documenten verkeerscentrum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Documenten Verkeerscentrum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Documenten Verkeerscentrum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Documenten Verkeerscentrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Documenten Verkeerscentrum. Knelpuntanalyse Alternatievenstudie Modeldoorrekeningen Presentatie 23-2 Studieresultaten (presentatie) A102 Knoop R1 - Oosterweeltunnel. Knelpuntanalyse. Zware congestie Van saturatie op spitsuur naar saturatie op werkdag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Documenten Verkeerscentrum' - brad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
documenten verkeerscentrum
Documenten Verkeerscentrum
 • Knelpuntanalyse
 • Alternatievenstudie
 • Modeldoorrekeningen
  • Presentatie 23-2
  • Studieresultaten (presentatie)
 • A102
 • Knoop R1 - Oosterweeltunnel
knelpuntanalyse
Knelpuntanalyse
 • Zware congestie
  • Van saturatie op spitsuur naar saturatie op werkdag
  • Enkele knelpunten bepalend voor doorstroming maar in feite volledige systeem R1 verzadigd
 • Saturatie en weving lokaal doorgaand leidt tot hoge incidentgevoeligheid
  • Relatieve verkeersonveiligheid dubbel zo hoog als R0
  • Concentratie aan Kennedytunnel en Berchem-Borgerhout
 • Gebrek aan geschikt alternatief bij calamiteiten
  • Hoge onbetrouwbaarheid reistijd
  • Sluipverkeer
knelpuntanalyse1
Knelpuntanalyse
 • Verschil file – knelpunt
  • In knelpunt: capaciteit
   • Snelheid bepaald door traagste voertuig
  • Voor knelpunt: wachtrij
   • Capaciteit knelpunt te verdelen over aanvoerende takken
   • Totale aanvoer overtreft capaciteit knelpunt
    • Wachtrij (file) op aanvoerende takken
    • Doorstroming per tak lager dan capaciteit
    • Snelheid bepaald door afwikkeling knelpunt

Bedieningstijd: Ticketnummer in wachtrij/capaciteit

kennedytunnel richting a pen
Kennedytunnel richting A’pen

Knelpunt: saturatie – snelheid 60-70 (beperking tot 70km/u)

kennedytunnel richting a pen1
Kennedytunnel richting A’pen

Wachtrij: beneden saturatie – snelheid 20-40 km/u

evolutie knelpunt
Evolutie knelpunt
 • Aanvangsfase
  • Capaciteit bereikt in spits
 • Groei
  • Spits wordt breder
  • Dal wordt opgevuld
 • Stagnatie
  • Kleine verdere groei stuit op sterke groei congestie
indicator congestie saturatie
Indicator congestie/saturatie
 • Congestieindex
  • Verhouding spitsuurverkeer /dagverkeer
  • Verhouding < 10% duidt op congestie
   • Highway Capacity Manual: < 9.2% zware congestie
  • Toepasbaar op delen van netwerk
 • Saturatieindex
  • Verhouding werkdagverkeer / uurcapaciteit
  • Vanaf 10: knelpunt op spitsuur
  • Theoretisch maximum: 24 maar praktisch beperkt vanwege instabiliteit (kleine verstoring geeft grote hinder)
  • Toepasbaar op wegvakken
congestieindex
Congestieindex

Indicator ernst congestie

(<9.2 = zware congestie)

