predmet biologija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predmet : BIOLOGIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predmet : BIOLOGIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Predmet : BIOLOGIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Predmet : BIOLOGIJA. TIPOVI NASPLEDJIVANjA OSOBINA Profesor Gordana Ostojic. Типови наслеђивања особина.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predmet : BIOLOGIJA' - boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predmet biologija
Predmet : BIOLOGIJA

TIPOVI NASPLEDJIVANjA OSOBINA

Profesor Gordana Ostojic

slide2
Типови наслеђивања особина
 • Однос међу алелима може бити много сложенији него у особинама које је Мендел пратио. Некада један ген може да контролише више особина а некада један ген има више од два алела
slide3

Од интеракције генских алела, који детерминишу развој једне особине разликујемо следеће типове наслеђивања:

 • ДОМИНАНТНО: особина се испољава у хомозиготном и хетерозиготном облику (нпр. АА, Аа)
 • РЕЦЕСИВНО: особина се испољава само у хомозиготном облику (аа)
 • ИНТЕРМЕДИЈАРНО
 • КОДОМИНАНТНО
slide4

Више од половине својстава код човека је детерминисано доминантним геном на неком од аутозома. Неке од њих су:

 • Способност увртања језика у тубу
 • Способност попречног савијања језика
 • Слободна ушна ресица
 • Ушна ресица без длачица
 • Спојене обрве
 • Изражена пегавост
 • Маљавост на дисталним фалангама
 • Нормално разликовање боја
 • Рупица на бради
 • Бели прамен косе код мушкарца
 • Смеђе или зелене очи
 • Тамна коса
 • Равна коса
 • Леви палац преко десног (код склапања шака)
 • Закривљеност малог прста (ка домалом)
 • Казипрст краћи од домалог прста код мушкарца
 • Осећај горког укуса
 • Извијена ивица косе на средини чела
 • Ћелавост код мушкарца
slide8

Nasleđivanje boje očiju kod čoveka se tumači uglavnom na dva načina. Po jednom načinu boja očiju je određena jednim genom koji ima dva alela: dominantan i recesivan, pri čemu dominantan određuje tamnu boju očiju i osobe mogu da imaju genotipove AA ili Aa, a svetlu boju određuje recesivan alel pa su osobe sa svetlim očima genotipa aa (recesivan homozigot).

slide9

U principu dva gena su najodgovrnija za boju očiju: EYCL3 koji se nalazi u hromozomu 15 određuje da će boja očiju biti smeđa (dominantan alel A) ili plava (recesivan alel a). Gen sa oznakom EYCL1 koji je smešten u hromozomu 19 određuje boju očiju da bude zelena (dominantan alel B) ili plava (recesivan alel b). (Obeležavanje alela kao A, a ili B, b je proizvoljno.)

 • Ovi aleli su u sledećoj interakciji:
 • A alel (za smeđe oči) dominira nad svim ostalim alelima, dakle, nad alelima: a, b i B; osobe smeđih očiju mogu imati genotipove AABb, AaBb, AABB, AaBB;
 • alel B je dominantan u odnosu na alele a i b, pa osoba zelenih očiju može imati jedan od sledaća dva genotipa aaBB ili aaBb
 • a i b aleli su recesivni i ispoljiće se samo kada nema dominantnih alela u genotipu, pa će osobe plavih očiju biti isključivi recesivni homozigoti za oba gena (aabb).
slide10

Рецесивне

  • Црвена коса
  • Коврџава коса
  • Нормалан број прстију
  • Очи плаве
  • Слепило за боје
  • Хемофилија
  • Други прст на нози дужи од
  • Дистална хиперекстензибилност палца
  • Непостојање пигмента у очима кожи и коси
slide12

ИНТЕРМЕДИЈЕРНО наслеђивање се испољава у хомозиготном AA и хетерозиготном стању A

