Bevezet s elv r sok
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Bevezetés. Elvárások. 1. előadás dr. Robu Judit szeminárium drd. Lukács Sándor. 2006. Bevezető. a kurzus „tematikai” célja: egy rövid betekintőt nyújtani „hardverközeli” programozási területekre assembly szintű optimalizálások Windows NT driverek fejlesztése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bracha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bevezet s elv r sok

Bevezetés. Elvárások

1

előadás

dr. Robu Judit

szeminárium

drd. Lukács Sándor

2006


Bevezet
Bevezető

 • a kurzus „tematikai” célja: egy rövid betekintőt nyújtani „hardverközeli” programozási területekre

  • assembly szintű optimalizálások

  • Windows NT driverek fejlesztése

 • a kurzusban szereplő témák egyik közös pontja: mindenikük valamilyen módon elvárja a kíválóan megírt, részletekbe menően optimizált programozást

 • a kurzus „gyakorlatias” célja: minden hallgató aktívan vegyen részt egy precízen, rendszerezetten megírt projekt fejlesztésében

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


El ad sok a f l v sor n 1
Előadások a félév során 1

 • 2. Programok fordítása, szerkesztése, végrehajtása (Visual C, Windows)

 • 3. x86-os védett üzemmód (Windows NT alatt)

 • 4. Az AMD64 architektúra bemutatása

 • 5. Programok visszafejtése, dizassembly. Debuggerek és Profilerek

 • 6. SIMD MMX assembly programozás

 • 7. SIMD SSE assembly programozás

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


El ad sok a f l v sor n 2
Előadások a félév során 2

 • 8. Forráskód szintű optimizálások C-ben

 • 9. Assembly szintű optimizálások

 • 10. Windows NT kernel architektúra

 • 11. Windows NT driverek fejlesztése I

 • 12. Windows NT driverek fejlesztése II

 • majd elválik, mi lesz igazából jó

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Ltal nos elv r sok
Általános elvárások

 • nincs félév végén elméleti vizsga

  • a vizsga helyett féléves projekt + dokumentációk

 • előadásra járni nem kötelező

  • minden előadás végén 1 kérdéses teszt és egyben jelenlét íródik; egy helyes válasz 0,1 pont

 • szemináriumokra járni általában nem kötelező

  • a szemináriumokon időnként be kell mutatni a projekt és a dokumentációk helyzetét

  • szemináriumok (laborok) szabad beszélgetés az előadás témáival és a projektekkel kapcsolatosan

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Vizsg ra leadand k
Vizsgára leadandók

 • egy csoportos projekt (2-4 személy)

 • egy, a projekthez tartozó dolgozat

  • az elméleti és technikai háttér bemutatása

  • az implementáció fontosabb-specifikusabb részei

  • felhasználói dokumentáció

 • egy programozói dokumentációt

  • minden egyes modul, függvény, struktúra stb. szerepe, szemantikai és funkcionális leírása

  • javasolt a Doxygen generátor használata (C-re)

 • rövid (max. 10 perces) power-point bemutató

 • mindez a 12-ik tanhét végig leadandó

 • mindenik rész kötelező; amennyiben bármelyik rész hiányzik, vagy nem megfelelő színvonalú, a vizsga végső jegye 4, függetlenül a további részek minőségétől, jelenléttől stb.

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


A dolgozattal kapcsolatos elv r sok
A dolgozattal kapcsolatos elvárások

 • könnyen olvasható, átlátható, követhető

 • elvártak: absztrakt, tartalomjegyzék, bibliográfia

  • a bibliográfiai bejegyzésekről egy-egy rövid bemutatót várunk el (5-15 sor)

  • a bibliográfiára mutató referenciák legyenek pontosak (forrástól függően oldal szám, fejezet szám, alcím)

 • Times New Roman 12 pontos betűtípus, másfeles sorköz, ékezetes karakterek, jól struktúrált

  • van egy segítő sablon (nem kötelező használni)

 • a programozói dokumentációhoz javasolt a Doxygen

  • nem kötelező: másképpen megírt alapos, pontos dokumentációt is elfogadunk

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Projekttel kapcsolatos elv r sok 1
Projekttel kapcsolatos elvárások 1

 • minden projekt többszemélyes (2-4)

