spotkanie 3 11 03 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie 3: 11.03.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie 3: 11.03.2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Spotkanie 3: 11.03.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Spotkanie 3: 11.03.2014. Kursy na przewodników muzeów dla osób niesłyszących. Rozmontowywane kolejnej bariery. Zaangażowanie niesłyszących przewodników, którzy rozumieją i są w stanie wczuć się w sytuację widzów sprawia, że niknie kolejna bariera :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spotkanie 3: 11.03.2014' - bradley-manning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spotkanie 3 11 03 2014

Spotkanie 3: 11.03.2014

Kursy na przewodników muzeów

dla osób niesłyszących

rozmontowywane kolejnej bariery
Rozmontowywane kolejnej bariery

Zaangażowanie niesłyszących przewodników, którzy rozumieją i są w stanie wczuć się w sytuację widzów sprawia, że niknie kolejna bariera:

Staje się możliwa bezpośrednia komunikacja

empatia i zrozumienie
Empatia i zrozumienie

Przewodnik posługujący się językiem migowym może zwrócić się bezpośrednio do publiczności używając jej języka.

Osoba z niedosłuchem rozumie potrzebę wyraźnej mowy i zna schematy ruchu warg.

zalety kontaktu bezpo redniego
Zalety kontaktu bezpośredniego

Obaj niesłyszący wykładowcy mogą pracować wspólnie z pomocą pośredników takich jak tłumaczy, lipspeakerów czy urządzeń wspomagających.

A przynajmniej może to stanowić alternatywę – Zmiana z niesłyszącego przewodnika na urządzenie wspomagające może być interesujaca.

atwiej jak zachowa tempo
Łatwiej jak zachować tempo

Niesłyszący przewodnicy mogą się zatrzymać, by umożliwić publiczności przyjrzenie się danemu eksponatowi przed przejściem do kolejnego.

Gdy mamy pośrednika, potrzeba „choreografii”– słyszących przewodników trzeba często prosić, by zwolnili!

pozyskiwanie przewodnik w
Pozyskiwanie przewodników

Pozyskiwanie niesłyszących przewodników jest celem długoterminowym– w większości programów najpierw oferuje się zwiedzanie z przewodnikiem, a później niesłyszący przewodnicy wyłaniają się spośród publiczności.

slide7

Stwarzanie wydarzeń kulturalnych dostępnych dla osób niesłyszących usuwa kolejną barierę– poprzez stwarzanie zapotrzebowania na wydarzenia prowadzone przez osoby niesłyszące.

 • Stwarza to możliwości zatrudnienia dla osób niesłyszących
 • Nowy niesłyszący przewodnik może wyłonić się sposród publiczności
dwa mo liwe sposoby treningu
Dwa możliwe sposoby treningu

Przystosuj szkolenie muzealne, czyniąc je dostępnym dla osób niesłyszących - zapewnij im wszelkie możliwe sposoby komunikacji.

Stwórz programy szkoleń dla osób niesłyszących

slide9

Oba sposoby wymagają pokrycia kosztów wspomagania komunikacji – te wydatki mogą najprawdopodobniej zostać pokryte z funduszy zewnętrznych innych organizacji (Ministerstwo Kultury, Sponsorzy, Partnerskie Ogranizacje Muzeów).

przystosowywanie szkole skierowanych do og u
Przystosowywanie szkoleń skierowanych do ogółu

Pałac Hampton Court

Pionierska jednostka, oferująca osobom niesłyszącym możliwość udział w ogólnodostępnym szkoleniu w tak prestiżowym i historycznym miejscu w Londynie

slide12

Pałac Hampton Court oferuje jedno bezpłatne miejsce dla osoby pragnącej zostać przewodnikiem osób niesłyszących. Komunikacja z tą osobą jest sponsorowana przez Pałac.

Kurs był pierwszym stopniem na drodze zdobycia prestiżowej plakietki przewodnika „Blue Badge”.

slide13

Pierwszy niesłyszący przewodnik, który zdobył Blue Badge ukończył szkolenie w roku 2012 w Pałacu Hampton Court.

Użytkownik Brytyjskiego Języka Migowego otrzymywał wsparcie komunikacji przez cały czas trwania kursu, dwa razy w tygodniu, przez 12 tygodni.

dyplomatoruim 2012
Dyplomatoruim, 2012

Teraz pracuje normalnie jako przewodnik w języku migowym w Hampton Court Palace, pracując na takich samych zasadach , jak inni przewodnicy.

muzea w leicester
Muzea w Leicester

Szkolenie jednego przewodnika w organizacji, który będzie prowadził wykłady dla ludzi niesłyszących używając dowolnie wybranego przez nich kanału komunikacji.

slide16

Inne muzea mogą zaoferować szkolenia z danej, właściwej sobie tematyki, pod kątem konkretnych tematów i wydarzeń kulturalnych.