 • У том случају се испољавају три фенотипа при чему је фенотип који је одређен хетерозиготним генотипом интермедијаран (између доминантног и рецесивног хомозигота, односно међупродукт).
 • Пример за овај тип је наслеђивање:Боја цвета код зевалице
 • Код човека, облик косе: равна коса одређена је паром доминантних алела (доминантан хомозигот), а коврџава паром рецесивних алела (рецесиван хомозигот). Таласаста коса је међупродукт и одређена је хетерозиготним генотипом.
slide14

Следећи тип наслеђивања је кодоминантно наслеђивање. У хетерозиготу оба чиниоца у

 • потпуности долазе до изражаја.
 • Пример за овакво наслеђивање – крвне групе, ABO систем. Постоје четири крвне групе: A, B, AB и O. Оне су одређене са 3 наследна чиниоца – A, B и O. А и В наследни чиниоци су у односу на O су доминантни, а међусобно су кодоминантни .
 • A крвну групу имају особе са комбинацијом АА или АO.

Bкрвну групу одређују комбинације ВВ и ВO

 • АБкрвну групу имају комбинациу АиБ алела -- кодоминантни.
 • Oкрвну групу имају особе са комбинацијом – OO
slide15

Постоји и четврти тип наслеђивања – корелативно или везано наслеђивање. То је када се одређена својства (особине) везано испољавају.

 • Код парадајза – жут цвет повлачи дугуљаст плод, а

шарени цвет – округао плод. Код мачака: на истом хромозому су гени који контролишу боју очију,

длаке и слух. Мачке са светлом длаком и светлим очима најчешће су глуве.

slide17

Многе особине налазе се под контролом већег броја гена. То је тзв. полигено наслеђивање.

 • Спољашња средина знатно утиче на њих. Оне се испољавају у више фенотипских класа. Маса, висина, тежина, коефицијент интелигенције, способност брзог трчања су само неке од њих.
 • Постоје и тзв. стечене особине. То су особине које зависе од наследног фактора, али на њих

спољашња средина има знатан утицај. Оне се не преносе на следеће генерације. Нпр. развијеност

мишића

slide18

ZADACI IZ GENETIKE

 • 1. Kojoj krvnoj grupi može pripadati otac u sledećim porodicama
 • porodica deca majka otac
 • 1. A O
 • 2. AB B
 • 3. O,B B
 • 4. O,A,B,AB A
 • 2. Dečak je O krvne grupe a sestra AB. Koje su krvne grupe roditelji?
 • 3. Kojim krvnim grupama mogu pripadati deca ako su roditelji A i AB krvne
 • grupe?
zadaci
ZADACI;
 • 4. Kod ljudi smeđa boja očiju je dominantna nad plavom bojom. Muškarac plavih očiju oćenio se ženom smeđih očiju. Njihovo prvo dete je imalo plave oči. Kakav je genotip roditelja?
 • 5. Ako se mušlarac plavih očiju oženio sa ženom kestenjastih očiju čija je majka imala plave oči, koja proporcija dece sa plavim očima se očekuje u ovom braku?
 • 6. Muškarac koji boluje od hemofilije se oženio sa zdravom ženom. Kakvo potomstvo možemo očekivati iz ovog braka.
 • 7. Devojka čiji je otac bolovao od hemofilije udala se za zdravog muškarca. Kolika je verovatnoća pojave hemofilije kod njihove dece?
zadaci1
ZADACI;
 • 8. Mladić čiji je otac bolovao od hemofilije, oženio se sa zdravom ženom. Kolika je mogućnost pojave hemofilije kod njihove dece?
 • 9. Žena normalnog vida čiji je otac bio daltonista, udala se za daltonistu. Imali su sina i ćerku.
 • a. kolika je verovatnoća da sin bude daltonista?
 • b. kolika je verovatnoća da ćerka bude daltonista?
 • 10. Baba po majci jednog muškarca i mala je normalan vid, a njegov deda po majci je bio daltonista. Majka tog muškarca je daltonista a otac ima normalan vid. Ovaj muškarac je imao dve sestre. Nacrtaj rodoslov i odredi genotipove svih osoba iz zadatka.