  • minden hallgató egyaránt kódol és dokumentál

  • a leadott dokumentációban és a forrásállományok fejlécében (history) legyen pontosan leírva, ki mikor mit írt-kódolt

 • a projektek nagy része C-ben lesz megírva

 • elvárt az alaposan megírt, könnyen olvasható, rendszerezett, helyesen tördelt, részletesen kommentelt forráskód

  • ezekre extrém mértékben érzékenyek vagyunk, bármilyen mulasztás szigorúan megbírálódik

 • egy projekt Visual C/C++ 2005 alatt, Warning Level 4-el fordítva 0 hibával és 0 figyelmeztetéssel fordítható kell legyen

 • részben fel lehet GNU GPL, Mozilla Public, BSD stb. licenszű forráskódot használni a projekthez, a kódrész pontos megjelölésével

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Projekttel kapcsolatos elv r sok 2
Projekttel kapcsolatos elvárások 2

 • egy függvény maximum 50 soros lehet

 • minden függvény visszatérési értékét ellenőrizni kell

  • kivéve alapvető eseteket, mint pl. printf

 • minden paraméter értékét ellenőrizni kell (minimum ASSERT)

 • a struktúrák, felsorolásokés típusok nevei mind nagybetűvel íródnak

  • MY_LITTLE_STRUCT, MY_BIG_ENUM, DWORD

 • a függvények elnevezése kapitálisokkal történik

  • MyShortFunction, MyCrazyIterativeStub

 • a paraméterek mind nagy betűvel keződnekés SAL-al íródnak

  • (__in int Alma, __in_optDWORD Korte, __out_deref DWORD *Kimenet)

 • a lokális változók mind kisbetűvel kezdődnek

  • intalma, intkekAlma, intpirosZoldAlma

 • minden if, while, for stb. ciklust kötelezően blokk utasítás követ, még akkor is, ha csak egy utasítást tartalmaz

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


K rd seket v r un k
Kérdéseket várunk!

 • szeminárium / labor órákon

 • www.cs.ubbcluj.ro/~robu/optimizalas

 • lukacs (at) cs . ubbcluj . ro

 • robu (at) cs . ubbcluj . ro

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Elv rt el zetes ismeretek
Elvárt előzetes ismeretek

 • elvárt: az x86-os ASM ismeret

 • a C nyelv alapos ismerete, valamint a Visual C környezet ismerete (C++ jól fog)

 • a Win32 API programozás alapvető ismerete

 • dokumentációk olvasása, információk keresése (MSDN, Google, fejlesztői fórumok)

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


X86 os architekt ra
x86-os architektúra

 • 8 általános regiszter

 • 6 szegmens regiszter

 • valós üzemmód (real mode)

  • 16 bites, DOS

 • védett üzemmód (protected mode)

  • 32 bites, Windows, Linux

 • (E)FLAGS

 • CS:(E)IP – aktuális kód

 • DS, ES – adat

 • SS:(E)SP – verem

 • FS, GS – speciális szerep

 • (E)SI, (E)DI – index regiszterek

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Komplementer k d
Komplementer kód

 • egész értékek ábrázolása

  • gyors és egyszerű aritmetikai műveletek

 • legnagyobb helyértékű bit = előjel bit

 • pozitív érékek

  • az előjel bit 0

  • a pozitív érték tárolódik n-1 biten

 • negatív érékek

  • az előjel bit 1

  • 2n-x tárolódik n-1 biten

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


X86 os 16 bites mem ria c mz s
x86-os 16 bites memória címzés

 • szegmens16:offszet16 lineáris-cím20

  • SSSS0 + OOOO LLLLL

 • near és far pointerek

 • memória modellek (DOS, Turbo Pascal stb.)

  • tiny(nn), small(nn), medium(fn), compact(nf), large(ff)

 • a memória címzése és az operandusok mérete egymástól függetlenül lehet 16 illetve 32 bites

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


32 bites regiszterek el r se
32 bites regiszterek elérése

 • mindig elérhetők, 16 bites módban is

 • 0x66 prefix: 16 bites↔ 32 bites operandusok

 • 0x67 prefix: 16 bites ↔ 32 bites címzés

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


A verem m k d se
A verem működése

 • paraméterek átadása

 • temporális tárolási hely, lokális változók

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Param terek tad sa
Paraméterek átadása

 • Pascal konvenció (pascal)

