Oscylatory stochastyczne
Download
1 / 55

Oscylatory stochastyczne (Stochastic Oscillators) ?redni indeks kierunkowy - PowerPoint PPT Presentation


  • 200 Views
  • Uploaded on

Oscylatory stochastyczne (Stochastic Oscillators) Średni indeks kierunkowy (Average Directional Index - ADX) Indeks ruchu kierunkowego (Directional Movement Index - DMI) Wskaźnik równowagi wolumenu (On Balance Volume - OBV) Linia akumulacji / dystrybucji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oscylatory stochastyczne (Stochastic Oscillators) ?redni indeks kierunkowy' - bozica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oscylatory stochastyczne stochastic oscillators redni indeks kierunkowy

Oscylatory stochastyczne

(Stochastic Oscillators)

Średni indeks kierunkowy

(Average Directional Index - ADX)

Indeks ruchu kierunkowego

(Directional Movement Index - DMI)

Wskaźnik równowagi wolumenu

(On Balance Volume - OBV)

Linia akumulacji / dystrybucji

(Accumulation / Distribution Line) Oscylator przepływu Chaikina

(Chaikin Money Flow Oscillator)


Stochastic fast oscylator stochastyczny szybki
Stochastic Fast - oscylator stochastyczny szybki

C – ostatnia cena zamknięcia

Max(H,n) – maksimum z najwyższych wartości cen z ostatnich n okresów

Min (L,n) – minimum z najmniejszych wartości cen z ostatnich n okresów

100* [C - Min (L,n)]

%K = ------------------------------------

Max(H,n) - Min (L,n)

%D= EMA( %K, 3)


Stochastic fast oscylator stochastyczny szybki1
Stochastic Fast - oscylator stochastyczny szybki

Wzór na %K może przybrać równoważną postać:

%K = 100*[(C - Ln)/(Hn - Ln)]

Gdzie Ln , Hn są odpowiednio najniższą, najwyższą ceną osiągniętą w ciągu ostatnich n okresów


Stochastic fast oscylator stochastyczny szybki2
Stochastic Fast – oscylator stochastyczny- szybki

%K mierzy relację procentową ceny zamknięcia do całego zakresu cenowego w ustalonym okresie

Wartości osiągane przez wskaźnik: 0 - 100.

Wartości wysokie, > 70 oznaczają cenę zamknięcia bliską górnej granicy zakresu wahań

Wartości niskie, < 30 oznaczają cenę zamknięcia bliską dolnej granicy zakresu wahań

%D nosi nazwę szybkiego oscylatora stochastycznego

EMA(%D,3) – wolny oscylator stochastyczny


Stochastic fast oscylator stochastyczny szybki3
Stochastic Fast - oscylator stochastyczny szybki

Wskaźnik swego czasu spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych, ze względu na krótki okres czasu brany do obliczeń.

Główna linia oscylatora to %K

Wygładzona postać %K to %D.

Przyjmuje się, że wyjście linii %K ponad %D w obszarze wyprzedania jest sygnałem kupna

zaś przejście %K poniżej %D w obszarze wykupienia - sygnałem sprzedaży.

Dodatkowo poszukiwane są dywergencje linii %D względem wykresu cenowego.


Stochastic fast k linia czerwona d niebieska
Stochastic Fast%K – linia czerwona, %D - niebieska
Stochastic fast uwagi
Stochastic Fast - uwagi

Stochastic Fast można stosować na wykresach długoterminowych (w układzie tygodniowym lub miesięcznym) – w analizach o dłuższym horyzoncie czasowym, a także wykresach krótkoterminowych – dziennych

Technicy wykorzystują jednocześnie oscylator długoterminowy – do określenia kierunku trendu oraz

krótkoterminowy - do wyznaczenia momentu transakcji

Zamiast %D można posługiwać się wolnym oscylatorem - EMA(%D,3) ze względu na większą wiarygodność płynących zeń sygnałów

Dobre rezultaty daje łączenie z innym oscylatorem np. RSI


Average directional index adx redni indeks kierunkowy
Average Directional Index (ADX)Średni indeks kierunkowy

J. Welles Wilder wynalazł ADX . Jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku. Rosnące wartości wskaźnika informują o wzroście siły dominującego trendu.

