Konkurs szko a dawniej dzi i w przysz o ci
Download
1 / 21

Konkurs: Szkola dawniej, dzis i w przyszlosci - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Konkurs: Szkoła dawniej, dziś i w przyszłości. Temat prezentacji: Szkoła dawniej Autor: Piotr Wójcik. Średniowiecze. Średniowiecze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konkurs: Szkola dawniej, dzis i w przyszlosci' - braden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konkurs szko a dawniej dzi i w przysz o ci l.jpg

Konkurs:Szkoła dawniej, dziś i w przyszłości

Temat prezentacji:

Szkoła dawniej

Autor:

Piotr WójcikRedniowiecze3 l.jpg
Średniowiecze

Pierwsze szkoły na terenie ziem polskich powstały w średniowieczu. Po przyjęciu Chrztu przez Mieszka, Polska znalazła się w kręgu kultury chrześcijańskiej – łacińskiej. Szkolnictwo w średniowieczu podporządkowane było Kościołowi. Funkcjonowały trzy typy szkół.


Redniowieczne szko y l.jpg
Średniowieczne szkoły

 • Szkoły parafialne

  • Był to najniższy stopień szkół.

  • Uczono w nich przede wszystkim łaciny: gramatyki, czytania i pisania

 • Szkoły klasztorne

  • Szkoły te powstawały w pierwszych wiekach średniowiecza, głównie przy klasztorach benedyktynów (np. w Tyńcu) i cystersów (np. w Mogile)

  • Dbały głównie o wychowanie religijne, większość wychowanków trafiała do stanu duchownego

Opactwo benedyktynów w Tyńcu


Redniowieczne szko y5 l.jpg
Średniowieczne szkoły

 • Szkoły katedralne

  • Były to szkoły pod patronatem biskupów diecezjalnych.

  • Zaczęły powstawać już w XI wieku

  • Nauczano siedmiu przedmiotów (tzw. Siedem sztuk wyzwolonych) podzielonych na dwie grupy:

   • Trivium

    • Gramatyka

    • Logika

    • Retoryka

   • Quadrivium

    • Geometria

    • Arytmetyka

    • Astronomia

    • Muzyka


Redniowieczne szko y6 l.jpg
Średniowieczne szkoły

 • Pierwsze szkoły katedralne powstały na ziemiach polskich w XI wieku przy katedrach biskupich w Gnieźnie i Krakowie. Później od XII wieku, szkoły powstawały przy kolegiatach.

 • W XIII wieku w Polsce było około 14 szkół kolegiackich i 13 szkół katedralnych.

 • W XV wieku było już 17 szkół kolegiackich i ok. 30 katedralnych.


Historia naszej szko y l.jpg
Historia naszej szkoły

 • Najstarsza ze znanych kronik naszej szkoły, pochodząca z połowy XIX wieku, wiąże powstanie naszej szkoły z kolegiatą św. Floriana, ufundowaną i wyposażoną przez Kazimierza Sprawiedliwego w 1185 r. Szkoła miała zostać założona dwa lata później – w 1187 r.

 • W 1364 roku król Kazimierz zakłada Akademię Krakowską. Cztery lata wcześniej nadaje przywilej lokacyjny osadzie Kleparz, w której mieściła się nasza szkoła.

 • Pierwsza poświadczone informacje o szkole parafialnej przy kolegiacie św. Floriana pochodzą z I połowy XV wieku, m.in.. Pisze o niej Jan Długosz w dziele „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis”

Kościół św. Floriana


Od renesansu do o wiecenia l.jpg
Od Renesansu do Oświecenia

 • Pod koniec XV w. funkcjonowało w Polsce ok. 3000 szkół parafialnych. Uczono w nich według wzorców średniowiecznych.

 • W Europie od przełomu XIV/XV wieku powstawały gimnazja – humanistyczne szkoły średnie. Sama nazwa gimnazjum pochodzi od greckiego gymnasjon - „szkoła ćwiczeń cielesnych w starożytnej Grecji, później też miejsce zebrań filozofów i uczonych”.

 • W Polsce gimnazja tworzono od XVI wieku, uczono w nich głównie wymowy i języków klasycznych. Większość gimnazjów była placówkami mieszczańskimi (najsłynniejsze to m.in. gimnazjum gdańskie i toruńskie).

 • Gimnazja często powstawały w opozycji do Akademii, jak i również w wyniku reformacji.

 • Również w tym okresie, w Odrodzeniu, powstają szkoły jezuickie. Pierwsze kolegium jezuickie na ziemiach polskich utworzono w Braniewie w 1564 roku.