  • paraméterek a megadott sorrendben

  • a hivott fél takarítja a vermet

 • C konvenció (cdecl)

  • paraméterek fordított sorrendben

  • a hivó fél takarítja a vermet

 • stdcall konvenció

  • paraméterek fordított sorrendben

  • a hivott fél takarítja a vermet

 • register / fastcall konvenció

  • az első két paraméter ECX, EDX (MS specifikus)

  • általában a hivott fél takarítja a vermet

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Eflags
EFLAGS

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Adatmozgat utas t sok

MOV reg, reg

MOV reg, mem

MOV mem, reg

MOV reg, imm

MOV mem, imm

XCHG r/m, r/m

MOVSX r/m, r/m

MOVZX r/m, r/m

PUSH r/m/i

POP r/m

PUSHA, POPA

PUSHF, POPF

BSWAP r32

XLAT

nem módosítják a flageket

Adatmozgató utasítások

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Aritmetikai utas t sok
Aritmetikai utasítások

 • ADD, SUB r/m, r/m/i

 • ADC, SBB r/m, r/m/i a CF-et használják átviteli bitként

 • INC, DEC r/m

 • MUL r/m AX/DX:AX/EDX:EAX ← AL/AX/EAX*r/m

 • DIV r/m AL ← AX DIV r/m AH ← AX MOD r/m

 • IMUL r/m AX/DX:AX/EDX:EAX ← AL/AX/EAX*r/m

 • IMUL reg,r/m reg ← reg * r/m

 • IMUL reg,imm reg ← reg * imm

 • IMUL reg,r/m,imm reg ← r/m * imm

 • IDIV r/m AL ← AX DIV r/m AH ← AX MOD r/m

 • CBW, CWD, CWDE, CDQ

 • NEG r/m

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Logikai utas t sok
Logikai utasítások

 • AND r/m, r/m/i

 • OR r/m, r/m/i

 • XOR r/m, r/m/i

 • NOT r/m

 • TEST r/m, r/m/i

 • módosítják a SF, ZF és PF flaget

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Bitmanipul l utas t sok 1
Bitmanipuláló utasítások 1

 • bit eltolás – SHL, SAL, SHR, SAR r/m,i8 vagy r/m,CL

  • a legutolsó kimenő bit CF-be kerül

 • dupla eltolás – SHLD, SHRD r/m,r,i8 vagy r/m,r,CL

 • bitforgatás – ROL, ROR, RCL, RCR

 • bitteszt – BT, BTS, BTR, BTC

  • a tesztelt bit CF-be kerül

 • bitkeresés – BSF, BSR r,r/m

  • legkisebb/legnagyobb helyértékű 1 bit keresése

  • ZF = 1 ha nincs r/m-ben 1-es bit

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


V grehajt st vez rl utas t sok
Végrehajtást vezérlő utasítások

 • feltétel nélküli ugrás – JMP címke

 • eljáráshívás – CALL címke

 • RET vagy RET i16

 • megszakításhívás – INT i8

 • IRET

 • összehasonlítás – CMP r/m,r/m/i

 • feltételes ugrás – Jcc címke

  • JC, JNC, JZ, JNZ, JP, JNP, JS, JNS, JO, JNO, ...

  • előjeles – JL, JG, JLE, JGE, JNL, JNG, ...

  • előjel nélküli – JB, JA, JBE, JAE, JNB, JNA, ...

 • LOOP címke, LOOPZ címke (ZF=1), LOOPNZ címke (ZF=0)

 • JCXZ címke, JECXZ címke

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


String utas t sok rep prefixek
String utasítások, REP prefixek

 • DS:(E)SI forrás string ES:(E)DI cél string

  • minden iteráció után nő (E)SI és (E)DI ha DF=0, csökken, ha DF=1

 • LODSB, LODSW, LODSD AL/AX/EAX ← DS:(E)SI

 • STOSB, STOSW, STOSD ES:(E)DI ← AL/AX/EAX

 • MOVSB, MOVSW, MOVSD ES:(E)DI ← DS:(E)SI

 • CMPSB, CMPSW, CMPSD CMP DS:(E)SI, ES:(E)DI

 • SCASB, SCASW, SCASD CMP AL/AX/EAX, ES:(E)DI

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Speci lis utas t sok
Speciális utasítások

 • CLC, STC, CMC

 • CLD, STD

 • CMPXCHG r/m, reg

 • CMPXCHG8B m64 EDX:EAX ↔ m64

 • LDS, LES, LSS, LFS, LGS reg,farmem

 • LEA reg,mem

 • LAHF AH ← SF:ZF:0:AF:0:PF:1:CF

 • IN AL/AX/EAX, i8 vagy AL/AX/EAX, DX

 • OUT i8, AL/AX/EAX vagy DX, AL/AX/EAX

 • NOP

 • LOCK prefix

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Bevezet s elv r sok

Kérdéseket várok!

