Välkomna till - PowerPoint PPT Presentation

boyd
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna till PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna till

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Välkomna till
163 Views
Download Presentation

Välkomna till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Välkomna till UTVECKLINGSFORUM 2011

  2. Stockholms TV-pucklag Nu och i framtiden

  3. Resultat historik • 3 resp 9 • 3 10 • 1 13 • 5 13 • 3 8 • 5 15 • 2 • 7 • 1 • 1 14 • 3 8

  4. Problem/utmaning • I dag finns inte en tydlighet mot föreningar samt spelare/föräldrar vad gäller Tv-pucken, vissa år ett lag vissa år två lag, skall det vara ett uttalat första lag och ett andralag eller två jämna lag? • Mindre föreningar och dess spelare ser mycket små möjligheter att deras spelare har chans att komma till uttagning. ”de finns inte på radarn”. • Detta leder till att många spelare/föräldrar byter till vissa föreningar i tron att chansen blir större om man spelar i dessa föreningar.

  5. Förslag steg 1 • Fr.o.m. åldersgrupp -97 skall vi införa följande modell • Två stadslag/träningstrupper, norr/söder scoutas under denna säsong, med bas från breddläger aug 2011. • Våren 2012 kallas 46 spelare per lag • Samma team, tränare/lagledare, ansvarar för läger samt scouting för båda stadslagen/träningstrupperna, samt deltar på turnering våren 2012.

  6. Steg 2, exempelvisÅterupprepas också för ytterligare en åldersgrupp • Fr.o.m. åldersgrupp -98 skall följande modell användas • Fyra stadslag/träningstrupper, Norr, Söder, Väst, Öst • Gruppspel, alla möter alla, bästa stadslag/träningstrupp utses. • Detta innebär att föreningarna i Stockholm måste hjälpa till med istid för turnering samt träning tid.

  7. Fördelar • Vid scouting har mindre klubbar större chans att få sin/a spelare att bli uttagna till vårläger/stadslag • Det blir en större bas av spelare att välja utav, ”fler spelare blir synliga”. • Tränarna får möjlighet att följa spelarna under flera år. • Spelare/föräldrar behöver inte känna att man måste flytta till en annan förening. Är spelaren bra kommer han med till stadslag/träningstruppen, där nästa gallring kommer att ske. Även om han inte blir uttagen till slutliga truppen är känslan av att ha blivit sedd är av stort värde både för spelaren samt föreningen. • Tydlighet över tid.

  8. Fördelar Vi kommer att få mer för samma pengar samt på sikt fyra bra bra stadslag/träningstrupper Utmaning Kan vi hitta kompetenta ledare för denna nya organisationsstruktur?

  9. Vad tycker föreningarna? • Summering av dagens möte kommer att presenteras på Stockholms Ishockeyförbunds styrelsemöte i Oktober gällande framtida inriktning samt beslut.