php a mysql n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHP a MySQL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHP a MySQL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PHP a MySQL - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

PHP a MySQL. Boris Žolna 3.A. História. r.1994-bolo vytvorené PHP. Jeho autor je Rasmus Lendorf. r.1995-k PHP bol pridaný program Form interpreter – PHP/FI 2,0. r.1997-Zeev Suraski a Andi Gutmans prepísali syntaktický analyzátor (parser) ktorý sa stal základom novej verzie PHP3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHP a MySQL' - boyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
php a mysql

PHP a MySQL

Boris Žolna

3.A

hist ria
História
 • r.1994-bolo vytvorené PHP. Jeho autor je Rasmus Lendorf.
 • r.1995-k PHP bol pridaný program Form interpreter – PHP/FI 2,0.
 • r.1997-Zeev Suraski a Andi Gutmans prepísali syntaktický analyzátor (parser) ktorý sa stal základom novej verzie PHP3.
 • r.1998-bolo vydané PHP3 a zmenený názov na hypertext procesor.
 • r.1999-Zeev Suraski a Andi Gutmans prepísali jadro PHP a nazvali ho Zend Engine a založili spoločnosť Zend technologies , ktorá sa od vtedy podieľa na vývoji PHP.
hist ria1
História
 • r.2000-PHP4 s jadrom Zend Engine 1
 • r.2004-PHP5 s jadrom Zend Engine 2
 • r.2007-aktuálna verzia PHP5 je 5.2.1

Rasmus Lendorf

Andy Gutmans

Zeev Suraski

php v skratke
PHP v skratke
 • Je to skriptovací jazyk predovšetkým určený na vytváranie dynamických stránok
 • Syntax jazyka v sebe kombinuje jazyky (Perl, C, Pascal, Java)
 • Veľmi dobre pracuje s relačnými databázami (MySQL, Oracle, IBM DB2, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Sever)
 • Beží na všetkých platformách (Windows, Linux, UNIX, Mac OS X)
 • PHP sa dá použiť aj pri tvorbe konzolových a desktopových aplikácii
 • Najznámejším programom na tvorbu skriptov PHP je Zend Studio ktorého tvorcovia sú tvorcami PHP jazyka.
 • Najnovšia verzia podporuje OOP
ako to funguje
Ako to funguje?

Server

 • Klient odošle požiadavku nejakého PHP skriptu na server ten ju spracuje a odošle klientovi čistý HTML kód.

Klient

hist ria2
História
 • MySQL je databázový systém vytvorený v roku 1995 firmou MySQL AB. Hlavnými autormi sú MichaelWidenius a David Axmark.
 • 1998-verzia pre Windows
 • 2000-verzia 3.23
 • 2002-verzia 4.0
 • 2004-verzia 4.1
 • 2005-verzia 5.0

MichaelWidenius

David Axmark

slide9
Info
 • MySQL je databázový systém ktorý je k dispozícii v bezplatnej licencii GPL ako aj v komerčne platenej licencii.
 • Pretože je ľahko inštalovateľná (ide pod Linuxom aj Windowsom) je často nasadzovaná spolu s Apachom a PHP. Pre vysokú obľúbenosť sa zaužívala skratka LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
 • MySQL kladie dôraz na rýchlosť preto bola do nedávna ukrátená o niektoré vlastnosti.
 • Asi najznámejší program na tvorbu databáz je phpMyAdmin.
slov n k pojmov
Slovník pojmov
 • Entity - sú to veci v reálnom svete o ktorých uchovávame v databázy informácie.
 • Relácia - relácie predstavujú odkazy medzi entitami. Relácia je vlastne tabuľkou dát.
 • Stĺpce - popisujú určitú časť dát, ktorú má každý záznam v tabuľke.
 • Riadky – každý riadok v tabuľke je zložený z hodnoty pre každý stĺpec v tabuľke.
 • Primárny kľúč – je to stĺpec pomocou ktoré vieme určiť jeden riadok v tabuľke.
 • Cudzí kľúč – predstavuje odkaz medzi tabuľkami.
typy rel cii
Typy relácii
 • Relácia 1:1 (one-to-one) – každý riadok primárnej tabuľky je (môže byť) viazaný s jedným riadkom sekundárnej tabuľky.
 • Relácia N:1 (many-to-one) – každý riadok primárnej tabuľky je (môže byť) viazaný s jedným či viac riadkami sekundárnej tabuľky.
 • Relácia N:M (many-to-many) – viac riadkov primárnej tabuľky sú viazané s viacerími riadkami sekundárnej tabuľky.
normali z cia
Normalizácia
 • Je proces s pomocou ktorého sa dá zbaviť štruktúrnych chýb.
 • Je súhrnom niekoľkých normálových foriem čo sú pravidlá aká by mala a nemala byť štruktúra našich tabuliek.
 • Nultá normálová forma (0NF)
 • Prvá normálová forma (1NF)
 • Druhá normálová forma (2NF)
 • Tretia normálová forma (3NF)
 • Štvrtá normálová forma (4NF)
 • Piata normálová forma (5NF)
typy tabuliek
Typy tabuliek
 • MyISAM
 • InnoDB
 • BDB
 • MERGE
 • HEAP
myisam
MyISAM
 • Tabulky MyISAM sú nastavené ako predvolené
 • Veľmi rýchli prístup k dátam
 • Transakčne nebezpečné úložište dát
 • Rozdeľujeme ich na: statické, dynamické, komprimované
inndb
InnDB
 • Podpora transakcii
 • Rýchli mechanizmus ukladania dát
 • Uzamykanie na úrovni riadku
 • Podpora cudzích kľúčov
slide16
BDB
 • Podpora transakcii
 • Uzamykanie na úrovni stránky
 • Horší výkon ako InnDB
 • Musí mať primárny kľúč
 • Nemožnosť premiestňovať dáta na iné miesto na disku
merge
MERGE
 • Tabuľky MERGE predstavujú šikovný spôsob ako obísť obmedzenia operačného systému na maximálnu veľkosť súboru. Pretože je každá tabuľka MyISAM uložená v jednom súbore je jej maximálna veľkosť obmedzená OS. Pomocou tabuliek MERGE môžeme spracovať viac tabuliek MyISAM ako jednu.
slide18
HEAP
 • Ukladajú sa iba do pamäti RAM preto treba ich veľkosť obmedziť
 • Dáta v nich nie sú trvalé. V prípade výpadku prúdu budú zmazané
 • Sú výnimočne rýchle ak je pre nich dostatok pamäti
 • Nepodporujú stĺpce AUTO_INCREMENT, TEXT, BLOB
typy st pcov
Typy stĺpcov
 • Číselné: numeric, decimal, integer, float, double.
 • Reťazcové: char, varchar, text, blob.

num, set.

 • Typy DATE a TIME: date, time, datetime, timestamp, year.
z kladn pr kazy
Základné príkazy
 • SELECT – vyberá dáta z tabuliek
 • INSERT – vloží nový riadok do tabuľky
 • UPDATE – upraví dáta už v existujúcom riadku
 • DELETE – vymaže vybrané riadky