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 1
Lehetséges projektek 1

 • más javaslatokat is elfogadunk, előzetes megegyezés alapján

 • Dizassembler

  • 3-4 személy

  • 16, 32 és 64 bites kód

  • SSE, SSE2, SSE3, MMX, FPU, 3DNow!

  • tiszta kód szegmens visszafordítása

  • PE és PE64 állományok visszafordítása

  • eljárások, címkék feltérképezése

  • fordítható kód készítése

  • pontos és részletes paracs-sor interfész

  • listingek

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 2
Lehetséges projektek 2

 • PE/COFF/LIB Viewer / Editorgrafikus interfésszel

  • 3-4 személy (jó ha van Visual C++ GUI tapasztalat, esetleg Borland C++ Builder)

  • fejlécek feltérképezése

  • szekciók, importok, exportok (adat és kód)

  • hex és raw dumpok, exportok és importok

  • dizassembly 1 függvényre vagy teljes állományra (NDISASM vagy előző projekt)

  • elemzés egy állományon belül tetszőleges pozícióról

  • fejlécek, szekciók, exportok stb. kimentése, betöltése és módosítása

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 3
Lehetséges projektek 3

 • 32/64 bites assembler

  • 4 személy

  • MS COFF kimenet (MS linker és Alink kompatibilitás)

  • tiszta bináris kimenet

  • Intel és AT&T szintaxis (2 frontend, FLEX / BISON)

  • SSE, SSE2, SSE3, FPU, MMX, 3DNow!

  • NASM (vagy MASM) kompatibilitási fordítás

  • makrók támogatása

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 4
Lehetséges projektek 4

 • Bináris és N-áris adatstruktúrák

  • 3 személy

  • C és ASM kód implementálása

  • a dokumentációban részletesen bemutatni az algoritmusokat

  • általános C kód, könnyen adaptálható különböző adatstruktúrákra

  • 32 bites egész, 64 bites egész és karakterlánc típusú kulcsok

  • inicializálás, beszúrás, törlés, keresés, felszabadítás, egy adott állapot helyességének ellenőrzése

  • AVL fa, Piros-Fekete fa, Splay fa, bináris fa, B fa, B+ fa, 2-3 fa, 2-3-4-5 fa, Hash tábla, duplán láncolt lista

  • statisztikák készítése (beszúrások száma, kiegyenlítések száma, futási idő stb.)

  • teszt / statisztikát készítő programok

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 5
Lehetséges projektek 5

 • NT Driver Varázsló Visual Studio 2005 alá

  • 3 személy

  • egy főprojekt generálása (empty, basic skeleton, minifilter, device I/O, talán WDM)

  • kontroll projektek generálása

  • Win32 library projektek generálása

  • DDKBUILD, WDK, PREfast integrálás

  • backup integrálás

  • dinamikus verziószám stb.

  • bővíthető, konfigurálható sablonok

  • példa projektek

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 6
Lehetséges projektek 6

 • NT Kernel Explorer / Monitor driver

  • 4 személy

  • GUI (Visual C++) és parancssor interfész

  • CPU MSR regiszterek monitorizálása

  • IDT, GDT, lapozási táblák feltérképezése

  • processzek és teljes memória feltérképezése

  • registry monitorizálás

  • távoli PC monitorizálása

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Lehets ges projektek 7
Lehetséges projektek 7

 • Statikus forráskód stíluselemző C-re

  • 2-3 személy

  • tördelési stílus

  • változók és függvények elnevezése

  • kommentálási stílus

  • nagy hibatűrő képesség (hibás bemenet)

  • konfigurálható stílusállományok

  • automatikus tördelési korrekció

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása


Bevezet s elv r sok

Köszönöm a figyelmet!

BBTE, Alkalmazások és operációs rendszerek optimizálása