slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tematska konferenca Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija Ljubljana, 15. 9. 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tematska konferenca Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija Ljubljana, 15. 9. 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Tematska konferenca Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija Ljubljana, 15. 9. 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Munus 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 – 2012 Področja in pristopi samoevalvacije. Tematska konferenca Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija Ljubljana, 15. 9. 2009

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tematska konferenca Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija Ljubljana, 15. 9. 2009' - bradford-jerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Munus 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008 – 2012Področja in pristopi samoevalvacije

Tematska konferenca Zagotavljanje kakovosti in samoevalvacija

Ljubljana, 15. 9. 2009

Nevenka Rozman, Jadranka Uranjek, ŠC Velenje

slide2

Metoda samoevalvacije

 • Samoevalvacija: osnova za celosten pristop k sistemskemu ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti.
 • Priporočenametoda v skupnemevropskemokvirjuzaugotavljanje in zagotavljanjekakovosti.
 • Proces, ki je namenjen izboljševanju kakovosti izobraževanja.
 • Omogočavseživljenjskoizpopolnjevanje in učenje
 • Vrednotenje lastnega dela in ne ocenjevanje dela.
 • Anketa pomembna sestavina samoevalvacije.
 • Prostovoljni pristop udeležencev.
slide3

Izhodišča za delo

Odpraviti bojazen, oz. občutek, da bodo učitelji ocenjevani s strani dijakov.

 • Ali me zanima:
  • Koliko sam prispevam k uspešnemu izvajanju pouka in kaj lahko storim za kakovostno izvajanje le-tega?
 • Ni bojazni, da bomo učitelji ocenjevani s strani ravnatelja ali udeležencev izobraževanja.
slide5

Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije

 • (CPI, 2007, http://www.cpi.si/files/userfiles/Datoteke/Publikacije/priporocila%20solam%20za%20izvajanje%20samoevalvacije_slo.pdf)
 • Samoevalvacija kot metoda
  • 11 področij
  • 42 kazalnikov kakovosti
slide6

Metodološki pristop k samoevalvaciji

11 področij, 42 kazalnikov

(Priporočila za izvajanjesamoevalvacije)

slide7

Samoevalvacija kot mehanizem kakovosti in točka razvoja

 • Samoevalvacija je mehanizem, s pomočjo katerega si šola
  • ugotovi lastno kakovost oz. kakovost izobraževanja, ki ga izvaja,
  • se stalno izboljšuje in
  • se razvija v učinkovito šolo.
 • Pri samoevalvaciji ni pomemben le rezultat, ampak v enaki meri tudi proces:
  • poročilo o samoevalvaciji je lahko začetek razvojnega procesa.
slide9

Evalvacija ≠ Samoevalvacija

 • Sam si želim osebni razvoj (ogledalo)
  • povratna informacija s ciljem, da se izboljšam
 • Različni nivoji:
  • Učitelj: želim izvedeti, dobiti povratno informacijo od dijakov, kako oni vidijo moje delo
  • Ravnatelj: želi izvedeti od učiteljev, kako vidijo delo ravnatelja
  • Šola: sama želi dobiti povratno informacijo od dijakov, staršev, kako oni vidijo delo šole
 • Evalvacija in samoevalvacija:
  • Hospitacija (za učitelja je to zunanja evalvacija, z vidika šole je samoevalvacija)
  • Inšpekcija MŠŠ (zunanja evalvacija)
  • Ravnatelj preveri delo strokovnega aktiva matematike (za učitelje je to zunanja evalvacija, z vidika šole je to samoevalvacija)
slide10

Primeri samoevalvacije

 • Delo ravnatelja
 • Delo učitelja v razredu (npr. učni uspeh, izvedba testov, izvedba pouka …)
 • Delo strokovnih aktivov (npr. pouk)
 • Izvedba aktivnosti na šoli (izvedba projektnega tedna, izvedba toplega obroka, šolska klima, pričakovanja dijakov in staršev pred pričetkom izobraževanja na srednji šoli)
 • Spletno anketiranje (spletna orodja)
slide11

Samoevalvacijska kampanja (maj – junij 2009)

 • Namen: uvajanje kulture samoevalvacije in spoznavanje samoevalvacije kot razvojne metode.
 • Način izvedbe:
  • spletno orodje Qute (omogoča anketiranje in takojšnjo obdelavo rezultatov)
  • skupen vprašalnik (razvit v okviru MAK)
  • nasprotna vprašanja (dijaki – učitelji)
 • Kazalca (Priporočila …):
  • Razvoj metod poučevanja in Podpora dijakom pri učenju
 • 14 šol v konzorciju, 2091 dijakov, 82 učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov, strokovno-teoretičnih predmetov, praktičnega pouka in športne vzgoje
slide13

Spremljajoča dokumentacija

 • Navodila za izvajanje spletne samoevalvacije
 • Zapisniki
 • Poročila