Spadek wskaźnika mówi o słabnięciu trendu sugerując jego bliskie przełamanie.

Wskaźnik może też być wykorzystany do rozróżnienia trendów (up, down) od ruchu bocznego. Wskaźnik ten jest najczęściej używany łączniez liniami DMI.


Average directional index adx
Average Directional Index (ADX)

ADX jest oscylatorem fluktuującym między wartościami 0 i 100.

Odczyty powyżej 60 są raczej rzadkie, podobnie jak odczyty poniżej 20.

Spadek poniżej 35 oznacza wejście w ruch boczny

Wzrost ADX ponad poziom 20 oznacza rozpoczęcie budowania trendu

ADX < 20 - ruch boczny

20< ADX < 35 słaby trend

ADX > 35 – mocny trend (spadkowy lub wzrostowy, ADX nie odróżnia)


Average directional index adx1
Average Directional Index (ADX)

Wzrost wskaźnika ADX – wzrost siły trendu

Spadek wskaźnika ADX – spadek siły trendu

Wskaźnik ADX wykazuje dość znaczącą bezwładność (z opóźnieniem pokazuje siłę trendu, wskazuje na trend jeszcze wtedy, gdy mamy do czynienia z ruchem bocznym)


Average directional index adx widoczne op nienia we wskazaniu trendu
Average Directional Index (ADX)widoczne opóźnienia we wskazaniu trendu


Positive negative directional indicators indeksy kierunku dodatniego ujemnego
Positive/Negative Directional IndicatorsIndeksy kierunku dodatniego/ujemnego

ADX pochodzi z dwóch wskaźników, tzw. Positive Directional Indicator (+DI) oraz Negative Directional Indicator (-DI).

(nazywane często odpowiednio linią popytu, linią podaży)

+DI mierzy siłę tendencji wzrostowej

-DI mierzy siłę tendencji spadkowej w wybranym okresie (domyślnie 14 dni).

Sygnałami są przecięcia +DI/-DI :

kupna: +DI przechodzi powyżej -DI

sprzedaży: -DI przechodzi powyżej +DI

Uwaga 1. W trendzie bocznym mogą powstawać fałszywe sygnały.

Uwaga 2 Przecięcia +DI/-DI powinny być rozważane z innymi narzędziami A T


Di di adx
+DI, -DI, ADX niebieskim ADX

Uwaga 1. W trendzie bocznym mogą powstawać fałszywe sygnały.

Uwaga 2 Przecięcia +DI/-DI powinny być rozważane z innymi narzędziami analizy technicznej

Uwaga 3. Większa liczba okresów wygładza linię ADX (charakteryzuje się wtedy mniejszą zmiennością). Jej wskazania są bardziej wiarygodne ale spóźnione.

.Wska niki przep ywu got wki money flow indicators
Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators) niebieskim ADX

On Balance Volume OBV –

Wskaźnik równowagi wolumenu

Accumulation / Distribution Line

Linia akumulacji / dystrybucji

Chaikin Money Flow Oscillator

Oscylator Chaikina przepływu gotówki


Obv on balance volume
OBV / niebieskim ADXOn Balance Volume

OBV wprowadził Joe Granville w 1963, w książce „Granville's New Key to Stock Market Profits”.

Wskaźnik był jednym z pierwszych i najbardziej popularnych mierzących dodatni i ujemny przepływ gotówki

Dzienna wartość obrotu jest dodawana do wartości OBV z dnia poprzedniego, gdy cena zamknięcia papieru wzrasta, natomiast jest odejmowana, gdy cena spada. Jeżeli cena pozostaje niezmieniona, także OBV nie zmienia się.

Jako wartość początkową można przyjąć dowolną liczbę


Oscylatory stochastyczne stochastic oscillators redni indeks kierunkowy
OBV niebieskim ADX

Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia jest większa niż wczorajsza

Dzisiejsze OBV = wczorajsze OBV + dzisiejszy wolumen

Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia jest mniejsza niż wczorajsza

Dzisiejsze OBV = wczorajsze OBV - dzisiejszy wolumen

Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia jest równa wczorajszej

Dzisiejsze OBV = wczorajsze OBV

Pierwsza wartość OBV= volumen pierwszego dnia


Obv charakterystyka stosowanie
OBV – charakterystyka, stosowanie niebieskim ADX

Wykres OBV jest porównywany z wykresem ceny w aspekcie potwierdzenia lub dywergencji

Okazuje się,że OBV ma własność wyprzedzania ceny

Rosnący OBV wskazuje, że wolumen w dniach charakteryzujących się wzrostem ceny przewyższa wolumen w dniach spadkowych. Oznacza to przewagę strony popytowej oraz możliwą akumulację akcji w „silnych rękach”.

