnym (np. kredyt technologiczny),

  • kredyty objęte poręczeniem funduszy poręczeń kredytowych, które otrzymały reporęczenia EFI.

 • Wysokość kredytu

  • od 104 000 PLN do 31 000 000 PLN,

  • firma może korzystać z kilku kredytów objętych gwarancją EFI RSI, o ile ich łączna wartość nie przekroczy 31 000 000 PLN.

 • Okres kredytowania

  • 2 – 7 lat, włączając w to okres karencji,

 • Waluta

  • Wyłącznie PLN.


Kto mo e skorzysta z kredytu z gwarancj efi rsi 1
Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją EFI RSI (1)?

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli:

 • Przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro,

 • Uwaga - przy określeniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe.

  2. Przedsiębiorstwa typu Small mid-cap, czyli:

 • Przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, ale

 • zatrudniają mniej niż 500 pracowników.


Kto mo e skorzysta z kredytu z gwarancj efi rsi 2
Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją EFI RSI (2)?

Firma musi spełnić 1 z 10 kryteriów, które można podzielić na dwa rodzaje:

Przedsiębiorstwem

(projekt nie musi być innowacyjny! Kredyt może być przeznaczony na projekty nie związane z B+R+I)

Finansowanym przedsięwzięciem

(czyli projekt jest innowacyjny)

Badania i Rozwój i/lub Innowacyjność (B+R+I) związane z:

albo
Ni sze oprocentowanie kredyt w z gwarancj efi rsi g wn korzy ci dla firmy
Niższe oprocentowanie kredytów z gwarancją EFI RSI główną korzyścią dla firmy

 • Gwarancja EFI RSI zmniejsza o 50% koszt ryzyka kredytowego i koszt kapitału, które wchodzą w skład marży kredytowej,

 • W związku z tym Bank jest zobowiązany do obniżenia marży kredytowej,

 • Obniżka jest uzależniona od ratingu Klienta - minimalna obniżka wynosi 0,43 p.p.,

 • Obniżka jest nominalnie wyższa w przypadku gorszych ratingów, gdyż koszt ryzyka rośnie wraz z wyższym ratingiem,

 • Dzięki niższemu oprocentowaniu, zwiększa się zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.


Podsumowanie korzy ci dla firmy
Podsumowanie – korzyści dla Firmy główną korzyścią dla firmy

 • Zabezpieczenie 50% kapitału i odsetek kredytu,

 • Obniżona marża kredytowa = lepsza zdolność kredytowa,

 • Niski koszt zabezpieczenia,

 • Prosty sposób ustanowienia zabezpieczenia oparty na procedurach bankowych – żadnej dodatkowej biurokracji,

 • Stała dostępność wsparcia,

 • Brak pomocy publicznej i obowiązków raportowych,

 • Udział w prestiżowym programie Unii Europejskiej, który jest dedykowany wyłącznie dla innowacyjnych firm i na znacznie większą skalę będzie wdrażany w ramach nowego budżetu UE,

 • W okresie 2013-2015 praktycznie nie będzie dostępnych dotacji unijnych, a instrumenty zwrotne (np. poręczenia EFI) to jedyne preferencyjne możliwości finansowania dla przedsiębiorstw!


A dla firm nie spe niaj cych kryteri w rsi gwarancje w ramach programu konkurencyjno i innowacja
A dla firm nie spełniających kryteriów RSI gwarancje w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja

 • Od kilku dni jest dostępna ponownie linia gwarancyjna dla firm o rocznych przychodach do 20 mln złotych w ramach unijnego programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP – Competitiveness and Innovation)


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę ramach programu Konkurencyjność i Innowacja

Tomasz Kierzkowski

Departament Klienta Biznesowego

Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych

Ul. Żwirki i Wigury 31

02-091 Warszawa

Tel. 22 524 53 48

E-mail: Tomasz.Kierzkowski@pekao.com.pl

http://www.pekao.com.pl/mis/kredyty/