weg Gemiddelde K-factor

R1 6.8

E313 7.4

E19 7.9

E17 7.7

R2 11.3

saturatieindex
Saturatieindex

Top 10 verzadigde wegvakken rond Antwerpen

Wegvak Verhouding dagverkeer/uurcapaciteit

R1 Berchem-Borgerhout 14.6

R1 Kennedytunnel 14.6

R1 doorgaand op Antwerpen-Oost (3 rijstr. naar NL) 14.6

E313 Wommelgem - Borgerhout 14.2

R1 Borgerhout 13.1

R1 ring 2 uitrit naar E313 13.0

R1 Berchem – Antwerpen-zuid 12.9

R1 Antwerpen-noord ring 1 12.8

E17 samenvoeging met N49 12.5

E313 oprit ring 2 12.4

r1 groeireserve
R1 groeireserve
 • Theoretisch 10-15% reserve tijdens daguren (6u-20u) aan knelpunten
 • Practisch:
  • instabiliteit bij hoge intensiteiten (gevolgen incident herstellen pas als vraag onder capaciteit)
  • Congestiekost neemt exponentieel toe
concentratie incidenten
Concentratie incidenten
 • Filestaart LO
 • Dal Kennedytunnel: overgang dalend naar stijgend + weven
 • Borgerhout – Berchem: weven/kruisen
 • Scherpe bochten in aansluiting van E313 en naar E19
evolutie zonder ingrijpen
Evolutie zonder ingrijpen
 • Groei vraag maar geen groei verkeer mogelijk
  • Kost wegverkeer neemt sterk toe (congestie)
  • Ritten met grootste tijdwaardering blijven
   • Vrachtverkeer zal toenemen maar personenverkeer moet dan dalen
  • Instabiliteit R1 neemt sterk toe
   • Kleine incidenten grote verstoringen
   • Beperkingen of hoge drempel alternatieven (Singel, LHT, Temse)
potentieel huidig vrachtverkeer noordelijke tunnels zonder verbod
Potentieel (huidig) vrachtverkeer noordelijke tunnels (zonder verbod)
 • 44% van alle vrachtwagenstromen
 • 91% van oeverkruisend vrachtverkeer (incl. Oost-West)
 • 56% van oeverkruisend vrachtverkeer (excl. Oost-West)
 • Huidig aandeel LHT: 22%
vergelijking variantes oosterweel op basis van potentieel dagverkeer 2007
Vergelijking variantes Oosterweelop basis van potentieel/dagverkeer 2007
 • Arupsum verfijnd
  • Onvoldoende ontlasting zuidelijke R1
  • Op zichzelf geen oplossing
vergelijking variantes oosterweel op basis van potentieel dagverkeer 20071
Vergelijking variantes Oosterweelop basis van potentieel/dagverkeer 2007
 • Arupsum conform
  • Op zichzelf geen oplossing
  • Knooppunt Antwerpen Noord zwaar ondergedimensioneerd
   • Aansluiting op 2x4 noodzakelijk voor A12 + OWT ipv 2x2 (enkel voldoende voor A12)
vergelijking variantes oosterweel op basis van potentieel dagverkeer 20072
Vergelijking variantes Oosterweelop basis van potentieel/dagverkeer 2007
 • BAM conform
  • Fase 1 (excl. E313 en SRW/DRW) biedt werkend alternatief
vergelijking variantes oosterweel op basis van potentieel dagverkeer 20073
Vergelijking variantes Oosterweelop basis van potentieel/dagverkeer 2007
 • BAM conform
  • Incl. fase 2 (E313, SRW/DRW, A’Noord) is situatie 2020 onder controle
modelresultaten
Modelresultaten
 • Congestie blijkt sterk stabiliserende factor
  • Buiten doorstroming in spits grote buffer aanwezig
   • File
   • Spitsverbreding*
   • Andere routes
   • Andere modi
   • Andere bestemming*
   • Afzien van verplaatsing*

(*: niet gemodelleerd)

  • Voorbeeld file Kennedytunnel
   • Doorstroming ochtendspitsuur: 6600 vte/u (capaciteit)
   • File tot Haasdonk: 9km * 3 rijstroken * 100 vte/km/rs = 2700 vte in wacht
   • Daluren zijn volgestroomd: op werkdag 6-18u
   • Overloop naar Waaslandtunnel, Liefkenshoektunnel, N16, R0
   • Hoge aandelen OV naar kernstad vanuit Linkeroever (LO: 50%, Beveren 40%, allle herkomsten: gemiddeld 24%)
modelresultaten1
Modelresultaten
 • Autonoom effect nieuwe tunnel volstaat niet om Kennedytunnel filevrij te maken
 • Tol op nieuwe tunnel verzwakt autonoom effect
  • Extra stimulus nodig om effect te vergroten
   • Vrachtverbod
   • Heffing Kennedytunnel
   • Sterk aanbod openbaar vervoer
   • Sterke modale verschuiving (hoe?)
   • Congestie als fijnregeling? (reikwijdte beperkt)
vergelijking variantes ochtendspits r1 kennedytunnel richting 2 oost
Vergelijking variantes ochtendspits R1 Kennedytunnel richting 2 (Oost)

* Tol LHT/OW + vrachtverbod KT is zelfde scenario als Vrachtverbod + tol LHT

vergelijking variantes ochtendspits oosterweeltunnel richting 1 oost
Vergelijking variantes ochtendspitsOosterweeltunnel richting 1 (Oost)