Taka sytuacja skłania innych inwestorów do nabywania akcji, co sprzyja wzrostowi jej ceny


Obv charakterystyka stosowanie1
OBV – charakterystyka, stosowanie niebieskim ADX

Jeśli cena jest w trendzie wzrostowym rosnący OBV jest potwierdzeniem trendu (rosnący popyt jest warunkiem „zdrowego” umotywowanego trendu)

W przypadku rosnącej ceny i spadającego OBV mamy do czynienia z negatywna dywergencją, co stanowi ostrzeżenie przed możliwością zakończenia trendu wzrostowego.

Wartość liczbowa OBV nie jest istotna, ważny jest kierunek zmian oraz ewentualny trend OBV oraz relacja do cenyObv wady
OBV - wady niebieskim ADX

Wskaźnik jednakowo traktuje wolumen niezależnie od skali wzrostu (lub spadku) ceny akcji, liczy się tylko znak „+” lub „-”


Accumulation distribution line
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADX

Cel konstrukcji wskaźnika

zmierzenie wolumenu oraz kumulatywnego przepływu pieniądza dla akcji, indeksu bądź papieru wartościowego

rozstrzygnięcie: czy pieniądz „wpływa” do akcji (akumulacja) czy „wypływa” z akcji (dystrybucja)

Zmierzenie wczesnych przyrostów „dodatniego” bądź „ujemnego wolumenu” by przewidzieć ruch ceny bądź indeksu


Accumulation distribution line1
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADX

Przesłanką do jego konstrukcji jest fakt

wyprzedzania ceny przez wolumen – okres zwiększonego wolumenu poprzedza wzrost ceny (tak jak w przypadku wskaźnika OBV) oraz

usytuowanie ceny zamknięcia w stosunku do zakresu dziennego zmiany ceny.

Przyjmuje się że

dodatnie wartości CLV (następny slajd) oznaczają przewagę kupujących, zaś ujemne - sprzedających


Accumulation distribution line2
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADX

Konstruując wskaźnik MarcChaikin zignorował zmiany ceny między dniami (tygodniami lub miesiącami) – w odróżnieniu do OBV - i skupił się na ruchu ceny w ciągu trwania okresu bazowego (dnia, tygodnia lub miesiąca)

Skonstruowany wzór na tzw. "Close Location Value" (w skrócie CLV) dotyczy relacji położenia ceny zamknięcia do przedziału ceny zaistniałej w okresie bazowym. Dla każdego okresu np. dnia liczymy wartość CLV według wzoru CLV = [ (C - L) - (H - C) ] / (H - L)

C cena zamknięcia, H, L cena najwyższa, najniższa.

CLV zmienia się w granicach od –1 do 1

Jeśli C = H to CLV = 1

Jeśli C = L to CLV = -1

Jeśli C = (H+L)/2 to CLV = 0


Accumulation distribution line konstrukcja
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADXkonstrukcja

1. Obliczenie CLV dla bieżącego okresu (dnia lub tygodnia)

2. Bieżący Wolumen Przepływu:=

= CLV x Wolumen bieżącego okresu

3. Bieżąca wart. Acc/Distr:=

= poprz. wart. Acc/Distr + Bież.Wol.Przepł.