Kolegium jezuitów w Braniewie


Od renesansu do o wiecenia historia naszej szko y l.jpg
Od Renesansu do Oświecenia (historia naszej szkoły)

 • Pod koniec XV w. (w 1493 roku) podkanclerz koronny, który pełnił też funkcję proboszcza kościoła św. Floriana, Grzegorz Deitarus z Lubrańca wzniósł nową szkołę, częściowo murowaną, nazywaną Lubranką.

 • Dzieło to kontynuował wybitny humanista Maciej Miechowita, kanonik Kapituły Krakowskiej. Na początku XVI wieku ufundował budynek z palonej cegły, przy kościele św. Floriana, od strony obecnej ulicy Kurniki, przeznaczając go do „wspólnej wygody uczącej się młodzieży”.

Maciej Miechowita


Od renesansu do o wiecenia historia naszej szko y10 l.jpg
Od Renesansu do Oświecenia (historia naszej szkoły)

W 1578 roku kolegiata św. Floriana, w związku z reformą, zostaje przekazana Akademii Krakowskiej. Również działająca przy niej szkoła zostaje wcielona do Uniwersytetu. Przełożonym szkoły od tego czasu był rektor, powoływany przez Senat Uniwersytetu. Szkoła pozostaje w takiej strukturze do 1780 roku.

Collegium Maius UJ


Od renesansu do o wiecenia11 l.jpg
Od Renesansu do Oświecenia

 • W Oświeceniu bardzo ważnym wydarzeniem było powołanie w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Powodem powołania była kasacja zakonu jezuitów, do którego należała większość szkół w Polsce w tym czasie. Majątek zakonu został przeznaczony na reformę szkolnictwa.

 • Postawiono na publiczną edukację, niezależną od Kościoła. KEN zreformowała całe szkolnictwo, począwszy od szkół parafialnych, skończywszy na uniwersytetach.

 • Wprowadzono radykalne zmiany w programie nauczania – zmniejszono ilość łaciny na rzecz nauki języka ojczystego. Zaczęto nauczać historii, prawa, moralności, fizyki, geometrii i przyrody.

 • Szkoła miała kształtować obywatela – patriotę, światłego i nowoczesnego.


Xix wiek czasy niewoli l.jpg
XIX wiek – czasy niewoli

 • Rozpoczęte reformy szkolnictwa zostały zatrzymane przez rozbiory. Polska została podzielona przez trzy mocarstwa.

 • Najgorsza sytuacja panowała w zaborze rosyjskim i pruskim. Język polski był zakazany w szkołach. Nauka odbywała się w języku rosyjskim lub niemieckim, dlatego mówimy o przymusowej germanizacji i rusyfikacji.

 • Najlepsza sytuacja panowała w zaborze austriackim, w szkołach uczono w języku polskim.


Xix wiek czasy niewoli historia naszej szko y l.jpg
XIX wiek – czasy niewoli (historia naszej szkoły)

 • W 1780 roku Hugo Kołłątaj przeprowadził reformę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkoła św. Floriana (czyli nasza szkoła) została wyłączona z Uniwersytetu i została szkołą miejską.

 • Po zajęciu Krakowa przez Austriaków szkoła ponownie przeszła w ręce duchowieństwa i została przekształcona w szkołę elementarną.

Hugo Kołłątaj


Xix wiek czasy niewoli14 l.jpg
XIX wiek – czasy niewoli

 • W okresie Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815 – 1846). Nasza szkoła ponownie została szkołą miejską początkową, prowadzącą trzy oddziały:

  • Klasę elementarną

  • Niższą (II klasa)

  • Wyższą (III klasa)

 • Od 1817 roku do szkoły zaczęły uczęszczać dziewczyny. W 1843 r. w szkole św. Floriana powstaje świąteczna szkółka dla rzemieślników. Po upadku rewolucji krakowskiej i zajęciu miasta przez Austriaków w 1846 szkoła na powrót została przekształcona w szkołę trywialną 3-klasową, nadzór nad szkołami miejskimi sprawował Uniwersytet Jagielloński.


Xix wiek czasy niewoli15 l.jpg
XIX wiek – czasy niewoli

 • W 1878 r. szkoła otrzymała nowy budynek przy Rynku Kleparskim (współcześnie Plac Jana Matejki). W budynku została otwarta również szkoła żeńska, którą po roku przeniesiono na ulicę Podwale. W latach osiemdziesiątych dokonano zmiany na szkołę 4-klasową, w dokumentach szkoła funkcjonuje już jako VII Szkoła Miejska św. Floriana. W XIX-wiecznej kronice szkoły możemy odnaleźć wykaz przedmiotów szkolnych nauczanych w tym czasie w szkole.


