Omstilling har du husket det viktigste
Download
1 / 20

”Omstilling? Har du husket det viktigste?” - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

”Omstilling? Har du husket det viktigste?”. Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet. Omstilling? Har du husket det viktigste?. Disposisjon Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver Omstilling og endring – hva dette kan være FoU-prosjektet – ”Sunne omstillingsprosesser”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Omstilling? Har du husket det viktigste?”' - bozica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Omstilling har du husket det viktigste

”Omstilling? Har du husket det viktigste?”

Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet


Omstilling har du husket det viktigste1
Omstilling? Har du husket det viktigste?

Disposisjon

 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver

 • Omstilling og endring – hva dette kan være

 • FoU-prosjektet – ”Sunne omstillingsprosesser”

 • Fem faktorer for å sikre sunne omstillingsprosesser

 • Sunnhetsvurderingsmodellen

 • Lenke til Arbeidstilsynets publikasjon


Omstilling har du husket det viktigste2
Omstilling? Har du husket det viktigste?

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver

 • I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstakerne i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon - § 4-2 (2) e

 • Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø - § 4-2 (3)

 • Under planlegging og gjennomføring av endring i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak - § 3-1 (2) d


Omstilling har du husket det viktigste3
Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling og endring – en del av arbeidslivet – enkeltstående tiltak eller kontinuerlige prosesser

 • Eierskifte

 • Endring i antall ansatte

 • Sammenslåing av avdelinger, virksomheter etc.

 • Oppslitting av virksomheter

 • Omorganisering – endring i organisasjonskart

 • Ny teknologi

 • Lederskifte

 • Skifte i lønnssystem

 • Nye produkter eller tjenester

 • ……


Omstilling har du husket det viktigste4
Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling betyr å endre, å gjøre noe annerledes

– kan oppleves belastende og ha negative konsekvenser – men kan også være nødvendige og positive utviklings- og fornyelsesprosesser

Sunne omstillingsprosesser betegner prosesser som gjennomføres slik at virksomheten forebygger helseskader og hindrer utstøting


Omstilling har du husket det viktigste5
Omstilling? Har du husket det viktigste?

FoU-prosjekt i samarbeid mellom NTNU, SINTEF og Arbeidstilsynet i perioden 2005 - 2006

 • Frembringe kunnskap om gode omstillingsprosesser

 • Utvikle kriterier for råd og veiledning til virksomheter i omstilling

 • Øke kompetansen i Arbeidstilsynet og ved NTNU og SINTEF om omstilling

 • Øke kompetansen i arbeidslivet om omstilling


Omstilling har du husket det viktigste6
Omstilling? Har du husket det viktigste?

Aktiviteter for å frembringe og utvikle kunnskap

 • Referansegruppe i Arbeidstilsynet – dialog med forskerne

 • 90 felles tilsyn med inspektører og studenter/forskere – intervjuer med ledere og ansatte

 • Helsesektoren, transport, catering, bank og forsikring, skoler og offentlige kontorer

 • Dybdestudier i 8 virksomheter

 • ca 500 respondenter besvarte kartleggingsverktøyet ”Klima 37,5”

 • 5 erfaringskonferanser med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, forskere og studenter


Omstilling har du husket det viktigste7
Omstilling? Har du husket det viktigste?

Resultater

Fem faktorer – sikre sunne omstillingsprosesser

 • Lokale normer på arbeidsplassen

 • Arbeidsstokkens mangfold og variasjon

 • Leders tilgjengelighet

 • Tidlig rolleavklaring

 • Konstruktiv konflikthåndtering

 • Sunnhetsvurderingsmodellen


 • Omstilling har du husket det viktigste8
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  1. Lokale normer på arbeidsplassen

  • ”slik gjør vi det hos oss” – ”det som sitter i veggene” – de uskrevne reglene for mellommenneskelig samspill

  • Reflekterer virksomhetens underliggende verdier – legger premisser for endringsprosessene og medarbeideres adferd

  • Bevissthet – skaper felles verdier og bygger gjensidig tillit


  Omstilling har du husket det viktigste9
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  1. Lokale normer på arbeidsplassen

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Bli kjent med hverandre!

  • Finn ut av hvordan de ansatte oppfatter årsakene til endring, tror resultatet vil bli og opplever prosessen som pågår

  • Kartlegg – hva er bra og hva er mindre bra – diskuter på et ”abstrakt nivå” – hvilke normer og verdier reflekteres på arbeidsplassen

  • Diskuter arbeidspraksis og vaner – vurder behov for nye ”regler” etter omstillingen – ”Hvordan vil vi ha det på arbeidsplassen vår?”