4. Wartość początkowa Acc/Distr = Bież.Wol.Przepł. (dla pierwszego okresu)


Oscylatory stochastyczne stochastic oscillators redni indeks kierunkowy

Konstrukcja: słupkowy dzienny wykres ceny akcji, niebieskim ADX wykres słupkowy dziennego CLV (czarny) wykres słupkowy dziennego wolumenu (niebieski)wykres słupkowy iloczynu CLV*wolumen (zielony)wykres A/D line


Oscylatory stochastyczne stochastic oscillators redni indeks kierunkowy

1.CLV niebieskim ADXMultiplier = [(Close - Low) - (High - Close)] /(High - Low) 2. Money Flow Volume = CLV Multiplier x Volume for the Period 3. Acc/Distr L = Previous Acc/Distr L + CurrentPeriod's Money Flow Volume


Sygna y rynku byka
Sygnały „rynku byka” niebieskim ADX

Sygnały pochodzące z tego wskaźnika koncentrują się wokół zagadnień dywergencji oraz potwierdzenia

Sygnał:

Linia A/D formująca pozytywną dywergencję.

Uwagi.

1. Kolejne szczyty Linii A/D powinny być wyraźnie wyższe

2. Dywergencja musi trwać pewien czas: dwa tygodnie może być okresem niewystarczającym, kilka miesięcy daje zdecydowanie bardziej wiarygodny sygnałPotwierdzenie
Potwierdzenie niebieskim ADX

Linia A/D może służyć o potwierdzenia siły trendu lub zdolności do jego podtrzymania

W klasycznym trendzie wzrostowym ceny akcji wskaźnik powinien przyjmować wysokie wartości lub przynajmniej pozostawać w trendzie wzrostowym

Jeżeli szybkiemu wzrostowi cen akcji nie towarzyszy ustalanie nowych maksimów wskaźnika, oznacza to relatywnie słabą presję kupujących


Potwierdzenie wzrostu sierpie pa dziernik os abienie presji kupuj cych grudzie
Potwierdzenie wzrostu – sierpień, październik niebieskim ADXosłabienie presji kupujących - grudzień


Sygna y rynku nied wiedzia
Sygnały „rynku niedźwiedzia” niebieskim ADX

Negatywna dywergencja.

Trend spadkowy linii A/D , wzrost ceny akcji

Uwaga 1. Kluczową sprawą jest – jak zwykle - rozpoznanie trendu ceny i trendu wskaźnika. Nie należy traktować poważnie dywergencji trwającej dość krótko, bądź takiej przy której spadek trendu linii A/D jest nieznaczny

Uwaga 2.

Na wykresie Wal-Mart – u mamy do czynienia z relatywnie płaską negatywna dywergencją trwającą ponad miesiąc. Cena akcji pozostaje pomimo to na wysokim poziomie. Przedłużająca się dywergencja może być zwiastunem odwrócenia trendu


Oscylatory stochastyczne stochastic oscillators redni indeks kierunkowy

Opadająca linia A/D potwierdza dominujący trend spadkowy. niebieskim ADXW czasie letniej korekty wzrostowej kurs akcji odnotował nowe maksima, przy spadkowym trendzie linii A/D formując tym samym negatywną dywergencję.


Wady wska nika
Wady wskaźnika niebieskim ADX

Wskaźnik zaniedbuje skoki ceny (ewent. luki cenowe) między rozważanymi okresami bazowymi (np.. dniami), a nawet serie takich skoków

Cena akcji, po wzroście między kolejnymi dniami, zamykając się z CLV=0 nie zmienia wartości A/D

W niektórych przypadkach powstają trudności w wykryciu nieznacznych zmian w przepływie wolumenu

Niektóre wady A/D Line są usunięte w innym wskaźniku zwanym Chaikin Money Flow


Wada nieoczekiwany wzrost acc distr przy spadku obv
Wada niebieskim ADX: nieoczekiwany wzrost Acc/Distr, przy spadku OBV


Chaikin money flow
Chaikin Money Flow niebieskim ADX

Tak jak Acc/Distr wskaźnik Chaikin Money Flow został skonstruowany przez Marca Chaikina

Oscylator (dla 21 dni) jest obliczany następująco:

1. CLV dzienny

2. Dzienny Wolumen Przepływu (DWP):=

= CLV dzienny x Wolumen dzienny

3. CMF = (suma z DWP z ostatnich 21 dni) /(suma wolumenu z ostatnich 21 dni)Chaikin money flow1
Chaikin Money Flow niebieskim ADX

Liczba okresów może być obrana indywidualnie do konkretnej spółki

21-dniowy Chaikin Money Flow jest dobrym reprezentantem presji popytu i podaży dla ostatniego miesiąca

Poprzez sumowanie 21 składników odfiltrowuje się losowe wahania

Biorąc do obliczeń dłuższy okres czasu otrzymujemy wskaźnik o mniejszej zmienności oraz bardziej odporny na fałszywe sygnały

Przy wykresach tygodniowych lub miesięcznych rozważa się mniejszą liczbę okresów niż przy dziennych.