Ta opcja jest tańsza – szkolenie wtedy, kiedy jest to potrzebne i z tego, co jest potrzebne – ale ten rodzaj szkolenia nie zapewnia uczestnikom rozwoju umiejętności tworzenia swoich własnych materiałów.

luwr par y lata 90 xx wieku
Luwr, Paryż, lata 90. XX wieku

3-letnie szkolenie – tworzenie dossier ideogramów związanych ze sztuką, ugruntowana wiedza akademicka i trening umiejętności wystąpień publicznych.

Niesłyszący przewodnicy uzyskali możliwość pracy w muzech i historycznych miejscach w Paryżu

tate modern i tate britain
Tate Modern i Tate Britain

Kursy ArtSigns [Ideogramy Sztuki]2001, 2003, 2005

Kurs Signing Art 2012

Kursy w języku migowym uczące umiejętności prowadzenia wykładów

artsigns
ArtSigns

Każdy z kursów ukończyło pięciu niesłyszących przeodników

Kurs był współfinansowany przez charytatywną ogranizację Shape zajmującą się dostępem osób niesłyszących i niepełnosprawnych do sztuki oraz City Literary Institute w Londynie, zajmujący się edukacją osób niesłyszących

kurs artsigns 2005
Kurs ArtSigns 2005

Kurs prowadzony zarówno przez niesłyszących, jak i słyszących wykładowców.

Kurs oparty na solidnej podstawie akademickiej zakończony uzyskaniem Brytyjskich Kwalifikacji w Nauczaniu: City and Guilds 7407

tre kursu artsigns
Treść Kursu ArtSigns
 • Treść dotycząca sztuki na poziomie akademickim.
 • Umiejętności nauczania i prezentacji.
 • Umiejętności niezbędne w kontakcie z niesłyszącą publicznością .
efekty kursu artsigns 2005
Efekty Kursu ArtSigns 2005
 • 5 absolwentów
 • 3 z nich wciąż tam pracuje
 • 1 z nich pracuje z dziećmi niesłyszącymi i jako artysta
 • 1 prowadzi warsztaty o sztuce dla muzeów
 • 1 z nich jako przewodnik
motywacja do organizacji kursu
Motywacja do organizacji kursu
 • Zapotrzebowanie na przewodników osób niesłyszących przewyższa liczbę takich przewodników w Londynie.
 • Nagrania z kursu są dostępne na stronie Tate Gallery
kurs wst pny
Kurs wstępny
 • Umiejętności prowadzenia badań
 • Ogólne umiejętności pedagogiczne i umiejętności niezbędne podczas wystąpień publicznych
 • Umiejętności specyficzne dla prowadzenia prezentacji w języku migowym
 • Muzealny profesjonalizm
efekt
Efekt

9 absolwentów, kżdy z nich ma jeden lub dwa wykłady rocznie w Galerii Tate

Niektórzy pracują teraz w innych muzeach

Nagrania z kursów są rozpowszechniane i formacie umożliwiającym kopiowanie

absolwent kursu signing art
Absolwent kursuSigning Art

Pracujący w Galerii Tate

jako jest kluczem
Jakość jest kluczem

Umiejętność prowadzenia prelekcji dla osób niesłyszących na równie wysokim poziomie, co prelekcje dla osób słyszącychjest niezmiernie istotna, w celu zapewnienia osobom niesłyszącym tej samej jakości informacji, jaką uzyskują słyszący goście muzeum.

po dane cechy kandydata
Pożądane cechy kandydata
 • Wiedza z zakresu, sztuki, historii sztuki albo historii
 • Kurs jest także dostępny dla osób z innego rodzaju kwalifikacjami, które wyrażają zainteresowane przedmiotem kursu
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w celu sprostania wymaganiom muzeum
a dok d teraz pomys y dla twojego muzeum
A dokąd teraz? Pomysły dla Twojego muzeum
 • Jedno muzeum staje się centralną jednostką treningową?
 • Kilka muzeów współpracuje, dzieląc się kosztami i umiejętnościami?
 • Przystosowanie kursów ogólnodostępnychczykursy dla osób niesłyszących?
slide32

Chwila na refleksję:

Choć jeden przewodnik został przeszkolony w różnych kanałach komunikacji, jak dotąd nikt nie poprowadził kursu dla osób niesłyszących czytających z ruchu warg i posługujących się tym kanałem komunikacji.

zalecenia
Zalecenia
 • Ktoś spośród gości muzeum może w przyszłości stać się przewodnikiem dla osób niesłyszących
 • Możesz rozważyć takie planowanie wydarzeń w Twoim muzeum, by były one składowymi pełnego kursu.
 • Osoby uczestniczące we wszystkich wydarzeniachmogłyby później stać się przewodnikami mającymi ugruntowaną wiedzę.