sissejuhatus meediadidaktikasse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sissejuhatus meediadidaktikasse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sissejuhatus meediadidaktikasse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Sissejuhatus meediadidaktikasse - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Sissejuhatus meediadidaktikasse. Kadri Ugur, MA. Meediateadusest koolini?. Meediapraktikad ja meediakasutus Meediapraktikate ja kasutuse uurimine Meedia roll ühiskonnas, selle mõistmine ja hindamine Äratundmine, et meedias orienteerumist on vaja õpetada KUIDAS?. Meediadidaktika … maastikul.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sissejuhatus meediadidaktikasse' - boyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meediateadusest koolini
Meediateadusest koolini?
 • Meediapraktikad ja meediakasutus
 • Meediapraktikate ja kasutuse uurimine
 • Meedia roll ühiskonnas, selle mõistmine ja hindamine
 • Äratundmine, et meedias orienteerumist on vaja õpetada
 • KUIDAS?
meediadidaktika maastikul
Meediadidaktika… maastikul

Meedia-teooria

Ühiskonna-

teooria

Haridus-

teooria

Meediaõpetus

Seadus-

andlus

Kooli-

praktika

Meedia-

praktika

esimene n ue eakohasus 1
Esimene nõue: Eakohasus 1
 • Meediaõpetus peab lähtuma õpilaste eaomasest meediakasutusest
 • Meediaõpetus peab aitama vastata neile küsimustele, mis õpilasel meediaga kokku puutudes tekivad - ja siis, kui need tekivad
  • NB Teatud olukordades aga tekivad probleemid just meediaõpetuse kaudu!!!
eakohasus 2
Eakohasus 2
 • Koolieelik
  • õpib eristama väljamõeldist reaalsusest, ehkki ei pruugi iga kord otsustustes kindel olla;
  • on teadlik reklaami olemasolust;
  • oskab lihtsamaid meediavahendeid kasutada (telerit v raadiot sisse lülitada, arvutihiirt kasutada, videokassetti käivitada) - vastavalt vajadusele ja perekonna harjumustele
eakohasus 3
Eakohasus 3
 • I kooliastme õpilane
  • orienteerub kellaajas ja saatekavas
  • harjub ajalehest leidma teda huvitavat; loeb pealkirju
  • jälgib pisteliselt uudiseid
  • õpib kasutama interneti otsingutööriistu
  • omab lemmikuid muusikas, kinos, TV-s ja õpib oma eelistusi põhjendama
eakohasus 4
Eakohasus 4
 • II kooliastme õpilane
  • kasutab meediat praktilise info allikana
  • mõistab meedia peamisi mõjutamisvõtteid
  • õpib iseseisvalt infot otsima
  • mõistab, et meedia täidab erinevaid funktsioone (teavitamine, meelelahutus, sotsiaalse sidususe loomine vms)
  • õpib mõistma piiri avaliku ja privaatse vahel
eakohasus 5
Eakohasus 5
 • III kooliastme õpilane
  • hindab info usaldusväärsust lihtsamate kriteeriumide alusel
  • õpib ära tundma manipuleerimist (ka mujal kui reklaamis)
  • reflekteerib oma meediakasutust
eakohasus 6
Eakohasus 6
 • IV kooliastme õpilane
  • kasutab meediat teadlikult erinevate vajaduste rahuldamiseks
  • mõistab meedia rolli ühiskonnas
  • oskab teavet kriitiliselt hinnata
  • oskab kasutada meediat oma sõnumi edastamiseks
teine n ue ajakohasus
Teine nõue: ajakohasus
 • Meediaõpetus lähtub reaalsest ajakohasest meediamaterjalist
  • õpiku kasutegur kahtlane
  • eelmise aasta materjal sisuliselt kasutamiskõlbmatu
  • tugineda saab ÕPETAJA TEADMISTELE JA HOIAKUTELE ning ühiskonnas toimuvale
  • meediapädevuse saavutamine on pidev protsess nii õpetajale kui õpilasele
ajakohasus 1
Ajakohasus 1
 • Õpilastele arusaadava ja kordamineva meediateksti leidmine on sageli problemaatiline
 • põhirõhk “pehmetel” uudistel
 • analüüsioskuste arendamiseks võib kasutada fiktiivset meediateksti
ajakohasus 2 v rdle
Ajakohasus 2: Võrdle!
 • KRISTINA SPURTIS VÕIDULE
 • Kristina Šmigun hakkas Saku Suverulli duellis Valentina Ševtšenkoga juba võiduusku? kaotama, kuni võimas lõpukiirendus talle seitsmenda esikoha tõi.
 • SL Õhtuleht Joosep Martinson
ajakohasus 3 v rlde
Ajakohasus 3: Võrlde!
 • JUHAN VÕITIS JÄLLE
 • Esmaspäeval peetud maakondliku jooksukrossi võitis kuuendat korda järjest Juhan. Seekord ei tulnud esikoht kergelt - stardist kuni viimaste meetriteni juhtis jooksu Jaagup. Otse enne finišit Jaagup väsis ning Juhanil oli jaksu Jaagupist mööduda.
 • Agentuur Vahukulp
ajakohasus 4
Ajakohasus 4
 • Ajakohase meediateksti lugemine nõuab sageli eelteadmisi (nt mis alal võisteldakse Saku Suverullil, mis tasemel on nimetatud daamid jne)
 • Sõnavara nõuab nooremates klassides eraldi tööd
 • Pöörake tähelepanu piltlikele väljenditele!!!
ajakohasus 5
Ajakohasus 5
 • Eelista alati reaalset meediateksti, kui on alust loota, et see haakub õpilaste maailmapildi ja huvidega ning on neile arusaadav
 • Eelista fiktiivset teksti, kui tahad õpetada mõnd konkreetset analüüsivõtet väga noortele õpilastele
kolmas n ue tasakaal konstrueerimise ja dekonstrueerimise vahel
Kolmas nõue: tasakaal konstrueerimise ja dekonstrueerimise vahel
 • Meediaõpetus peab sisaldama niihästi meediasõnumite lugemist ja lahtimõtestamist kui ka nende loomist
dekonstrueerimine
Dekonstrueerimine
 • Loetu-kuulatu-vaadatu analüüs klassis on üsnagi “kordalõhkuv”, ent vajalik tegevus.
 • Iseseisva analüüsioskuste arendamine on meediapädevuse võti.
 • Dekonstruktsiooniharjutused esitavad õpetajale väga suuri nõudmisi - ole valmis!
konstrueerimine 1
Konstrueerimine 1
 • Žanriõpetus on seni olnud keele- ja tekstiõpetuse osa; rõhk kirjalike tekstide loomisel
 • Jälgige, et lisaks žanri vorminõuete täitmisele oleks õpilase loodud tekst ka sisuliselt “adekvaatne”.
 • Konstruktsiooniharjutustes eelistage reaalse teksti loomist!
konstrueerimine 2
Konstrueerimine 2
 • Jälgige
  • viitamis- ja osundamisreegleid; plagiaat on keelatud juba lasteaias!!
  • väljendusvormide mitmekesisust: verbaalne tekst, foto, video, plakat, graffiti, tekst koduleheküljel, tekst kommentaariumis
 • Meediažanre on rohkem kui õpikud osundavad. Valige pigem need, mida õpilased ka ise kasutavad!