  • Still krav om at alle bidrar aktivt


  Omstilling har du husket det viktigste10
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon

  • Normalt å reagere følelsesmessig på endring

  • Ledere og ansatte – ulik forståelse, bakgrunn, situasjon – arbeidsplassen og privat

  • Nøkkelpersoners versjon blir gjerne sannheten

  • Interessekamper – ulike parter og enheter


  Omstilling har du husket det viktigste11
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Vurder behov for ekstern kompetanse – ta opp naturlige menneskelige reaksjoner

  • Ha fokus på sårbare grupper – behov for oppfølging etc.

  • Møter i små grupper – åpen dialog om endringsprosessen

  • Undersøk ansattes forståelse og opplevelse av endring og prosess

  • Stopp opp – sjekk fremdrift i prosessen på alle nivåer – før en går videre


  Omstilling har du husket det viktigste12
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  3. Leders tilgjengelighet

  • Behovet for informasjon øker dramatisk under omstilling – redusere usikkerhet og stress

  • Nærmeste leder tilgjengelig og aktivt tilstede

  • Ansikt-til-ansikt kommunikasjon

  • Verdifullt med uformell informasjonsutveksling – hindre ryktespredning


  Omstilling har du husket det viktigste13
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  3. Leders tilgjengelighet

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Etablere felles møteplasser – sette av tid til dialog – gi informasjon og fange opp ulike perspektiver og tolkninger

  • Sikre at lederne kan få støtte fra andre ressurspersoner

  • Lederen må ha en åpen dør

  • Lederen må selv oppsøke de ansatte


  Omstilling har du husket det viktigste14
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  4. Tidlig rolleavklaring

  • Ansatte må få vite hva som forventes av dem – forutsigbarhet – skape trygghet

  • Ansvar og oppgaver må avklares tidligst mulig i prosessen

  • Avklare roller både i selve omstillingsprosessen – og i ny organisasjon

  • Avklare og etablere støtte for mellomledernes rolle og oppgaver


  Omstilling har du husket det viktigste15
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  4. Tidlig rolleavklaring

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Klar og tydelig personalpolitikk i alle faser

  • Kompetanseplaner – ressurser til opplæring – endring i roller og oppgaver

  • Vær tydelig på hva som forventes – én dag, uke eller måned frem i tid

  • Kartlegg arbeidsoppgaver i organisasjonen og hva de ansatte ønsker å arbeide med

  • Bruk uformelle læringsgrupper – åpen kunnskapsdeling er effektiv kompetanseutvikling


  Omstilling har du husket det viktigste16
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  5. Konstruktiv konflikthåndtering

  • Motstand er en naturlig reaksjon – ikke uttrykk for vanskelig atferd

  • Kan gjenspeile et uoppfylt behov og ønske om kommunikasjon

  • Kanaliser energien i en konstruktiv retning – finn løsninger sammen

  • Konflikt er en mulighet – behandle uenighet som noe og ikke som noen


  Omstilling har du husket det viktigste17
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  5. Konstruktiv konflikthåndtering

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Gi ansatte rom for en utblåsning – ikke vis motvilje

  • Oppmuntre til åpenhet – uenighet gir forståelse og vekst – se på alternative løsninger sammen

  • Gjennomgå prioriteringer – se om motpartene har felles interesser

  • Deltakelse kan skape selvtillit og øke forståelsen – involver de ansatte og ta dem på alvor

  • Utforsk motstanden!


  Sunnhetsvurderingsmodellen

  • SUNNHETS-

  • BRINGENDE

  • FAKTORER

  • Bevissthet om lokale normer

  • Arbeidsstokkens mangfold

  • Leders tilgjengelighet

  • Tidlig rolleavklaring

  • Konstruktiv konflikthåndtering

  • SUNN EKSPONERING

  • Fokus på individ, gruppe og virksomhet

  • Bygge felles plattform og forståelse

  • Aktivitet før endringen skjer, og også underveis

  • Gjøres ved hjelp av utviklingsarbeid, bruk av verne- og helsepersonell

  • POSITIVE

  • KONSEKVENSER

  • Tillit og engasjement

  • Trivsel og tilhørighet

  • Motivasjon og deltakelse

  • Konstruktivt miljø

  • Forutsigbarhet

  • Stabilitet

  • Bedre flyt i produksjon

  • og service

  • Stressreduksjon

  • Skadereduksjon

  • Mindre utstøting

  • Nedgang i arbeidsrelatert fravær

  Sunnhetsvurderingsmodellen

  USIKKERHETSREDUKSJON

  MESTRING


  Omstilling har du husket det viktigste18
  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590

  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  Hva kan du gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser

  http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=98946


  ad