* Tol LHT/OW + vrachtverbod KT is zelfde scenario als Vrachtverbod + tol LHT

evenwichtspunten r1 filevrij geen verbod
Evenwichtspunten R1 (filevrij,geen verbod)
 • Tol Oosterweel
  • Oosterweel enkel als overloop
  • Congestie, verbod of andere stimulans nodig om systeem te laten functioneren
 • Tolvrij/gelijke tol
  • Grotere ontlastend effect bij BAM-tracé
 • Tol Kennedytunnel
  • ArupSUM tracé heeft een extra stimulus van deze grootte-orde nodig om een analoge ontlasting op te leveren als BAM-tracé zonder tol.
modale verschuiving
Modale verschuiving
 • Frequentie OV x 2
  • Openbaar vervoer aandeel neemt toe met 4% (verdubbeling aanbod, gebruik OV neemt toe met 25%, personenverkeer daalt met 10%)
 • Modaal aandeel OV x 2
  • Daling personenverkeer met 17%
  • Sterke maatregelen nodig om dit te bereiken
 • Effect op personenverkeer is globaal!
inrichting knoop r1 oosterweeltunnel
Inrichting knoop R1 - Oosterweeltunnel
 • Aansluiting op 2 rijstroken per tak volstaat comfortabel in normale omstandigheden
 • Bij calamiteit in spitsuur en omleiding via Oosterweeltunnel kan een file van 1 tot 3 km optreden.
  • Aanvaardbaar in uitzonderlijke stress-situatie
  • absoluut vermijden overlast bij falen 1 tunnel kan enkel door overdimensioneren alle overige tunnels
aandachtspunten
Aandachtspunten
 • ArupSUM tracé: volledige herinrichting Antwerpen Noord noodzakelijk
  • Hoofdrichting R1 – A12 op 2 x 4 rijstroken
   • (voeding haven/A12 op 2 x2, OWT op 2x3)
 • Knopen met radiale snelwegen uitbreiden om rerouting mogelijk te maken (concentratie verkeer van/naar 1 richting)
impact oosterweelknoop
Impact Oosterweelknoop
 • Versterkt autonoom effect Oosterweelverbinding
  • Ontlast KT, LHT, Waaslandtunnel
 • Onlast stadsnet, vooral in buurt van knopen Ekeren, Groenendaallaan, Schijnpoort
 • Stadsnet zonder Oosterweelknoop in 2020 kritisch op noord-zuid as
  • Debieten sterk afgetopt door lichtenregeling
   • Rerouting naar Stedelijke Ringweg
   • Druk op parallelle alternatieven Leien
  • Knelpunten (vertraging > 6 min) aan knopen Schijnpoort, Groenendaallaan, Noorderplaats, Londonstraat, Siberiabrug
  • Sterke verbetering door Oosterweelknoop
meccanotrac
Meccanotracé
 • Haven
  • Congestievrije ontsluiting naar Oost en West
  • Ontlasting Liefkenshoektunnel
 • Stad
  • Beperkte ontlasting Kennedytunnel en Waaslandtunnel
natuurlijke verdeling verkeer tunnelvariantes
Natuurlijke verdeling verkeer tunnelvariantes
 • Selected link op N49 net na aansluiting Oosterweeltunnel
  • Tolvrije situatie
potentieel a102 vrachtverkeer
Potentieel A102vrachtverkeer
 • Inrichting als bypass E313 – A’pen Noord
  • Primair potentieel: 28% vrachtverkeer van E313 (bestemming A12 Noord, E19 Noord, haven rechteroever)
   • Voorbehoud verkeer haven zuid via Groenendaallaan
   • Max. ontlasting viaduct 280 vw/uur per rijrichting (buiten spits)
  • Secundair potentieel: 29% oeverkruisend vrachtverkeer van E313
   • Extra stimulans nodig, nu gebruikt, afhankelijk van bestemming, slechts 0.4% (E17) tot 11,2% (Deurganckdok) Liefkenshoektunnel
   • Dit secundair potentieel leidt slechts beperkt tot ontlasting van de huidige belasting viaduct (grootste deel gebruikt vandaag dit viaduct niet).
  • Maximale ontlasting E313 tussen Wommelgem en R1: -56% vrachtverkeer
a102 potentieel incl vrachtverbod kennedytunnel
A102potentieel incl. vrachtverbod Kennedytunnel
 • Verdwijnt
  • verkeer van/naar E313
  • Oeverkruisend verkeer van/naar noorden (E19, A12, haven)
 • Toegevoegd
  • Oeverkruisend verkeer van/naar zuiden (A12/E19)
 • Globaal effect: -49% vrachtverkeer op viaduct
 • Spitsuur: -300 vrachtwagens/uur/richting
 • Daluren: tot -650 vrachtwagens/uur/richting
a102 potentieel personenverkeer
A102potentieel personenverkeer
 • Primair potentieel (noord, haven RO): 10%
 • Secundair potentieel (oeverkruisend): 22%
 • Inrichting als stedelijke ringweg
  • Sterke ontlasting Deurne en Merksem
  • Ontlasting E313 tussen Wommelgem en R1 wordt teniet gedaan door opgevangen regionaal verkeer
   • Netto effect: toename personenverkeer met 5% tov Do Minimum