Chaikin money flow stosowanie
Chaikin Money Flow - stosowanie niebieskim ADX

CMF wskazuje na

rynek byka, gdy jego odczyty są dodatnie

rynek niedźwiedzia, gdy ujemne

Istotnym elementem jest oszacowanie długości przedziału czasu dla którego CMF pozostaje dodatni lub ujemny.

Ważne są – jak przy innych oscylatorach –

dywergencje

wartość bezwzględna wskaźnika

kierunek jego ruchu


Wskazanie na akumulacj
Wskazanie na akumulację niebieskim ADX

Trzy elementy decydują o tym, czy następuje akumulacja akcji. One także określają jej siłę

1. ZNAK CFM : dodatni - akumulacja

2. Długość przebywania powyżej poziomu zerowego. Im dłuższy tym akumulacja jest bardziej wiarygodna, sentyment do akcji – pozytywny

3. Wartość oscylatora

Ważne jest nie tylko przebywanie w przedziale dodatnich wartości ale także osiąganie pewnego poziomu wartości


Wskazanie na akumulacj1
Wskazanie na akumulację niebieskim ADX

Większe wartości są dowodem większej presji popytu oraz akumulacji akcji

Poziom alertów wskaźnika należy dobrać indywidualnie, na podstawie jego poprzednich poziomów.

Na ogół wzrost powyżej 0.10 jest sygnałem rynku byka

Wartości powyżej 0.25 jest dowodem silnej presji kupujących.Pozytywna dywergencja sierpie pa dziernik
Pozytywna dywergencja niebieskim ADX(sierpień- październik)Wskazanie na dystrybucj
Wskazanie na dystrybucję niebieskim ADX

1. Ujemny odczyt CMF.

2. Czas przebywania poniżej poziomu zerowego. Im dłuższy tym presja sprzedaży lub dystrybucja jest bardziej wiarygodna a sentyment do akcji – negatywny

3. Wartość oscylatora

Ważne jest nie tylko przebywanie w przedziale ujemnych wartości ale także osiąganie odpowiedniego poziomu wartości

Znaczenie wartości płynie z analizy historycznych odczytów CMF dla poszczególnych papierów


Wskazanie na dystrybucj1
Wskazanie na dystrybucję niebieskim ADX

Odczyty wskaźnika poniżej -0.10 oznacza sygnał siły rynku niedźwiedzia

Każdy dalszy spadek świadczy o pogłębieniu presji sprzedających

Wartości poniżej -0.25 to wskazanie dużej przewagi sprzedających

(wymienione poziomy służą jedynie jako ogólne wskazanie, istotne są historyczne indywidualne poziomy tego wskaźnika).


Podsumowanie
Podsumowanie niebieskim ADX

Wskaźnik Chaikin Money Flow daje dobre rezultaty, jeśli jest używany z innymi narzędziami analizy technicznej

Choć to stwierdzenie dotyczy wszystkich oscylatorów, jednak w tym przypadku jest to szczególnie ważne

CMF – inaczej niż np.. momentum oscillator – nie zależy od zmian ceny z dnia na dzień,

zależy natomiast od ulokowania ceny zamknięcia na dziennym zakresie zmian ceny

Ta ostatnia cecha może okazać się słabością wskaźnika, szczególnie wtedy, gdy cena w dniu następnym otwiera się luką.

Wtedy CMF może poruszać się całkiem „niezasłużenie” w kierunku przeciwnym niż wykres ceny, generując fałszywe sygnały


Oscylatory stochastyczne stochastic oscillators redni indeks kierunkowy
Fałszywy sygnał: gwałtownemu spadkowi ceny towarzyszy wzrost CMF, ze względu na wysokie zamknięcie w białej długiej świecy i duży obrót


Fa szywy sygna pow d niskie zamkni cie w czarnej wiecy po luce przy wysokim wolumenie
Fałszywy sygnał (powód - niskie zamknięcie w czarnej świecy po luce, przy wysokim wolumenie)


ad