slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az EMC témaköre, EMC Irányelv Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az EMC témaköre, EMC Irányelv Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Az EMC témaköre, EMC Irányelv Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Az EMC témaköre, EMC Irányelv Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése Az EMC megvalósításának módszere. Mi a bármi?. Mi tartozik EMC téma-témakörébe?. „Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy :. a saját elektromágneses környezetében kielégít ő en működik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az EMC témaköre, EMC Irányelv Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése' - braden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az EMC témaköre,

EMC Irányelv

Zavarok frekvencia tartomány szerinti elhelyezkedése

Az EMC megvalósításának módszere

mi tartozik emc t ma t mak r be

Mi a bármi?

Mi tartozik EMC téma-témakörébe?

„Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy:

  • a saját elektromágneseskörnyezetében kielégítően működik
  • anélkül, hogy a környezetébenbármiszámára elviselhetetlenelektromágneses zavarást idézneelő

Mi a bármi?

new emc d directive
“New" EMCD Directive

DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 15 December 2004

on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

and repealing Directive 89/336/EEC

(Text with EEA relevance)

j emc ir nyelv
Új EMC Irányelv

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/108/EK IRÁNYELVE

(2004. december 15.)

az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a

89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

az j emcd a t rv nyi bevezet se
Az új EMCD a törvényi bevezetése

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendelve

az j emcd szerinti fogalmak equipment
Az új EMCD szerinti fogalmak‘equipment’

a) „berendezés”: bármilyen készülék vagy helyhez kötött létesítmény;

az j emcd szerinti fogalmak apparatus
Az új EMCD szerinti fogalmak‘apparatus’

b) „készülék”: bármilyen késztermékként forgalmazott berendezés,

vagy ennek kereskedelmi forgalomban egyetlen

működési egységként hozzáférhető, végfelhasználóknak

szánt kombinációja, amely elektromágneses zavart kelthet,

vagy amelynek működését ilyen zavar befolyásolhatja;

az j emcd szerinti fogalmak fixed installation
Az új EMCD szerinti fogalmak‘fixed installation’

c) „helyhez kötött létesítmény”: különböző típusú készülékek, illetve adott esetben egyéb eszközök egyedi kombinációja, amelyeket állandó, előre meghatározott helyen való használat céljával szerelnek össze és telepítenek;

A Direktíva alkalmazása szempontjából a hálózatok és a nagy gépek helyhez kötött létesítményel azonos módon kezelhetők.

az j emcd szerint helyhez k t tt l tes tm ny re vonatk oz k l nleges k vetelm nyek
Az új EMCD szerinthelyhez kötött létesítményre vonatkozó különleges követelmények

A helyhez kötött létesítmények esetében az 1. pontban megállapított védelmi követelmények teljesítése érdekében a létesítményt jó mérnöki gyakorlattal, az alkatrészek rendeltetésszerű használatára vonatkozó tájékoztatások figyelembevételével kell telepíteni.

A megfelelő mérnöki gyakorlattal történt telepítést dokumentálni kell; a dokumentációt az üzemeltetésért felelős személy őrzi mindaddig, amíg a helyhez kötött létesítmény üzemben van, és ellenőrzéskor a piac-felügyeleti hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

az j emcd szerint alapvet v delmi k vetelm nyek
Az új EMCD szerintalapvető védelmi követelmények

1. Védelmi követelmények

A védelmi követelmények teljesítése érdekében a berendezés kialakítása, tervezése és gyártása során a technika állását is figyelembe véve a következőket kell biztosítani:

a) az általa keltett elektromágneses zavar mértéke ne haladja meg azt a szintet, amely a rádió- és elektronikus hírközlő berendezés és egyéb berendezés rendeltetésszerű működését gátolja;

b) A berendezés rendeltetésszerű használata során várható elektromágneses zavarral szemben a berendezés zavartűrése olyan mértékű legyen, amely lehetővé teszi az elfogadhatatlan minőségi romlás nélküli rendeltetésszerű használatot.

zavarjelens gek frekvencia szerinti oszt lyoz sa2
Zavarjelenségek frekvencia szerinti osztályozása
  • Fő kategóriák szerinti aláosztás:
  • Kisfrekvenciás: f < 9 kHz (USA 10 kHZ)
    • Extra kisfrekvenciás (ELF): 0 < f < 300 Hz
  • Nagyfrekvenciás: 9 kHz < f < 300 GHz
az emc fogalma s medval s t si m dja
Az EMC fogalma és medvalósítási módja

„Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy a saját elektromágneses környezetében kielégítően működik anélkül, hogy a környezetében bármi számára elviselhetetlen elektromágneses zavarást idézne elő”

a hat rok rtelmez se val sz n s gi alapon1
A határok értelmezése valószínűségi alapon

Az összeférhetőségi, a zavartűrési, a tervezési és a zavarkibocsátási szintek közötti kapcsolat (MSZ EN 61000-2-2:2002 szerint)

slide19

?

Köszönöm a figyelmet.