bezpilotn prost edky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezpilotní prostředky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezpilotní prostředky

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Bezpilotní prostředky - PowerPoint PPT Presentation

braden
123 Views
Download Presentation

Bezpilotní prostředky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bezpilotní prostředky

 2. Bezpilotní prostředky návrh koncepce regulace provozu modelů letadel v České republice

 3. Základní rozdělení bezpilotních prostředků

 4. Základní rozdělení bezpilotních prostředkůpodle účelu jejich použití

 5. Základní rozdělení bezpilotních prostředkůa dále podle jejich maximální vzletové hmotnosti

 6. Bezpilotní prostředky lze dále dělitna letadla bez pilota ve smyslu zákona o civilním letectví

 7. Bezpilotní prostředky lze dále dělita modely letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg

 8. Letadla bez politazahrnují i modely letadel s maximální vzletovou hmotností přesahující 20 kg

 9. Letadla bez politajejichž provozz části spadá pouze pod českou legislatiu a kompetence ÚCL

 10. Letadla bez politajejichž provozz části spadá i pod legislatiu EU a kompetence EASA

 11. Letadla bez politavýjimkou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění, které nepostihuje pouze modely letadel do 20 kg

 12. Bezpilotní prostředkybývají dále rozdělovány ještě jednou hmotnostní hranicí 7 kg

 13. Bezpilotní prostředkybývají dále rozdělovány ještě jednou hmotnostní hranicí 7 kg

 14. Bezpilotní prostředkybývají dále rozdělovány ještě jednou hmotnostní hranicí 7 kg

 15. Modely letadeltedy můžeme rozdělit na

 16. Malé modely letadelkteré by mělo být možné provozovat jen se základními nároky na bezpečnostbez přímé účasti státní správy formou samoregulace

 17. Velké modely letadelkteré by mělo být možné provozovat s vyššími nároky na bezpečnostbez přímé účasti státní správy formou samoregulace

 18. Obří modely letadelkteré by mělo být možné provozovat se zákonnými nároky na bezpečnosts nepřímou účasti státní správy prostřednictvím pověřené osoby

 19. Extrémní modely letadelkteré by mělo být možné provozovat pouze za zvláštních podmínekvydaných orgánem státní správy a pod jeho přímým dohledem

 20. Otázkou zůstává??? • zda by nebylo vhodné z malých modelů letadel vyčlenit ještě nějakou hnotnostní podkategorii s maximální vzletovou hmotností například 1,5 kg, jejíž provoz by nebyl nijak regulován. • Tato kategorie by totiž obsáhla i tzv. létající hračky, které jsou sériově vyráběny a distribuovány prostřednictvím obchodní sítě s hračkami a jejich provoz není vesměs nijak organizován. • Zde totiž jakékoliv snahy o jejich regulaci se buď minou účinkem, nebo bude realizace takové regulace neúměrně nákladná oproti jejímu efektu.

 21. Bezpilotní prostředky KONEC