Przedmioty szkolne pisownia oryginalna l.jpg

Rok 1818:

Zgłosowanie

Pisanie pols. i niemiec.

Religia

Rachunki

Czytanie

Początki języka łacińskiego

Pierwsze działania Arytmetyki

Od roku 1822:

Poznawanie głosek

Zgłosowanie

Czytanie

Pisanie

Nauka Religii

Nauka moralna

Pisownia

Deklamacja bajek

Arytmetyka

Przedmioty szkolne (pisownia oryginalna)


Przedmioty szkolne l.jpg

Od 1836:

Poznawanie głosek

Czytanie

Pisanie

Rysunki techniczne

Jeografia (Geografia)

Nauka zdrowia

W rzeczach do handlu i rzemiosł

Ogrodnictwo

Rachunki z pamięci

Pisanie liczb

Pierwsze działania Arytmetyki

Od 1844:

Religia

Nauka moralna

Czytanie

Pisanie

Rachunki

Ziemiopismo

Rysunki

Wiadomości gospod. przemys.

Nauka o zachowaniu zdrowia

Roboty kobiece ręczne

Przedmioty szkolne


Przedmioty szkolne18 l.jpg

Od 1856:

Klasa I:

Początki nauki Religii

Poznawanie głosek

Zgłoskowanie

Początki liczenia

Początki pisania

Rysunki

Klasa II:

Nauka Religii

Czytanie

Czytanie z opowiadaniem

Początki gram. pols. i niem.

Tłumaczenie

Rachunki pamięciowe

Pisanie pols. i niem.

Nauka poglądu, śpiew, rysunki

Klasa III:

Nauka Religii

Historya Biblijna

Czytanie pol. z opowiadaniem

Gramatyka Pol. z pisownią

Ustne wyrażenie Pol.

Czytanie niem. z opowiadaniem

Niemiecka gramatyka z pisownią

Ustne wyrażenie niem.

Ćwiczenia pamięciowe

Rachunki

Pisanie Pol. I niem.

Geografia

Rysunki

Śpiew

Przedmioty szkolne


Xix wiek czasy niewoli19 l.jpg
XIX wiek – czasy niewoli

Pod koniec XIX wieku miała miejsce kolejna zmiana stopnia organizacyjnego szkoły czteroklasowej na sześcioklasową. W 1896 roku otwarto „Szkółkę dla dorosłych analfabetów” przeznaczoną dla mężczyzn. Przed wybuchem I wojny światowej w 1912 roku szkoła przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Szlak 5.

Dawny budynek szkoły przy ul. Szlak 5


Wolna polska l.jpg
Wolna Polska

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przez Polskę po 123 latach niewoli przed administracją państwową stanął ogromny problem: jak ujednolicić system oświaty w niepodległej Polsce. Jednym z pierwszych aktów prawnych regulujących sprawy oświaty był dekret „O obowiązku szkolnym” wydany 7 II 1919 r. i wprowadzający obowiązkową szkołę dla dzieci od 7 do 14 lat. Szkoła była bezpłatna. Nasza szkoła funkcjonowała w tym czasie jako siedmioklasowa szkoła powszechna. W budynku przy ulicy Szlak mieściła się do 1976 roku, wtedy po raz kolejny szkoła została przeniesiona, tym razem na ulicę Spasowskiego 8. W 1965 roku zmieniono patrona szkoły na Wojsko Polskie.


Wykaz literatury l.jpg
Wykaz literatury

 • Do przygotowania prezentacji wykorzystano następujące prace:

  • J. Wyrozumski, J. Gierowski, J. Buszko – Historia Polski

  • Encyklopedia PWN

  • Słownik wyrazów obcych PWN

  • Kronika szkoły

  • Maszynopis „Historia Szkoły Podstawowej nr 7”

 • Wykorzystano również informacje ze stron internetowych:

  • www.sp7.pl

  • http://ehistoria.biz/80_szkolnictwo-sredniowieczne.html

  • http://www.esciagi.info/szkolnictwo-w-sredniowieczu,4158

  • http://oswiecenie.klp.pl/a-7654.html

 • Zdjęcia pochodzą z wyszukiwarki Google Images oraz Wikipedii


ad